SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ ÇALIŞTAYI

01 07 2013 | Ekleyen: | Konu: Fuarlar Seminer ve Konferanslar, Spor Güvenliği

İstanbul?un 2020 yılı Olimpiyatlara hazırlık öncesi , böyle bir etkinliğin ülkeye kazandırılması yönündeki hazırlık çalışmalarında pek çok etken arasında Spor Müsabakaları Güvenliğin  de önemli bir rol oynamaktadır.

Esasında bir ülkede bu konu şüphesiz her şeyden önce ülke vatandaşları için daha önemlidir. Günümüzde sporun deyim yerinde ise yediden yetmişe nüfusun çok büyük sayıda vatandaşını/kişiyi doğrudan veya dolaylı bir şekilde yakından ilgilendirdiği bilinmektedir. Genelde eğlenceli bir  etkinlik olan spor müsabakaları sırasında maalesef ülkelerin çoğunda olduğu üzere ülkemizde de  ciddi güvenlik ciddi sorunları yaşanmakta  ve bu zaman zaman çok aşırı boyutlar ulaşıp can kayıplarına neden olmaktadır. Bu konuda alınacak tedbirler için çeşitli çalışmalar yapılmakta, uluslararası sözleşmeler ve ulusal yasal düzenlemeler yapılmakta ve uygulanmaya koyulmaya çalışılmaktadır.

Bu konuda ülkemizde 2004 yılında 5149 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin önlenmesi kanunu çıkartılmış, 2011 yılında da bu kanunda köklü bir değişiklik yapılarak 6222 sayılı kanun çıkartılmıştır. Anılan kanunun uygulama yönetmeliği 2012 yılında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe konmuştur.

Bu süreçte bir taraftan fiziki alt yapı oluşturulurken diğer yönden bu alan 10?u aşkın resmi ve özel sektör tarafını ilgilendirdiğinden sağlıklı uygulama yöntemleri araştırılmaktadır. Bu tarihe kadar henüz tam olarak iyi bir uygulama örneği gerçekleştirilememiştir.

Sağlıklı bir uygulama yapılması, bu tarihe kadar geçen sürede ortaya çıkan eksik ve aksaklıkların giderilmesi ve taraflar arasında iyi bir koordine ve işbirliği ortamı oluşturulması için 17-18 Haziran 2013 tarihlerinde Ankara?da Spor ve Gençlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlıkları işbirliğiyle Sheraton Otelinde bir ?Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önleme Çalıştayı? gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Adalet Bakanı Sadullah Ergin, İçişleri Bakanı Muammer Güler, Gençlik ve Spor Bakanlığı Müsteşarı Basri Hakan Hakyemez, Müsteşar Yardımcısı Yavuz Çelik, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Spor Genel Müdür Yardımcıları Tamer Taşpınar, Ömer Altunsoy, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyeleri, Spor Genel Müdürlüğü Tahkim Kurulu ve eski Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, kulüp başkanları,  Daire Başkanları, federasyon başkanları, Akademisyenler, ilgili STK?lar ile 80 cumhuriyet savcısı ve başsavcı, 60 emniyet müdürü ve 40 komiser toplam 650?yi aşkın kişi iştirak etmiştir.

Çalıştaya Özel Güvenlik Federasyonunu temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Vehbi DALDA ve Hasan Gazi ÖZER ( aynı zamanda TOBB Özel Güvenlik Hizmetleri Sektör Meclisi Başkanı)  ile TOGF Temsilcileri de katılmışlardır.

İlk gün, her üç Bakanın açılış konuşmaları sonrası öğleden sonraki 2 oturumda İlgili Kurum ve Kuruluş yetkilileri, akademisyenler konuya ilişkin aşağıdaki sunumlarını yaptılar.

1.OTURUM: 6222 Sayılı Kanun Ve Getirdikleri

Moderatör-Prof Dr. Bülent ÇİÇEKLİ, Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyesi

 • Prof Dr. Recep GÜLŞEN, Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi,

Spor Alanlarına Yasak Madde Sokulması ve Müsabaka Düzeninin Bozulması,

Spor Alanlarına Usulsüz Seyirci Giriş, Yasak Alanlara Girme ile Spor Alanlarında Taşkınlık Yapılması ve Tesislere Zarar Verilmesi

 • Yrd. Doç Dr. Yusuf YAŞAR, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Seyirden Yasaklama

 • Prof Dr. Seyhan HASIRCI, Koblenz-Londau Üniversitesi Spor Bilimleri Öğretim Üyesi

