ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİMLERİNİ GELİŞTİRME ?ÖZGEP PROJE ÇALIŞTAYI

01 07 2014 | Ekleyen: | Konu: Eğitim-Öğretim, Fuarlar Seminer ve Konferanslar

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Güvenlik Daire Başkanlığı koordinesinde, Hacettepe Üniversitesi, Polis Akademisi Başkanlığı ve Eğitim Daire Başkanlığı işbirliği ile yürütülmekte olan ?Özel Güvenlik Eğitimlerinin Geliştirilmesi ÖZGEP? çalıştayı 13-16 Haziran 2014 tarihleri arasında Bolu ili Karacasu mevkiindeki Gazelle Resort otelinde gerçekleşti.
Toplantıya, Projeyi yürütmekle görevli Üniversite ve diğer sorumlular dışında özel güvenlik sektörünün ilgili tüm tarafları, özel güvenlik şirketi, özel güvenlik eğitim kurumu, güvenlik birim ve MYO?ları, özel güvenlik görevlisi ve yönetici temsilcileri toplam 100 kişi katıldı.

Toplantıda Özel Güvenlik Daire Başkanı Musa Tiyek?in açış konuşmasını müteakiben, en çok eleman çalıştıran şirket yöneticisi, en çok eğitim veren eğitim kurum yöneticisi ve en kıdemli özel güvenlik görevlisine yeni oluşturulan ?kimlik kartları? takdimi yapılarak tanıtımları yapıldı, toplu fotoğraf çekimi gerçekleştirildi.
Bilahare Prof Dr.Nuray Senemoğlu tarafından Özgep ve Dacum analizi hakkında aşağıdaki bilgi verildi.
? ?11.11.2013 tarihli Bakanlık oluru ile başlatılan proje ile Mevcut özel güvenlik eğitimlerinin gelişimini sağlayacak ve dünya standartlarında özel güvenlik hizmeti sunabilecek, özel güvenlik personelini yetiştirecek bir eğitim sisteminin ortaya konulmasının hedeflendiği,
? Özel güvenlik görevlisinde bulunması gereken standartları belirlemek amacıyla meslek analizinin yapılması,
? Meslek analizi sonuçlarına göre eğitim ihtiyaç analizi yapmak suretiyle mevcut eğitim sisteminin geliştirilmesi,
? Özel güvenlik temel eğitim ve yenileme eğitimlerini müfredatının günümüz ihtiyaçlarına göre yenilenmesi,
? Özel güvenlik alan eğitimlerini ve hizmetiçi eğitim atışlarının günümüz ihtiyaçlarına göre geliştirilmesi,
? Özel güvenlik alan eğitimlerini ve hizmetiçi eğitim atışlarının günümüz ihtiyaçlarına göre geliştirilmesinin amaçlandığı,
Proje kapsam olarak dört aşamadan oluştuğu,
Projenin;
– Birinci aşaması özel güvenlik meslek analizinin yapılmasını,
– İkinci aşaması eğitim ihtiyaç analizinin yapılmasını,
– Üçüncü aşaması yeni eğitim programlarının oluşturulmasını,
-Dördüncü aşaması özel güvenlik eğitimlerinde ihtiyaç duyulan görsel, yazılı ve interaktif eğitim materyallerinin geliştirilmesi ile ihtiyaç duyulan alanlarda yasal, yapısal ve işlevsel değişikliklerin yapılmasını kapsadığı,

Birinci aşamada aşağıdaki 7 alanda özel güvenlik meslek analizlerinin yapılanması,
1. Bina Tesis ve Yerlerin Güvenliği
2. Geçici Faaliyetler
3. Toplu Ulaşım Merkezleri
4. Stratejik Yerler(Baraj, Nükleer Santral vb.)
5. Kişi Koruma Hizmetleri
6. Para ve Değerli Eşya Nakli
7. Alarm İzleme Merkezleri

Bu çalışmanı sonrasında;
? Özel Güvenlik Eğitim Programlarının Geliştirilmesi,
(Temel, Yenileme, Hizmetiçi ve Alan Eğitimleri
? Özel güvenlik alanında ihtiyaç duyulabilecek diğer eğitim programlarını geliştirmek,
(Eğiticilerin ve İdarecilerin Eğitimi gibi?)
? Özel güvenlik eğitiminde kullanılacak materyalleri oluşturmak,
(Bu aşamada, proje sonuçlarına göre oluşturulacak eğitim programlarında kullanılmak üzere eğitim materyalleri geliştirilecek ve eğitim programlarının etkili ve verimli uygulanması için eğitici ve kursiyer el kitapları oluşturmak? olduğu belirtildi.

Bu bağlamda,
Belirlene bu 7 alanın her biri için 10ar kişiden oluşturulan gruplarla 6 oturum halinde oturumlar yapıldı. Çalıştay öncesi projede görevli personelin özel güvenlik literatürünün taranması, çeşitli il ve birimlerinde sektör taraflarıyla yaptıkları görüşme ve yerinde incelemeler sonrası hazırlanan ?analiz dokunmaları? üzerinden detaylı görüşmeler yapılarak görüş ve öneriler dile getirilmiştir.
Kapanış konuşmasına yapılan konuşmada çalıştayda dile getirilen hususların değerlendirilerek analiz dokunmalarının güncelleneceği ve sonrasında diğer aşamadaki çalışmaların başlatılacağı ifade edilmiştir.
5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10.yılı içinde gerçekleştirilen bu çalıştayın önemli ve çok verimli olduğu ve öngörülen çalışmaların tamamlanması halinde özel güvenlik sektörünün gelişiminde ciddi katkısı olabileceği değerlendirilmektedir.
Toplantının yapıldığı yer doğa içinde ve gayet sakin bir bölgede idi. Bol oksijen ve temiz hava içinde, katılımcılar bir eğitime ilk başlamanın verdiği heyecanla ve büyük bir enerji ile katkıda bulunmaya çalıştılar.
Çalışma saatleri dışındaki sohbetlerle tanışıklıklar oluştu, pekişti ve güzel sohbet ve bilgi paylaşımları gerçekleşti.
Bu sürede yakın bölgeye yapılan gezilerle Bolu ilinin diğer güzelliklerini keşfetme ortamı da oluştur.

Bu güzel organizasyonu gerçekleştiren, uygulayan ve katkıda bulunanlar gönülden teşekkürü hak ediyorlar.

Yusuf Vehbi DALDA
Güvenlik ve Eğitim Uzmanı

   

Yorum Yapın