Vardiya Plânlaması

17 08 2011 | Ekleyen: | Konu: Güvenlik Müdürleri İçin, POPÜLER SAYFALARIMIZ

Daha önce yayımladığımız Gece Vardiyalarının Olumsuz Etkileri başlıklı yazımızda, gece vardiyalarının yorucu etkilerinin güvenlik görevlerinde zaafiyet yarattığından bahsetmiştik. Gece vardiyalarının bu olumsuz etkilerini azaltmak, yorgunluğun etkilerini çalışanlar üzerinde eşit olarak dağıtmak ve bu yolla çalışanlar arasında adaleti temin etmek maksadıyla vardiya planlamasına özel önem verilmesi gerekmektedir.

Bir tesisin veya binanın korumasında görevlendirilen güvenlik personeli, her birinin çalışma süreleri kendi özelliğine uygun olarak belirlenmiş güvenlik ve devriye ekipleri halinde çalışırlar. Bu görev noktalarının her birinin çalışma gün ve süresi farklı olabileceği gibi, her birinin görev yoğunluğu da farklı olabilmektedir.  Diğer taraftan, bazı görev noktalarında icra edilen görevler, özel eğitim veya beceriler gerektirebilir.

Vardiya plânlaması, tüm bu faktörleri dengeli bir şekilde dikkate alarak, görev ihtiyaçlarıyla, personel özelliklerini en uygun şekilde birleştirmeli, aynı zamanda  personelin vardiyasına başladığında azami derecede verimle çalışacak şekilde dinlenmesine imkân sağlamalıdır.  

Aşağıdaki bilgiler; ASIS Foundation yayınlarından birisi olan ?7/24 Güvenlik Hizmetlerinde Yorgunluğu Etkileri ve Başa Çıkma Yöntemleri?  (Fatigue Effects and Countermeasures in 24/7 Security Operations) başlıklı CRISP Raporundan faydalanarak derlenmiş, gereken yerlere ülkemizin şartları dahil edilmiştir.   

Vardiya plânlamasının uygun şekilde yapılabilmesi için ön şart; ihtiyaç duyulan personel sayısının karşılanmasıdır.  İhtiyacın karşılanmaması halinde, bu sayfada anlatılan vardiya plânlama prensiplerinin uygulanması mümkün değildir.

Personel ihtiyacının hesaplanmasında kullanılacak faktörler,

 • Hesaplama kolaylığı için; bir yıl 365 gün, bir ay 28 gün, bir hafta 168 saat, bir yıl 52 hafta ve 13 ay kabul edilmelidir.
 • Bir kişi için haftalık çalışma süresi; aynı zamanda yasal çalışma süresi de olan 48 saat olarak hesaplanmalıdır. Bu süre, her gün 8 saat olmak üzere, 6 günlük çalışma süresine denk gelmektedir. İş kanuna göre her 8 saat içinde, ücret ödenmeyecek 30 dakikalık yemek molası verilmelidir. Dolayısıyla, fiilî çalışma süresi net 45 saat olarak gerçekleşmektedir.
 • Bir hafta boyunca, her gün 24 saat görev yapılacak bir pozisyon için personel ihtiyacı 168/48=3.5 kişidir. 
 • Bir personel ihtiyacının karşılanması için gerekli personel sayısı hesaplanırken aşağıdaki faktörler dikkate alınmalıdır;
  • Her çalışanın yılda (asgari) 14 gün izin hakkı olduğu,
  • Her çalışan için her yıl belli bir sürenin eğitim için harcanacağı (örnek olarak 3 gün),
  • Her yıl, hastalık, işe gelmeme vb nedenlerle çalışan başına belli bir süre devamsızlık meydana gelebileceği (örnek 5 gün),
  • Dolayısıyla bir pozisyonun bir yıl süre ile kesintisiz doldurulabilmesi için 364+14+3+5=386 çalışma gününe, diğer bir ifadeyle 386/364=1.06 kişiye ihtiyaç bulunmaktadır.
  • Bu hesaba göre bir güvenlik pozisyonun doldurulması için 3.5 x 1,06=3,71 kişiye, dolayısıyla 4 kişiye ihtiyaç bulunmaktadır.

Vardiya plânlaması sırasında, yorgunluk düzeyinin asgari derecede tutulması için dikkate alınması gereken prensipler,

Vücudun biyolojik saat ayarının değişikliğinin minimum düzeyde tutulması sağlanmalıdır. İnsan beyni, uyuma ve uyanma eylemlerini otomatik olarak düzenleyen biyolojik bir saate sahiptir. Bu biyolojik saat aracılığıyla beyin, uyanma  zamanını gün ışığı ile algılar, uyuma zamanını güneş battıktan belli bir süre sonra otomatik olarak belirler ve ihtiyacı olan süre kadar uyuma eylemini devam ettirir. Normal olarak, gece uyumaya programlanmış insan vücudu, bu ihtiyaç karşılanmadığında yorgunluk belirtileri gösterir. Bu değişikliğin çok sık ve düzensiz olması bu yorgunluğun kronik hale gelmesine neden olur. Vücudun bu saati tersine çevirmesi, güneşin doğuş ve batış saatleri değişmedikçe pek mümkün değildir. Bu nedenlerle, sık sık veya uzun süre biyolojik saate aykırı saatlerde çalışılmasını gerektirecek bir çalışma programı yapılmamalıdır.

Her bir vardiyanın uzunluğu 8 saat olmalıdır. Gece Vardiyalarının Olumsuz Etkileri başlıklı yazımızda 8 saatten fazla çalışmalarda kaza ve hata risklerinin arttığından bahsetmiştik. Halen yaygın olarak kullanılan 12 saatlik vardiyalar, ancak iş yoğunluğu düşük pozisyonlar için mümkündür.

Personel, en fazla peş peşe 3 gece, mümkünse daha az sıklıkla, gece vardiyasına yazılmalıdır. Bir gece uyumadığında yorgunluk derecesi artan vücud, aynı zorlukla 3 geceden fazla karşılaştığında, yorgunluğu atıp dinlenebilmesi için uykusuz kalınan gece sayısından daha fazla bir dinlenme süresine ihtiyaç duyacaktır.

Her gece vardiyasından sonra, asgari 24 saat dinleme süresi verilmeli ve bu dinlenme süresi haftalık izine denk getirilmemelidir. Ayrıca, haftalık izin gününün gece vardiyasından çıktığı gün başlamamasına ve haftalık izin gününün bitişini takip eden ilk vardiyanın gece vardiyası olmamasına dikkat edilmelidir. 

Haftalık izinlerin mümkünse hafta sonuna denk getirilmesi sağlanmalıdır.  

Tüm personel, her vardiyada eşit sayılarda çalışmalıdır.

Vardiya planı çalışanlar tarafından ön görülebilir olmalıdır. Çalışanlar, takvim üzerinde kısa bir hesaplama yaparak 2-3 hafta sonra hangi vardiyalarda çalışacaklarını ve hangi gün izin yapacaklarını anlayabilmelidir.

Bu faktörlere göre vardiya plânlaması yapmak çok bilinmeyenli bir denklemin çözümü gibidir. Hatta aşağıdaki ilave faktörler bu denklemin çözümünü engellemektedir.

 • Kaza ve hata risklerinin az olması nedeniyle 8 saatlik vardiyaların tercih edilmesi halinde, vardiya değişimleri daha sık olacağından personelin yolda geçirdiği süreler ve yol masrafları artacaktır. Özellikle büyük şehirlerde, personel dinlenme zamanının büyük kısmını ulaşım araçlarında geçirmek durumunda kalacaktır. Güvenlik personeli, bu nedenle 12 saatlik vardiyaları tercih etmektedir.
 • Ücretlerin az olması nedeniyle, güvenlik personelinin fazla mesai yapmak istemesi, hatta fazla mesai imkânı olmayan işlere rağbet göstermemesi vardiya plânlarını olumsuz etkileyen bir husustur.
 • Güvenlik görevlileri, izin ücretlerini işten ayrılma ihtimaline karşılık yedekte tutmak için yıllık ücretli izin haklarını kullanmama eğilimine sahiptirler. Bu eğilim, bir çok işverenin kısa vadeli çözümlere rağbet etmesi nedeniyle karşılık bulabilmektedir.
 • Güvenlik görevlilerinin daha yüksek ücretlerle aniden işten ayrılmak istemeleri halinde izin parasından ve kıdem tazminatından vaz geçebilmeleri, işveren tarafından kazanç kalemi olarak görülmektedir. Bu nedenle, izin parası ve ihbar tazminatı karşılıklı olarak bırakılabilmekte, dolayısıyla vardiya plânlamalarında problemler yaratan ani işten ayrılmalarla sıkça karşılaşılabilmektedir.

 

   

Tags:

115 Yorum to “Vardiya Plânlaması”

 1. Alp DUYGUN says:

  Merhaba,

  Sitede yayımlanan yazıları ve diğer derlemeleri ilgi ile takip ediyorum. Emeği geçen herkese öncelikle teşekkürlerimi sunmak isterim.

  Vardiya planlaması ile ilgili makaleyi okudum. Dikkatimi çeken bir kaç noktayı paylaşmak isterim.

  1- Öncelikle haftalık çalışma süresi 48 saat değildir. Maalesef 48 saat bizlerin haftanın 7 gün olduğu, bu 7 günün 6 günü çalışma günü olduğu ve bir günlük çalışma süresinin 8 saat brüt olduğu farz ve kabul edilerek 6 gün X 8 saat/günlük çalışma süresi = 48 saat / haftalık brüt çalışma süresi mantığından çıkmaktadır.

  Hesaplamanızı bir işçinin fazla mesai hak etmeden haftalık çalışma süresi olan 45 saat üzerinden yapmanız yönetici olarak sizlerin ve yönetim sorumluluğunu taşıdığımız şirketlerimizin ileride karşılaşabileceği riskleri azaltır.

  Çalışma süresi

  MADDE 63. – Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırkbeş saattir.

  Ayrıca diğer maddelerde de 48 saat ibaresi bulunmamaktadır.

