Özel Güvenlik?te Branşlaşma Ve Uzmanlaşma

05 05 2012 | Ekleyen: | Konu: En Çok Okunanlar, Güvenlik Müdürleri İçin, Güvenlik Uzmanlık Alanları

 Özel Güvenlik Hizmetleri?ne Dair Kanun?un çıkmasının kazandırdığı ivme ile hizmet sektörünün alt dallarından biri olan özel güvenlik alanında ?Branşlaşma? ve akabinde ?Uzmanlaşma? (İhtisaslaşma) kavramlarının, kamu ve özel sektör yöneticileri tarafından daha ciddi ve sürekli telaffuz edilmeye başlaması sevindirici bir gelişmedir. Esasen bu durumdan kaçınılamayacak bir noktaya doğru gidildiğini fark eden yönetimler, orta ve uzun vadeli şirket hedeflerine bu iki kavramı ekleyerek, sistemlerini daha da güçlü kılma yolunda büyük bir adım atmaktadırlar. Hatta bazı güvenlik şirketlerinin belirli konseptlerin haricinde güvenlik hizmeti vermeye pek sıcak bakmadıkları da gözlemlenmeye başlamıştır. Güvenlik hizmetine ihtiyaç duyan kişi ve/veya kuruluşların, beklentilerine cevap verebilecek yaklaşımlar çerçevesinde değerlendirildiğinde, branşlaşma ve uzmanlaşmanın önemi bir kez daha hissedilebilmektedir.

Branşlaşma akabinde uzmanlaştırma gerektiren faaliyet kollarına bakıldığında (Yapılan sıralamanın herhangi bir kıstası yoktur); Hava Meydanları Güvenliği, Deniz Limanları Güvenliği, Alışveriş Merkezleri Güvenliği, Market-Mağaza Güvenliği, Site Güvenliği, Otopark Güvenliği, İş Merkezleri Güvenliği, Turizm ve Otel Güvenliği, İletişim İstasyonları-Hatları-Binaları Güvenliği, Enerji Nakil İstasyonları-Hatları-Tesisleri Güvenliği,  Toplantı-Sahne-Konser vb. Geçici Etkinlik Güvenliği, Hastane Güvenliği, Değerli Eşya ve Para Nakli Güvenliği, Bankaların Merkez ve Şubelerinin Güvenliği gibi birbirinden tamamen değişik ihtiyaçlar gerektiren dallar ile karşı karşıya olduğumuz görülmektedir. Sayılan kollardaki her bir konu ayrı eğitim programları uygulanmasını, ayrı yapıda ve nitelikte saha yöneticisi ve ÖGG istihdam etmeyi gerektiren güvenlik hizmetleridir. VIP Koruma Faaliyetleri, İleri Sürüş-Anti Terör Teknikleri Eğitimleri, Köpek Eğiticiliği ve İdareciliği gibi özel güvenlik sisteminin içerisinde varolan ve hizmet verilebilecek kollar da uzmanlaşmanın içerisinde değerlendirilmelidir.

Yurtdışında uygulamaları varolan, bir kısmının ülkemizde de yasası olmamasına rağmen hizmeti verilen ?Lakin illegal bir durum da içermeyen-, ilerleyen dönemde yine ülkemizde talep edilerek uygulanacağı değerlendirilen; Güvenlik Danışmanlığı ve Mühendisliği, Devriye Servisi, Dedektiflik Hizmetleri, Cezaevleri Güvenlik Hizmetleri, Güvenlik PİAR (Pazar Araştırmaları) uygulamaları vd. disipline ve sistemize edilmeyi bekleyen hizmet ve eğitim konuları olarak başlı başına bir köşede durmakta ve ilgi beklemektedir.

Elektronik, mekanik ve teknik olarak özel güvenlik hizmetlerine katkıda bulunan sistemlerin (CCTV, X-Ray Cihazı, Kapı Tipi Metal Arama Dedektörü, Bariyer, Kapan, Alarm İhbar Sistemleri vd.) satımından ve kurulumundan daha önemli olmak üzere; güvenlik mühendisliği kapsamında ve maksimum fayda ilkesine göre projelendirilmeler yapılmasının gerekliliği, bu alanda da uzmanlaşmaya gidilmesinin kaçınılmazlığını işaret etmektedir. Başlı başına, X-Ray cihazı monitörün yansıyan her türlü cismin yorumlanması ayrı bir ihtisaslaşma gerektirecek kadar önemli ve detaylı bir konudur.

