Özel Güvenlik Dünyası
http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/ozel-guvenligin-ekonomi-politigi.html
Export date: Wed Feb 19 0:08:05 2020 / +0000 GMT

Özel Güvenliğin Ekonomi Politiği


Güvenlik aslında yakalamak değildir,

Güvenlik aslında kapıda durmak değildir,

Güvenlik aslında kilitlemek değildir,

Güvenlik aslında saklamak değildir,

Güvenlik aslında yerine koymak değildir,

Güvenlik aslında farkında olmaktır.

Güvenlik aslında bilmektir.

Güvenlik aslında kurallara uymaktır.

Güvenlik aslında yemek, içmek, uyumak, konuşmak, gezmek,dinlemek,sohbet etmek gibi hayatın bir parçasıdır,ihtiyaç olunca değil,olmadığında vardır ve bunun bir ücreti olamaz,pazarlığı da olmaz,

Ya olur,ya olmaz?

Güvenlik Yönetişimi

Ülkemizde güvenlik tek taraflı bir algıdır. Güvenlik literatürde olduğu gibi ihtiyaçlar sırasında değildir. Yaşamın, doğal rutininden çıkışında ancak güvenlik vardır. Önleyiciliğini kaybetmiş, çözümün değil sorunun parçası olan, kendi kültür ve iklimini oluşturmuştur.

Bu iklim ve kültür içerisinde; Özel Güvenlik Hizmetleri taraflar arasında kalarak şekillenmiş, ticari kaygının yoğunluğu ile sektörel bir yapıya dönüşmüştür. Meslek olma özelliğini yitirmiş, alınıp, satılabilen bir meta olmuştur.

Aslında negatif bir yönetişim pratiği oluşturulmuştur.

Profesyonel, donanımlı, görev yeri iklimi ve kültürünü keşfetmiş bir özel güvenlik, bunun farkında olan ve güvenlik bilinci oluşmuş bir toplum ve bu işbirliğinin ekonomisi, basit anlamda Güvenlik Yönetişimidir.

Organizasyon Güvenliği

Genel güvenlik uygulamaları açısından bakıldığında görev alanları içerisinde görsel algısı kuvvetli olan bir faaliyet türüdür. 4 güvenlik alanı vardır.

etkinliğin olduğu alan

etkinliği izleyenlerin bulunduğu alan

etkileşim alanı

iç ve dış kontrol alanı

Bu alanların güvenliği görüldüğü gibi bir ayrımı pratikte yoktur. Genel önleyici bir sistem oluşturulmuştur. Bu sistem kendi yönetimini sağlar, risk vardır, olay olmuştur, gereken yapılmıştır. Önemli olan ekonomik getirisidir. Tarafların bu konuda önemsediği konu sadece bu dur.

Ayrıca güvenlik sınırı, etkinliğin olduğu alan ile etkinliği izleyenlerin ayrıldığı çizgidir. Diğer alanlarda güvenliğin çok önemli algısı yoktur. Aslında negatif bir yönetişim pratiği oluşturulmuştur.

Para ve Kıymetli Eşya Taşıma

Özel Güvenlik Görevlisi, nakil hizmetinde hangi prosedürleri uygular, bu şartlar nedir, hangi metotları kullanır, bu konuda eğitim almış mıdır, nakil anında meydana gelen olaylar için değerlendirme ve analiz yapılmış mıdır, genel kolluk veya özel güvenlik otoriteleri bu konuda standartları önemser mi, hangi konular nakile izin vermektedir.

Bu standartlar ticari, güvenlik ve taşımacılık kanunları tarafından değerlendirilmektedir. Para ve Kıymetli Eşya Taşıma konusunda uzmanlık eğitimi verilmemekte ancak şirketler hizmet içi eğitim düzenlemektedir.

Nakil standartlarının tekrar gözden geçirilmesi, suç olabilirliği ile orantılı ve önleyici tedbirlerin alınması gerekmektedir.

