Yangın Nedenleri

02 01 2012 | Ekleyen: | Konu: Güvenlik Uzmanlık Alanları, Yangın Güvenliği

Korunma Önlemlerinin Alınmaması

 • Elektrik sistemiyle ilgili gerek tesisat gerekse sigorta sistemlerinin yeterli düzeyde yapılmaması,
 • binalarda çatı kirişleri ile baca ilişkilerinin gereği gibi düzenlenmemesi,
 • bacaların yeterli özenle sıvanmaması,
 • Likit Petrol Gazı kullanırken tüp kullanımı ile ilgili gerekli önlemlerin alınmaması,
 • soba ve kalorifer sistemlerinde gerekli tertibatın alınmayışı ve gerekli periyodik temizlik ve bakımlarının yapılmaması, nedenleriyle yangın çıkmaktadır.

Bilgisizlik

Tavan arası ve çatıya kolay ve çabuk tutuşabilecek eşyalar koymak, yakıt depoları veya yakıtla çalışan yerlerde kıvılcım çıkartacak etkenlerin bilinmemesi vb. durumlarda yangının çıkması kaçınılmazdır.

İhmal

Ağaçlık yerlerde söndürülmeden atılan kibrit, sigara izmarit gibi maddeler, Likit Petrol Gazı Tüplerinin kibritle kontrol edilmesi, prizde ütü ve ocak fişi unutulması, piknik tüpleri üzerine geniş tabanlı tencere kazan konularak uzun süre ısıtılması, sigortaya gereğinde fazla tel sarılması vb. yapılmaması gerektiği bilindiği halde  yapılan işler yangına sebep olur.

Kazalar

Trafik kazaları araç yangınlarına, iş kazaları makine ve bina yangınlarına soba vb. cihazlarda meydana gelen kazalar bina yangınlarına sebebiyet verirler.

Sıçrama

Fabrika ve atölyelerde kaynak ve taşlama makinelerinden sıçrayan kıvılcımların etrafta bulunan benzin, mazot vb. maddeler üzerine düşmesi, sobadan sıçrayan yanan kömür parçalarının halı, kilim vs. Maddeler üzerine düşmesi yangınların sebeplerindendir.

Sabotaj

Çeşitli amaçlar için bilerek ve isteyerek yangın çıkartılmasıdır. Mesela tarla, ev yeri açmak amacıyla ormanların yakılması bina, işyeri ve tesislerin kundaklanması gibi kasti olaylardan yangın çıkabilmektedir. 

Tabiat Olayları

Deprem, yıldırım düşmesi, güneş ışınları yangına sebep olabilmektedir. 

Günlük hayatımızdaki yangın riskleri 

LPG  

LPG riskleri; LPG Hava ile karışmadıkça yanmaz. Teneffüs edilmesi halinde zehirsizdirler. Hakikatte renksiz ve kokusuzdur. Fakat emniyet mülahazası ile kerih esansı ilave edilir. Kap içinde tazyik altında sıvı halde iken % 10 kadar hacim değiştirebilirler. LPG, ekseriyetle propan ve bütan gazlarının karışımıdır. Bütan daha tembel fakat propan daha hareketli gazdır. Bir kova içinde sıvı LPG aniden yere dökülecek olursa yerde henüz yayılma fırsatı bulmadan buharlaşır. Sıvı LPG insan derisi ile temas ederse ciddi donmalar yapar. Aniden buharlaştığı için dokunduğu yeri dondurur.

LPG Emniyet Kaideleri: LPG tüpleri daima dik tutulur ve dik olarak depolanır. Gaz kaçıran tüpler araziye götürülerek akıtılır. LPG tüpleri tamamen doldurulmaz. % 10 genişleme payı olarak boş bırakılır. LPG tüpleri civarında tahta, kağıt, odun gibi yanıcı maddeler depo edilmez. Yanmakta olan LPG tüpünün civarındaki tüpler ve varsa yanıcı malzemeler devamlı olarak soğutulmalıdır.

Benzin

Benzin çok çabuk buharlaşabilen maddedir, dolayısı ile benzin buharı bulunan yerlerde alev ve kıvılcım çıkartan alet ve cihazların kullanılmamasına dikkat edilmelidir. Benzinin parlama ısısı 40-41 santigrat derece olduğunda bir kıvılcım teması halinde kapalı yerlerde patlama, açık yerlerde parlama meydana gelir. Ham petrol sıvı halde iken yanmaz ancak buhar haline geçip hava ile belli bir oranda karıştıktan sonra yanabilir. Bir litre benzin buhar haline geçince 30 litre yanıcı buhar elde edilir.

Akaryakıt Yangınları Nasıl Oluşur:

 • açık kaplardaki akaryakıtın buharlaşarak çevreden ateş alması,
 • temizlik nedeniyle benzin ve gazyağı gibi petrol ürünlerinin kullanılmasıyla oluşan buharların ateşle teması
 • akaryakıt tanklarının buharların ateşle teması
 • akaryakıt tanklarının temizlenme amacı ile kapaklarının açılması sonucu çevreye dağılan buharların ateşle teması,
 • akaryakıt buharlarının bulunduğu yerlerde çalışan motorlardan çıkan kıvılcımlarla temas etmesi.

Bacalar 

Bacanın iç yüzeyini kaplayan kurum saf karbondur ve son derece yanıcıdır. Kurum; kuru yağsız ve hidrojeni az olan yakıtlarda toz halinde, nemli yakıtlarda tabaka halinde, yağlı yakıtlarda zift halinde oluşur. Kurum yanma sıcaklığına ve yeterli oksijene ulaştığı anda baca yangını başlar. Baca yangınlarının söndürülmesi ise alt kısımlardan başlanarak hava ile irtibatı kesilir, bu işlem yeterli gelmez ise en üstten su sisi yaparak söndürülür.

Elektrik  

Yangına sebep olabilecek kullanıcı hataları 

Elektrik enerjisinden ısı kaynağı olarak yararlanmak amacı ile yapılan cihazların kullanılmaları esnasında kullanma talimatlarına uygun kullanılmaması, İhmal ve tedbirsizlik sebebiyle kullanımlarının bitiminden sonra fişlerin çekilmemesi  

Tesisat hataları:

Elektrik tesisatların talimatlara uygun şekilde yapılmaması halinde büyük bir yangın tehlikesi arz eder, ısı nedeniyle elektrik kablolarında meydana gelen erimeler neticesinde tellerin birbirine teması (kısa devre) ile ortaya çıkan şiddetli akımın kolay yanabilen maddeleri tutuşturarak yangın çıkarması mümkündür. Kısa devreler elektrik nakil hatlarının kemirici hayvanlar tarafından tahribi neticesinde de oluşabilirler.

Araç Yangınları 

Araçlarda meydana gelen yangınların sebepleri;

 • Elektirk aksamında kısa devre
 • ısınmış motor üzerine karbüratörden benzin sızması
 • açık unutulan radyo ve teypler,
 • güneş altında park edilen araçların camlarının önüne konulan çakmak ve kibrit,
 • LPG?li araçların gaz sıkışması  

Araç Yangınlarını Söndürme Usullerı

Mümkünse akü kutup başları çıkarılmalıdır. İlk anda KKT söndürücü ile müdahale edilmeli, önlenemediği taktirde su ile müdahale edilmelidir. Binek araçlarının söndürme mesafesi 15 m. Akaryakıt tankerlerinde gaz patlaması emniyet mesafesi sınırı 100 Metredir.

 

   

Tags:

Yorum Yapın