  2-Aynı makalede geçen 8 saatlik günlük çalışmaya ücret ödenmeyen 30 dakikalık istirahat verilmesi de 4857 Sayılı Kanunda tarifi yapılmamış bir durumdur. Zira bahse konu olan 30 dakikalık ara dinlenmesi de ücrete tabiidir ( yani işçinin iş görmesinden dolayı hak ettiği ücret devam etmektedir. ) ancak çalışma süresinden sayılmaz.

  3-Bir hafta boyunca, her gün 24 saat görev yapılacak bir pozisyon için personel ihtiyacı hesaplamasının bahsedildiği method kullanılarak hesaplanmasının sakıncaları bulunmaktadır.
  Hesaplamada aşağıda ki yöntem daha uygundur. ( Kaldı ki KİK ihalelerinde de aynı method uygulattırılmaktadır )
  Tek bir görev noktasında 7/24 bir personel ile hizmet verileceğini farz ve kabul edersek;
  Haftanın hizmet verilecek gün sayısı X 1 günlük toplam görev saati X görev noktasında kaç personel istendiği = Haftalık ihtiyaç duyulan toplam iş gücü saatidir.

  örnekten yola çıkarsak;
  7 Gün X 24 Saat X 1 Güvenlik Görevlisi = 168 Saat haftalık toplam iş gücü ihtiyacı bulunmaktadır.

  Pekii bunu kaç işçi ile yapabilirsiniz.

  Cevap

  168 Saat / 45 Saat = 3,73 işçiye ihtiyaç bulunmaktadır. ( Operasyonel olarak 3,5 kişi ile yürütebileceğiniz bu hizmetin geriye kalan 0,23 kişilik kısmıda makalede geçen iç eğitim, izin v.b. süreler için kullanılır. )

 2. Hakan Özalp says:

  Değerli arkadaşım, katkıların için teşekkür ederim. Sizin gibi tecrübeli arkadaşların geri bildirimleri bizim için çok önemli. iş kanununun yanlış uygulanması bir çok sorunları beraberinde getirdiği bir çok örnekte karşımıza çıkmaktadır. Yanlış algılamaları önlemek için meslektaşlarımızı bilgilendirmek maksadıyla vakit ayırdığın için ayrıca teşekkür ederim.

  Makalenin maksadı, vardiya planlamalarında yorgunluk faktörünü asgariye indirmek için dikkate alınacak hususlarla ilgilidir. Tabii ki, iş kanunu hükümleri dikkate alınmadan bu planlama yapılamaz. 48 saat süre, personelin fiilen iş yerine bulunacağı süredir. Ara dinlenmeler Madde.68’e göre çalışma süresinden sayılmayacağı için 45 saat net olarak çalışandan fayda sağlanabilecek süredir ki, bu da makale içinde vurgulanmıştır. Dolayısıyla iki ifadenin de aynı anlama geldiğini düşünüyorum.

  Diğer taraftan, haftalık iş lgücü ihtiyacının 168 saat olduğu makale içinde de belirtilmişti, ayrıca toplam iş gücü ihtiyacının 4 kişi olduğunda da sanırım hemfikiriz. Senaryoların sayısı saymakla bitmeyeceğinden, makalede, sadece bir güvenlik pozisyonu olan bir koruma hizmeti için örnek verilmiştir. Bir pozisyon için 3.5 kişi işe alınamayacağından 4 kişinin işe alınması zaten kaçınılmazdır. Birden fazla güvenlik pozisyonu olduğunda, bu artık rakamlar birleştirilerek bir tane destek elemanı istihdam edilmesi düşünülebilir. Sayı çoğaldıkça başka pratik çözümler de geliştirilebilir. Sonuçta her yönetici bu çözümleri kendi mantığına ve tecrübesine göre verecektir. Üstelik bu çözümleri üretirken, rekabet koşulları, bütçe kısıntıları ve görevlerin planlanabilirliği gibi bir çok faktör daha devreye girecektir.

  İşçinin hakedişleri ile ilgili herhangi bir konuya girmedim, çünkü bu konuda bir fikir beyan etmemeyi bu sitenin maksadına daha uygun buluyorum. Kaldı ki, bir çok konu değişik yorumlanabiliyor veya kasten yanlış yapılabiliyor.

  Konuyla ilgili başka ilaveleriniz varsa, yayımlamaktan memnuniyet duyarım. İyi çalışmalar diliyorum, teşekkürler

  İş kanunu MADDE 68′; Günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında o yerin gelenekleri ve işin gereğine göre ayarlanmak suretiyle işçilere;
  ………
  b) Dört saatten fazla ve yedibuçuk saate kadar (yedibuçuk saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
  c) Yedibuçuk saatten fazla süreli işlerde bir saat,
  Ara dinlenmesi verilir.
  ……..
  Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

 3. namık çora says:

  sayın hakan özalp,makaleniz özel güvenlik yöneticilerine planlama yapma konusunda çok fayda sağlayacaktır.deneyimli bir güvenlik yöneticisi olmama rağmen çok istifade ettiğimi söyleyebiliriö.kaleminize sağlık

  • Hakan Özalp says:

   Namık bey, çok teşekkürler. İyi çalışmalar

   • Fatih Yalçın says:

    Sayın Hakan Bey, Ben 7/24 çalışan katlı otopark işletmesi devir alacağım.Bu işletmede 1 Müdür , 4 Personel çalıştırmayı düşünüyorum. Bu işyerinde araçlar personel tarafından park edilmeyeceğinden çalışan arkadaşlardan beklentim sadece kurulu olan otomasyon sistemini düzgün kullanabilmesi ve genel anlamda otoparka sahip çıkılabilmesi.Bu otopark abone ağırlıklı çalışan bir iş yeri olduğundan sabah 06;00 ile 09;00 saatleri ve akşam 17:00 ile 20;00 arasında giriş – çıkış’larda bir yoğunluk oluyor, geri kalan saatlerde fazla yoğunluk olmuyor.Abone yenileme ayın ilk haftasında yapıldığından belirtmiş olduğum saat aralıklarında personelin tek başına kalmasını doğru bulmuyorum. Sizden ricam düzgün ve sorunsuz bir şekilde çalışılabilmesi için nasıl bir çalışma planı uyguluyabilriz. Bu konuda bana yardımcı olursanız minnettar olurum. Saygılarımla

    • Hakan Özalp, CPP says:

     Fatih bey merhaba,
     Müdürü vardiyaya dahil etmeyeceğinizi düşününerek, 3 kişi 8 saat çalışacağına göre 1 kişiyle de dinlenme zamanlarını yöneteceksiniz. 0800-1600, 1600-2400, 2400-0800 vardiya saatleri olacak ve gece vardiyasında çalışan 24 saat sonra işe başlayacak. bu durumda, sabah ve akşam 3’er saatlik ilave zamanlar haftada 48 saat yapar ki, 5. bir çalışan demektir. yani, sizin 5.bir kişiye ihtiyacınız var.
     kolay gelsin
     Hakan

 4. Ulvi says:

  Merhaba Hakan Bey,
  Sitenizdeki bilgilerden istafade ederek, işimi geliştiriyorum. Aklımda sürekli soru ve sorun olan konulara getirdiğiniz yorum ve çözümler için çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık.

  Saygılarımla.

 5. zafer sağlambilen says:

  SİTENİZLE TANŞTIKTAN SONRA ÖZEL GÜVENLİKLE İLGİLİ ÇÖZÜM ARADIĞIM CEVAP ARADIĞIM ÇOK
  FARKLI KONULARA CEVAP BULDUM.EMEKLERİNİZ VE PAYLAŞTIĞINIZ KONULAR İÇİN ÇOK TEŞEKKÜRLER.

 6. levent says:

  Benim bir sorunum var ben bir firmada guvenlik personeliyim fakat guvenlik amirinden baski yiyorum calismamda bir sorun yok isimi iyi yapiyorum hatta sirketten odul aldim yalniz amirin beni cekememesine sasiyorum baski yedigim icin nereye basvuru yapabilirim tesekkurler.

  • muharrem says:

   Merhaba.Şirketimiz biz ögg lerini gece vardiyasında şoför olarak da çalıştırıyor.Gece 12de vardiya başlıyor.İsi biten işçileri evlerine bırakıyorum.Birsaat sonra gelip nöbete dev ediyorum.Sabah 6’da işe gelecek olan işçileri almak için tekrar servise çıkıyorum.Sabah 8’de işçileri işyerine ulaştırıyorum.ve mesaim bitmiş oluyor. Aslında kanunen Öggler başka işlerde çalıştırılamaz.Oysa burda bize gece vardiyasında servis şoförlüğünü,üstelik src belgem olmadan ek ücret ödemeden yaptırıyorlar.İtiraz etmeme rağmen , “yapmazsan işten çıkarsın” tehtidinde bulunuyorlar.Bu konuda kim haklı,eğer ben haklıysam,ne gibi hak arama talebinde buluna bilirim.Teşekkürler

   • Hakan Özalp, CPP says:

    servis şöförlüğü Güvenlik görevlisinin yapabileceği kanuni işlerden değildir. 5188 sayılı yasaya göre cezai işleme maruz kalabilirsiniz. hak arama talebiniz hakkında bir avukatla daha ayrıntılı bilgilerle görüşmenizde fayda var, benim uzmanlık alanım değil.

