Vardiya Plânlaması

17 08 2011 | Ekleyen: | Konu: Güvenlik Müdürleri İçin, POPÜLER SAYFALARIMIZ

Daha önce yayımladığımız Gece Vardiyalarının Olumsuz Etkileri başlıklı yazımızda, gece vardiyalarının yorucu etkilerinin güvenlik görevlerinde zaafiyet yarattığından bahsetmiştik. Gece vardiyalarının bu olumsuz etkilerini azaltmak, yorgunluğun etkilerini çalışanlar üzerinde eşit olarak dağıtmak ve bu yolla çalışanlar arasında adaleti temin etmek maksadıyla vardiya planlamasına özel önem verilmesi gerekmektedir.

Bir tesisin veya binanın korumasında görevlendirilen güvenlik personeli, her birinin çalışma süreleri kendi özelliğine uygun olarak belirlenmiş güvenlik ve devriye ekipleri halinde çalışırlar. Bu görev noktalarının her birinin çalışma gün ve süresi farklı olabileceği gibi, her birinin görev yoğunluğu da farklı olabilmektedir.  Diğer taraftan, bazı görev noktalarında icra edilen görevler, özel eğitim veya beceriler gerektirebilir.

Vardiya plânlaması, tüm bu faktörleri dengeli bir şekilde dikkate alarak, görev ihtiyaçlarıyla, personel özelliklerini en uygun şekilde birleştirmeli, aynı zamanda  personelin vardiyasına başladığında azami derecede verimle çalışacak şekilde dinlenmesine imkân sağlamalıdır.  

Aşağıdaki bilgiler; ASIS Foundation yayınlarından birisi olan ?7/24 Güvenlik Hizmetlerinde Yorgunluğu Etkileri ve Başa Çıkma Yöntemleri?  (Fatigue Effects and Countermeasures in 24/7 Security Operations) başlıklı CRISP Raporundan faydalanarak derlenmiş, gereken yerlere ülkemizin şartları dahil edilmiştir.   

Vardiya plânlamasının uygun şekilde yapılabilmesi için ön şart; ihtiyaç duyulan personel sayısının karşılanmasıdır.  İhtiyacın karşılanmaması halinde, bu sayfada anlatılan vardiya plânlama prensiplerinin uygulanması mümkün değildir.

Personel ihtiyacının hesaplanmasında kullanılacak faktörler,

 • Hesaplama kolaylığı için; bir yıl 365 gün, bir ay 28 gün, bir hafta 168 saat, bir yıl 52 hafta ve 13 ay kabul edilmelidir.
 • Bir kişi için haftalık çalışma süresi; aynı zamanda yasal çalışma süresi de olan 48 saat olarak hesaplanmalıdır. Bu süre, her gün 8 saat olmak üzere, 6 günlük çalışma süresine denk gelmektedir. İş kanuna göre her 8 saat içinde, ücret ödenmeyecek 30 dakikalık yemek molası verilmelidir. Dolayısıyla, fiilî çalışma süresi net 45 saat olarak gerçekleşmektedir.
 • Bir hafta boyunca, her gün 24 saat görev yapılacak bir pozisyon için personel ihtiyacı 168/48=3.5 kişidir. 
 • Bir personel ihtiyacının karşılanması için gerekli personel sayısı hesaplanırken aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır;
  • Her çalışanın yılda (asgari) 14 gün izin hakkı olduğu,
  • Her çalışan için her yıl belli bir sürenin eğitim için harcanacağı (örnek olarak 3 gün),
  • Her yıl, hastalık, işe gelmeme vb nedenlerle çalışan başına belli bir süre devamsızlık meydana gelebileceği (örnek 5 gün),
  • Dolayısıyla bir pozisyonun bir yıl süre ile kesintisiz doldurulabilmesi için 364+14+3+5=386 çalışma gününe, diğer bir ifadeyle 386/364=1.06 kişiye ihtiyaç bulunmaktadır.
  • Bu hesaba göre bir güvenlik pozisyonun doldurulması için 3.5 x 1,06=3,71 kişiye, dolayısıyla 4 kişiye ihtiyaç bulunmaktadır.

Vardiya plânlaması sırasında, yorgunluk düzeyinin asgari derecede tutulması için dikkate alınması gereken prensipler,

Vücudun biyolojik saat ayarının değişikliğinin minimum düzeyde tutulması sağlanmalıdır. İnsan beyni, uyuma ve uyanma eylemlerini otomatik olarak düzenleyen biyolojik bir saate sahiptir. Bu biyolojik saat aracılığıyla beyin, uyanma  zamanını gün ışığı ile algılar, uyuma zamanını güneş battıktan belli bir süre sonra otomatik olarak belirler ve ihtiyacı olan süre kadar uyuma eylemini devam ettirir. Normal olarak, gece uyumaya programlanmış insan vücudu, bu ihtiyaç karşılanmadığında yorgunluk belirtileri gösterir. Bu değişikliğin çok sık ve düzensiz olması bu yorgunluğun kronik hale gelmesine neden olur. Vücudun bu saati tersine çevirmesi, güneşin doğuş ve batış saatleri değişmedikçe pek mümkün değildir. Bu nedenlerle, sık sık veya uzun süre biyolojik saate aykırı saatlerde çalışılmasını gerektirecek bir çalışma programı yapılmamalıdır.

