This page was exported from Özel Güvenlik Dünyası [ http://www.ozelguvenlikdunyasi.com ]
Export date: Wed Feb 19 20:38:48 2020 / +0000 GMT

Özel Güvenlik'te Gözlem FaaliyetiÖzel güvenlik görevleri, sorumluluk alanında meydana gelebilecek sorunları çeşitli mesleki teknikleri kullanarak önceden belirlemek ve önleyici tedbirleri almakla görevlidir. Bu tekniklerden birisi de, Görev alanında gözlem faaliyeti icra etmektir.

Gözlem; herhangi bir olayı, o olay sırasında herhangi varlığı, o varlık üzerinde belli bir amaç ile planlı olarak inceleme yapmaktır. 

Özel güvenlikte gözlem ise; koruma ve güvenliği sağlandığı alan içersinde bireyleri ve taşınır ve taşınmaz malların plânlı ve bilinçli olarak incelenmesi ve gözlemlenmesidir.

Güvenlik görevlilerin yaptığı gözlem çeşitleri şunlardır.

Uzun Süreli Gözlem; Sabit noktalarda yapılan gözlem olup, yardımcı materyallerin kullanıldığı bir gözlem çeşididir. CCTV ( Kapalı Devre Televizyon ) kullanıldığı bir gözlem türüdür. Bu gözlem türünün avantajı geriye dönük bilgilerin alınması ve kayıt altında bulunmasıdır.

Kısa Süreli Gözlem; Devriye kontrollerinde yapılan gözlem çeşididir.  Geniş alan kontrolü zayıf olup, güvenliğin ve koruma alanlarının dar olan yerlerde etkili bir gözlem çeşididir.

Ani gözlem; Tamamıyla rastlantı sonucu yapılan bir gözlemdir. Olayların akışı içersinde gelişen bir gözlem metodudur. Yapılan ani gözlemler bir örnek verecek olursak yangın veya trafik kazası ani gözlemlerle örnektir.

Elektronik gözlem; Elektronik güvenlik tedbirlerinin kullanıldığı bir gözlem çeşididir. Yangın dedektörleri, hırsız alarım sistemi ve kamera sistemi gibi.

Gözlem faaliyetine yardımcı olan araçlar;

Duyu organlarımız; yapılan görev esnasında güvenlik görevlisi olarak tecrübe ve daha önceden yapılan gözlemlerin sonucunda elde edilen bilgilerin görerek değerlendirilmesidir.  Eşkal belirleme veya sıradışı kokuların değerlendirilmesi buna bir örnek olarak verilebilir.

Elektronik cihazlar; özel güvenlik alanında en çok kullanılan gözlem metodu CCTV (Kapalı Devre Televizyon Sitemi) Alarım dedektörleri X ray Cihazı gibi yardımcı güvenlik malzemeleridir.

İyi Bir gözlem Nasıl yapılır?

Yapılan göreve başlamadan önce iyi bir gözlem planı yapılmadır. Risk oluşturabilecek noktalar belirlenmeli ve bu noktalara ağırlık verilmelidir.

Yapılan görev esnasında gözlenen aksaklıkların not edilmesi ve ileriki kontrollerde bu gözlem notlarının değerlendirilmesi.

Gözlem sırasında olan alayın ne zaman ne şekilde ve ne gibi riskler doğuracağı sorularına cevap bulunmalıdır.

Çıplak gözle yapılan gözlemlerin mümkünse yardımcı aletlerle desteklenmesidir. Devriye esnasında yapılan gözlemlerin CCTV sistemi varsa desteklenebilir.

Gözlem faaliyetinin güvenlik tedbirlerindeki yeri  

Göreve başlanmadan, daha önce yapılan gözlemler değerlendirilerek, kritik gözlem sonuçları analiz edilir, görev sırasında dikkat edilecek konular belirlenir. 

Görev sırasında kontrol edilecek kritik noktalar ve gözlem hedefleri belirlenir.

Görev esnasında yapılan gözlemlerden elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, şüpheli faaliyetler belirlenir. 

Şüpheli faaliyetlere gerekiyorsa hemen müdahale edilir.

Acil müdahale gerektirmeyen konular hakkında yöneticilere bilgi verilir.

 

 

 

 


Post date: 2012-02-15 20:01:05
Post date GMT: 2012-02-15 17:01:05
Post modified date: 2012-04-24 21:46:57
Post modified date GMT: 2012-04-24 18:46:57

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com