Fikri ve Operasyonel Hazırlık Aşamaları

Hizmetleri sınıflandırarak uzmanlaşmaya yönelinmesine gereklilik olup olmadığına karar vermek, yöneticisini bu yönde kanalize etmek, bunu bir hedef olarak koymak, yöneticisini ilgili eğitim programlarından geçirmek, sahada uygulamalarını hayata geçirtmek, geri dönüşleri takip etmek, iyileştirmeleri yapmak, tüm bunların neticesinde bunu dört dörtlük bir ürün haline getirerek sunmak şirket üst yönetimlerinin takibinde ve sorumluluğundadır.

Diğer taraftan, ülkemizde açılan ve sayısı giderek artış gösteren Güvenlik Meslek Yüksekokulları?nın müfredatlarına baktığımızda da; seçmeli ders kapsamında, dışarıdan alınan sertifikalandırma programları ile uzmanlaşmaya doğru olumlu adımların atıldığını görmekteyiz. Burada eğitimine devam eden veya mezun olan bazı arkadaşlarla yaptığım görüşmelerde ve eğitim programlarını incelediğimde üzerinde uzun süre çalışılması gereken her bir ihtisas konusunun ilk temelinin atıldığı anlaşılmaktadır. Açılmalarından ve verilen eğitimlerinden dolayı büyük ümitler beslenen güvenlik meslek yüksekokullarının uzmanlaşma konusunda güzel çalışmalar yapacağını düşünüyorum.

Hizmet satın almak isteyen kişi, kurum, kuruluş, şirket, müessese vb.leri, artık belirli kriterlere (Boy, kilo, eğitim, yaş vd.) uygun güvenlik personelini değil kendi konseptine uygun personeli güvenlik hizmeti vermesi için talep etmektedir. Bu ayrımı VIP Koruma hizmetlerindeki taleplerde veya mağaza-market güvenliği taleplerinde çok net görebilmekteyiz. Geçmiş dönemlerde, VIP Koruma hizmeti taleplerinde boy ve kilo olarak standartların üzerinde personel görevlendirilmesi istenirken günümüzde ise; yabancı dil bilmek, ileri sürüş teknikleri eğitiminden geçmek, silah ve diğer teçhizatları rahatlıkla kullanabilmek, yakın döğüş sporlarıyla ilgilenmiş olmak, fiziki dayanıklılık açısından özveri ve sabır göstermek, birtakım kişilik testlerinden geçmiş olmak şartları talep edilebilmektedir. VIP Koruma hizmetlerini sevk idare edecek bir yöneticinin de aynı şartlara sahip olmasını beklemek haksızlık olmayacaktır.

Konuya bir başka gerçeklik penceresinden bakalım: Hastane güvenliği ile alışveriş merkezleri güvenliğinin görev tanımları ve uygulamaları birbirinden ne kadar farklıysa, turizm-otel güvenliği ile değerli eşya-para naklinin uygulamaları birbirinden o kadar farklıdır. Spor müsabakalarını sevk idare eden bir yöneticinin ?Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunu? bilmesi gerekirken aynı yöneticinin Tüketici Yasası?nı çok iyi bilmesi beklenilmemelidir. Market-Mağaza Güvenliği konusunda bir ekip sevk-idare eden bir yöneticinin veya ÖGG?nin, Türk Ceza Kanunu?nda yeralan meşhut suç, yakalama, gözaltına alma vd. kavramları ve uygulamalarını çok iyi bilmesi beklenirken şantiyelerde görev yapan ÖGG?lerin ve yöneticilerinin ilk planda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği hakkında bilgi sahibi olması beklenir. Şüphesiz tüm güvenlik yönetici ve çalışanlarının tüm mesleki mevzuata hakim olmaları tercih edilen bir durumdur. Detaylar ve gereklilikler uzatılabilir.

Kaygılar

Çok kabaca düşünsel manada; ?Bir dalı seçer ve uzmanlaşmaya gider isem diğer alanları pas geçmiş olur muyum??, ?Hangisini tercih edip yoğunlaşmalıyım?? sorularının gelmesi ve yöneticinin kendi kendine bu türden soruları sorması son derece doğaldır. Ya da birden fazla konsepte ilgi duyan, kendini uygun ve hazır hissedenler mutlaka çıkacaktır.