Her bir vardiyanın uzunluğu 8 saat olmalıdır. Gece Vardiyalarının Olumsuz Etkileri başlıklı yazımızda 8 saatten fazla çalışmalarda kaza ve hata risklerinin arttığından bahsetmiştik. Halen yaygın olarak kullanılan 12 saatlik vardiyalar, ancak iş yoğunluğu düşük pozisyonlar için mümkündür.

Personel, en fazla peş peşe 3 gece, mümkünse daha az sıklıkla, gece vardiyasına yazılmalıdır. Bir gece uyumadığında yorgunluk derecesi artan vücud, aynı zorlukla 3 geceden fazla karşılaştığında, yorgunluğu atıp dinlenebilmesi için uykusuz kalınan gece sayısından daha fazla bir dinlenme süresine ihtiyaç duyacaktır.

Her gece vardiyasından sonra, asgari 24 saat dinleme süresi verilmeli ve bu dinlenme süresi haftalık izine denk getirilmemelidir. Ayrıca, haftalık izin gününün gece vardiyasından çıktığı gün başlamamasına ve haftalık izin gününün bitişini takip eden ilk vardiyanın gece vardiyası olmamasına dikkat edilmelidir. 

Haftalık izinlerin mümkünse hafta sonuna denk getirilmesi sağlanmalıdır.  

Tüm personel, her vardiyada eşit sayılarda çalışmalıdır.

Vardiya planı çalışanlar tarafından ön görülebilir olmalıdır. Çalışanlar, takvim üzerinde kısa bir hesaplama yaparak 2-3 hafta sonra hangi vardiyalarda çalışacaklarını ve hangi gün izin yapacaklarını anlayabilmelidir.

Bu faktörlere göre vardiya plânlaması yapmak çok bilinmeyenli bir denklemin çözümü gibidir. Hatta aşağıdaki ilave faktörler bu denklemin çözümünü engellemektedir.

 • Kaza ve hata risklerinin az olması nedeniyle 8 saatlik vardiyaların tercih edilmesi halinde, vardiya değişimleri daha sık olacağından personelin yolda geçirdiği süreler ve yol masrafları artacaktır. Özellikle büyük şehirlerde, personel dinlenme zamanının büyük kısmını ulaşım araçlarında geçirmek durumunda kalacaktır. Güvenlik personeli, bu nedenle 12 saatlik vardiyaları tercih etmektedir.
 • Ücretlerin az olması nedeniyle, güvenlik personelinin fazla mesai yapmak istemesi, hatta fazla mesai imkânı olmayan işlere rağbet göstermemesi vardiya plânlarını olumsuz etkileyen bir husustur.
 • Güvenlik görevlileri, izin ücretlerini işten ayrılma ihtimaline karşılık yedekte tutmak için yıllık ücretli izin haklarını kullanmama eğilimine sahiptirler. Bu eğilim, bir çok işverenin kısa vadeli çözümlere rağbet etmesi nedeniyle karşılık bulabilmektedir.
 • Güvenlik görevlilerinin daha yüksek ücretlerle aniden işten ayrılmak istemeleri halinde izin parasından ve kıdem tazminatından vaz geçebilmeleri, işveren tarafından kazanç kalemi olarak görülmektedir. Bu nedenle, izin parası ve ihbar tazminatı karşılıklı olarak bırakılabilmekte, dolayısıyla vardiya plânlamalarında problemler yaratan ani işten ayrılmalarla sıkça karşılaşılabilmektedir.

 

   

Tags:

114 Yorum to “Vardiya Plânlaması”

 1. Alp DUYGUN says:

  Merhaba,

  Sitede yayımlanan yazıları ve diğer derlemeleri ilgi ile takip ediyorum. Emeği geçen herkese öncelikle teşekkürlerimi sunmak isterim.

  Vardiya planlaması ile ilgili makaleyi okudum. Dikkatimi çeken bir kaç noktayı paylaşmak isterim.

  1- Öncelikle haftalık çalışma süresi 48 saat değildir. Maalesef 48 saat bizlerin haftanın 7 gün olduğu, bu 7 günün 6 günü çalışma günü olduğu ve bir günlük çalışma süresinin 8 saat brüt olduğu farz ve kabul edilerek 6 gün X 8 saat/günlük çalışma süresi = 48 saat / haftalık brüt çalışma süresi mantığından çıkmaktadır.

  Hesaplamanızı bir işçinin fazla mesai hak etmeden haftalık çalışma süresi olan 45 saat üzerinden yapmanız yönetici olarak sizlerin ve yönetim sorumluluğunu taşıdığımız şirketlerimizin ileride karşılaşabileceği riskleri azaltır.

