Posts Tagged ‘ CIT ’

Avrupa Ülkelerinde Para Nakli (CIT) Mevzuatı/4.Bölüm

15 01 2012 | Ekleyen:

  PARA NAKLİ ŞİRKETLERİNİN MERKEZLERİ/MEKANLARI   Mekanların düzenlenmesi ve para ve değerli malların muhafazası Bu alan üye ülke mevzuatlarında yasal olarak nispeten daha az düzenlenen bir konu olmuştur.Daha katı yasalar hazırlama geleneği olan ülkeler bile bu alanda sessiz kalmaktadır. Sadece Yunanistan, İtalya, Lüksembourg ve İspanya özellikle kasa dairesi, güvenli bölgeler, güvenli park alanları, ?sas? girişleri
[devamını okumak için…]Avrupa Ülkelerinde Para Nakli (CIT) Mevzuat/3.Bölüm

15 12 2011 | Ekleyen:

  Hizmetlerin İcra Edilme Tarzları Para ve kıymetli mal naklinin yasal tanımı Nakledilen para ve kıymetli mal içeriği tüm üye ülkelerde aynıdır. Bununla beraber, sadece üç ülkenin nakledilen malın içeriği ile ilgili yasal bir tanımı vardır. Böylece Belçika, Fransa ve Lüksembourg risk faktörleri, mesleki sorumluluk veya malın değerine atıfta bulunmaktadır. Taşınan malın miktarı ile ilgili
[devamını okumak için…]Avrupa Ülkelerinde Para Nakli (CIT) Mevzuatı/2.Bölüm

08 11 2011 | Ekleyen:

  Hizmetin Yerine Getirilme Şartları Nakil ve çalışma hukuku ile ilgili kurallar 14 üye ülkeden dokuzunda nakil faaliyetlerinin çalışma saatleri ve ulaştırma zamanını belirleyen düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemeler kaynağını milli yasalar veya sosyal sözleşmelerden almaktadır.Çalışma süresi Fransa?da  haftada 35 saat özellikle İngiltere?de 40 saatten biraz fazla olmak üzere değişiklik göstermektedir. Ulaştırma zamanı ile ilgili düzenleme
[devamını okumak için…]Avrupa Ülkelerinde Para Nakli (CIT) Mevzuatı-1.Bölüm

20 10 2011 | Ekleyen:

  Avrupa Komisyonunca finanse edilen ve CoESS/UNI-Europe tarafından ortak olarak gerçekleştirilen ?Karşılaştırmalı Para Nakli (CIT) Mevzuatı? projesinin Ekim 2004 tarihli sonuç raporu Lilany Marré tarafından hazırlanmış ve Em. Emn. Müdürü Yusuf Vehbi Dalda tarafından Fransızca?dan Türkçe?ye çevrilmiştir. Proje, CoESS ve UNI-Europe ve ESTA özel uzmanlarından oluşan çalışma grubu tarafından gerçekleştirilmiş ve 15 Avrupa Birliği ülkesine
[devamını okumak için…]