POLİSTE STK FAALİYETLERİ (1)

24 04 2016 | Ekleyen: | Konu: Özel Güvenlik STK

SİVİL TOPLUM KURULUŞU NEDİR?

Sivil Toplum Kuruluşları ya da Sivil Toplum Örgütleri, resmî kurumların dışında kalan ve bunlardan bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukukî ve çevresel amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlayan kuruluşlardır.

Sivil toplum örgütleri oda sendika, vakıf ve dernek adı altında faaliyet gösterir. Vakıf ve dernekler topluma yararlı bir hizmet geliştirmek için kurulmuş yasal topluluklardır ve herkese yardım etmek için kurulmuşlardır.

Sivil toplum örgütlerinin özellikleri

 1. Amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları yürütür.
 2. Üyeleri ikna ve eylemlerle çalışır.
 3. Üyelerini ve çalışanlarını gönüllülük usulüyle kabul eder.
 4. Kar amacı gütmez.
 5. Gelirlerini bağışlar veya üyelik ödemeleri ile sağlarlar.

Sivil toplum örgütleri hangi isimler altında faaliyet gösterirler?

 1. Oda
 2. Sendika
 3. Vakıf
 4. Dernek

Sivil toplum örgütlerine örnekler

 1. Türkiye bilişim Vakfı
 2. Bir Dilek Tut Derneği
 3. DenizTemiz Derneği
 4. Doğal Hayatı Koruma Derneği vb. gibi kuruluşlar sivil toplum kuruluşlarına örnek olarak verilebilirler.

En önemli sivil toplum örgütleri hangileridir?

 1. Tema
 2. Akut
 3. Kızılay
 4. Yeşilay
 5. Lösev
 6. Tev
 7. Çydd
 8. Türkiye Mehmetçik Vakfı
 9. Türkiye Diyanet Vakfı
 10.  Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı

Sivil Toplum Örgütlerinin gelir elde etme yöntemleri nelerdir?

 1. Kişisel bağışçılar,
 2. Şirketler,
 3. Vakıflar,
 4. Yerel ve Ulusal Hükümet,
 5. Bedel Karşılığı Hizmet vermek.

(Kaynak: http://siviltoplumorgutleri.nedir.com/#ixzz45qp9Brru)

Sivil toplum kuruluşlarının görevi devletin gücünün yetmediği konularda araştırma, tesis ve hizmet sağlayarak devlet işlerindeki açığı kapatmaktır.

Sivil toplum kuruluşları (Stk) projeler üreten, kar amacı gütmeyen ve kurumsal kimliğe sahip oluşumlardır. Bu oluşum ücretli çalışan personel ve gönüllü çalışanlardan oluşmaktadır.
(Kaynak: http://stk.nedir.com/#ixzz45qpTlW42)

            Bu genel bilgilendirme sonrası kendimizi doğrudan ilgilendiren mesleki sivil toplum kuruluşlarına gelince, konuyu iki kategoride değerlendirmek gerekir.

1.Halen görevdeki Teşkilat Mensuplarının kurduğu ve üye olduğu STK?lar,

2.Emekli mensupların kurduğu ve üye olduğu STK?lar.

1.Ülkemizde maalesef devlet hizmetinde aktif görevde bulunanların örgütlenmesini pekiyi karşılanmadığı için bu konudaki düzenlemeler bazı meslekler için hep kısıtlanmıştır. Son yıllarda Avrupa Birliğine giriş projesi çerçevesinde bu konu zaman zaman gündeme alınmasına rağmen halen istenilen, Avrupa düzeyinde bir düzenleme yapılmamıştır. Yasaklama, kısıtlama politikaları sürdürülmektedir.

Bunlara rağmen hayatın akışı için yine de her şeyi kontrol altına almak mümkün olamamaktadır. Tüm mevzuat ve idari kısıtlamalara rağmen yine de polis teşkilatında dernekler kurulmuş ve kurulmaya devam edeceği anlaşılmaktadır.

Bu alanda da konuyu iki ayrı dönem için incelemek gerekir.

a.12 Eylül 1980 öncesi

b.1980 sonrası

a.12 Eylül 1980 öncesinde ülkemizde aktif hizmette iken teşkilat mensupları aşağıdaki dernekleri kurmuşlardır.