  Çalışma süresi

  MADDE 63. – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir.

  Ayrıca diğer maddelerde de 48 saat ibaresi bulunmamaktadır.

  2-Aynı makalede geçen 8 saatlik günlük çalışmaya ücret ödenmeyen 30 dakikalık istirahat verilmesi de 4857 Sayılı Kanunda tarifi yapılmamış bir durumdur. Zira bahse konu olan 30 dakikalık ara dinlenmesi de ücrete tabiidir ( yani işçinin iş görmesinden dolayı hak ettiği ücret devam etmektedir. ) ancak çalışma süresinden sayılmaz.

  3-Bir hafta boyunca, her gün 24 saat görev yapılacak bir pozisyon için personel ihtiyacı hesaplamasının bahsedildiği method kullanılarak hesaplanmasının sakıncaları bulunmaktadır.
  Hesaplamada aşağıda ki yöntem daha uygundur. ( Kaldı ki KİK ihalelerinde de aynı method uygulattırılmaktadır )
  Tek bir görev noktasında 7/24 bir personel ile hizmet verileceğini farz ve kabul edersek;
  Haftanın hizmet verilecek gün sayısı X 1 günlük toplam görev saati X görev noktasında kaç personel istendiği = Haftalık ihtiyaç duyulan toplam iş gücü saatidir.

  örnekten yola çıkarsak;
  7 Gün X 24 Saat X 1 Güvenlik Görevlisi = 168 Saat haftalık toplam iş gücü ihtiyacı bulunmaktadır.

  Pekii bunu kaç işçi ile yapabilirsiniz.

  Cevap

  168 Saat / 45 Saat = 3,73 işçiye ihtiyaç bulunmaktadır. ( Operasyonel olarak 3,5 kişi ile yürütebileceğiniz bu hizmetin geriye kalan 0,23 kişilik kısmıda makalede geçen iç eğitim, izin v.b. süreler için kullanılır. )

 2. Hakan Özalp says:

  Değerli arkadaşım, katkıların için teşekkür ederim. Sizin gibi tecrübeli arkadaşların geri bildirimleri bizim için çok önemli. iş kanununun yanlış uygulanması bir çok sorunları beraberinde getirdiği bir çok örnekte karşımıza çıkmaktadır. Yanlış algılamaları önlemek için meslektaşlarımızı bilgilendirmek maksadıyla vakit ayırdığın için ayrıca teşekkür ederim.

  Makalenin maksadı, vardiya planlamalarında yorgunluk faktörünü asgariye indirmek için dikkate alınacak hususlarla ilgilidir. Tabii ki, iş kanunu hükümleri dikkate alınmadan bu planlama yapılamaz. 48 saat süre, personelin fiilen iş yerine bulunacağı süredir. Ara dinlenmeler Madde.68’e göre çalışma süresinden sayılmayacağı için 45 saat net olarak çalışandan fayda sağlanabilecek süredir ki, bu da makale içinde vurgulanmıştır. Dolayısıyla iki ifadenin de aynı anlama geldiğini düşünüyorum.

  Diğer taraftan, haftalık iş lgücü ihtiyacının 168 saat olduğu makale içinde de belirtilmişti, ayrıca toplam iş gücü ihtiyacının 4 kişi olduğunda da sanırım hemfikiriz. Senaryoların sayısı saymakla bitmeyeceğinden, makalede, sadece bir güvenlik pozisyonu olan bir koruma hizmeti için örnek verilmiştir. Bir pozisyon için 3.5 kişi işe alınamayacağından 4 kişinin işe alınması zaten kaçınılmazdır. Birden fazla güvenlik pozisyonu olduğunda, bu artık rakamlar birleştirilerek bir tane destek elemanı istihdam edilmesi düşünülebilir. Sayı çoğaldıkça başka pratik çözümler de geliştirilebilir. Sonuçta her yönetici bu çözümleri kendi mantığına ve tecrübesine göre verecektir. Üstelik bu çözümleri üretirken, rekabet koşulları, bütçe kısıntıları ve görevlerin planlanabilirliği gibi bir çok faktör daha devreye girecektir.

  İşçinin hakedişleri ile ilgili herhangi bir konuya girmedim, çünkü bu konuda bir fikir beyan etmemeyi bu sitenin maksadına daha uygun buluyorum. Kaldı ki, bir çok konu değişik yorumlanabiliyor veya kasten yanlış yapılabiliyor.

