Özel Güvenlik Meslek Risklerinin Önlenmesi için AB Direktifleri/Üçüncü Bölüm

05 04 2012 | Ekleyen: | Konu: Avrupa Özel Güvenlik Eğitim Rehberi

İŞ ÖRGÜTLENMESİNE BAĞLI RİSK FAKTÖRLERİ

Burada, gerek şirket ve gerekse işteki pozisyon düzeyindeki iş örgütlenmesinden kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri söz konusudur.

-Çifte hiyerarşi,

-İzole iş,

-İşin planlanması

-Personel Yönetimi,

-Risklerin önlenmesi konusundaki eğitim ve bilgilendirme,

-İş zamanı

Çifte hiyerarşi

Güvenlik görevlileri müşteri nezdindeki faaliyetlerin gelişimi  nedeniyle çok özel bir durumda bulunurlar. İşlerinde çifte hiyerarşi cevap vermek zorundadırlar. Bir taraftan iş vereni tarafından istenilen  mesleki gereklere cevap vermek, diğer taraftan müşterinin taleplerine cevap vermek zorundadırlar. İlke olarak, her aktörün görev ve sorumlulukları (müşteri, iş veren, güvenlik görevlisi) açık olarak belirlenmiştir. Ancak, alanda iyi yürütülmeyen ilişkiler roller, görevler ve sorumluluklarda bir karışıklığa neden olabilir. Bu da güvenlik görevlileri için bir tansiyon ve stres kaynağı oluşturabilir.

İşverene,

-İşveren, müşteri, işçi roller, görevler ve sorumlulukları açık olarak belirleme,

-İletişimi iyileştirme, işçilerin lehine şirketin temsilci ve sosyal desteğini takviye etmesi, tavsiye edilir. 

İzole Çalışma

İzole çalışma Avrupa Direktiflerine göre yasak değildir, ancak önceden yapılan risk değerlendirmesine bağlı olmalıdır. Eğer, önceden yapılan risk değerlendirmelerine göre güvenlik görevlisinin sağlık ve güvenliğinin garanti edilmemesi halin izole çalışmadan imtina edilebilir. Buna karşın,eğer mümkün olacak ise, güvenlik görevlisine, işini güvenli ve sağlığı için hiçbir tehlike olmayacak şekilde yerine getirebileceği gerekli tüm garantileri vermek gerekir. 

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

İşveren;

-İzole çalışan işçinin birini hızlı bir şekilde uyarabilmesini sağlamak,

-Düzenli bir şekilde kontrol etmek,

-İşçiyi karşı karşıya kalacağı riskler konusunda bilgi vermek,

-İşçileri öngörülemeyen durumlar karşısında uygun bir şekilde hareket edebilecek şekilde iyi bir eğitim vermek,

-İzole çalışmayla ilişkili risklerin net bir şekilde belirlenebilmesi için müşteri şirketle istişare etmeyi sağlamak zorundadır.

Siz,

-Diğer kişilere (Şirketiniz, müşteri şirketi, polis) hızlı bir şekilde haber vermek,

-Haberleşme cihazlarınızı iyi bir durumda ve elde taşınır olmasını sağlama,

-Güvenlik ve sağlığınız için bir tehlike oluşturacak tüm olanakları üstünüze bildirmek zorundasınız.

İZOLE ÇALIŞMA İLE İLGİLİ TEHLİKELER

Saldırılar,

-Kazalar, anında yardım gerektirecek sorunlar,

-Acil durumlar, öngörülmeyen haller ve saldırılara karşı uygun şekilde davranma yetersizliği, 

İşin Planlanması

Güvenlik gibi esneklik temeline dayalı bir sektörde bazen (bazı görevler/bazı güvenlik faaliyetleri için) birkaç hafta veya ay öncesinden planlama yapabilme zor olur. Bu zorluk, devamsızlık ve diğer rastlantı veya öngörülemeyen örgütlenmeler nedeniyle daha da artabilir. 

İşverene, güvenlik görevlisinin az da olsa özel hayatını organize etme ve/veya görev değişikliklerinde hazırlanabilmesine imkan verecek bir anlayış belirleme ve bunu yeterince önceden uygulamaya koyacak bir planlama yapması önerilebilir.