 7. öncelikle selam.bu sitenin teşkilatımıza bilgi ve donanım anlamında çok şey kattığını ifade etmek isterim.
  açık ve anlaşılır bir kaynaktır.bu meslekle uğraşan tüm arkadaşların kendini geliştirmesi adına çok yararlı
  olacağı kanaatindeyim.ancan bunlarla beraber özel güv görevlisinin parasal anlamda rahatlatılması kanundaki bu boşluğun süratle tamamlanması lazım gelmektedir.madem cezai yaptırımlarda memursalar
  sosyal yaşamdada insan onuruna yakışan vasatın altında kalmayan bir ücretin kendilerine teslim edilmesi gerekir diye düşünüyorum en azından ümid ediyorum.sonraki yazılarımızda güv bilim dalıyla ilgili görüş bildirmeye devam edicez inş.
  m.cem çerdik
  5188 yöneticisi

 8. murat says:

  arkadaşlar ben 7 aydır ne izin ne de bayram izni var yemekte yok ızın ıstedık mi adamlar ışe fesle tehtıt edıyo bende calışmak zorunda oldugum ıcın bısey demedım bunu nereye sıkayet edebilırim tutfen yardım canıma tak dedi yorgun gelıyom ise

 9. TUNÇ says:

  merhaba. yıllık izne çıkan arkadaşlar olunca mesai yapınca 16 saat çalışıyoruz. normalde 8 saat çalışıyoruz biri gelmedimi 16 saat çalışmak zorunda kalıyorz. mesai ücreti olarakta 33 tl alıyoruz 8 saate. ne yapmam gerekiyor bu durumda sizce bu adaletmi

 10. TUNÇ says:

  0 kadar güvenliklerin hakkı yeniyor ki anlatamam maaş konusunda saat konusunda. acil bize bilgiler verirseniz seviniriz

 11. x_ray says:

  sayın hakın bey,bir işyeri düşün ki,toplam mevcut 180 olsun,bu sayıyı 7/24 saate göre nasıl bi vardiya sistemi ile çalışmalı”yıllık izinleri ,ve hafta tatilleri açıklayıcı olursa sewinirim bu arada iş güwenlik işidir..saygılarımla….

 12. KORHAN says:

  bır devlet hastanesınde 5 kişi güvenlik hızmetı verıyoruz 2 kısı gunduz dıger 3 kısı gece calısıyo calısan gunduz personelınden bırı bayan normalde 8 de gelen gunduz elemanı 5 te cıkıyo ve gece elemanı gelıyo gunduz amır ve bayan eleman sabıt dıgerlerı aksam 5 te gelıyo sabah 8 de cıkıyo hafta sonunu da yıne bu 3 kışi tutuyo şimdi eksik calıştıgımızı soyluyolar ve ara dınlenme felan eklıyolar tek kısılık guvenlik nobetınde ara dınlenmesı olurmu olursa ne gıbı sorunlar cıkar yardımcı olursanız sevınırm

  • Hakan Özalp, CPP says:

   selam,
   tam olarak açıklamamışsınız ama anladığım kadarıyla 2 kişilik bir görev yerinde 24 saat üzerinden görev yapıyorsunuz, bir de şefiniz var. eğer durum böyleyse, yazıda da açıkladığımız gibi, sizin görev yerinde güvenlik şefi hariç toplam 7 kişiye ihtiyacınız var diyebilirim. ancak siz 4 kişiyle çalıştığınıza göre 3 kişi eksik çalışıyorsunuz ve her birinizin üzerindeki iş yükü 1 kişilik değil 1.75 kişilik, yani neredeyse her biriniz iki kişilik iş yapıyorsunuz. ayrıca iş kanununda , gece çalışanların bir günde 8 saatten fazla çalışamayacağı belirtiliyor. siz, gece çalışanlarınızın bir günde 15 saat çalıştığınızı söylüyorsunuz ki bu durum çalışma bakanlığı tarafından tespit edilirse iş verene yüklü miktada ceza kesilmesine neden olur.
   ara dinlenmesi iş kanunu gereğidir ve işvereniniz bu kadar yanlışın arasında size ara dinlenme vermeyi düşünebilmiş. güvenlik riski çıkar mı? çıkabilir ama sizin yorgun görev yapmanız daha risklidir. eğer dinlenmelerinizi rutin olmayan zaman ve yerlerde yaparsanız güvenlik risklerinizi biraz olsun azaltabilirsiniz.

 13. fırat says:

  Öncelikle merhaba hakan bey,Sizden bir konu hakkında görüş ve önerilerinizi almak istiyorum.Umarım yardımcı olursunuz.Özel bir şirkettte, Özel güvenlik görevlisi olarak yaklaşık olarak 5 yıldır çalışmaktayım.Şu anda,şirketin beni vermiş oldugu,özel bir kurumda güvenlik olarak kişi çalışmaktayız. Gündüzcü haftanın 6 günü geliyor,pazar hariç,pazar günü izinli.bizde diger kişi olarak dönüşümlü olarak bir gece ben,diger gece öbür arkadaşım gece nöbetinde duruyor.çalışma saatleri 18:00-08:00 …14 saat nöbetimiz var,sadece hafta sonları 19 saat çalışıyoruz…. örnek verecek olursak: pazartesi -çarşamba – cuma – 18:00-08:00 pazarları ise 13:00 de alıyor pazartesi sabah 08:00 de teslim ediyor.diger hafta ise salı -perşembe 18:00-08:00 cumartesi ise 18:00 de alıyor pazar 13:00 de bırakıyor….. Çalışma saatlerini özetlersek:Bir hafta 61 saat,bir hafta 42 saat ….Aylık olarakta ortalama 206 saat çalışmaktayız. fazla çalıştırıldıgımızı düşünüyorum,özellikle hafta sonları…sizce bizim mesai hakkımız varmı,şirketten talep etmelimiyiz.böyle bir hakkımız varsa ,şirketten istedigimiz halde ödeme yapmazsa ne yapmalıyız.şimdiden teşekkürlerimi sunar,çalışmslarınızda başarılar dilerim…..

 14. Adem Sahin says:

  Merhaba Hakan Bey resmi kurumda 4 arkadas 7/24 esasina gore 8 saatlik vardiyalarla guvenlik olarak calisiyoruz 1 kisi yillik izine ciktigi zaman baska personnel gelmiyor yerine bu durumda nasil bir yol izleyebiliriz yardimci olur musunuz by arada Suan ki calisma sistemimiz cok rahat
  00:08–1.kisi
  08:16–2.kisi
  16:24–3.kisi ertesi gun

  –dun biraktigi yerden yani
  08:16–1.kisi
  16:24–2.kisi
  00:08–3.kisi olarak bunlarin aralarda yarim saat yemek molasi vardir. Yani by gun mesai bittimi yarin yani 24 saat sonra geliyoruz tekrar

  • ibrahim says:

   4 ARKADAŞ ÇALIŞIYORUZ SİSTEMİ ÖYLE YAPTIK ÖRNEK PAZARTESİ GÜNDÜZE GELDİK DİYELİM SALI GÜNÜ SAAT 20:00 DE GELİYORSUN SABAHI ÇARŞAMBA VE PERŞEMBE DİNLENİYORSUN CUMA SABAHI TEKRAR İŞE GELECEKSİN 12 24 12 48 24 VE 48 DİNLENME SAATİMİZ OLDU

   8 SAAT ÇALIŞTIGIMIZDA HERGÜN İŞ YERİNDEYİZ
   12 SAAT OLDUGUNDA 48 SAAT DİNLENME FIRSATIMIZ OLUYOR
   SAYGILARIMLA

 15. Cemal KORU says:

  Hakan bey ben özel bir güvenlik şirketinde çalışmaktayım.görev aldığım projede (avm) olumsuz koşullar bulunmakta öncelikle şefler kendine yalakalık yapan adamları gündüz nöbetlerine ve uygun saatlere yazıyor kendilerine yalakalaık yapmayanları gece nöbetlerine yazıyorlar ve sürekli uğraşıyorlar .yalakalık derken (sigara almaya ,çay ısmarlama, personelin arabası ile eve götürülüp getirme mesai bitimi avm karşısındaki parkta bira içerek personeli içkili halde gözlemleme ertesi gün tutanak tutma olayları yaşıyoruz.ben 8 gün gece nöbetine geldim bu nöbetler gece 20.00-08.00 ve gece 23.00-07.00 ve bu 8 günün sonund abir gün izin yaptıktan sonra tekrar 6gün gece geldim.neden gece nöbetleri bana yazılıyor dediğimde ise çok AĞLIYORSUN şeklinde cevap ile karşılaştım .şuan 6gün 16-24 nöbetine geldim 7.gün 23.00-07.00 nöbetine başladım ve 12gündür izin yapmıyorum çok yorgun bitkin bir haldeyim şirketi nereye şikayet edebilirim ve bu çalışma şartları sizce kanunen uygunmudur?çok teşekkür ederim

  • Hakan Özalp, CPP says:

   değerli kardeşim, şikayet makamı illerdeki çalışma bakanlığı teşkilatıdır. ayrıca hizmet verdiğiniz şirketin yöneticilerine de ulaşmaya çalışmalısın bence. kolay gelsin

 16. MUSTAFA says:

  Sayın yetkili, gece nöbetinden çıkılan günün aynı zamanda şirket tarafından programda izinli gün olarak belirlenmesi yasal olarak doğrumudur?
  Saygılarımla

 17. ahmet kart says:

  hakan bey hastane personel şirket şefiyim. 8 kişilik 24(8 Saat Çalışma süresi) saat haftalık 180 saat olacak sekilde bir vardiye listesi hazırlamam gerekiyor.yardımcı olurmusunuz

 18. Abdulkadir Şengül says:

  Merhaba ben trabzonda halka acik bir parkin guvenlik gorevlisiyim 4 kisi gunluk 8 saat calisiyoruz nobetten ciktigimiz saatte ertesi gun ise geliyoruz yani 15.00-23.00 nobetini tutan yarin 23.00da ise geliyor nobet saatimiz surekli degistigi icin yorucu oluyor uyku duzenimiz cok bozuk daha az zorlayacak gerekirse 12 saat calisip ama daha duzenli bir vardiya programi ornegi elinizde var mi var ise bi kac ornek mail atabilirmisiniz. Iyi calismalar dilerim…

 19. ONUR says:

  selam arkadaşlar biz 22 kişiyiz 2 tane bayan 20 bay bayanlar hafta da birgün izin hafta sonu olacak şekilde erkeklerde 8 saat üzerinden ayda 26 gün olmak üzere üç vardiya 7/15 15/22 22/07 hazırlayabilecek arkadaş varmıdır. bütün personel ayda 26 gün çalışacak sadece bayanlar sabah 9 akşam 17 olacak.