  Konuyla ilgili başka ilaveleriniz varsa, yayımlamaktan memnuniyet duyarım. İyi çalışmalar diliyorum, teşekkürler

  İş kanunu MADDE 68′; Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;
  ………
  b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
  c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,
  Ara dinlenmesi verilir.
  ……..
  Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

 3. namık çora says:

  sayın hakan özalp,makaleniz özel güvenlik yöneticilerine planlama yapma konusunda çok fayda sağlayacaktır.deneyimli bir güvenlik yöneticisi olmama rağmen çok istifade ettiğimi söyleyebiliriö.kaleminize sağlık

  • Hakan Özalp says:

   Namık bey, çok teşekkürler. İyi çalışmalar

   • Fatih Yalçın says:

    Sayın Hakan Bey, Ben 7/24 çalışan katlı otopark işletmesi devir alacağım.Bu işletmede 1 Müdür , 4 Personel çalıştırmayı düşünüyorum. Bu işyerinde araçlar personel tarafından park edilmeyeceğinden çalışan arkadaşlardan beklentim sadece kurulu olan otomasyon sistemini düzgün kullanabilmesi ve genel anlamda otoparka sahip çıkılabilmesi.Bu otopark abone ağırlıklı çalışan bir iş yeri olduğundan sabah 06;00 ile 09;00 saatleri ve akşam 17:00 ile 20;00 arasında giriş – çıkış’larda bir yoğunluk oluyor, geri kalan saatlerde fazla yoğunluk olmuyor.Abone yenileme ayın ilk haftasında yapıldığından belirtmiş olduğum saat aralıklarında personelin tek başına kalmasını doğru bulmuyorum. Sizden ricam düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışılabilmesi için nasıl bir çalışma planı uyguluyabilriz. Bu konuda bana yardımcı olursanız minnettar olurum. Saygılarımla

    • Hakan Özalp, CPP says:

     Fatih bey merhaba,
     Müdürü vardiyaya dahil etmeyeceğinizi düşününerek, 3 kişi 8 saat çalışacağına göre 1 kişiyle de dinlenme zamanlarını yöneteceksiniz. 0800-1600, 1600-2400, 2400-0800 vardiya saatleri olacak ve gece vardiyasında çalışan 24 saat sonra işe başlayacak. bu durumda, sabah ve akşam 3’er saatlik ilave zamanlar haftada 48 saat yapar ki, 5. bir çalışan demektir. yani, sizin 5.bir kişiye ihtiyacınız var.
     kolay gelsin
     Hakan

 4. Ulvi says:

  Merhaba Hakan Bey,
  Sitenizdeki bilgilerden istafade ederek, işimi geliştiriyorum. Aklımda sürekli soru ve sorun olan konulara getirdiğiniz yorum ve çözümler için çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.

  Saygılarımla.

 5. zafer sağlambilen says:

  SİTENİZLE TANŞTIKTAN SONRA ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ ÇÖZÜM ARADIĞIM CEVAP ARADIĞIM ÇOK
  FARKLI KONULARA CEVAP BULDUM.EMEKLERİNİZ VE PAYLAŞTIĞINIZ KONULAR İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER.

 6. levent says:

  Benim bir sorunum var ben bir firmada guvenlik personeliyim fakat guvenlik amirinden baski yiyorum calismamda bir sorun yok isimi iyi yapiyorum hatta sirketten odul aldim yalniz amirin beni cekememesine sasiyorum baski yedigim icin nereye basvuru yapabilirim tesekkurler.

  • muharrem says:

   Merhaba.Şirketimiz biz ögg lerini gece vardiyasında şoför olarak da çalıştırıyor.Gece 12de vardiya başlıyor.İsi biten işçileri evlerine bırakıyorum.Birsaat sonra gelip nöbete dev ediyorum.Sabah 6’da işe gelecek olan işçileri almak için tekrar servise çıkıyorum.Sabah 8’de işçileri işyerine ulaştırıyorum.ve mesaim bitmiş oluyor. Aslında kanunen Öggler başka işlerde çalıştırılamaz.Oysa burda bize gece vardiyasında servis şoförlüğünü,üstelik src belgem olmadan ek ücret ödemeden yaptırıyorlar.İtiraz etmeme rağmen , “yapmazsan işten çıkarsın” tehtidinde bulunuyorlar.Bu konuda kim haklı,eğer ben haklıysam,ne gibi hak arama talebinde buluna bilirim.Teşekkürler

   • Hakan Özalp, CPP says:

    servis şöförlüğü Güvenlik görevlisinin yapabileceği kanuni işlerden değildir. 5188 sayılı yasaya göre cezai işleme maruz kalabilirsiniz. hak arama talebiniz hakkında bir avukatla daha ayrıntılı bilgilerle görüşmenizde fayda var, benim uzmanlık alanım değil.