Personel Yönetimi

Personel yönetimi ve örgütlenme kültürü bir ülkeden diğerine ,bir şirketten (ulusal) bir başkasına (çok uluslu) farklılık gösterir.Bununla beraber ortak bir nokta: Güvenlik görevlisinin üstleri ile iletişimi hep sınırlıdır.Doğrudan iletişimin olması haberleşme kalitesi ve bunun sonucu olarak iletilen bilgilerin niteliği üzerinde etkili olabilir.Aynı zamanda yalnızlık (izole edilme duygusu) üzerinde de . 

İşverene;             

-İşçilerin görüş ve şikayetlerini dikkate alacak ve böylece kendilerini sisteme ve şirkete daha uyumlu kılacak uygun bir yönetim oluşturmaları,

-İşçilerle daha sık irtibat halinde olan denetleyiciler nezdinde (hiyerarşide, ara rütbede)  işçilerin çoğu kez talep ettikleri bu sosyal dayanışma desteğini oluşturması tavsiye edilebilir.

Risklerin Önlenmesi Konusunda Eğitim ve Bilgilendirme 

İş yerinde mevcut riskler konusunda bilgi eksikliği ve faaliyetlerin yürütülmesi konusunda eğitim eksikliği hem size hem de üçüncü kişiler için iş kazaları ve mesleki hastalıklara neden olabilir. 

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

İşvereniniz,

-Riskler konusunda sizi bilgilendirmek,

-Çalıştığınız kurumda olduğu kadar iş pozisyonları ve/veya görev yerinizdeki konum ve önleyici tedbirler konusunda sizi bilgilendirmek,

-Size, güvenlik ve sağlık konusunda yeterli ve uygun bir eğitim vermek,

-Sizi, çalıştığınız iş yeri ve görevinize yönelik özel bir eğitim vermek,

-Görevleriniz, yer değişikliği, ekipman değişikliği veya yeni ekipman, yeni bir teknoloji kullanımı ile ilgili eğitim vermek zorundadır.

 Siz,

-İmkanlarınız ölçüsünde aldığınız eğitim ve işvereninizin verdiği talimatlara uygun olarak kendi güvenlik ve sağlığınız kadar sizin eylemleriniz ve işteki görevinizle ilgili muhatabınız olacak diğer şahıslara özen göstermek zorundasınız.

Çalışma Süresinin Planlanması

Sektördeki çalışma süresi çeşitlilik gösterir: Gece çalışması, hafta sonu çalışması, vardiya çok önemli olabilecek uzun süreli çalışma, haftalık/aylık ilave çalışma.İşçilerin sağlığı üzerinde çalışma süresine bağlı etkenler olarak şunlar sayılabilir:

Hazım sorunları,uykusuzluk ve yorgunluk

İnsanların biyolojik fonksiyonları 24 saatlik bir düzene göre ayarlanmıştır.Bu düzen gündüz, gece düzeni olarak adlandırılır. Gece çalışma ve ?vardiya? bu düzenle ilgili bir aykırılık ve uyumsuzluğa neden olduğu ölçüde bir seri sonuçlara temel teşkil eder;

-Yemek yeme alışkanlığındaki bozukluklar: Yemek saatlerinin değiştiği görülür, çoğu zaman yemek kalitesi bozulur; soğuk yemek yenir (sandviçler), hızlı yenir, düzenli saatlerde yenmez.Bu  beslenme konusunda dengesizliklere, hazım sorunları ve obeziteye (aşırı şişmanlık) yol açar.

-Uyku bozuklukları: Uyku saatleri altüst olur, uyku kalitesi daha az iyidir.(Gürültü, ışık) ve uyku sistemi çoğu zaman kısalır

-Dinlenme süresinin kısalması sonucu çoğu zaman kendini yorgun hissetme tehlikesi,

-İş yerinde kendini uyanık tutma zorlukları, bunun sonucu olarak da gittikçe artan hata yapma ve bunun sonucu olan kaza yapma riski.

Özel hayat ile mesleki yaşamın uyumlaştırmada sosyal zorluklar ve psikolojik yansımaları

Vardiya ve gece çalışmasının güvenlik görevlisinin aile ve sosyal yaşantısı üzerinde bir yansıması vardır.Hayatı, ailesi ve tanıdıklarına oranla bozulmuş ve uyumsuzluk gösterir: Dinlenme, yemek saatleri, boş vakti yakınlarınki ile uyum göstermez.

