Posts Tagged ‘ Özel güvenlikte yönetim ’

Güvenlik Departmanı Organizasyon Yapısının Tasarlanması

31 07 2011 | Ekleyen:

Organizasyon yapısı, bir kuruluşun görevlerini ifa etmeye yetecek fonksiyonları içerecek şekilde tasarlanmalıdır. Bu nedenle, Güvenlik Departmanının yapısı da organik yapısı içerisinde yer aldığı ana kurumun organizasyon yapısına, beklentilerine ve ana faaliyet alanının gereklerine cevap verecek şekilde düzenlenmelidir. Bunun yanında, Güvenlik Departmanlarının doğal görevleri ve yaygın olarak kabul edilmiş fonksiyonları, organizasyon yapılarının belirlenmesinde kilit rol oynar.
[devamını okumak için…]