 7. öncelikle selam.bu sitenin teşkilatımıza bilgi ve donanım anlamında çok şey kattığını ifade etmek isterim.
  açık ve anlaşılır bir kaynaktır.bu meslekle uğraşan tüm arkadaşların kendini geliştirmesi adına çok yararlı
  olacağı kanaatindeyim.ancan bunlarla beraber özel güv görevlisinin parasal anlamda rahatlatılması kanundaki bu boşluğun süratle tamamlanması lazım gelmektedir.madem cezai yaptırımlarda memursalar
  sosyal yaşamdada insan onuruna yakışan vasatın altında kalmayan bir ücretin kendilerine teslim edilmesi gerekir diye düşünüyorum en azından ümid ediyorum.sonraki yazılarımızda güv bilim dalıyla ilgili görüş bildirmeye devam edicez inş.
  m.cem çerdik
  5188 yöneticisi

 8. murat says:

  arkadaşlar ben 7 aydır ne izin ne de bayram izni var yemekte yok ızın ıstedık mi adamlar ışe fesle tehtıt edıyo bende calışmak zorunda oldugum ıcın bısey demedım bunu nereye sıkayet edebilırim tutfen yardım canıma tak dedi yorgun gelıyom ise

 9. TUNÇ says:

  merhaba. yıllık izne çıkan arkadaşlar olunca mesai yapınca 16 saat çalışıyoruz. normalde 8 saat çalışıyoruz biri gelmedimi 16 saat çalışmak zorunda kalıyorz. mesai ücreti olarakta 33 tl alıyoruz 8 saate. ne yapmam gerekiyor bu durumda sizce bu adaletmi

 10. TUNÇ says:

  0 kadar güvenliklerin hakkı yeniyor ki anlatamam maaş konusunda saat konusunda. acil bize bilgiler verirseniz seviniriz

 11. x_ray says:

  sayın hakın bey,bir işyeri düşün ki,toplam mevcut 180 olsun,bu sayıyı 7/24 saate göre nasıl bi vardiya sistemi ile çalışmalı”yıllık izinleri ,ve hafta tatilleri açıklayıcı olursa sewinirim bu arada iş güwenlik işidir..saygılarımla….

 12. KORHAN says:

  bır devlet hastanesınde 5 kişi güvenlik hızmetı verıyoruz 2 kısı gunduz dıger 3 kısı gece calısıyo calısan gunduz personelınden bırı bayan normalde 8 de gelen gunduz elemanı 5 te cıkıyo ve gece elemanı gelıyo gunduz amır ve bayan eleman sabıt dıgerlerı aksam 5 te gelıyo sabah 8 de cıkıyo hafta sonunu da yıne bu 3 kışi tutuyo şimdi eksik calıştıgımızı soyluyolar ve ara dınlenme felan eklıyolar tek kısılık guvenlik nobetınde ara dınlenmesı olurmu olursa ne gıbı sorunlar cıkar yardımcı olursanız sevınırm

  • Hakan Özalp, CPP says:

   selam,
   tam olarak açıklamamışsınız ama anladığım kadarıyla 2 kişilik bir görev yerinde 24 saat üzerinden görev yapıyorsunuz, bir de şefiniz var. eğer durum böyleyse, yazıda da açıkladığımız gibi, sizin görev yerinde güvenlik şefi hariç toplam 7 kişiye ihtiyacınız var diyebilirim. ancak siz 4 kişiyle çalıştığınıza göre 3 kişi eksik çalışıyorsunuz ve her birinizin üzerindeki iş yükü 1 kişilik değil 1.75 kişilik, yani neredeyse her biriniz iki kişilik iş yapıyorsunuz. ayrıca iş kanununda , gece çalışanların bir günde 8 saatten fazla çalışamayacağı belirtiliyor. siz, gece çalışanlarınızın bir günde 15 saat çalıştığınızı söylüyorsunuz ki bu durum çalışma bakanlığı tarafından tespit edilirse iş verene yüklü miktada ceza kesilmesine neden olur.
   ara dinlenmesi iş kanunu gereğidir ve işvereniniz bu kadar yanlışın arasında size ara dinlenme vermeyi düşünebilmiş. güvenlik riski çıkar mı? çıkabilir ama sizin yorgun görev yapmanız daha risklidir. eğer dinlenmelerinizi rutin olmayan zaman ve yerlerde yaparsanız güvenlik risklerinizi biraz olsun azaltabilirsiniz.

 13. fırat says:

  Öncelikle merhaba hakan bey,Sizden bir konu hakkında görüş ve önerilerinizi almak istiyorum.Umarım yardımcı olursunuz.Özel bir şirkettte, Özel güvenlik görevlisi olarak yaklaşık olarak 5 yıldır çalışmaktayım.Şu anda,şirketin beni vermiş oldugu,özel bir kurumda güvenlik olarak kişi çalışmaktayız. Gündüzcü haftanın 6 günü geliyor,pazar hariç,pazar günü izinli.bizde diger kişi olarak dönüşümlü olarak bir gece ben,diger gece öbür arkadaşım gece nöbetinde duruyor.çalışma saatleri 18:00-08:00 …14 saat nöbetimiz var,sadece hafta sonları 19 saat çalışıyoruz…. örnek verecek olursak: pazartesi -çarşamba – cuma – 18:00-08:00 pazarları ise 13:00 de alıyor pazartesi sabah 08:00 de teslim ediyor.diger hafta ise salı -perşembe 18:00-08:00 cumartesi ise 18:00 de alıyor pazar 13:00 de bırakıyor….. Çalışma saatlerini özetlersek:Bir hafta 61 saat,bir hafta 42 saat ….Aylık olarakta ortalama 206 saat çalışmaktayız. fazla çalıştırıldıgımızı düşünüyorum,özellikle hafta sonları…sizce bizim mesai hakkımız varmı,şirketten talep etmelimiyiz.böyle bir hakkımız varsa ,şirketten istedigimiz halde ödeme yapmazsa ne yapmalıyız.şimdiden teşekkürlerimi sunar,çalışmslarınızda başarılar dilerim…..