 1. Polens-Polis Enstitüsü Mezunları Derneği,
 2. Pol-Der
 3. Pol-Bir
 4. IPA ?Uluslar arası polis derneği-Türkiye Birimi

Bu satırların yazarı 1 ve 4 nolu dernekler üye olmuştur. Yurt dışında bulunduğu sürede IPA üyeliğinden çok yararlanmıştır.

Söz konusu dernekler, 12 Eylül 1980 darbesini müteakip ülkede partiler dâhil tüm STK?ların kapatılmasıyla birlikte kapatılmıştır. Bu dönem ve dernekler hakkında çok şey yazılıp söylendiğinden burada ilave edilecek bir husus bulunmamaktadır.

1980 ?den sonra, geçen zamanda başta siyasi parti ve sendikalar tekrar açılmakla birlikte polis derneklerinin yerinden kurulması söz konusu olmamıştır. Halen bu alanda niyet,ve istek de yoktur, izin de?

Ancak son dönemde, yine AB uyum çalışmaları sonucunda sendikalar yasasında yapılan değişliklerle polis için yine yasaklar sürdürülmekle EMNİYET-SEN kurulmuş ve yaşamını devam ettirmeye çalışmaktadır.

Aynı kulvarda sayılacak savcı ve yargıçların örgütlenmesine pek ses çıkartılmazken polise karşı halen katı bir tutum sürdürülmektedir.

2.Polis Emeklilerinin kurduğu ve üye olduğu STK?lar

Bu alanda bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu nedenle ilki 1948 yılında olmak üzere zaman içinde, özellikle son dönemde çok sayıda dernek kurulduğu gözlenmiştir.

Dernekler Dairesi Başkanlığından edinilen bilgilere göre;

KAMU YARARINA ÇALIŞAN TÜRKİYE POLİS EMEKLİLERİ SOSYAL YARDIM DERNEĞİ (İL İLÇE)       32

İSTANBUL?DA  DEĞİŞİK     ADDA   11

ANKARA’DA   DEĞİŞİK     2

SAKARYA         1

KARAMAN  1

TEMUD-DER:  (ANKARA, İZMİR, BURSA, ANTALYA, İSTANBUL   ): 5

POLİS KOLEJİ MEZUNLARI DERNEĞİ-ANKARA     1

GENEL TOPLAM 53

İlk bakışta yeterli sayıda dernek olduğu görülmekle birlikte buralara üye olan emeklilerin sayısının tam olarak bilinmemesi yanında-tam olarak emeklilerin genel sayısı da henüz bilinmemektedir-yeterli düzeyde olmadığı değerlendirilmektedir.Başta İstanbul olmak üzere pek çok ilde dernek merkezi ve şubeleri bulunmaktadır.

Burada verilecek en iyi örnek son yapılan genel kurulda verilen rakamlar doğrultusunda, Polis Koleji Mezunları sayısı 10.800 olmakla, derneğe üye 200 civarındadır. Bu, binde 2 oranındadır.

Şüphesiz bunun birçok sebepleri vardır, ancak bu konu ayrı bir inceleme ve yazı konusu olabilir. Görünen ilk neden ülkemizde sade vatandaşın örgütlemeye karşı olan genel ilgisizliği yanı sıra, örgütlülük daha ziyade bir sosyal yardımlaşma, dayanışma eylemi olmakla, kişilerin ilk sorduğu ?Dernek bana ne verecek ? sorusuna, herhalde kendince tatminkâr bir cevap bulamaması olduğu değerlendirilmektedir.

Şüphesiz her bir dernek oluşumunun amacı ve beklentileri, hitap ettiği kitle farklıdır. Ve bu da doğaldır. Ancak, ülkemizde çalışma şartlarının zorluğu nedeniyle, çalışma koşulları ve maddi imkânları eşdeğerdeki diğer mesleklere karşı en az seviyede olan polisin sosyal haklarının sağlanması, savunulması için bu denli parçalı olunması ve en azından herkes için ortak konularda dahi bir ?Platform?da buluşulup birlikte ve güçlü bir şekilde hareket edilmemesi önemli bir eksiklik olarak değerlendirilmektedir?(devam edecek)

   

Yorum Yapın