 20. ahmet says:

  merhaba ben haftada 5 gün günde 14 saat çalışıyorum yani 3 gün arka arkaya 14 saat 4, gün tatil 5 ve 6. gün 14 saat 7. gün tatil oluyor akşam 18.00 de başlayıp sabah 08.00 de bırakıyoruz ayda 21 gün çalışıp 9 gün tatil yapıyoruz şirket müdürüne bildirdik zorlandığımızı sizi zorla tutmuyoruz çıkın gidin dedi bizim kanuni hakkımız nedir emniyetteki güvenlik şubeye şikayet etsem sonuç ne olur acaba…

 21. ilhan says says:

  merhaba ben 1 aylık çalışma içerisinde
  15 gün 22:00 den 08:00 kadar
  7 gün 15:00 den 22:00 kadar
  3 gün 08:00 den 15:00 kadar çalıştım.ve buna ilaveten 18 saatte mesai yaptım. bundan önceki ayda buna benzer çalıştım ve şirketin bu konuda çözüm bulması için dilekçe yazdım çözüm bulunmadı. uzunyıllardıda bu şekillere benzer çalıştım suan durmu adli merciye taşıdım.sizce kazanma şansım ne kadar olur????
  cevabınız için şimdiden teşekkürler

 22. öykü says:

  merhaba hakan bey biz KREDİ VE YURTLAR KURUMU’nda özel gvnlik görevlsyiz yasada çalşma saatleri ile ilgili açklayıcı bir madde bulamadk bz 6 gün gecede çalşp geceden çıktığmz gün izin sayılıyor ertesi gün sabah 7 nöbetne gdioruz bu şekilde çalşmamız yasalara uygun mu gerçekten 6 gün üst üste gece çok agr olyor aylık 180 saat mi yoksa 225 saat mi çalışmamz gerekiyor ayrca kurumun bazı yurtları 180 saat çalşrken bzm gbi bazı yurtlarda aylık 202,5 çalşmaktadr ama herkes aynı maaşı alıyor çalışma bakanlığı 170 i aradık özel güvenliklerin çalışma satleriyle ilgili mevduatlarının olmadığını söyledi bizim bu şekilde çalıştırmaları doğrumudur??? doğru değilse hangi kuruma başvurmamız gerektiğini bize iletebilirmisiniz???
  NOT:Çalışma saaatlerimiz 8 saat bunuda belirtmek istedim 🙂

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Merhaba, iş kanununda gerekli bilgiler bulunmaktadır. ayrıca makalemizde verilen bilgilerden de faydalanarak kendi durumunuzu değerlendirebilirsiniz.
   ilginize teşekkürler

 23. ismail says:

  merhaba 7/24 esasına görehizmet vermekteyiz .gündüz 4.hergece icinde 3 kişiden oluşan iki gurup var bu sayıda en uygun calışma prensibi nedir sizce yasal olarak uygulana bilecek .vardiya düzenini ögrenmek isterim
  Birde hergecesinde 2 kişinin bulundugu toplamda 4 ece calışanının oldugu.ve calışma saatleri 18:00 dan 08:00 a kadar olan ve 1gece calışıp 1gece calışılmayan sabit bir vardiya düzeninde calışma sürsi aşılmış olunmazmı .mesai hak edişi dogmazmı.merak etmekteyiz

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Değerli Arkadaşım,
   sitemizdeki makalemizde genel esaslarla ilgili bilgi vermeye çalıştık, bu biligileri kullanarak ve kendi özel şartlarınızı dikkate alarak hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. ilginize teşekkürler

 24. dursun says:

  arkadaşlar lütfen bilgisi olan varsa acil cevap verirse memnun olurum biz özel bir şirkette 3kişi ö.g.g olarak çalışıyoruz çalışma saatlerimiz ise hafta içi gündüz 10saat gece 14saat hafta sonu gündüz 9saat gece ise 15saat bu çalışma sitemine göre geceden çıkan o gün izinli oluyor ertesi gün gündüze geliyor gündüz çalışan ise akşam çıkış yaptıkdan sonraki günün akşamı geliyor yani 12/24diyelim çalışma süresi buna göre biz aylık 180 saatimi doldurmamız gerekiyor birde bayram çalışmalarını normal gün parası olarak veriyor saatle değil bu yasalmıdır saygılarımla

 25. Burak says:

  sayın Hakan bey benim bir sorum olacak bizim şirkette çalışma saatlerimiz 14/34 sistemine göre çalışıyoruz yani akşam 6 da alıyoruz sabah 8 de bırakıyoruz yani bir akşam geliyoruz bir akşam gelmiyoruz benim sorum bu sisteme göre bizim herhangi bir sıkıntımız yok ama bazı işten çıkan arkadaşlar mahkemeye vermişler şirketi bu arkadaşlar herhangi bir para felan alabilirmi şimdiden teşekkür ederim en kısa zamanda cevabınızı bekliyorum

 26. Murat says:

  Aslinda siteye girme nedenim 3 vardiya calisanlar saglik acisindan ne yapabilirdi ama degisik bir konuya kulak göz misafiri oldum diyebilirim , arkadaslar öncelikle söyleyeyim sizlere helal olsun kiminiz 14 , kiminiz 10 kiminiz bide üstüne mesai , bizde ise haftalik üeriyotlar halinde mesela 1 hafta .6-14 saatleri 2 .hafta.14-22 ,3 ise 22 -06 saatleri arasi haftada 5 gün calisiyoruz ayriyetten gece geldigimiz zaman mesai hanemize 3.5 saat yaziliyo buda senede 2 hafta tatil ediyor .Umarim isciyi ezmeyen iyi yöneticilerle calisirsiniz bu durumda halime sükretmek gerek devlet büyüklerimiz umarim avrupada insanlar yillarca saglikli sekilde nasil calisiyorsa o sistemi getirirler iyi calismalar.

 27. ilker says:

  merhaba arkadaslar yardıma ihtiyacım var toplam 8 kişi biri bayan 3 kapı 2 vardiya
  1 kapıda 8/4 4/12 satlerinde
  2 kapıda 8/4 satlerinde
  3 kapıda8/4 satlerinde
  hergün 1 kişi izin kullanacak şekilde vardiya çizelgesi lazım cıkamadım bir yerden sonra kayma oluyor

  açiilllll

 28. İLKAY PETEK says:

  HAKAN BEY MERHABALAR ; Şuan çalışmakta olduğum iş yerinde : 2 sabah , 2 gece ve 2 inci geceden çıktığım gün (aynı gün içinde) 2 gün de akşam vardiyalarında çalışıyorum.( yani 08.16 – 24:08 – 16:24 olarak ).Yapmış olduğum sözleşmede çalışma saatim 45 saattir.Bu çalışma şekline dayanarak benim kullanmam gereken izin sayısı ayda 6 gün mü yoksa 4 pazarı ele alırsak 4 gün mü? bu konuda bana lütfen yardımcı olursanız sevinirim.Şimdiden teşekkür ederim.

 29. mehmet gür says:

  merhaba arkadaşlar bür kurumda güvenlik olarak 12 şer saat çalışmaktayım aylık 195 saat çalışmamız gerektiğini söylüyorlar çalışma saatlerimizi 12 saat olmasına rahmen 11 saatten hesaplıyorlar ben hiç bi zaman saat dinlenemedim hakkımızı yiyorlar 11 saat hesaplama doğrumu böyle ise tatil yapamıyacağız nöbetten çıkıp tekrar nöbete gitmemiz gerekcek

 30. tayfun says:

  (Personel, en fazla peş peşe 3 gece, mümkünse daha az sıklıkla, gece vardiyasına yazılmalıdır. Bir gece uyumadığında yorgunluk derecesi artan vücud, aynı zorlukla 3 geceden fazla karşılaştığında, yorgunluğu atıp dinlenebilmesi için uykusuz kalınan gece sayısından daha fazla bir dinlenme süresine ihtiyaç duyacaktır.)

  Bizim gece vardiyamızda,6 gün gece görev yapıyoruz.24 saat dinlenmemiz yok.birde bazı günler gündüz vardiyamızdayken o gün gündüz gelmiyoruz gece vardiyasına paraflanıyoruz sabahı izinmize denk geliyor. iznimizi uykuyla geçiyor. bu konu hakkında bilgi verirseniz sevinirim. Ona çalışma Bakanlığına bildirmek istiyorum. teşekkürler

 31. sahin says:

  Esim doğum izninden çıktı şuanda süt izni kullanıyor eşimin çalıştığı yerde eşim dahil 4 güvenlik ggörevlisi var iki bayan ik i erkek bayanlar gündüz erkekler gece çalışacak şekilde bir cçalışma planı cçıkarmadayyardımcı olurmusunuz

  • Hakan Özalp, CPP says:

   merhaba, çocuğunuz 12 ayı tamamlayana kadar eşinizin her gün 2 saat kullanabileceği veya toplu olarak haftada bir gün kullanabileceği süt izni hakkı var. diğer faktörler zaten belli olduğundan sitemizdeki örnek üzerinden hesaplayabilirsiniz. teşekkürler

 32. ayse says:

  Merhaba.3 vardiyali olarak calismaktayiz.herkes her vardiyada sirayla nöbet tutarken bu sistem değişti.gündüz vardiyasi yani 7-15 varsiyasina ve aksam 15-23 vardiyasina sabitlenen yani vardiyasi hic değişmeyen arkadaşlarımiz var.amirlerimiz yasaya gore sikintili bölgelere adam sabitleme haklari olduğunu söylemekte.bu durum aramizda problem dogmasina sebep olmakta.gerçekten boyle bir yasa var mi?bir de gece vardiyasinda sabit kalmak isteyen arkadaşlar bu taleplerini yasaya aykiri olduğunu belirterek 15 günden fazla geceye yazamayacagini soylemekteler.kendi rizamizla gece vardiyasina sabitlenme imkanimiz olabilir mi?tesekkur ederim.

