Özel Güvenlik Dünyası
http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/ozel-guvenlik-oryantasyon-egitimi.html
Export date: Wed Feb 12 19:38:08 2020 / +0000 GMT

Özel Güvenlikte Oryantasyon Eğitimi


Özel güvenlik şirketlerinde proje ve birimlerin farklı çalışma sisteminden dolayı özel güvenlik görevlilerinin sirkülâsyonu açısından hareketli bir sektördür. Güvenlik görevlilerinin işe uyumu konusunda çok fazla sıkıntı ve yanlışlarla karşılaşılmaktadır. Buna çare olarak özel güvenlik görevlilerini ORYANTASYON eğitimi sürecine sokarak bu sıkıntıları aşılmakta. Çoğu güvenlik şirketi bu eğitimleri üstün körü vererek projelerinde sıkıntılar yaşamaktadır. Yapılan işin belli bir standarda olması için işe alıştırma eğitimleri muhakkak yapılması gerekir.


Öncelikle oryantasyon nedir? İşletmelerin yeni başlayan çalışanlarına kurum kültürünü ve işe kısa sürede uyun göstermesi için şirket tarafından uygulanan görsel, yazılı ve sözlü olarak verilen eğitimlerdir.


Eğitimler genellikle insan kaynakları, personel işleri, şirket müdürü, şef veya projenizdeki amir veya yönetici tarafından verilir. İşe başlama esnasında üç yerde oryantasyon eğitimi tabi tutulursunuz.


1- Kendi Güvenlik Şirketiniz
2- Güvenlik Hizmeti Verdiğiniz Kurum
3- Çalıştığınız Proje veya Birim


1- GÜVENLİK ŞİRKETLERİNDE VERİLEN ORYANTASYON


İşe başlamadan önce kendi şirketiniz tarafından uygulanan oryantasyon eğitimi sizin firmanızın hakkında merak ettiğiniz bütün konuları kapsar. İyi bir oryantasyon eğitimiyle şirketinizle ilgili kafanızda hiçbir soru işareti kalmaz. İşin acili yetine göre bu eğitimler çalıştığınız süre içersinde verile bilir. Bu eğitimleri kurum içersindeki insan kaynakları yöneticileri veya üst yöneticiler tarafından görevlendirilmiş kurum kültürünü benimsemiş tecrübeli kişiler tarafından sunulur. Güvenlik şirketinizdeki oryantasyon eğitim konuları dört ana başlık altında toplaya biliriz. Bunlar


A- İşletmenin tanımı
B- Personel özlük hakları hakkında bilgilendirme
C- Kurum personeli tanıtımı
D- Yapılaçak iş hakkında bilgilendirme


A) İŞLETMENİN TANITIMI
Öncelikle oryantasyon eğitimde size kısaca işletmenin tarihçesi hakkında bilgi verilir. Firmanın teşkilatlanma yapısı ve unvan bilgileri neşe kilde hitap edileceği Üst düzey yönetim pozisyonları ve bu görevleri yürüten yöneticilerin kim oldukları konusunda bilgiler verilir. Firmanın genel olarak hangi branşlar da çalıştığı ve ne tür hizmetler sunduğu anlatılır. Firma içersindeki kesin çizilmiş kural ve politikaları disiplin sistemi konusunda bilgilendirilirsiniz.B) PERSONEL ÖZLÜK HAKLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME
Personel özlük hakları hakkında tamamen mali konularda bilgilendirilirsiniz Ücret ödeme yöntemleri ve ödeme günleri, resmi tatil ve bayram izinleri, çalışma saatleri ve mola süreleri, personelin eğitim hakları, sigorta düzenlemeleri, emeklilik, personele sağlanan imkanlar, danışma ve rehabilitasyon programları gibi konularda bilgilendirilirsiniz


C) TANIŞTIRMA
Çalıştığınız kurumun yöneticilerini ve idarecilerini sizinle ilgilenecek müdürünüz, şefiniz, amiriniz ve diğer yöneticileriniz hakkında bilgi alırsınız.


D) İŞLE İLGİLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASI
Şirketinizin temel çalışma prensipleri, iş güvenliği, projedeki konumuz, işin amacı ve çalıştığınız projenin sizden istedikleri konularda bilgilendirilirsiniz-


2- GÜVENLİK HİZMETİ VERDİĞİNİZ KURUM
Proje ve birimlerde güvenlik hizmeti alan şirketlerin çoğunlukla kendi güvenlik personellerinin kendi şirket kurallarını uygulamasını isterler. Buna yönelik eğitimler genellikle o şirkete ait personel tarafından verilir. Kendi güvenlik şirketinizden aldığınız oryantasyon eğitimle hemen hemen aynıdır. Tek fark personel özlük hakları konusunda bilgilendirilmezsiniz.
A- İşletmenin tanımı
B- Kurum personeli tanıtımı
C- Yapılaçak iş hakkında bilgilendirme


A) İŞLETMENİN TANITIMI
Çalıştığınız proje ve birimlerde çalıştığınız kurumun vizyonu ve misyonu hakkında bilgi alırsınız. Şirketin hangi grupta çalıştığı ve ne gibi hizmetler verildiği anlatılır. Firmanın hangi kurallar içinde çalıştığı müşterilerine karşı hahgi sorumlulukları olduğu konusunda bilgilendirilirsiniz


B) TANIŞTIRMA
Proje ve birimlerde çalışacağınız üst düzey yönetici veya amirleriniz tanıtılır. Çalışacağınız diğer şirket personelleri hakkında bilgi verilir.


