This page was exported from Özel Güvenlik Dünyası [ http://www.ozelguvenlikdunyasi.com ]
Export date: Mon Dec 9 16:08:08 2019 / +0000 GMT

Sunum Hazırlamak



 

Özel Güvenlik yöneticilerinin,  

Her ne kadar sunum yapmak çoğu kişiye sıkıntı verse de, Güvenlik yöneticilerinin yapacağı her sunum, güvenlik konusunda gerekli mesajların verilebilmesi için en uygun fırsatlardır ve sistemli bir hazırlık aşaması ile kolayca üstesinden gelinebilecek bir iştir.

Bu sayfada, sunum hazırlığı ile ilgili paylaşımlar yapılacaktır. Sunum hazırlamak ve yapmak konusunda kitapçılarda ve internette çok çeşitli kaynaklarda, çok daha kapsamlı bilgilere erişebilirsiniz.  Bu sayfanın maksadı genel bir bilgi vermektir.

Sunum hazırlığına başlandığında yapılması gereken ilk iş, sunumun konusunun analiz edilmesidir. Bu analiz sırasında aşağıdaki hususlar belirlenmelidir. 

Örnek; Yeni katlı giriş sistemi ve giriş kontrol prosedürlerinin çeşitli kademelerde ve görevlerde bulunan şirket personeline açıklanması 

Kartlı geçiş sisteminin ve giriş kontrol prosedürlerinin doğru bir şekilde uygulanmasını sağlamak için tüm çalışanların desteğini kazanmak, geçiş döneminde ortaya çıkabilecek güvenlik risklerini ve personel memnuniyetsizliğini minimize etmek, 

Yöneticilere ve lider personele; yeni uygulamanın neden gerekli olduğunu anlatmak ve başarılı olması için kendilerinin prosedürlere göre hareket etmeleri gerektiğini vurgulamak

Çalışanlara; yeni sistemde uyulması gerekli kuralların neler olduğunu ve bu kurallara uyulmasının başta kendi güvenlikleri için önemli olduğunu vurgulamak, 

Güvenlik personeline; kartlı giriş sisteminin ve giriş kontrol prosedürlerinin nasıl işletileceğini öğretmek ve sistemin mevcut güvenlik tedbirlerine nasıl katkı sağlayacağını vurgulamak,

İçerik oluşturmak, sunum hazırlığının en can alıcı noktasıdır. Temel maksada hizmet etmeyen, hedef kitlenin beklentilerine cevap vermeyen ve dinleyicilerin ilgisini çekmeyen bir içerik, sunumun başarısını azaltacaktır. Bu nedenle, istenen mesajın dinleyicilerde etki yapması için bu mesajı destekleyen bilgilerin yer aldığı bir içerik hazırlanmasına dikkat edilmelidir. 

İçerik hazırlanırken ilk yapılabilecek işlem, eğitim ihtiyaçları analizi yapmak başlıklı sayfamızda belirtilen tekniğe benzer şekilde, ana konuyla ilgili tüm alt konuları bir liste haline getirmek ve her konunun hangi hedef kitleye yönelik olduğunu belirlemektir. 

Daha sonra, ikinci bir kontrol tedbiri olarak, her hedef kitle için belirlenen bilgiler hakkında aşağıdaki sorulara ?evet? cevabı verildiğinden emin olunmalıdır.  

- Bu bilgi, verilmek istenen mesajla ilintili mi?

- Hedef kitle, bu bilgiye ihtiyaç duyuyor mu? 

Bu çalışmadan sonra, her hedef kitle için ayrı bir sunum hazırlamak üzere her sunumun içeriği  mantıklı bir sıraya konulur. Bu sıralama için aşağıda belirtilen çeşitli teknikler kullanılabilir.

Sabah işe geldiğinizde;....

Mesai saati içerisinde bina dışına çıkmanız gerektiğinde;.....

Ziyaretçiniz geldiğinde;......

Akşam iş yerini terk ederken;.....

Hafta sonu iş yerine gelmek istediğinizde;.....

İş yerinden uzun süre ayrı kaldığınızda;....

Merkez binadaki giriş kontrol prosedürleri;

XYZ Ek binasındaki giriş kontrol prosedürleri;

- Bina girişlerindeki kontroller

- Giriş kartlarının alınması

 

-Eski Uygulama: binaya girişte resimli kimlik kartı gösteriliyordu. 

-Yeni Uygulama:binaya girişte resimli manyetik kartınızı, turnikedeki kart okuyucuya okutmanız gerekiyor.

-Yanlış: giriş kartını ziyarete gelen arkadaşınıza, bina içinde rahat dolaşması için vermek 

-Doğru: giriş kartınızı sizden başka kimse kullanamaz

Sunum konusunun alt başlıklarının sıralanması esnasında dikkat edilecek diğer konular;

Sunumlarda genel olarak kullanılan yazılım powerpoint?tir. Profesyonel yazılımcılar veya tasarımcılar tarafından hazırlanan, bir çok animasyonu, hareket eden şekilleri ve görüntüleri içeren sunumların dinleyiciler üzerinde etki bıraktığı, bu tür sunumların çoğu zaman hayranlıkla izlendiği inkar edilemez. Ancak, yakışıklı ve dikkat çekici yansılar hazırlamaya çalışarak sunum hazırlama yazılımını kullanma becerisini yansıtmayı amaçlayan çalışmalar için harcanan zaman, verimliliğin ve yaratıcılığın düşmanıdır.   

Güvenlik personeli, sunum yaparken mesajlarını dinleyicilere en sade, en anlaşılır ve en akılda kalıcı bir şekilde vermek zorundadır. Bu nedenle, yansıların/slaytların hazırlanması için aşağıda verilen tavsiyeler, yansıların sade ve anlaşılır olması üzerine odaklanmıştır. Yine de powerpoint kullanımı hakkında kapsamlı bir desteğe ihtiyaç duyuyorsanız, bu desteği http://www.egiticininegitimi.net/category/powerpoint/ linkinden edinebilirsiniz.  

  

  

 

 

Diğer hususlar;

 

 

 

 


Post date: 2011-09-21 00:35:30
Post date GMT: 2011-09-20 22:35:30
Post modified date: 2015-03-01 01:02:01
Post modified date GMT: 2015-02-28 23:02:01

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com