Yönetim Binalarında Fizikî Güvenlik Tedbirleri

27 04 2011 | Ekleyen: | Konu: Bina Güvenliği, Güvenlik Uzmanlık Alanları

Yönetim Binalarının güvenliği, yetkisiz girişlerin ve suç girişimlerinin engellenmesi için mümkün olan en üst düzeyde planlanır ve uygulanır. Güvenlik tedbirlerinin hangi seviyede olacağı, objektif olarak yapılan risk değerlendirmelerine ve bütçe imkanlarına uygun olarak, şirketin güvenlik politikalarında belirlenir. Uygulanan güvenlik seviyesi, güvenlik prosedürleri ile desteklenmeli ve çalışanlarda bu konuda farkındalık yaratılmalıdır.

Yönetim Binalarında özel güvenlik tedbirlerinin maksadı; suç girişimlerine karşılık caydırıcılık sağlamak maksadıyla, fiziki güvenlik sistemlerinin, güvenlik görevlilerinin ve güvenlik prosedürlerinin uygun bir karışım halinde kullanılmasıdır.  Bu sayfada maksimum güvenlik seviyesinde gereken minimum fiziki güvenlik tedbirleri incelenecektir.

Fiziki güvenlik sistemlerinin genel maksadı;

 • Şirket varlıklarına ve faaliyetlerine yönelik suç girişimlerinin caydırılması, caydırma başarılı olmazsa meydana gelen suç girişiminin delillendirilmesi,
 • Suç odaklarının binalara yönelik suç hazırlıkları için kullanabilecekleri bilgileri toplama imkanlarının engellenmesi,
 • Binalara yetkisiz ve kötü niyetli kişilerin izinsiz olarak girişinin engellenmesidir. 

Binalardaki standart fiziki güvenlik sistemleri; Fiziki Engeller, Giriş Kontrol Sistemleri, Alarm Sistemi, Kapalı Devre Kamera Sistemi (CCTV), Yangın Alarm Sistemleri ve diğer güvenlik teçhizatından oluşur. Fiziki güvenlik tedbirleri, binanın çevre ve iç mimarî düzenlemesiyle de koordine edilmelidir. Yabancı kaynaklarda, CPTED (Crime Prevention Through Environmental Design)  olarak isimlendirilen ve ?suçları önleyici mimarî düzenleme? olarak dilimize çevrilebilecek bu uygulama başka sayfalarda ayrıntılı olarak incelenecektir.

Güvenlik sistemlerinin kurulmasından önce bina veya tesislerin hedef değeri ile risk faktörleri  dikkate alınarak tehdit değerlendirmesinin yapılması, tehdit durumuna göre sistemin bileşenlerine karar verilmesi (tasarım) gerekmektedir.

Güvenlik sistemlerinin kullanılmasına karar verilmesi ve bileşenlerinin belirlenmesinde dikkate alınacak en önemli hususlar; caydırıcılık sağlanması, risklerin asgari maliyetle minimize edilmesi, insan faktörüne asgari derecede yer verilmesi, gereklilik, maliyet/etkinlik dengesinin kurulması ve operasyonel ihtiyaçlardır.

Güvenlik sisteminin ekonomi ve etkinlik sağlayacak şekilde, dışarıdan merkeze doğru derinlik oluşturacak şekilde aşağıda belirtilen kademeler halinde yerleştirilmesi uygun bir yöntem olarak kabul edilmektedir.  

 • Dış çember; Bahçe duvarı veya işgal edilen bina/arazinin tapuda kayıtlı sınırları ile binanın dış duvarlarının dış cephesi arasında kalan bölge,
 • Birinci kademe; Binanın dış duvarlarının iç cephesi ile binaya girişi sağlayan kapılar ,
 • İkinci kademe; Bina içindeki genel alanlar,
 • Çekirdek bölge; Bina içinde güvenlik kartı ile girilebilen, kasa, sunucu odası, yönetici çalışma alanları, enerji merkezi vb. odalardır. 