Bu uyumsuzluk psikolojik ve sosyal sonuçları stres, uzun süreli yalnızlık, kırgınlık, eşi (boşanma) ve ailesi ile sorunlar, ailevi sorumluluklarını yerine getirmede güçlükler gibi çok sayıdadır.

Diğer taraftan, gece çalışması çoğu zaman aşırı alkol/sigara tüketimi ve ruhsal sağlık, özellikle depresyon riski de getirmektedir.

 ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

 İşverene,

-Gelecek hafta/ayın çalışma programlarını, sizin boş vaktinizi (faaliyetler,sosyal ilişkiler v.b) organize edebilmeniz veya yeni saatlere kendinizi hazırlayabilmeniz için yeterince süre öncesinden size iletmesi,

-Görevleri, uyku düzenine maksimum düzeyde saygı gösterecek şekilde organize etmesi,

-Dönerli çalışma düzeni için alternatif sistemler oluşturmak,

-Öngörülmeyen durumlar için işçileri izin veya dinlenme günlerinde çağırmayacak alternatif formüller oluşturma,

-Dengeli bir yemek yeme, sıcak yemek yemek ve buna yeterli zaman ayırmak için imkanları kolaylaştırmak,

-Özel hayat ile görevlilerin mesleki yaşamını uyumlaştıracak tarzda bir iş organizasyonu yapmak,

-Gece çalışma ve vardiya sorunlarını dikkate alarak (çalışma günleri ve görev değişimleri arasında daha fazla dinlenme imkanı için) iş organizasyonu yapma,

-İşçilerin gece ve değişik vardiya çalışmasına uyum sorunlarını gidermek için tıbbı gözetim sağlaması tavsiye edilir.

Size,

-Mümkün olduğu ölçüde daha düzenli bir uyku saati edinme,

-Uyumak için uygun bir ortam oluşturmak (gürültü ve ışıktan kaçınmak),

-Uykuyu bozabilecek olan ilaç/uyarıcı kullanımından (kafein, alkol) kaçınmak,

-Düzenli bir yemek saati edinmek,

-Uykuya gitmeden önce aşırı miktarda yemek yemekten kaçınmak,

-Soğuk yemek, hızlı hazırlanan yemek (sandviç) fazla miktarda yemek,

-Sosyal yaşam , aile yaşantısını çok kısıtlanmaması,

-Düzenli bir şekilde eksersiz yapmak tavsiye edilir.

SAĞLIK DEĞERLENDİRMESİ VE GECE VARDİYASINDA ÇALIŞANLARI GÜNDÜZ VARDİYASINA ÇEVİRME

Çalışma sürelerinin belli yönlerini düzenleme ile ilgili 93/104/CEE sayılı direktifine göre ,üye ülkeler; 

-Gece çalışanların bu vardiyada görev verilmeden önce ücretsiz olarak sağlık kontrolünden geçirilmesi ve sonrasında da bunların düzenli olarak yapılması,

-Gece vardiyasında çalışanların bu gece çalışması ile bağlantılı olarak bilinen bir rahatsızlık sorunundan dolayı sıkıntı çekmeleri halinde, bunun mümkün olan her seferinde, uygun bir gündüz çalışmasına transferi için gerekli tüm tedbirleri almaları tavsiye olunur.

Bu sağlık değerlendirilmesi esnasında  ?tıbbı gizlilik? kuralarına riayet edilmelidir. 

GÜVENLİK VE SAĞLIK KONUSUNDA KORUMA

İş sürelerinin belli yönlerinin düzenlenmesi ile ilgili 93/104/CEE sayılı direktife göre üye ülkeler;

-Gece çalışanlar ve vardiyalı çalışanlarda,bunların çalışma türlerine uygun belli bir düzeyde sağlık ve güvenlik korumasından yararlanabilmeleri,

– Gece çalışanları ve vardiyada çalışanların güvenlik ve sağlığını koruma ve önleme hizmet ve uygun mekanlarda diğer çalışanlarla eşit düzeyde ve her an hazır olması için gerekli tedbirleri almalıdır.

 

   

Yorum Yapın