 14. Adem Sahin says:

  Merhaba Hakan Bey resmi kurumda 4 arkadas 7/24 esasina gore 8 saatlik vardiyalarla guvenlik olarak calisiyoruz 1 kisi yillik izine ciktigi zaman baska personnel gelmiyor yerine bu durumda nasil bir yol izleyebiliriz yardimci olur musunuz by arada Suan ki calisma sistemimiz cok rahat
  00:08–1.kisi
  08:16–2.kisi
  16:24–3.kisi ertesi gun

  –dun biraktigi yerden yani
  08:16–1.kisi
  16:24–2.kisi
  00:08–3.kisi olarak bunlarin aralarda yarim saat yemek molasi vardir. Yani by gun mesai bittimi yarin yani 24 saat sonra geliyoruz tekrar

  • ibrahim says:

   4 ARKADAŞ ÇALIŞIYORUZ SİSTEMİ ÖYLE YAPTIK ÖRNEK PAZARTESİ GÜNDÜZE GELDİK DİYELİM SALI GÜNÜ SAAT 20:00 DE GELİYORSUN SABAHI ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE DİNLENİYORSUN CUMA SABAHI TEKRAR İŞE GELECEKSİN 12 24 12 48 24 VE 48 DİNLENME SAATİMİZ OLDU

   8 SAAT ÇALIŞTIGIMIZDA HERGÜN İŞ YERİNDEYİZ
   12 SAAT OLDUGUNDA 48 SAAT DİNLENME FIRSATIMIZ OLUYOR
   SAYGILARIMLA

 15. Cemal KORU says:

  Hakan bey ben özel bir güvenlik şirketinde çalışmaktayım.görev aldığım projede (avm) olumsuz koşullar bulunmakta öncelikle şefler kendine yalakalık yapan adamları gündüz nöbetlerine ve uygun saatlere yazıyor kendilerine yalakalaık yapmayanları gece nöbetlerine yazıyorlar ve sürekli uğraşıyorlar .yalakalık derken (sigara almaya ,çay ısmarlama, personelin arabası ile eve götürülüp getirme mesai bitimi avm karşısındaki parkta bira içerek personeli içkili halde gözlemleme ertesi gün tutanak tutma olayları yaşıyoruz.ben 8 gün gece nöbetine geldim bu nöbetler gece 20.00-08.00 ve gece 23.00-07.00 ve bu 8 günün sonund abir gün izin yaptıktan sonra tekrar 6gün gece geldim.neden gece nöbetleri bana yazılıyor dediğimde ise çok AĞLIYORSUN şeklinde cevap ile karşılaştım .şuan 6gün 16-24 nöbetine geldim 7.gün 23.00-07.00 nöbetine başladım ve 12gündür izin yapmıyorum çok yorgun bitkin bir haldeyim şirketi nereye şikayet edebilirim ve bu çalışma şartları sizce kanunen uygunmudur?çok teşekkür ederim

  • Hakan Özalp, CPP says:

   değerli kardeşim, şikayet makamı illerdeki çalışma bakanlığı teşkilatıdır. ayrıca hizmet verdiğiniz şirketin yöneticilerine de ulaşmaya çalışmalısın bence. kolay gelsin

 16. MUSTAFA says:

  Sayın yetkili, gece nöbetinden çıkılan günün aynı zamanda şirket tarafından programda izinli gün olarak belirlenmesi yasal olarak doğrumudur?
  Saygılarımla

 17. ahmet kart says:

  hakan bey hastane personel şirket şefiyim. 8 kişilik 24(8 Saat Çalışma süresi) saat haftalık 180 saat olacak sekilde bir vardiye listesi hazırlamam gerekiyor.yardımcı olurmusunuz

 18. Abdulkadir Şengül says:

  Merhaba ben trabzonda halka acik bir parkin guvenlik gorevlisiyim 4 kisi gunluk 8 saat calisiyoruz nobetten ciktigimiz saatte ertesi gun ise geliyoruz yani 15.00-23.00 nobetini tutan yarin 23.00da ise geliyor nobet saatimiz surekli degistigi icin yorucu oluyor uyku duzenimiz cok bozuk daha az zorlayacak gerekirse 12 saat calisip ama daha duzenli bir vardiya programi ornegi elinizde var mi var ise bi kac ornek mail atabilirmisiniz. Iyi calismalar dilerim…

 19. ONUR says:

  selam arkadaşlar biz 22 kişiyiz 2 tane bayan 20 bay bayanlar hafta da birgün izin hafta sonu olacak şekilde erkeklerde 8 saat üzerinden ayda 26 gün olmak üzere üç vardiya 7/15 15/22 22/07 hazırlayabilecek arkadaş varmıdır. bütün personel ayda 26 gün çalışacak sadece bayanlar sabah 9 akşam 17 olacak.