 33. merhaba efendim

  otel güvenliği konusunda yapacağımız eğitim notu, kitapcık,dergi,kitap,web sitesi gibi çalışmalarımızda, güvenlik ile ilgili internet üzerinden ulaştığımız çalışmalarınızdan kaynak belirterek alıntı yapmak için izninizi talep ediyor çalışmalarınızdan faydalananlar adına da teşekkür ediyorum.

  saygılarımla

  nihat dönmez makine mühendisi yoneticim@gmail.com

  • Hakan Özalp, CPP says:

   teşekkürler. tabiiki alıntı yaparak kullanabilirsiniz. biraz geç cevap verebildim, kusura bakmayın

 34. ugur says:

  Hakan bey iyi gunler calistimiz sirkette soyle bir sikinti var bizi sadece aksam ve gece vardiyesinde calistryolar. Aylik gece vardiyasi 16 gun civari araya aksam vardiyalarida girince bizimdinlenme suremiz cok az oluyo.aylik 195 saati tamamlaniyo ama ben gece vardiyasinda sabah 8 de isten ciktiginda o gun icerisinde tekrar 16:00 da ise geliyorum. Ortalama 7 saatlik flan bi dinlenme surem var. Bu sekilde benmdinlenme ve ozel hayatima kalan vakit cok kisitli kaliyo. Kisi sayisinda eksiklik var eleman almiyolar ve Sirket bu vardiyayi bize zorunlu tutuyo biz buna ne sekilde bi cozum bulabiliriz. Nasil cozebiliriz. Tesekkurler.

 35. hüseyin uçar says:

  ben selçuk üniversitesinde 14 yıldır kadrolu güvenlik görevlisiyim.ekim 24 itibariyle 13. maddenin b fıkrasıyla fakülteye tek güvenlik görevlisi olarak görevlendirildim.Fakülte sekreteri tek görevli ben olduğum gerekçesiyle 45 saatlik çalışma saatini 7 güne yaydı.Bu konuda ne yapmam gerek acaba.

 36. yunus bilen says:

  devlet hastanesinde calısıyorum bizimde 3 vardiya ama gece nöbeti 6 gün tutup sabah cıktıgımızda aynı gun saat 4 te ışe gidiyoruz dınleme payımız 6 saat boyle sıstem varmıdır cevap verırsenız sevınırım

 37. OSMAN says:

  Merhaba;

  Usanmadan sorulara verdiğiniz detaylı cevaplar için teşekkürler.

  Ben 7/24 hizmet veren bir çağrı merkezinde üç vardiyalı sistem ile çalışmaktayım. Gece vardiyamızın saatleri 23:30-09:00. Devraldığımız vardiyayı 1 saat yemek ve 1 saat mola kullanımını sırayla yapmak üzere 3 kişi tamamlıyoruz. Daha önceki yıllarda 4 kişi sürdürdüğümüz bu vardiyayı yazılı bilgilendirme ile bir süredir 3 kişi olarak devam ettirmekteyiz. Geçen hafta gece vardiyasındaki arkadaşlarımızda biri acil bir sağlık sebebinden ötürü vardiyaya katılamayacağını belitti Vardiyayı eksik devam ettirmememiz adına bizden önceki vardiyada bulunan (14:00-23:30 vardiyası) arkadaşlarımızdan biri gönüllü olarak kendisinin bizimle devam edebileceğini söyledi. Ancak kesintisiz çalışma süresünün iş kanununa uymadığı sebebiyle gönüllü olduğuvardiyaya devam talebi kabul edilmedi. Biz de gece vardiyasını 2 kişi olarak devraldık. 1 kişi 1 saatlik molasını yaparken diğer 1 kişi tüm işi devralmak durumunda kaldı. Benim sorum şudur; gece vardiyasının bu şekilde devamı yasaya uygun mudur? Bir cevabınızda aşağıdaki kanunu paylaştığınızı gördüm. Ben şirket yönetimime durumu belirterek yasaya uygunluğu hakkında bilgi beklediğimi ilettim. Yarın insan kaynakları ile bir toplantımız olacak ancak bilgi sahibi olabilmek adına sizden de bilgi rica ediyorum.
  4857 Sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
  kapsamındaki hiç bir iş yerinde gece vardiyasında tek kişi çalıştırılamaz.

  Teşekkürler

 38. Cavit says:

  12/24 sistemi sağlıksız ve yasal olmayan bir sistem…

  özelikle gece vardiyalarında 12 saat çalıştırılan ögg personelleri, ayda 240 saatlik bir çalışma yapıyor ve yasal olan haftalık 45 saatlik çalışma sürelerini aşmalarına rağmen fazla mesai ücreti ödenmiyor… bu durumda olupta mesai ücreti ödeyen bir şirket henüz göremedim, durum içler acısı…

  denetimlerin sıklaştırılması ile bu durum çok rahat ortaya çıkarılacaktır…. (maden kazalarının, ihmallerin gündemde olduğu şu günlerde birçok sektörde denetimlerin yetersiz kaldığı aşikardır)

 39. gökhAn says:

  Bir kurumda 3 bayan 11 erkek görev yapıyoruz. Görev noktamız dört ama bayanlar sadece 08:00-16:00 dan başka gelmeyecek gunduze ilave bir erkek arkadaş daha geri kalan 10kişi 16:00-00:00 00:00-08:00 kadar yani sekiz saatlik mesai nasıl bi nöbet yazılabilir teşekkürler

  • Hakan Özalp, CPP says:

   değerli meslektaşım, yorum gönderdiğiniz makalede yeterli bilgi bulunmaktadır. kendi tecrübenizi ve görev alanının özelliklerini de dikkate alarak, mümkün olan en iyi vardiya çizelgesini hazırlayacağınıza inanıyorum. iyi çalışmalar

 40. fuat says:

  12 kişi 3 lu var diye sisteminde gece vardiyasi 4 kişiçalışacak şekilde nasıl bir çizelge yapilabilir.

 41. mryil says:

  Hakan bey merhaba.
  8-16 vardiyasin da iki kisi diger vardiyalarda 1 kisi calisacak sekilde bir tablonuz varmi veya
  nasil bir donusum Yapabiliriz. Yardimci olabilirmisiniz.

  • Hakan Özalp, CPP says:

   değerli arkadaşım; yeterli bilgi metinde mevcut. oradan faydalanarak kolayca planlayabilirsiniz.

 42. ibrahim says:

  şimdi biz 4 kişi olarak çalışyoruz 8 saat çalışıp 24 saat evde oluyoruz görünüşte az çalışıyoruz ama her gün işyerinde oluyoruz malesef yeni sistem ayarlanacak dediler yapamadılar benim ve diger arkadaşların fikriyle çalışma sistemini 08:20 ile 20.08:00 olarak yaparak 48 saat izinli olacagız yada 8 saat üzerinde çalışıp 2 gün 8:00
  2 gün 16:00 24:00 2 günde 24:00 08:00 olarak planlıyoruz haftada 48 saat yapıyor bana bilgi verin hangisi daha uygun teşekkürler

 43. yusuf says:

  hakan bey merhaba haftalık çalışma süresini bürüt 48 saat olarak belirttiğiniz makalenizi okudum bir özel güvenlik personeli olarak size sormak isterim : 4.1. Ara Dinlenme Süresinin Çalışma Süresinden Sayılmaması ve Ücret Ödenmemesi

  Ara dinlenmeleri çalışma (iş) süresine dahil değildir (4857 sayılı Kanun md. 68/son). Bu sebeple de normal olarak, işçiye ara dinlenmesi süresi için işverenin ücret ödeme borcu yoktur. Bununla beraber ara dinlenmesinin çalışma süresinden sayılmaması kesin bağlayıcı bir kural değildir; taraflar sözleşmeyle ara dinlenmesinin iş süresinden sayılacağını, bu sürenin çalışılmış bir süre olarak kabul edileceğini kararlaştırabilirler. Böyle bir durumda çalışılmayan ara dinlenmeleri ücrete hak kazandıracaktır. Eğer işçi böyle bir düzenleme içinde ara dinlenmelerinde de çalıştırılmışsa ve çalışılan süre haftalık çalışma süresinin ötesinde ise (45 saate kadar olanlar için ise fazla sürelerle çalışma) bu takdirde fazla çalışma talebinde (ya da serbest zaman talebi) de bulunabilecektir (Yargıtay 9. H.D. 29.11.2011, E. 2009/40758, K. 2011/50190; Yargıtay 9. H.D. 27.18.1978, E. 300, K. 13570). (23) Ancak toplu iş sözleşmesinde ara dinlenmesinin çalışma süresinden sayılacağına ilişkin bir hüküm bulunsa dahi, işçi ara dinlenmesinde çalıştırılmamışsa bu süre fazla çalışma sayılmaz ve zamlı ücret istenemez. İşçiye sadece normal ücret ödemek gerekir (Yargıtay 9. H.D. 12.05.2005, 13812/16497; Yargıtay 9. H.D. 31.01.1991, 747/794). (24)

  Yargıtay, ara dinlenmesi işyerinde geçirilse de bu sürede fiilen çalıştığının işçi tarafından ispat edilmesi gerektiğini kararlaştırmıştır (Yargıtay 9. H.D. 17.10.1991, 13727/13182). (25) Yargıtay bir kararında; ?Ara dinlenmenin görev yerinde ya da başka yerde kullanılmasının önemi olmaksızın işçinin fiilen çalışıp çalışmadığı önemlidir? demiştir (Yargıtay 9. H.D. 14.09.2009, E. 2009/2319, K. 2009/22546). Buna karşılık, işin gereği nedeni ile ara dinlenmesinin işyerinde geçirilmesi, ara dinlenmesinin kullandırılmadığı anlamına gelmez (Yargıtay 9. H.D. 17.10.1991, 13727/13602). (26) Yine yüksek mahkeme birçok kararıyla günlük çalışma süresinde, yemek yeme ve benzer ihtiyaçlar giderilmeden her gün kesintisiz çalıştırıldığı iddialarını yaşamın normal akışına ve insan takadına aykırı bulmakta ve bu yöndeki fazla çalışma iddialarını reddetmektedir (Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 14.10.1992, 9-385/577; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 22.07.1976, 9-881/692). (27) Diğer yandan işçi ara dinlenmesinde işverenin talimatı ile işin başında bulunduruluyor ve çıkacak iş için çalışmaya hazır durumda bekletiliyorsa, ara dinlenmesi süresi iş süresinden sayılır (Yargıtay 9. H.D. 25.05.1971, 970/13112). (28) kanunda ara dinlenme süresi ile ilgili işe hazır bekletilmesi hususunda ara dinlenme süresi maaşdan kesilemez diyor bu durumda özel güvenlik görerevlilerinden ara dinlenme süresi kesilmesi kanunla çelişmiyorumu cevap verirseniz sevinirim