Fiziki Engeller ve Giriş Kontrol Sistemleri

 • Dış çemberin içine şirket çalışanlarının haricinde personel ve  araçların girmesi engellenir. Bu maksatla, varsa bahçe duvarındaki açıklıklar kapatılır, duvar üzerinden sızmalar engellenecek şekilde çevre dizaynını bozmayan tedbirler alınır. Dış çember üzerindeki giriş kapıları ya GG, ya da uzaktan komutalı düzeneklerle açılacak şekilde düzenlenir ve kamera ile gözetlenmesi sağlanır.
 • Dış çember ile birinci kademe arasında boşluk varsa, bu bölgenin IR özellikli kamera ile gözetlenmesi için tedbir alınır.  Araçların bu bölgede park edilmesi halinde park alanının 24 saat kamera ile gözetlenmesi sağlanır.
 • Yüksekliği 2 m altında bulunan çevre duvarların üstünden yapılacak sızma girişimlerine karşı tedbir alınır. Bu kapsamda, duvar üzerinde ilave bir dikenli tel sırası çekilmesi, duvar üst kenarında cam ve metal parçaları yerleştirilmesi veya bahçe içinden dışarıya doğru yönelen dikenli dallı bir bitki manzumesi (begonya gibi) kullanılması planlanır.
 • Bahçe çevresinde tel örgü varsa, ki fens teli kullanılması önceliklidir, tel örgünün dip kısmının toprağın asgari 10 cm altına uzatılması ve sağlanır.
 • Dış çemberin çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde aydınlatılması sağlanır. Ancak, IR kameraların kullanılması durumunda aydınlatmanın ilave avantaj sağlayıp sağlamadığı değerlendirilir ve ilave avantaj sağlayacaksa dış aydınlatma kullanılır.
 • Dış çemberde mevcut telefon hat kutusu, elektrik sigorta dolabı, elektrik, su, doğal gaz saatleri ve bunlara ait hatlar, bunların binaya giriş noktaları anahtarlı metal dolaplar içine alınır. Bu dolapları kapılarına manyetik kontakt monte edilir ve kameraların görüş alanlarına dahil edilmesi sağlanır.
 • Su ve yakıt depoları ile jeneratörler dışarıdan müdahaleyi imkansız kılacak şekilde emniyete alınır. Bunların kendi kontrolümüzdeki bahçe, çatı ve bodrum katı gibi yerlerde muhafaza edilmesi, bahçenin kullanılması halinde de etraflarının demir kafes ile kapatılması sağlanır.
 • Birinci kademe üzerindeki pencere, dehliz, ana giriş kapısı dışındaki kapılar vb. tüm açıklıklar içeriden demir ızgara ile kapatılır ve asma kilitle emniyet altına alınır.  Ana kapı ve ön cephe camları BR-2 seviyesinde kurşun geçirmez nitelikte ve man-trap özelliğinde inşa edilir.  Diğer cephe camları, asgari olarak reflektif filmle kaplanır veya kepenk, panjur vb. uygulamalarla dışarıdan yapılacak gözetlemeleri engelleyecek şekilde inşa edilir. 
 • İkinci kademe, şirket personelinin, müşterilerinin ve izin verilen ziyaretçilerin girebildiği alan olup, çekirdek dışındaki bölgedir. Bu bölgeye girişler, güvenlikli kapılardaki kart okuyuculara gösterilen giriş kartları ile mümkündür.
 • Çekirdek sadece özel izin verilen personel tarafından girilebilen bölgedir. Buralara girişler,  güvenlik kartı ve/veya varsa alarm zonu şifresinin girilmesi ile mümkündür.
 • Kart okuyuculu kapıların kilitleri, asgari 500 kg basınca dayanıklı ?elektro-mekanik kilitlerden seçilir. 