Bu soruları; ?Kişisel, fiziksel, düşünsel özellikler, mesleki geçmiş ve deneyim, konsept ile ilgili çalışma isteği, konsepte olan yatkınlık uzmanlaşmayı belirler? şeklinde yanıtlayabiliriz. Biraz açalım: Alışveriş merkezleri güvenliği üzerine uzmanlaşma kararı almış bir yöneticinin; İletişim ve müşteri/müşterinin müşterisi ilişkileri yönü kuvvetli, acil durum ve tahliye konularına vakıf, alışveriş merkezi görev ifa uygulamalarını bilen yöneticilerden olması gerektiği açıktır. Köpek eğitimi ile bir canlıya emir-talimat verip uygulamasını beklenir iken yani yine bir canlı ile iletişim halinde bulunulur iken, ileri sürüş teknikleri konusunda cansız bir mekanizma olan araca hükmetmektesinizdir. Market-Mağaza güvenliğinin önemli hususlarından olan hırsızlık konusunda senaristlik ve şüphecilik gerektirir iken Toplantı-Sahne-Konser Güvenliği hizmetlerinde kalabalık yönetimi konusundaki maharetleriniz ön plana çıkabilir. Seçim size aittir. İmkan ve kabiliyetlerinizin siz farkındasınızdır. Kişisel ve düşünsel testlerden geçmek, yine fiziksel dayanıklılığını ölçmek için testlerden geçmek, kişinin kendisine elle tutulur somut veriler sağlayacaktır.

Şüphesiz ki zaman ve şartlar 10 yıl sonra branşlaşma ve uzmanlaştırma gerektiren başka kollar doğuracaktır. Bundan 15 sene önce, halihazırda altın çağını yaşayan alışveriş merkezleri güvenlik yönetimi konusunun ayrı bir ihtisaslaştırma gerektireceğini sanırım hiç kimse düşünmezdi. Futbol stadlarının ve sahalarının, basketbol salonlarının, yarış pistlerinin, bisiklet şampiyonalarının tüm güvenliğinin birgün tam manasıyla ÖGG? ler tarafından sağlanacağı şu an hayal dahi gibi görünse de 10 yıl sonrasına kadar sektörün yurtdışındaki uygulanan benzeri durumlarla kendini daha da yetiştireceğini ve bu hizmetleri gerçekleştirebileceğini sanıyorum. (Yasal mevzuatın daha da destekleyici hükümlerinin konması, sosyo-kültürel yapıdaki pozitif gelişmelerin katkısının devreye girmesi, eğitim seviyesi faktörlerinin iyileştirilmesi ve olumlu yansımalarını da eklemeli ve sağlamalıyız.)

Uzmanlaşma kendi içinde alt kırılımlar oluşturarak derinleşmeyi, derinleşme kaliteli hizmeti, kaliteli hizmet ise hizmeti alan ile verenin memnuniyetinin sağlanmasına büyük katkı sağlayacaktır. AVM güvenliği kavramı kendi içinde; AVM? de bulunan marketin güvenliği, anchor mağazaların güvenliği, takı ve mücevherat mağazalarının güvenliği, ortak alan güvenliği, mall (Mol) güvenliği, otopark güvenliği, AVM? ye gelen VIP? lerin güvenliği, AVM müşterisinin güvenliği, teknolojik ürünler satılan mağazaların güvenliği vd. gibi çoktan parçalara ayrılmış ve ayrı ayrı birer alt uzmanlaşmaya doğru yelken açmıştır. Değerli eşya ve para nakli konusunda kullanılan zırhlı araçlar üzerine geliştirilen araçlar ve bu araçların sürüş eğitimleri de bir yandan uzmanlaşmaya doğru gider iken VIP kavramı resmi üst düzey yetkililere verilen sınırlı hizmet olmaktan çok ötelere geçmiştir. (Kaçırılması muhtemel küçük yaşlarda bir çocuk, ünlü bir işadamı kelimenin açık haliyle artık çok önemli kişidir.)

Sonuç

Branşlaşma ve ardından gidilecek uzmanlaşmanın gerekliliği işlenesi bir maden misali önümüzde durmaktadır. Kaliteli ve çok daha az sorunlu özel güvenlik hizmeti almak veya vermek, mevzuat ve gelişmeleri daha ilgi odaklı takip etmek uzmanlaşma ile mümkün gibi görünmektedir. Dağınık güvenlik konuları ve sorunları ile uğraşmamak, minimum hata ile çalışmak ve bunu sürdürmek uzmanlıkla aşılabilir.

Murat TEKEK

murattekek@mynet.com       

 

   

Yorum Yapın