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Değerli meslektaşım, makalenin maksadı vardiya planlaması için bir yol göstermek, planlamada dikkate alınacak hususları hatırlatmaktır. sizin bahsettiğiniz iş kanununun ince ayrıntıları özlük hakları ile ilgili olup bu konunun dışındadır. hukukçu veya özlük hakları uzmanı olmadığım için kendimi bahsettiğiniz konuda yorum yapmaya yetkili ve yetkin görmüyorum. normal olarak, ara dinlenme sürelerinde insanlar dinlenir, ihtiyaçlarını karşılar ve zihnini dağıtır. makalede bahsedilen ara dinlenme de budur ve doğal olarak bu süre için ilave güvenlik tedbiri alınması gerekebilir, diğer bir ifadeyle teknik bir ihtiyaçtır.
   Teşekkürler

 44. kvsr says:

  Merhaba hakan bey öncelikle teşekkür ederim . Ben kamu kurumunda 8 saatlik çalışma sistemi ile çalışıyoruz. Haftada bi gün izin günü ve izin gününün akabinde vardiyalar imiz değişiyor ancak ters vardiya gidiyoruz yani geceden çıkan izin gününden sonra 16/24 sonra sabah 8/16 sonrada yine izin gününden sonra gece vardiyasi na geçiyoruz haftalik 48 saat çalışıyoruz ancak bu durum biraz yorucu oluyor hele ki 6 gün üst üste gece vardiyasi oldukça yıpratmak

 45. kvsr says:

  Şimdi 12 /36 vardiya sistemi ile çalışmak istiyoruz ancak kurum bu durumun yasal olmadığını dile getiriyor sorum şöyle ki 12 saat çalışan bi kişinin günlük is yerinde istirahat yada yemek süresi ne kadardır örnek 8 saat çalışan kişi aslında 7 buçuk saat çalışıp yarım saat yemek molası kullanabiliyor peki 12 saat çalışan kişinin bu süre ne kadardır? Tesekkurler

 46. hakan says:

  merhaba hakan bey biz belediyede elektirik teknisyeniyiz iş güvenligi yasasi geregince binada mutlaka bizden nöbetçi olucakmis 10 kişiyiz gundüzleri iş yogun oldugu için sabah vardiyasi 6 ki b vardiyasi 2 kişi c vardiyasi 2 kişi nasil izinleri nasıi vardiya sırasini ayarlayabiliriz şimdiden teşekkurler

 47. Hıdır says:

  Merhaba Hakan bey;
  Hakan bey biz 22 ÖGG 3 de ÖG amiri olmak olmak uzere calısıyoruz.
  Yasa olarak 8 saat uzerı calısması yasak oldugunu bılıyoruz.. Lakın amirler kafalarına gore anlasıp
  24 saat calısıp 48 saat of yapıyorlar. Her bır ozel guwenlık amırı bır dıger guvenlık amırının yrıne calısıp calısma saatlerını dolduruyor..
  Bu hususta bunların 24 saat calısması yasal mı? degıl ıse hangı mercege sıkayet etmemız gerekıyor…
  (1 amır dıger 2 amırın yerıne calısarak 24 saat calısmıs olyor)

 48. samet says:

  Merhabalar ben cctv gorewlisi olarak calismaktayim bulundugum ortamda oldukca yogun kamera sistemi mevcuttur 2 dew ekran we 8 adet pc monitoru bunlarda goruntu olarak da her monitirde 16 kamera110 acik kamerayi gozetliyorum ve bulundugum oda icerisinde herhangi bir sekilde pencere mevcut degildir. Klima bulunuyor Gunduzleri 8 saat geceleri 10 saat gorew yapiyorum haftada 2 gun gece calisiyorum surekli ekranlara baktigimdan gozlerimde yanma hissediyorum. Benim ogrenmek isyedigim kanuna gore benim molalarim nasil olmalidir. Ayni zamanda cctv icerisinde gorew yaptigim icin ilerleyen zamanlardsn hangi meslek hastaliklarina yakalana bilirim. Bu konuda yardimci olursaniz sewinirim..

  • Hakan Özalp, CPP says:

   merhaba, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından bilgi almanız daha doğru olur. özel güvenlikle ilgili ysal düzenlemelerde sizin durumunuza açıklık getirebilecek bir hüküm bulunmuyor. iyi çalışmalar

 49. hakan says:

  slm ögg olarak çalışmaktayım. 12 24 çalışıyoz .şimdi biz yıllık izine cıkıcaz nasıl olacak hafta tatilimiz yok bizi aydınlatırısınız.

 50. Ahmed says:

  2 yıldır avm de sürekli gece çalışmaktayım 5+2 yani 5gün x 12 saat 2 izin verdikleri para 1550 agi ile birlikte herşey dahil agi 90 tl bekyar ve sürekli gece çelışmaktayız 5 güvenlik 1 otomasyon 1 amir noktalar 3 xraylı ve dıyarlı kapı 3 kişi buraya 1 kişi ürün kabule bir kişi devriye ve çok sıkıntılı ve stresli iş avm 10 da kapanıyo kfaler 4 adet bovling ve spor salonu 12 ye kadar müşteri alımı var ve bu 5 kişiye bakıyo herşey dava açsam ne gibi bir tazmin talep edebilirim gündüz çalışanlarla aynı maşı almaktayım

 51. zülfü yapıcı says:

  Merhaba hakan bey;
  üçlü vardiya sisteminde çalısıyoruz.(7-3)(3-11)(11-7) örneğin saat akşam 8de rapor aldım gece 11-7 nöbetim var gece 12 den sonra nöbetime gelmemi istityolar gelmemmi lazım gelmemem mi lazım araştırdım ama bu konu hakkında bişey bulamadım beni bilgilendirirseniz enkısa zaman da sevinirim..

 52. gökhAn says:

  Arkadaşlar biz bi kurumdatız başımızdaki müdür bey ila 8 saat olacak çalışma bayanları bile gece nöbet yazıyı şöyle malıma saati eskiden 4 kişi sabit 08:00-16:00 arası diğer arkadaşlar ise 16:00-00:00 dört gün bir gün izin diyelim ayın 1 2 3 4 çalıştı ayın 5 izin 6 7 8 9 gece 00:00-08:00 böyle vardiya burunumuzdan getirdi bide büyükşehir ulaşım yönünden iki saat süren bi yol var bi yardım ama nato mermer nato kafa

 53. hasan says:

  arkadaşlar bir sorum var çalıştığımız yerde vardiya çizelgemiz haftalık yazılıyor..yasal olarak aylık,günlük,haftalık nasıl yazılmalı..bilgilendirebilirmisiniz..???

 54. nihat says:

  Merhaba hakan bey,toplam 12 kişi 2 sı sabit gunduzcu 7/24 3 vardiya 8 saatlik çalışma listesi nasıl olur.yardımci olurmusunuz.teşekkür ederim

 55. Ali says:

  Merhabalar herkese.
  Öncelikle şunu söylemek isterim ki Manisa gibi sanayileşmede bayrak taşıyan bir şehirde şirketlerin iş kapma kavgası var oldukça ne güvenlik görevi yapılabiliyor nede hak alınabiliyor.
  Sürekli 12 saat çalışan biri olarak, ayda 18 gün =198 saat.
  Gece vardiyaları tek.
  Bir gündüz bir gece 2 tatil ki gündüzden çıktığın sabah tatilin ilk günü sayılıyor ve saat doldurmak için 1 gündüz 2 gece çıktığın gün tatil sayılıp tatili takip eden günde gündüze geliyorsun.
  12 saat için kesinti 1 saat yemek molası ancak ticket da verilen ücret tek öğün.!
  Bu 1 saaatlik kesintide ben yemek molasındayım banane diyemiyorsak ben dinleniyorum, benim molam diyemiyorsak Neden ücretimiz kesiliyor?
  Müşteri memnuniyeti diye birşey tutturmuşlar ağızlara Sen Güvenlik Kardeşim diyen Yok!
  Postaları al postaları ilet kapı aç kapat anahtar getir götür tuvalet kapısı neden kitlenmedi ben çıktıktan sonra ofis neden kapatılmadı vs vs…
  Neyse uzatmadan Sonuç 1200 maaş. Allah bereket versin lakin Bizleride Birgün Lafta Değil İcraatte Önemseyecek Yaptığımız İş İle İtibarını Arttırdığımız Bir Şirkemiz Olacak mı?
  Verdiğiniz Bilgiler İçin Teşekkürler.

 56. seyit says:

  Normalde 8 saatlik projede calisiyorum ama adam eksikligindem dolayi hergün 16 saat calistirmays basladilar sapsala döndük iyice

 57. gökhan says:

  Mrb. 4 kişilik
  3 vardiya çalışma listesi gerekli aylık
  8~16 vardiyasi bayan değişmeyecek
  İzinler pazartesi~ perşembe arası olacak
  Cuma,cumartesi,pazar 16~24 vardiyası 2 kişi olacak yardım edin…

 58. Mustafa says:

  Merhaba hakan bey.bir tekstil fabrikasında ögg olarak çalışıyorum. Toplam 6 kişiyiz ve 2’şer kişiden oluşan 3 vardiya düzeninde çalışıyoruz. Hafta tatilimiz pazar günü.pazar günleri vardiyaları 1’er kişi tutuyor ve 1’er kişi izin yapıyor. Diğer hafta pazar günü yer değişerek devam ediyoruz.bu çalışma şekli yasalara uygunmudur? Güvenlik çalışanının olması gereken vardiya sistemi yasal olarak nedir..?

 59. Özgün günçekti says:

  Merhabalar biz bir şirkette üç kişi çalışıyoruz gecede iki arkadaş var ben sabit gündüz çalışıyorum sabah 08:00 da vardiya alıyorum akşam 17:00 tealim ediyorum haftanın 6 günü çalışıyorum 9 saat üzerinden hesaplamalarıma göre fazla çalışıyorum ve aldığım ücret 1237 tl bu normalmi. Birde gecedeki arkadaşlar var onlar saat 17:00 da vardiya alıyorlar sabah 08:00 da bırakıyorlar ayda 17 gün çaşışıyorlar 15 saat iki haftada bir pazar günleri 24 saat çalışıyorlar yapmamız gereken nedir cevap verirseniz çok seviniriz..

