This page was exported from Özel Güvenlik Dünyası [ http://www.ozelguvenlikdunyasi.com ]
Export date: Sun Dec 15 19:06:35 2019 / +0000 GMT

Plân YazmakGüvenlik birimleri, güvenlik hizmetlerinin günlük olağan akışı sırasında karşılaştıkları durumlara güvenlik prosedürlerine uygun olarak reaksiyon gösterirler. Güvenlik prosedürleri; gerçekleşmesi mekân ve zaman itibarıyla kesin, sonuçları ön görülebilir hizmetlere yöneliktir, düzenleyici ve belirleyicidir.

Ancak, güvenlik birimlerinin karşı karşıya kaldığı durumlar ve çözmek zorunda oldukları sorunlar her zaman öngörülebilir değildir. Özellikle kriz durumlarını işaret eden bu gibi olaylar ön görülebilir olmasına rağmen, bunların zamanı, şiddeti, sonuçları, çevreye etkileri gibi hususları önceden tahmin etmek neredeyse mümkün değildir.

Bu noktada, güvenlik birimleri prosedür yerine plân hazırlamak durumundadır. Bu sayfamızda, plân yazmak konusunda tavsiyelerimizi bulabilirsiniz.  

Plân, bir işin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzendir. Güvenlik birimleri, her hangi bir zaman diliminde gerçekleşme ihtimali olan yangın, deprem, sel gibi doğal afetler, yoğun katılımlı toplantı, konferans, konser gibi etkinlikler gibi olağan dışı tedbirler alınmasını gerektiren durumlara karşı plân yapmak zorundadır. Diğer bir ifadeyle; prosedürlerle yönetilmesi mümkün olmayan görevler için plân yapılması uygun bir çözümdür.  

Plân, en basit olarak bir metin?den ve yeteri kadar ekten oluşur. 

Metin kısmı; plânın uygulanması ile varılmak istenen nihai durumu basit ve anlaşılır bir şekilde aşamalı olarak açıklar. Metinde yer alması gerekenler aşağıdaki gibidir.

Başlık kısmı; plânın hangi konuda hazırlandığını belirten, plânın adını yansıtan kısa ve öz bir başlıktır.  

 

ABC ÜRETİM TESİSLERİ

YANGIN ÖNLEME VE MÜDAHALE PLÂNI

 

Referanslar; plânın hazırlanmasını gerektiren yazı, talep ve belgeler veya plânın daha iyi anlaşılması için gerekli dokümanlar belirtilir.

 

Örnek; Yangın Yönetmeliği, Şirketin İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası, .... tarihli İtfaiye Denetim Sonuç Raporu  vb.  

 

Maksat; her plân bir maksadın gerçekleştirilmesine yönelik olmalıdır ve bu maksat plânda açıkça belirtilmelidir. Bu husus, okuyanlara plânın neyi başarmayı amaçladığını anlatır.   

 

Örnek-1; Bu plânın maksadı, ABC Üretim Tesislerinde meydana gelebilecek yangın olaylarına karşı hangi önleyici tedbirlerin alınacağını, bu tedbirlerin nasıl kontrol edileceğini ve yangın çıkması halinde nasıl müdahale edileceğini açıklamaktır.  

Örnek-2; Bu plânın maksadı, DEF Binasında ...... tarihinde icra edilecek olan .......... toplantısının güvenli bir şekilde  yürütülmesi için alınacak ilave güvenlik tedbirlerini açıklar.  

 

Kapsam; plânın nereyi, kimleri veya hangi departmanları kapsadığı belirtilir. Bu husus, plânın kimlere duyurulacağı, kimlerle koordine edileceği gibi sorulara cevap oluşturur.

 

Örnek; Bu plân, ABC Üretim Tesisindeki tüm personeli, ....... bölgesindeki itfaiye istasyon şefliğini kapsar.   

 

Sorumluluk; plânın uygulanmasından kimin, kimlerin veya hangi kurumun sorumlu olduğu belirtilir. Mümkünse, sorumlunun yedekleri ve iletişim bilgileri belirtilir. 

Örnek; Bu plânın uygulanmasının birinci derecede sorumlusu Güvenlik Amiri Ahmet BEYAZ, yedeği Güvenlik Amiri Yardımcısı Mehmet SARI?dır. Her iki personelin iletişim bilgileri aşağıdadır.  

 

Genel Esaslar; plânın hazırlanması ve/veya uygulanmasında yardımı olacak bilgilere, ve/veya mevcut kaynaklara ve diğer hususlara yer verilir. Plân metnini şişirmemek için ek yapılması daha doğru bir tercih olur.

 

Örnek;

 

Uygulama; plânın uygulamasının genel olarak nasıl gerçekleşeceği bu bölüme yazılır. Bu bölümü okuyanlar, plânın geneli hakkında ayrıntılı bir bilgiye sahip olabilmelidir. Anlama kolaylığı sağlamak için, uygulama safhalar halinde anlatılabilir, çeşitli eklere, listelere, raporlara referans yapılabilir. Uygulama esasları; mümkünse kim, nerede, ne zaman, nasıl, ne yapacak sorularına cevap vermelidir.

 

Örnek;

 

Özel Görevler; planın başarıyla uygulanması için yerine getirilmesi gereken özel görevler belirtilir. Bu görevler, alt birimlerin sorumluluğunda olan ve sadece onları ilgilendiren hususlar olmalıdır.

Örnek;

 

İdarî Destek; planın uygulanması sırasında gerekli olan idari desteğin nasıl sağlanacağı belirlenir.  

Örnek;

 

Başarı Kriterleri; planın başarıyla uygulandığının hangi kriterler yerine getirildiğinde anlaşılacağı belirtilir.

 

Örnek;

 

EKLER

 

Plânların yazılmasında dikkat edilecek diğer hususlar

 

 

 


Post date: 2011-11-08 21:39:15
Post date GMT: 2011-11-08 19:39:15
Post modified date: 2012-03-25 23:31:53
Post modified date GMT: 2012-03-25 21:31:53

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com