C) İŞLE İLGİLİ BİLGİLERİN AÇIKLANMASI
Çalışaçagınız kurumun özelliklerini göre temel çalışma prensipleri, iş güvenliği, projedeki konumuz, işin amacı ve çalıştığınız projenin sizden istedikleri konularda bilgilendirilirsiniz.


3- ÇALIŞTIĞINIZ PROJE VEYA BİRİMLERDE ORYANTASYON EĞİTİMİ
En önemli oryantasyon eğitimi olarak görülen bu eğitim çalışma düzeninizin sağlandığı işe alışma devresinin en önde olduğu dönemdir. Oryantasyon eğitimlerini proje ve birimlerde müdür, amir, şef veya çalışan en eski güvenlik görevlisi tarafından verilir. İşin standart bir şekilde yürütülmesi ve daha önce çalışmaya başlamış diğer personelle uyumun sağlanması bu dönem içersinde olur. Oryantasyon eğitiminin süresi birimin ve projenin özelliğine göre değişir. Ama sürekli bir oryantasyon eğitimi şarttır. Eğitimi alırken eğitim veren ve alan kişi akıllarında kalan soruları muhakkak sormaları gerek. Bu işe yaparken hata yapma riskini azaltır ve Standard bir çalışma şekli sağlar. Çalışılan proje veya birimlerde ki oryantasyon eğitimlerinde en ince ayrıntıya kadar öğrenilmesi şarttır. Bu açıdan diğer oryantasyon eğitimlerinden farklı olarak eğitim alan ve veren kişinin projelerde şu konuları ele alması gerek.


1- İşe başlama ve mesai saatleri
2- Ön danışma hizmeti yaparken gelen müşteriye ne şekilde davranılacağı ve ne gibi bilgiler verileceğini
3- Ziyaretçi ve personelin giriş çıkış kayıtlarının nasıl tutulacağını
4- Kurum içersindeki Çalışan personel sayısı giriş çıkış saatleri
5- Anahtar teslimi
6- Değerli evrakların kime verileceği
7- Yangın tüplerinin yeri
8- Elektrik panoları, söndürülmesi gereken ışık ve cihazların yeri
9- Jeneratörün yeri ve kullanılma talimatı
10- Kuruma sürekli gelen araçların takibi
11- Önemli telefon numaralarını öğrenilmesi
12- İşyeri içinde diğer çalışanlar ile ilgili iletişimin nasıl sağlanacağı
13- Görev esnasında en çok çıkan aksaklıklar hakkında bilgilendirmek
14- Önceden bildirilen emanetleri nasıl teslim alınacağı ve kimlere bildirileceği
15- Güvenlik araç gereçlerin yeri ve kulanı mı hakkında bilgi almak
16- Birim çevresinde önemli resmi kurum ve kuruluşlar hakkında bilgilendirme
17- Sabit nokta hizmeti yaparken nokta etrafındaki dikkat edilecek yerler.
18- Devriye sırasında risk taşıyan yerlerin belirtilmesi
19- Kamera sayıları sistem hakkında bilgi almak
20- Gelen kişilere refakat esnasın da hangi güzergâhtan geçirilecekleri ve bekleme yerleri hakkında bilgi almak
21- Araçların park yerinde düzeninin nasıl olacağını ve en sık girip çıkan araçlar hakkında bilgi almak
22- Yasak olan bölgeler hakkında bilgi verilmesi
23- Kontrol formlarını nasıl doldurululacağı
24- Acil ve beklenmedik durumlarda bina veya alan içersinde insanların tahliyesinin nasıl yapılacağı konusunda bilgilendirme.
25- Görev alanı içersinde işlenmiş ve işlenmekte olan suçların ilk kime rapor edileceği konusunda bilgilendirme
26- Alarm sistemlerinin nasıl çalıştığı ve olumsuz bir durumda kime rapor edileceği
27- Aydınlatma sistemlerinin nerede olduğu ve kumanda merkezinin yeri hakkında bilgilendirme
28- Bilgisayarla yapılan kayıt ve kontrol sitemlerinin nasıl yapıldığı hakkında bilgilendirme
29- Bilgisayar kontrollü güvenlik sistemi hakkında bilgilendirme
30- Araç kayıt defterlerinin nasıl tutulacağı konusunda bilgilendirme
31- Basılı formlar (olay tutanağı, durum tespit tutanağı gibi ) nasıl tutulacağı


Sonuç olarak güvenlik görevlilerinin işe başlama ve alıştırma süreçlerin de iyi bir oryantasyon eğitimiyle kendisi ve şirketi için işin standartlarını koruyarak yapılan hizmetin en iyi şekilde işleyişini sağlarlar.

Post date: 2011-12-15 20:09:25
Post date GMT: 2011-12-15 18:09:25

Post modified date: 2012-02-16 01:14:09
Post modified date GMT: 2012-02-15 23:14:09

Export date: Wed Feb 12 19:38:08 2020 / +0000 GMT
This page was exported from Özel Güvenlik Dünyası [ http://www.ozelguvenlikdunyasi.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com