 60. fevzi says:

  Merhaba hakan bey ben x otelinde 2 aydır gece calisiyorum ve otel içinde yetkili kişilere defalarca söylememe ragmen hala gece vardiyasina yazıyorlar bir vadiya en fazla kaç gün veya kac kaç hafdada bir değişmesi gerekiyor kanuna göre bilgileriniz için teşekkür ediyorum.

 61. erhan dertli says:

  sa arkadslar ankarada teias sosyal tesılerınde guvenlık işi yapmaktayım 8 saat üzerınde calısmaktayız ama suan 12/36 vardıyesıne gecmek ıcın hersey hazır ama nobetçılerı şablona nasıl yerlestırecız bılemıyorum bu ısten anlaya bı arkadsım bı şablon yapabılırmı. Toplamda 67 kışı var bunlarda 4 sef ve 63 nobete gıdecek personel var 15 nobet noktası var nasıl bı sıstem uygulayabılırız. bız 4 vardıya olunca senelık ızın hakkımı kullanamıyoruz.ama 3 vardıya yapsak su sekılde oluyor gecede 16+1 olarak ıkı vardıya yapsak 27+2 29 kısı gunduzde kalıyor bu 29 kısıyı haftalık 48 saatı gecmeyecek sekılde haftada her personel 2 gun ızın kullanmak sartıyla sabah 8 aksam 8 calısmasını saglayabılecegımız bı cızelge hazırlaybılecek bı kısı yada bu sıstemde calısan yerler varmı bu konuda yardımcı olursanız sevınırım saygılar 05336259630

 62. Erdem says:

  Hakan bey merhaba

  Bir sitede danisma personeli olarak 8 saat calisiyorum fakat
  4 kisi calisiyoruz.su sekilde:
  1.gun 08:00-16:00
  2. Gun 16:00-24:00
  3.gun 23:00-08:00 1 saatlik fark bina ic dis devriyesinden dolayidir
  4.gun izin geceden ciktigim icin 08:00-08:00 saatleri arasi izinliyim
  1. Hafta 45 saati dolduruyorsam 2.hafta 42 dolduruyorum

  1. Ay 184 saati dolduruyorsam 2. Ay tam dolduramiyorum

  Ama isverenle anlastigimiz ucret baki kaliyor doldurmadigin zaman ucretten kesmiyot fakat eger o fazla doldurdugum zamanda mesai vermiyor.bu sistemde illa haftada 45 saatmi aranir yoksa aylik calisma suresini aranir yani doldumasi gereklidir?

 63. selçuk says:

  Merhaba hakan bey ben bir sitede ögg olarak çalışıyorum,12″ 24 sistemde 3 vardiya şeklinde çalışmaktayız yeni sistemde bu yasalmıdır.devriye elemanı olmadan devriye geziyoruz. Bu gibi sıkıntıların çözümü için nereye baş vurmamız gerekiyor. Yardımlarınızı için tşk.

 64. hakan says:

  Saygi deger arkadaslarim
  Ozel bi sirketde guvenlik gorevlisiyim 3 vardiya seklinde caliyoruz ama son zamanda eleman cikarilmasindan dolayi vardiya sistemi cok karisik oldu buna istinaden iki gun gece bir gun gunduz . bir gun 3.11 vardiyasina geliyorum bunun icin nereye sikayet etmem gerekli veya ne tur bi onlem almam verekiyo hic durmadan vardiya deyisikliyi cok yorucu oluyo. Yardimci olursaniz cok memnun olurum simdiden tesekkur ederim

 65. Soner çankır says:

  Hakan bey biz presi salı 15.00_2300 arası çarşamba 23.00_07.00 arası ctsi pazar 07 00 15.00 arası çalışıyoruz cuma günü 07 cıkıpda ctsi 07 işe geliyoruz kanunen uygun mu

 66. tasin says:

  mrb hakan bey bir nobet yeri var 4 kişiyiz 8 saat calişyruz hafta tatilini toplu kullanmak istiyoruz kanunen bir engel varmı lutfen cvp verin yani ayda toplu 4 gun yada 6 gun kullabilirmiyiz….

 67. ali elkapmis says:

  Ben her gece sabit gece 6 gun 12 saat calisip bir gun izin ben bu izinide kullanmiyorum nicin parasi az yetmiyor cok agir calisma sistemim var dis guvenlik yapiyorum icerde uc tane guvenlik var onlar 2+2+2 of sistem ben sabit her gece hakkimi nasil savunabilirim sikayetimi nereye yapabilirim elimde sadece puantaj var aksam 20 sabah 08 imza onun disinda is yeri kamerasi var o kadar asgari ucret 8 saat 1300 ve cocuk parasi dahil 12 saat gece calismama ragmen 1500 tl asgari ucret bankaya geri kalanini elden yardimci olursaniz sevinirim

 68. Merhaba ustadlar bana ACİL fabrika projesi için 14 güvenlik personeli 3 vardiya 08/16-16/24 ve 24/08 vardiyalarında her vardiyada 3 kişi çalışacak şekilde çizelge lazım fakat ben vardiya çizelgesini oluşturamadım bana excel olarak yardımcı olurmusunuz şimdiden çok teşekkür ederim sevgi ve saygılarımla

 69. kubilay says:

  merhaba hakan bey ben devlet hastanesinde ö.g.g olarak görev yapmaktayım 4 kişiyiz idareciler bir arkadaşı çoğunlukla gündüz bazen gece çalışıyor ay boyunca biz 3 kişi 4-12 ve 00-08 şeklinde çalışıyoruz mesai tutmadığından bu defa 16-00 çalışıp sabah 08-16 çalışıp gecesine de 00-08 nöbeti tutuyoruz tabii tarih değiştiği için göze görünmüyor fakat sıkıntı 8 saat arayla 3 nöbet tutmuş oluyoruz bu yasal mı üst üste 8 er saat nöbet tutunca yorgun oluyoruz gece nöbetleri kendimi bitmiş hissediyorum iş çıkışı 32 saat boşluğumuz oluyor biz 8 er saat çalışıp 32 saat istirahat edeceğimize daha mantıklı bir sistem önerirmisiniz teşekkürler…

 70. zafer says:

  merhaba.
  bakıyorum da herkesin derdi çok.
  bizim de 16 kişinin çalıştığı bir kurum. 3 vardiye çalışıyoruz.
  vardiye sistemi 7.30-15.30 // 15.30-23.30 /// 23.30- 07.30…
  07.30.//15.30 vardiyesi 5 kişi diğerleri 4 kişi ve 4 ayrı noktada vardiye tutmak gerekiyor fakat altından kalkamıyoruz fabrika sistemi gibi 6 6 6 çalışma sistemi uyduramadık. bu konuda dahiyane fikirlerinizi bekliyorum. teşekkürler.

 71. zafer says:

  vardiye çizelgesi konusunda yardımcı olabilirim geçen gün attığım mesajdan sonra kendi iş yerimdeki sorunu güzel bir vardiye çizelgesi ayarlayarak çözdüm darısı başınıza. zfrckr@hotmail.com dan irtibata geçebilirsiniz vardiye çizelgesi ayarlanması konusunda. herkese hayırlı işler.

 72. Metin says:

  Merhaba sorum su olacak 12 36 sistemi ile 2 yildir calisiyoruz isyeri bizim eksik calistigimizi soyluyor ve bizi ayda 1 gun yani ucretsiz 12 saat calistirmak istiyor buna yasal olarak haklari varmi cevap verirseniz tesekkur ederim

 73. zafer says:

  metin bey saat e vurunca yasal olarak 192 saat üstü mesaidir sizde ayda çalıştığınız günü hesaplayın onun üstü ise itiraz edin. yasal hak dediğiniz çalışma sosyal güvenlik bakanlığına şikayet edersiniz müfettiş gelir inceleme yapar çalıştığınız yasal düzene sokar. ama işveren iş akdinizi feshedermi orasını da siz düşünün.

 74. Turan says:

  Abi merhaba geceden çıkıp izin ve diğer gün sabah nöbeti olurmu devamlı aynı
  7kisilik vardiya yaza bilirmisiniz.

 75. Ali elkapmis says:

  Hakan bey özel güvenlik olarak özel bir yurtta calisiyorum çalışma sistemim çok ağır akşam sekizde görev alıyorum sabah sekizde bırakıyorum bu sabit her gece oniki saat çalışıyorum aldığım ücret 1500 tl bunun 44 taşı çocuk parasi burda büyük bir haksızlık var her gece dayanmak çok zor hakkımı nasıl arayacağım elimde sadece giriş çıkış puantajlar in birkaç tane kopyası var birde çalıştığım yerin kamerası var para az olduğu için ayda 4 mesai yapıyorum yani bir ayın tamamını calisiyorum mesai 50 tl veriyorlar haftada 72 saat artı mesai toplam 84 calisiyorum nasıl bir yol izlemeliyim

 76. Ahat says:

  İyi gunler 22nisan izinli 23 nisan 23:00 ..07:00 vardiyasinda calistim ay sonu sirketim bana 1 saat bayram mesaisi vermis 00:00 sonrasını saymiyorlar halbuki 23 nisani gunku vardiyamı gece calismis olmuyormuyum sizce bu uygunmu bununla ilgili yonetmelik var tsk

 77. misafir06 says:

  merhabalar! proje aşamasında olan bir işe yeni başladım şuan 8.30 – 18.30 çalışmaktayım normalde 45 saatten fazla yeni girdiğim için itiraz da edemiyorum. proje hayata geçtikten sonra danışma personeli olarak 5.30 15.30 – 15.30 — 22.30 olarak çalışacağımız söyleniyor? böyle bir vardiya saat mümkünmüdür? sabah 5. 30 nedir ya vasıta bulunmaz bulunsa bile yol bir saat 4 buçukta evden çıkmak gerekir? bu nasıl bi sistem böyle bir sistem de çalıştırılabilinirmi? teşekkürler

 78. pasha says:

  merhabalar
  ben bıgıda fabrıkasında guvenlık olarak calısmaktayım yer mulkıyet A fırması dıye gecıyor lakın bınanın yarısı bır bakım atolyesı gunduz hıc atolye ile işimız oluyor oraya gırmemızı istemiyorlar artı kendı güvenlık lerıde var
  ama güvenlik sadece gunduz bakıyor aksamına kımse kalmıyor gece devrıye cıkarken guvenlık muduru tarafından ben gıda guvenlıgı oldugum halde atolye kısmına devrıye attırıyor sızce bu yasalmıdır

 79. emre kocatas says:

  Merhabalar,

  Suan isletmesini devralacagim bir enerji santrali var buranin 7/24 islemesi gerekmekte. mevcut personel 3 kisi zaten burlardan biri operator sefi olarak geciyor. nasil bir program izlememiz gerekmekte onerilerinizi bekliyorum. Tesekkurler.