Sporda Şiddetin Önlenmesinde Yabacı Ülke Uygulamaları

 • Savaş Şanlı- Polis Akademisi -4.Sınıf Emniyet Müdürü

Sporda Seyirci Şiddeti ve Saldırganlık

 • Avukat İbrahim LÖKLÜOĞLU

Spor Alanlarının Güvenlik ve Düzenine İlişkin Tedbirler İle Saha, Müsabaka ve Seyir Güvenliğinin Sağlanması Açısından Yükümlülükler ve Bu Yükümlülüklerin Yerine Getirilmemesinin Yaptırımları

2.OTURUM: 6222 Sayılı Kanun Uygulanması, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Moderatör: Prof Dr. Erkan KÜÇÜKGÜNGÖR, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

 • Mehmet BAYKAN, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü

Gençlik ve Spor Bakanlığının Yükümlülükleri ve Değerlendirilmesi

 • İsmail BAŞ, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı

Genel Kolluğun Görev ve Yetkileri ve Değerlendirilmesi

 • Av. Faruk ÖKSÜZ, TFF Yönetim Kurulu Üyesi

Av. Faruk Baştürk, TFF Baş Hukuk Müşaviri

Federasyonların ve Kulüplerin Yükümlülükleri ve Değerlendirilmesi

 • Nurullah ÖZTÜRK, RTÜK Üyesi

Medyanın Yükümlülükleri ve Değerlendirmesi

 • Celalettin KARANFİL, Eskişehir Cumhuriyet Savcısı
 • 6222 Sayılı Kanundan Kaynaklanan Suçların Soruşturulması

2.Gün yapılan Komisyon toplantılarında; 4 ana konuda

-Sorunun tanımlanması ve nedenleri,

-Sorumlu kurum ve kuruluşların sorun ile ilgili görevleri,

-Sorunlara ilişkin değerlendirme ve çözüm önerilerini içeren raporun hazırlanması öngörülmüştür.

 • FİZİKSEL VE TEKNİK ALT YAPI-FUTBOL DIŞINDAKİ BRANŞLARA YÖNELİK UYGULAMALAR (Özel Güvenlik)
 • Spor tesislerinin fiziksel ve teknik alt yapısı
 • Spor alanlarında kurulması zorunlu teknik donanımlar
 • Kamera ve Turnike Sistemleri,
 • Altyapı ve teknik sistemlerden sorumlu olan kurumlar
 • Spor alanlarına yasak madde sokulmasının önlenmesi
 • Seyir alanlarında alkol kullanımının yasaklanması
 • Elektronik kart ve elektronik bilet
 • TC numaralı bilet

FUTBOL DIŞINDAKİ BRANŞLARA YÖNELİK UYGULAMALAR

 • Özel güvenlik
 • Saha içi tedbirler
 • Kamera ve turnike sistemleri
 • Bilet uygulamaları

 FEDERASYON VE DİĞER KURULUŞLARIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 • Spor alanlarında güvenliği sağlamada kolluğun yükümlülükleri
 • Güvenliği sağlamada federasyonların yükümlülükleri
 • Güvenliği sağlamada kulüplerin yükümlülükleri
 • Özel Güvenlik
 • Taraftar organizasyonları
 • Taraftardan sorumlu kulüp temsilcisi
 • Taraftar dernekleri ve tribün liderleri
 • Spor alanlarında görev alan kurum ve kuruluşlar arasında koordinenin sağlanması
 • Gözlemci Polislik
 • Kolluk kuvvetlerine ücret ödenmesi
 • Bedava bilet dağıtımı
 • Yazılı ve görsel basın mensuplarının beyan ve açıklamalarının şiddet olayları üzerindeki etkileri,
  • Sporcu, teknik elemanlar ile idarecilerin medyaya verdikleri demeçler
  • Medya mensuplarının sorumlulukları
  • Şiddet olaylarında sosyal medyanın etkisi ve mücadele yöntemleri
  • Kanuna aykırı yazılı ve görsel basın mensuplarına uygulanacak yaptırımlar
  • Yazılı, görsel ve sosyal medya üzerinden işlenen yaptırım uygulamakla görevli ve yetkili organlar
 • YAZILI, GÖRSEL VE SOSYAL MEDYA İLE İLİŞKİLER
 • ADLİ VE İDARİ YAPTIRIM

ADLİ VE İDARİ YAPTIRIMLAR

 • Seyirden yasaklanma tedbiri (koruma ve güvenlik tedbiri),
 • Adli ve idari para cezaları
 • Kolluğa başvuru yükümlülüğü
 • Spor alanı dışında işlenen suçlar,
 • Gözaltı kararları
 • Spor savcıları
 • İdari yaptırımları uygulamakla yetkili olan organlar
 • Adli cezalar ve idari cezalar ile tedbirler ve yaptırımların uygulanmasındaki eksiklikler
 • Ceza ve tedbirlerin caydırıcılığı

KOMİSYONLAR TARAFINDAN HAZIRLANAN SORUNLARA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİ İÇEREN RAPORLARIN DEĞERLENDİRİLEREK ÇALIŞTAY BİLDİRGESİ HALİNE GETİRİLECEĞİ İFADE EDİLMİŞTİR

Gerek ilk günkü sunumlar ve gerekse komisyon toplantılarda konu tüm yönleri ile ?statların/spor tesislerini inşa edileceği yerin seçiminden, inşaat sırasında fiziki güvenlik tedbirlerinin tasarımı-her kademe görev alacak ve seyircilerin (taraftar- değişik kurum/kuruluşlardaki görevlilerin9 spor güvenliği eğitimlerine kadar-her aşamadı uygulanmasına kadar tartışıldı.