Alarm Sistemi

 • Alarm sistemi, detektörler ve ikaz cihazlarından meydana gelen çeşitli elementlerden oluşturulur. Her elementin, ikinci bir element tarafından desteklenmesi sağlanır. Bu elementler ve kurulum standartları müteakip maddelerde açıklanmıştır. 
 • Alarm sistemine komuta eden paneller, asgari ?32 zone? kapasitesine sahip olanlardan tercih edilmelidir.   
 • Alarm panelinin bağlantısı tercihen GSM/GPRS modülü ile sağlanır. Karasal hatlar (PSTN) tercihen yedek iletişim vasıtası olarak düzenlenir. Şirketlerin maliyet tercihine göre, bu sistemin tersi de uygulanabilir.  
 • Tüm alarm sinyallerinin bir alarm izleme merkezi tarafından izlenmesi esastır. Buna ilave olarak yedek sistemlerin de kullanılması sağlanır.
 • Hareket detektörleri;
  • Binanın kapanışı ile birlikte aktif hale gelecek şekilde ayarlanır.
  • Asgari olarak, kritik odalarda, uzun koridorlarda, merdiven başlarında, bina dışına açılan kapıları içeriden gören yerlere,  kullanılmayan odalara, kritik odaların içi ve önüne mutlaka hareket detektörü monte edilir. Bunun dışında, bina içindeki güvenlik tedbirlerine derinlik kazandırması istenen yerlerde hareket detektörü kullanılır.   
  • Klimaların yanlış alarma sebep olması nedeniyle, 24 saat çalışan sistem odalarına  hareket detektörü kurulması tercih edilmez. Ancak, dış kapıya bakan bir detektör monte edilmesi veya kapı kontaktı konulması tavsiye olunur. Klimaların çalışma saatleri dışında kapatılması sağlanır.
  • Arşiv odalarında, sürekli evrak ve dosya artışı nedeniyle bir süre sonra detektör önlerinin kapanma ihtimali ve bu tür yerlerde bol miktarda haşere bulunması nedeniyle hareket detektörü tercih edilmez. Arşiv odalarının kapılarını görecek şekilde hareket detektörü kurulumu yapılır.
  • Jeneratör odalarında, jeneratörün devreye girmesiyle meydana gelecek hareketlerin yanlış alarm ikazı vermesi nedeniyle buralara hareket detektörü planlanmaz.
  • Hareket detektörlerinin direk güneş ışığı gören dış cephe camlarına, ısı kaynaklarının sıcak/soğuk hava akımı yarattıkları bölgelere, ışık kaynaklarına ve başka bir hareket detektörüne dik açıyla ve doğrudan bakacak şekilde monte edilmemelerine dikkat edilir.
  • Hareket detektörlerinin gözetleme istikametlerine, hava akımıyla hareket edebilecek çiçek, faks cihazı, bayrak, reklam afişi ve benzeri malzeme  konulmaz. 
  • Hareket detektörlerinin belirli bir ağırlığın altındaki hareketleri dikkate almayan, asgari 120 derece genişliğinde ve 12 metre kenar uzunluğundaki alanları karşılayabilecek görüş açısına sahip özelliklere sahip olması,  Bina içinde cam bölmelerin bulunması halinde ise tavan tipi detektörlerin kullanılması esas alınır.
  • Hareket detektörlerinin mümkün olduğu kadar CCTV sisteminin kameraları ile irtibatlandırılması planlanır.  
  • Darbe (sismik) detektörleri; Sürekli aktif halde bulundurulur.  Kasa, depo gibi kritik odaların içlerine ve komşularla paylaşılan ortak duvarlara monte edilir. 
 • Panik butonları; Sürekli aktif halde bulundurulur. Öncelikle bina yöneticisinin, üst düzey yöneticilerin masalarına, güvenlik kontrol merkezine ve ihtiyaç olabilecek diğer yerlere monte edilir. Butonların montajında yanlışlıkla basılmaya sebep olunmamasına dikkat edilir.
 • Manyetik kontakt; Sürekli aktif halde bulundurulur. Kart okuyuculu kapılara, balkon kapısı ve pencerelerine, çatı katına açılana kapılara, apartman boşluklarına, arşiv pencerelerine ve ihtiyaç duyulan diğer kapı ve pencerelere monte edilir.  Manyetik kontaktların mesai saatlerinde flaşörle güvenlik kontrol merkezine irtibatlanması, diğer zamanlarda alarm paneline bağlanması sağlanır.
 • Cam kırılma detektörleri; Bina kapanışı ile birlikte aktif hale gelecek şekilde ayarlanır. Cepheye ve yanlara bakan geniş camlara, arşiv ve sistem odası pencerelerine, balkon pencere ve kapı camlarına monte edilir.
 • Isı artış detektörleri; Bina kapanışı ile birlikte aktif hale gelecek şekilde ayarlanır. Özellikle varsa kasa dairesi içinde ve ihtiyaç duyulan diğer yerlerde kullanılması planlanır.  
 • Su baskını detektörleri; Sürekli aktif halde bulundurulur. Bina içindeki banyo ve WC?lerden taşan suların toplanma havzalarına ve kasa dairesine inen merdivenin en alt basamağına monte edilir.

 