-Zırhlı araç ve kullanım özellikleri, gerek sürücü, gerekse korumanın eğitimi

-Naklin alınması-taşınması-teslim edilmesi güvenlik süreci

-Silahlı özel güvenlik performansı ve eğitimi

-Araç kapılarının takip merkezinden açılması-kapatılması uzaktan elektronik güvenlik

-Kamera ile izlenmesi ve MOBESE entegresi

-Saldırı anında içeriye duman verilmesi araç içi otomatik ve manuel önlemler

-Personelin yaşayacağı olumsuzlukların değerlendirilmesi

-Genel Kolluk ile yapılacak olan işbirliği

-Sigorta ve Müşterinin durumu

Güvenlik literatüründe; henüz sistematiği kurulmamış ve önemi oluşmamış bir alandır. Özel Güvenlik uzmanlaşma sürecinde mutlaka profesyonel bir kurgusunun yapılması gerekmektedir. Tarafların klasik algılarının dışında özellikle genel kolluk ile yapılacak olan işbirliğinin tekrar gözden geçirilmesi, devam eden bütün faaliyetlerin, nakillerin küçük veya büyük olmasına bakılmaksızın genel kolluk, fiziki güvenlik ve elektronik güvenlikle entegrasyonu sağlanmalıdır.

Ülkemize ait bir formasyonu olan para ve değerli eşya nakil prosedürü mutlaka profesyonel anlamda uygulanmalıdır.

Elektronik Güvenlik

Sadece insan unsurunun tek başına bir güvenlik önlemi olarak görülmesi, aslında negatif bir yönetişim pratiği oluşturulmasından kaynaklanmaktadır.

Güvenlik hizmetinin sunumunda; insanları, toplumu, kişileri iletişim anlamında rahatsız etmeyeceksiniz, zarar vermeyeceksiniz, endişe vermeyeceksiniz, özgürlüklerini kısıtlamayacaksınız ayrıca ticari kaygılara dikkat edeceksiniz ve bu şekilde aynı zamanda koruma kollama görevinizi yapacaksınız bu profesyonel bir donanımı gerektirir,

Elektronik güvenlik sistemleri Güvenlik Yönetişiminin 3. Tarafıdır, bağlayıcı ve önleyicidir,

Bilgi Güvenliği

Tanımlamasında daha çok bilişim özelliği ön plana çıkmaktadır. Dijital değerlerin korunması, uygun olamayan erişimin engellenmesi, sürekliliğin sağlanması olarak değerlendirilmekte Siber Güvenlik en son noktayı oluşturmaktadır.

Ancak Bilgi Güvenliği aslında direk insan unsuru ile alakalıdır. Bilgi Güvenliğindeki yönetişimin tarafları yine insanın kendisidir. Aslında negatif bir yönetişim pratiği oluşturulmuştur.

Yukarıda güvenliğin ekonomi politiğini kısmen sorgulayan örnek güvenlik alanları verilmiştir. Aslında her biri üzerinde sayfalarca yazılması gereken çok şey vardır. Ülkemizde güvenlik algısı su seviyesindedir. SEVİYENİN YÜKSELTİLMESİ TARAFLARIN ALGISI İLE İLGİLİDİR. BUNU DEĞİŞTİRECEK OLAN EĞİTİMDİR. KANUN EMREDİCİ, EĞİTİM UYGULAYICIDIR.

GÜVENLİK BİR YÖNETİŞİMDİR, YÖNETİM DEĞİL?

Özer Özben

CSG City Security Group

Genel Müdür Yrd.

 
Post date: 2015-09-19 21:02:40
Post date GMT: 2015-09-19 19:02:40

Post modified date: 2015-09-19 21:18:18
Post modified date GMT: 2015-09-19 19:18:18

Export date: Wed Feb 19 0:08:05 2020 / +0000 GMT
This page was exported from Özel Güvenlik Dünyası [ http://www.ozelguvenlikdunyasi.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com