 20. ahmet says:

  merhaba ben haftada 5 gün günde 14 saat çalışıyorum yani 3 gün arka arkaya 14 saat 4, gün tatil 5 ve 6. gün 14 saat 7. gün tatil oluyor akşam 18.00 de başlayıp sabah 08.00 de bırakıyoruz ayda 21 gün çalışıp 9 gün tatil yapıyoruz şirket müdürüne bildirdik zorlandığımızı sizi zorla tutmuyoruz çıkın gidin dedi bizim kanuni hakkımız nedir emniyetteki güvenlik şubeye şikayet etsem sonuç ne olur acaba…

 21. ilhan says says:

  merhaba ben 1 aylık çalışma içerisinde
  15 gün 22:00 den 08:00 kadar
  7 gün 15:00 den 22:00 kadar
  3 gün 08:00 den 15:00 kadar çalıştım.ve buna ilaveten 18 saatte mesai yaptım. bundan önceki ayda buna benzer çalıştım ve şirketin bu konuda çözüm bulması için dilekçe yazdım çözüm bulunmadı. uzunyıllardıda bu şekillere benzer çalıştım suan durmu adli merciye taşıdım.sizce kazanma şansım ne kadar olur????
  cevabınız için şimdiden teşekkürler

 22. öykü says:

  merhaba hakan bey biz KREDİ VE YURTLAR KURUMU’nda özel gvnlik görevlsyiz yasada çalşma saatleri ile ilgili açklayıcı bir madde bulamadk bz 6 gün gecede çalşp geceden çıktığmz gün izin sayılıyor ertesi gün sabah 7 nöbetne gdioruz bu şekilde çalşmamız yasalara uygun mu gerçekten 6 gün üst üste gece çok agr olyor aylık 180 saat mi yoksa 225 saat mi çalışmamz gerekiyor ayrca kurumun bazı yurtları 180 saat çalşrken bzm gbi bazı yurtlarda aylık 202,5 çalşmaktadr ama herkes aynı maaşı alıyor çalışma bakanlığı 170 i aradık özel güvenliklerin çalışma satleriyle ilgili mevduatlarının olmadığını söyledi bizim bu şekilde çalıştırmaları doğrumudur??? doğru değilse hangi kuruma başvurmamız gerektiğini bize iletebilirmisiniz???
  NOT:Çalışma saaatlerimiz 8 saat bunuda belirtmek istedim 🙂

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Merhaba, iş kanununda gerekli bilgiler bulunmaktadır. ayrıca makalemizde verilen bilgilerden de faydalanarak kendi durumunuzu değerlendirebilirsiniz.
   ilginize teşekkürler

 23. ismail says:

  merhaba 7/24 esasına görehizmet vermekteyiz .gündüz 4.hergece icinde 3 kişiden oluşan iki gurup var bu sayıda en uygun calışma prensibi nedir sizce yasal olarak uygulana bilecek .vardiya düzenini ögrenmek isterim
  Birde hergecesinde 2 kişinin bulundugu toplamda 4 ece calışanının oldugu.ve calışma saatleri 18:00 dan 08:00 a kadar olan ve 1gece calışıp 1gece calışılmayan sabit bir vardiya düzeninde calışma sürsi aşılmış olunmazmı .mesai hak edişi dogmazmı.merak etmekteyiz

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Değerli Arkadaşım,
   sitemizdeki makalemizde genel esaslarla ilgili bilgi vermeye çalıştık, bu biligileri kullanarak ve kendi özel şartlarınızı dikkate alarak hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. ilginize teşekkürler

 24. dursun says:

  arkadaşlar lütfen bilgisi olan varsa acil cevap verirse memnun olurum biz özel bir şirkette 3kişi ö.g.g olarak çalışıyoruz çalışma saatlerimiz ise hafta içi gündüz 10saat gece 14saat hafta sonu gündüz 9saat gece ise 15saat bu çalışma sitemine göre geceden çıkan o gün izinli oluyor ertesi gün gündüze geliyor gündüz çalışan ise akşam çıkış yaptıkdan sonraki günün akşamı geliyor yani 12/24diyelim çalışma süresi buna göre biz aylık 180 saatimi doldurmamız gerekiyor birde bayram çalışmalarını normal gün parası olarak veriyor saatle değil bu yasalmıdır saygılarımla

