Posts Tagged ‘ güvenlik yönetimi ’

Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişki ve İşbirliği/ 3.Bölüm

23 09 2011 | Ekleyen:

Güvenlik hizmetleri, kamu düzeninin sağlanması ve korunması, bireylere ve/veya organizasyonlara zarar verebilecek tehlikeli durumların asgariye indirilmesi ya da ortadan kaldırılması amacıyla yapılan etkinler olduğuna göre, genel kolluk ve özel güvenlik görevlilerinin aynı işlevi yerine getirdikleri göz önüne alınmalıdır. Polisin ve özel güvenliğin suçun önlenmesinde birbirini bütünleyen rolleri vardır. Bu nedenle yakın işbirliği içinde olmaları gerekmektedir.
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik Proje Yöneticilerinin Görev Ve Sorumlulukları

22 09 2011 | Ekleyen:

  Özel Güvenlik?te Proje Yöneticisi olarak Güvenlik Amiri veya Şefleri, proje yapısına, konusu ve çerçevesi gibi etkenlerle farklılaşan yetki, sorumluluk ve görevlere sahiptir. Proje yöneticisi belirli bir süre dâhilin de eldeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak proje amaçlarına ulaşmayı hedefleyen bireydir. Düzgün bir şekilde işlemesi ve sorunların en kısa zamanda çözülmesi için işbirliği içinde başarıyla
[devamını okumak için…]Sunum Hazırlamak

21 09 2011 | Ekleyen:
Sunum Hazırlamak

  Özel Güvenlik yöneticilerinin,   Yeni güvenlik uygulamaları veya projeleri, devam eden güvenlik projelerinin ve faaliyetlerinin durumu veya güvenlik değerlendirmeleri hakkında bilgi vermek; Çalışanlarda, mevcut güvenlik uygulamaları hakkında, kuruma yönelik riskler ve karşı tedbirler hakkında farkındalık artırmak, Güvenlik personeline meslekî konularda yeni bilgiler vermek, mevcut bilgilerini artırmak, eksik ve yanlış bilgilerini tamamlamak suretiyle onlara beceri
[devamını okumak için…]Güvenlik Hizmeti Sağlanan Birimlerde Bulunması Gereken Evraklar

28 08 2011 | Ekleyen:

Güvenlik Şirketleri tarafından hizmet sağlanan alan içersinde kamu görevlerinin denetimlerinde 5188 Güvenlik Hizmetleri Kanununa, 506 Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4857 İş Kanunu gereğince zorunlu olarak bulunan evrak, kayıt ve belgelerin bir dosya içersinde güncel olarak tutulması şarttır. Denetimleri yapan kamu kurumları şunlardır. Kamu Kolluğu ( Emniyet ve Jandarma ) Çalışma Bakanlığı ( İş Müfettişleri ) Maliye Bakanlığı
[devamını okumak için…]Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişki ve İşbirliği/2.Bölüm

28 08 2011 | Ekleyen:

2. ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİNE GENEL BAKIŞ İnsanoğlu önemli bir ihtiyaç olan güvenlik için tarihin var olduğu günden beri bir şekilde kendine uygun gelen tedbirleri almaya çalışmıştır. Devlet olarak örgütlenildiğinde de Asker-Polis birimleri vasıtasıyla gerçekleştirilmiş; ancak güvenliğin sağlanmasında bu kuruluşların yeterli olmadığı ve zaman zaman yeni gelişmeler doğrultusunda yetersiz kalındığı zamanlarda özel güvenlik tedbirleri alınmaya başlanmıştır.
[devamını okumak için…]Vardiya Plânlaması

17 08 2011 | Ekleyen:

Daha önce yayımladığımız Gece Vardiyalarının Olumsuz Etkileri başlıklı yazımızda, gece vardiyalarının yorucu etkilerinin güvenlik görevlerinde zaafiyet yarattığından bahsetmiştik. Gece vardiyalarının bu olumsuz etkilerini azaltmak, yorgunluğun etkilerini çalışanlar üzerinde eşit olarak dağıtmak ve bu yolla çalışanlar arasında adaleti temin etmek maksadıyla vardiya planlamasına özel önem verilmesi gerekmektedir. Bir tesisin veya binanın korumasında görevlendirilen güvenlik personeli, her
[devamını okumak için…]