Kapalı devre kamera sistemi

 • Her binada kapalı devre kamera sisteminin bulunması tavsiye edilir.  
 • Kameraların kullanılma maksatları
  • Kritik işlemlerin ve hareketlerin kaydedilmesi,
  • Muhtemel uyuşmazlıkların açıklığa kavuşturulması,
  • Meydana gelen her türlü suç olayının delillendirilmesidir.
 • Kameraların kullanılma maksatlarına göre özellikleri
  • Dış çember güvenliği; IR nitelikli kameralar kullanılır. Asgari olarak binanın ana giriş kapısı, araç park yeri, geniş cepheli camlar, sızma tehdidi bulunan yerlere kamera monte edilir. Ayrıca, mümkünse binanın tamamını ve binaya yaklaşma istikametlerini görecek şekilde yeteri kadar kamera kullanılması planlanır.
  • Birinci kademe güvenliği; güvenlik kontrol merkezi, bina giriş ve çıkışları, acil çıkış kapısının iç kısmı, bina içinde kullanılmayan odalar, nakit işleme odası girişi mini dome kameralarla gözetlenir. 
  • İkinci kademe güvenliği; kritik iş akışının kayıt altına alınması için mini dome kameraların kullanılması uygundur. Ofislere ve çalışma mekanlarına kamera monte edilmesi bir yönetim tercihidir.  
  • Çekirdek bölge güvenliği; herhangi bir ölü bölge kalmayacak şekilde genel olarak mini dome kameralarla, yapılan işlemleri belgeleyecek şekilde Yüksek Çözünürlüklü Day&Night Kamera; Renkli 550TVL özellikli kameralarla gözetlenmesi hedeflenir. . 
 • Kameralar hareket algılayıcılı olarak ayarlanır. Kayıt kalitesi, normal durumlarda asgari saniyede bir çerçeve, hareket algılaması halinde 25 çerçeve olarak düzenlenir. Hareket algılama alanı kameranın kurulum maksadına göre daraltılabilir.
 • Kayıt cihazları standartları;
  • Kayıt cihazı çerçeve kayıt kapasitesi, kamera sayısının 25 rakamı ile çarpılması ile bulunur ve 200 veya 400 olarak tespit edilir. Muhtemel genişleme ve ilave ihtiyaçlar dikkate alınarak kamera sayısının artabileceği sayılar da hesaba dahil edilir. 
  • Kayıt kapasitesi tercihen 30 gün olarak uygulanır. 
  • Kayıt cihazlarının tarih saat göstergelerinin yaz ve kış saatlerine otomatik olarak uyum sağlaması, bu mümkün değilse GMT saat dilimine göre ayarlanması ve görüntü üzerinde saat diliminin görünmesi (örnek; 14.12.2007 11:30 GMT) sağlanır.
  • Kayıt cihazlarının alarm-out çıkışlarının alarm sistemine bağlanması sağlanır. Ancak, bu husus kayıt cihazlarının teknik özelliklerine bağlıdır.
 • Kameraların gözetleme istikametleri, çekirdek bölge için mutlaka gizli bir bilgi olup, yetkisiz, ilgisiz hiç bir kişiyle paylaşılmaz. Diğer bölgelerdeki kameralar, yönetim tercihine göre maksatlı olarak ifşa edilebilir.  
 • Kameraların gözetleme istikametlerinin kasıtlı olarak değiştirilmesi veya kasıt olmadan gözetleme istikameti değişmiş kameraların makul bir sürede düzeltilmemesi,  kameranın herhangi bir şekilde devre dışı bırakılması veya arızasının bildirilmemesi suç girişimi olarak kabul edilmelidir.  
 • Her geçen gün yeni özellikleri ile karşımıza çıkan Akıllı Kamera Sistemlerinin kullanılmasına, yapılacak maliyet/etkinlik analizi sonucunda karar verilebilir.

Yangın Alarm Sistemi

 • Her binada yangın alarm sisteminin bulunması yasal olarak gereklidir.  
 • Yangın algılama detektörleri her 50 metre kare alana bir adet ve her kapalı mekana bir adet olacak şekilde monte edilir.
 • Çalışma mekanlarında optik duman detektörü, mutfak ve kalorifer dairelerinde ısı artış detektörü, sistem odalarında ise ısı detektörü kullanılır.
 • Yangın algılama detektörleri teknik olarak mümkün olduğu sürece alarm paneline her biri ayrı zone olarak bağlanır. Zone sayısının yetersiz kalması halinde aynı kattaki detektörler bir veya iki ayrı zone olarak belirlenir. Ancak, çekirdekteki detektörler bu uygulamaya dahil edilmez.

Diğer güvenlik teçhizatı  

 • X-ray cihazı, bina içine giren paketlerin ve çantaların kontrol edilmesi için kullanılır.
 • Kapı detektörü, bina içine giren şahısların üst aramalarında kullanılır.
 • El tipi metal detektörü; bina girişlerinde kişilerin ayrıntılı üst araması için kullanılır.
 • Araç altı arama aparatı; araç park yeri girişinde araçların alt kontrollerinin yapılması maksadıyla kullanılır.
 • Doldur-boşalt istasyonu; silahlı güvenlik varsa, silahların doldur-boşalt işlemlerinde kullanılır.
   

Yorum Yapın