 25. Burak says:

  sayın Hakan bey benim bir sorum olacak bizim şirkette çalışma saatlerimiz 14/34 sistemine göre çalışıyoruz yani akşam 6 da alıyoruz sabah 8 de bırakıyoruz yani bir akşam geliyoruz bir akşam gelmiyoruz benim sorum bu sisteme göre bizim herhangi bir sıkıntımız yok ama bazı işten çıkan arkadaşlar mahkemeye vermişler şirketi bu arkadaşlar herhangi bir para felan alabilirmi şimdiden teşekkür ederim en kısa zamanda cevabınızı bekliyorum

 26. Murat says:

  Aslinda siteye girme nedenim 3 vardiya calisanlar saglik acisindan ne yapabilirdi ama degisik bir konuya kulak göz misafiri oldum diyebilirim , arkadaslar öncelikle söyleyeyim sizlere helal olsun kiminiz 14 , kiminiz 10 kiminiz bide üstüne mesai , bizde ise haftalik üeriyotlar halinde mesela 1 hafta .6-14 saatleri 2 .hafta.14-22 ,3 ise 22 -06 saatleri arasi haftada 5 gün calisiyoruz ayriyetten gece geldigimiz zaman mesai hanemize 3.5 saat yaziliyo buda senede 2 hafta tatil ediyor .Umarim isciyi ezmeyen iyi yöneticilerle calisirsiniz bu durumda halime sükretmek gerek devlet büyüklerimiz umarim avrupada insanlar yillarca saglikli sekilde nasil calisiyorsa o sistemi getirirler iyi calismalar.

 27. ilker says:

  merhaba arkadaslar yardıma ihtiyacım var toplam 8 kişi biri bayan 3 kapı 2 vardiya
  1 kapıda 8/4 4/12 satlerinde
  2 kapıda 8/4 satlerinde
  3 kapıda8/4 satlerinde
  hergün 1 kişi izin kullanacak şekilde vardiya çizelgesi lazım cıkamadım bir yerden sonra kayma oluyor

  açiilllll

 28. İLKAY PETEK says:

  HAKAN BEY MERHABALAR ; Şuan çalışmakta olduğum iş yerinde : 2 sabah , 2 gece ve 2 inci geceden çıktığım gün (aynı gün içinde) 2 gün de akşam vardiyalarında çalışıyorum.( yani 08.16 – 24:08 – 16:24 olarak ).Yapmış olduğum sözleşmede çalışma saatim 45 saattir.Bu çalışma şekline dayanarak benim kullanmam gereken izin sayısı ayda 6 gün mü yoksa 4 pazarı ele alırsak 4 gün mü? bu konuda bana lütfen yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim.

 29. mehmet gür says:

  merhaba arkadaşlar bür kurumda güvenlik olarak 12 şer saat çalışmaktayım aylık 195 saat çalışmamız gerektiğini söylüyorlar çalışma saatlerimizi 12 saat olmasına rahmen 11 saatten hesaplıyorlar ben hiç bi zaman saat dinlenemedim hakkımızı yiyorlar 11 saat hesaplama doğrumu böyle ise tatil yapamıyacağız nöbetten çıkıp tekrar nöbete gitmemiz gerekcek

 30. tayfun says:

  (Personel, en fazla peş peşe 3 gece, mümkünse daha az sıklıkla, gece vardiyasına yazılmalıdır. Bir gece uyumadığında yorgunluk derecesi artan vücud, aynı zorlukla 3 geceden fazla karşılaştığında, yorgunluğu atıp dinlenebilmesi için uykusuz kalınan gece sayısından daha fazla bir dinlenme süresine ihtiyaç duyacaktır.)

  Bizim gece vardiyamızda,6 gün gece görev yapıyoruz.24 saat dinlenmemiz yok.birde bazı günler gündüz vardiyamızdayken o gün gündüz gelmiyoruz gece vardiyasına paraflanıyoruz sabahı izinmize denk geliyor. iznimizi uykuyla geçiyor. bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Ona çalışma Bakanlığına bildirmek istiyorum. teşekkürler

 31. sahin says:

  Esim doğum izninden çıktı şuanda süt izni kullanıyor eşimin çalıştığı yerde eşim dahil 4 güvenlik ggörevlisi var iki bayan ik i erkek bayanlar gündüz erkekler gece çalışacak şekilde bir cçalışma planı cçıkarmadayyardımcı olurmusunuz

  • Hakan Özalp, CPP says:

   merhaba, çocuğunuz 12 ayı tamamlayana kadar eşinizin her gün 2 saat kullanabileceği veya toplu olarak haftada bir gün kullanabileceği süt izni hakkı var. diğer faktörler zaten belli olduğundan sitemizdeki örnek üzerinden hesaplayabilirsiniz. teşekkürler

 32. ayse says:

  Merhaba.3 vardiyali olarak calismaktayiz.herkes her vardiyada sirayla nöbet tutarken bu sistem değişti.gündüz vardiyasi yani 7-15