ÖGF basın açıklamasında yer verilen hususların çok önemli bölümü bu platformlarda dile getirildi.

Özel Güvenlik Sektör görüşü olarak;

– 6222 sayılı kanun ile 5188 sayılı kanun arasında irtibat kurulması ve uyumlu hale getirilmesi,

-Stadyumlardaki Özel Güvenlik İhalelerinin  kulüplerden alınarak ilgili Federasyonlar tarafından merkezden yapılması,

-6222 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinde yer verilen ?Spor Güvenliği Alan? eğitimini ilgili Federasyonlar-Özel Güvenlik Dairesi ve Özel Güvenlik Sektör STK?larıyla müşterek olarak  oluşturulacak müfredat doğrultusunda yapılması,

-İl Spor Güvenlik Kuruluşlarında Özel Güvenlik temsilcisinin bulunması,

-Müsabakalardaki Özel Güvenlikte ihmal nedeniyle alınan cezalar kulübe olduğu kadar Özel Güvenlik şirketlerine de yansıtılması,

Önerileri komisyon raporlarında yer aldı.

Özel Güvenlikle ilgili, genelde bilgisizlik ve sonrasında ilgisizlik nedeniyle  oluşturulmaya çalışılan olumsuz yorum ve algılamalara karşı gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Özel Güvenlik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Vehbi DALDA komisyonda Ekim 2013 tarihinde organize edilecek IFSEC İstanbul Fuarında icra edilecek etkinlikler kapsamında ve düzenlenecek Spor Güvenliği semineri hakkında bilgilendirmede bulunmuştur.

Çalıştaya katılanların niteliği, gündemdeki konulara yaklaşımları, samimi yorum ve önerilerde bulunmaları konunun çözümüne yönelik olarak çok yararlı adımların atılmasına vesile olacağı değerlendirilmektedir.

Bu arada, katılımcı Hâkim ve savcıların kendi iç eğitimleri/seminerlerinde Özel Güvenlik konusuna yer vermek istedikleri ve bu alanda karşılıklı olarak istişare yapmak taleplerini de ilettiler.

Basında yer alan ?Koruma Memurluğu? ile ilgili projenin aslına Polisi sabit görevden çekmek üzere planlandığı ancak yeri gelirse Stat veya Üniversitelerde de istihdam edilebileceği yetkili resmi makamlarca ifade edildi

Bu çalıştayın sağlıklı değerlendirilmesi ve Özel Güvenlik sektörüyle ilgili önerilerin hayata geçirilmesiyle Sektörde çok sıkıntı yaşanmayacağı düşünülmektedir.

İlgili tarafların üstlerine düşen görevleri bir hakkın yerine getirmesi ve iyi bir ?Müsabaka Güvenliği Yönetimi Sistemi? oluşturulması ve koordinenin sağlanması halinde de bu alanda yaşanan sorunların asgari düzeye ineceği ve sporun ruhuna ve aslına uygun eğlenceli bir etkinliğe dönüştürüleceği değerlendirilmektedir.

Gençlik ve Spor Bakanlığı katılımcılara Bakanlıkça yayınlanan 100 temel eserden bir paket kitap hediye etmişlerdir. Böylece bu yaz okunacak kitaplar da temin edilmiş oldu?

21 Haziran 2013 Cuma günü Mersin?de başlayan Sn. Başbakan ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Jacques Rogge?nin katılımıyla görkemli bir açılış töreniyle başlayan Akdeniz oyunları ve 21 Haziranda Kayseri?de açılış töreni yapılacak 7 ilde devam edecek FİFA-U20 Dünya Kupası müsabakasındaki sporculara başarılar dilerim.

Bu etkinlikte alınan güvenlik tedbirleri ve edinilen deneyimlerin ileriki bu konudaki çalışmalara bir örnek teşkil edeceği değerlendirilmektedir.

Akdeniz oyunları boyunca 8500 polis, 1250 özel güvenlik görevlisi,450 polis okulu öğrencisi olmak üzere 10 bin güvenlik görevlisinin görev aldığı ve 1200 kamera, 122 MOBESE kullanıldığı ifade edilmiştir.

   

Yorum Yapın