 80. Sezer says:

  Selam.sizlere birsey danismak istiyorum.88 guvenlik 12 saat calisicak ve 3 vardiya olucak yanliz.aylik calisma saatinin uzerine cikmadan bunu nasil ayarlayabiliriz.

 81. adem says:

  Özel güvenlik görevlilerinin resmi tatil ve bayramlarda çalışma zorunluluğu varmıdır. Eğer ki var ise bu günlerde işe gelmeyen özel güvenlik görevlisine herhangi bir yaptırım varmıdır.

 82. Metin says:

  Merhaba sormak istediğim: 4 gece 2 izin sistemi ile calismaya başlayacağım 2 izin den kasıt nedir sabah işten çıkıp 1 gece 2 gundüz mu calisacam yoksa sabah işten çıkıp 2 gece izin yapıp 3. Gece mi ise gidecem

 83. Ibrahim says:

  Merhabalar yukaridaki yorumları okudum ve bizimde sorunumuza cozumm bulabileceginizi dusunerekten size sorunumuzu anlatmaya karar verdik biz bir isyerinde guvenlik gorevlisiyiz ve gunduz iki gece iki calismaya baslicaz toplamda 5 kisi olduk bizim birimiz iki gun izin nasil yapabiliriz veya izinlerimiz.nasil olabilir bi aciklik getirirseniz sevinirim

 84. Murat AKDOĞAN says:

  Hakan Bey iyi günler dilerim,
  toplamda 9 güvenlik görevlimiz var.
  iki kapımız var 3 vardiya şeklinde 8 saat üzerinden toplamda 6 güvenlik personeli çalışmaktadır.
  Bir noktaya ise 22.00 gelip 06.00 da gitmektedir. Bu noktada 1 personel çalışmaktadır.
  değiştirici olarak ise 2 personel çalışmaktadır.
  belirttiğim noktada bir ay içerisinde eşit sayıda eşit görev yapılmaktadır.
  Personelin bulunduğu noktaya bir kişi veya bir araç geldiğinde ayağa kalkmakta ve onunla ilgilenmektedir. Onun haricinde oturmakta sıkıldıysa gezmektedir. Bu konuda bağlayıcılık yoktur. Bağlayıcılık kişi (misafir), malik veya bir araç geldiğinde ayakta karşılayın bağlayıcılığı vardır. Dilediği zaman tuvalete ve çayına gidebilir bu konuda da bağlayıcı bir tutumumuz yoktur.
  Personelin aylık olarak çalışma saat toplamına baktığımızda ise ortalama 180 saati bulmaktadır.
  SORU: PERSONEL DER Kİ SİZ BİZE YEMEK SAATİ DİLİMİ AYIRMADINIZ, ÇAY SAATİ DİLİMİ AYIRMADINIZ HEP KENDİNİZE ÇALIŞTIRIYORSUNUZ DER.

  NE YAPMALIYIM HATAMIZ NEREDE?
  TEŞEKKÜRLER

 85. Hakan Özalp, CPP says:

  Arkadaşlar,
  sürekli olarak X sayıda elemanımız var, Y sayıda nöbet yerimiz var, vardiya planlamamızı yapar mısınız diye sorular alıyorum. bu sorularınıza tek tek cevap veremem, zaten bu doğru da olmaz. herkesin durumu kendine göre farklıdır. ihtiyacınız olan bilgiler yukarıdaki makalenin içinde ve iş kanununun ilgili maddelerinde bulunmaktadır. lütfen okuyun, anlamaya çalışın ve kendi durumunuza göre planlamanızı yapın.

 86. Ahmet says:

  Merhaba hakan bey
  Size kısa bi sorum olcak gece vardiyasında 14 / 36 olarak çalışıyoruz burda mesai hakkımız oluyor mu ? Bildiğim kadarıyla gece vardiyası üst limit 12 /36
  Çalışma saatlerimiz yasal mı ? Bilgi verirseniz sevinirim
  Teşekkürler.

  • Hakan Özalp, CPP says:

   selam, bu konuda en doğru cevabı iş müfettişleri verebilir. il’deki çalışma müdürlüğüne sorabilirsiniz. sizi yanlış yönlendirmek istemem

 87. Kemal says:

  Arkdaslar Ben Devlet Hastanesinde 10 yıl süredir çalışıyorum bu zamana kadar 24 saat nöbet 72 saat dinlenme vardiyamız bu şekilde çalısıyorduk belirli bir süreden sonra 12 saat vardiya sistemine döndük taki bu 2017 yılına kadar bizim güvenlik amirimiz kusura bakmayın bu arada kendi keyfinin rahatlık etmesi için elin den geleni yapıyor şimdi kalkmış 12 saat nöbet ttuttugumuzdan dolayı senelik izin hakkımız 20 gün ama bu beyfendi 1.5 gün den hesaplattırıyor en yasada ve kanunda böyle bir şey görmedim bilmiyorum hastane müdürünü kafaya almış oda bu şekilde 1.5 den hesaplattırıyor ve izin günüm gelecek bu şekilde hesaplattıracak bende solugu mahkeme de alacam tabiki
  Arkadaslarım sizden istedigim böyle bir yasa varsa benimle irtibat kurarsanız sevinirim mail adresim yazıyor lütfen bir an önce mahkemeye vermem lazım arkadası saygılarımla

 88. zeynel says:

  mrb hakan bey biz bir sitede güvenlik işi yapıyoruz ve 5 kişi olduk gece 2 kişi olacak sekilde nöbet cizelgesi yaparmısınız,gündüz tek kişi sabah 8de alıyor aksam 18de bırakıyor su anda.
  yardımcı olursanız seviniriz

 89. Mehmet says:

  Merhaba Hakan bey ben 2+2+2sistemini çözmüş değilim normal haftada 8 saat çalışan ile aylık farkı varmı yoksa 8 saat sistemli çalışanlar daha mı az çalışıyor aydınlatırsanız sevinirim

 90. pınar says:

  selam hakan bey özel bir firmada güvenlik görevlisiyim çalışma saatlerim 07:45 vardiya devri alıp akşam 18:00 da gece vardiyasına devir ediyorum ve haftanın 6 günü bu şekilde çalışmaktayım yani 1 günde 11saat 15 dakika çalışıyorum 6 gün de toplam çalışma saatim : 67 saat 30 dk oluyor .
  toplam 2 yıl 5ay bu sistem hep aynı devam etmektedir. güvenlik görevlleri 11 saat çalıştırıla bilinir ifadesi yer almaktadır bazı web sitelerinde yardımcı olursanız sevinirim .
  fazla çalıştırıldığım için hakkımı aramakistiyorum ……

  • Hakan Özalp, CPP, CFE says:

   selam, güvenlik görevlileri 12 saat çalıştırılabilir, ancak haftalık çalışmanız toplam 45 saati (net) geçemez. eğer 45 saat üzerinde çalışıyorsanız fazla mesai ücreti ödenmesi gerekir

 91. Tahir says:

  merhaba;
  Vardiya değişimini aylık yapmak doğrumu ve yasal mı? mesela 1 ay boyunca kesintisiz 24-08 vardiyasına çağrılmak yine 1 ay kesintisiz 08-16 ve 16-24 vardiyasına çağrılmak doğrumu yasal mı? Yasal değilse hakkımızı nerden nasıl arayabiliriz nereye şikayet edebiliriz lütfen bilgilendirirseniz sevinirim
  Teşekkür Ederim

 92. hacı abdullah says:

  8 saat çalışma vardiya çizelgesine göre ayın 1 inde gece vardiyası 23:00 – 07:00 olan vardiyadan çıktığımız gün izinli sayılıp bi sonraki gün olan ayın 2 sine ise sabah vardiyası 07:00 15:00 vardiyasına geliyoruz ve haftalık iznimizi kullanıldı olarak gösteriliyoruz bu yasal mıdır ? 1 bucuk ay bu şekilde devam ediyor misal 1 hafta öğlen 15:00 – 23:00 vardiyasında olmanız gerekiyor iken vardiya bitimine 1 gün kala yani izin kullanıcağınız güne cumartesi izin diyelim perşembe günü 3-11 vardiyasında iken cuma günü gece vardiyasına atılıyoruz 11-07 ve cumartesi haliyle geceden çıkıp eve gidip dinleniyoruz pazar günü gündüz vardiyasına geliyoruz haftalık iznimiz yok gibi .

 93. Gürsel AKKAYA says:

  Mrb. Hakan bey.
  Bir projede yönetici olarak görev yapacağım. 3 vardiya sisteminde planlama yapmaya çalışıyorum. Toplam ÖGG. arkadaş sayımız 60 kişi. genelde 8 saat X 6 gün : 48 saat üzerinden hesaplama yapılıyor. Mevcut kuvveti sizinde söylediğiniz gibi 4’e böldüm. Ancak 6 gün calışma ve 1 gün istirahat durumununda personel her hafta aynı gün istirahat edecek. ben 5+1 sistem yapmayı düşünüyorum. sizce nasıl olur. Bana 60 kişinin bulunacağı ve 3 vardiya ile bir değiştirici vardiya olan bir sistemde yardımcı olabilirmisiniz 60/4 : 15 kişi

  • Hakan Özalp, CPP, CFE says:

   merhaba, maalesef bu tur yardimlar icin zamanim yok. bulundugunuz yeri ve sartlari en iyi siz bildiginizden bunu da en iyi siz yaparsiniz

Yorum Yapın