This page was exported from Özel Güvenlik Dünyası [ http://www.ozelguvenlikdunyasi.com ]
Export date: Wed Dec 12 15:18:22 2018 / +0000 GMT

Özel Güvenlik Proje Yöneticilerinin Görev Ve Sorumlulukları 

Özel Güvenlik?te Proje Yöneticisi olarak Güvenlik Amiri veya Şefleri, proje yapısına, konusu ve çerçevesi gibi etkenlerle farklılaşan yetki, sorumluluk ve görevlere sahiptir. Proje yöneticisi belirli bir süre dâhilin de eldeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak proje amaçlarına ulaşmayı hedefleyen bireydir. Düzgün bir şekilde işlemesi ve sorunların en kısa zamanda çözülmesi için işbirliği içinde başarıyla tamamlanmasında çok büyük bir role sahiptir. Bu nedenle zamanların etkin belirlenerek faaliyetlerin planlanması, amaçlar doğrultusunda maddi ve beşeri kaynakların örgütlenmesi, bunların amaçlara yöneltilmesi, koordinasyon ve kontrolü proje yöneticinin temel görevlerini oluşturur.

PROJE YÖNETİCİSİNİN TEMEL GÖREVLERİ

Proje yöneticisinin temel görevlerini yönetim işlevleri olarak tanımlamıştık. Bu işlevler;

PLANLAMA,

ÖRGÜTLEME,

YÖNELTME,

KOORDİNASYON,

KONTROLDÜR.

PLANLAMA

 Projenin özelliğine göre daha önce hazırlanmış görev yeri özel talimatıyla birlikte 5188 sayılı kanuna göre genel kurallara ve kaidelere yasalar çerçevesinde oluşturulan ve önceden oluşturulan çalışmalardır.  Projenin ulaşmak istediği hedef ve amaçlar açıkça belirlendikten sonra bunlar dâhilinde kaynakların elde edilmesi ve etkin kullanımı için önceden yapılan bir çalışmadır. Proje kaynaklarının en uygun şekilde elde edilmesi ve kullanılması için gerekli yolların ve alternatiflerin saptanmasının amaçlar. Proje yöneticisi ortaya çıkabilecek aksaklıkları düşünerek esnek bir plan hazırlamalıdır. Böylece olabilecek bir değişime uyumda kolaylaşır, zaman etkin olarak kullanılır. Belli aralıklarla planın gözden geçirilmesi ve mevcut şartlara uydurulması da yöneticinin görevidir. Kısacası; proje yöneticisi plan yapmayı bilmeli ve konuda gerekli bilgiye sahip olmalıdır. Ayrıca etkin kararlar alarak etkili bir plan oluşturmalıdır.

ÖRGÜTLEME

Proje içersinde özel güvenlik yeri talimatına göre oluşturulacak birim ve noktalarda özelliklerine göre güvenlik görevlerinin özellikleri göre değirlendirerek birim ve noktalara görevlendirir.

Örgütleme sürecinin temel evreleri

YÖNELTME

Proje yöneticinin iyi bir yöneltme düzenini oluşturması proje açısından çok önemlidir. Burada, proje örgütü içinde etkin bir haberleşme sistemini oluşturması ve liderlik özelliğine sahip olması gerekir. Proje yöneticisi liderlik özelliğine sahip olmalıdır. Bu özelliği ile yönetici, bireyleri proje amaçlarını gerçekleştirmek için rahatlıkla etkileyip yönlendirebilecektir.Proje yöneticisinin projede etkin bir yöneltme sistemini kurabilmesi için şu konulara dikkat etmelidir.

KOORDİNASYON

Proje calışan amir ve şeflerin en önemli görevlerinden bir tanesi koordinasyon sağlamaktır. Projede faaliyetler arasında uyum yaratmak amacıyla proje takımını oluşturan bireylerin düzenlenmesidir. Haberleşme sisteminin etkinliği koordinasyonun sağlanmasında önem taşıyacaktır. Proje bir sistem olduğundan çalışanların birbirlerinin faaliyetlerini aksatmamaları gerekmektedir. Proje yöneticisinin etkili bir koordinasyon sağlayabilmesi için koordinasyonun ilke ve teorilerini bilmesi gerekir. Bunlar;

KONTROL

Güvenlik sektöründe en dikkat edilecek kurallardan biride kontroldür. Projenin taşıdığı amaçların ne ölçüde gerçekleştiğinin bir denetimidir. Kaynakların etkin kullanımı ve bir sapma varsa, onun keşfedilip önlenmesini sağlar. İyi bir planlama yapılmışsa kontrol daha kolay olacaktır.

Kontrol işlevi ile proje yöneticisi ulaşılmak istenen sonuçlara uygun olarak işlerin yürütülmesinde bir sapma olursa düzeltilmesini kolaylıkla sağlayacaktır. Proje faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan durum ile önceden kararlaştırılan durumlar kıyaslanarak kontrol gerçekleştirilir. Eğer uyumsuzluklar varsa düzeltici önlemler alınır.

GENEL SORUMLULUKLAR

 

 

 


Post date: 2011-09-22 00:34:35
Post date GMT: 2011-09-21 22:34:35
Post modified date: 2011-12-03 01:24:01
Post modified date GMT: 2011-12-02 23:24:01

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com