Örgütlerin İntihar Eylemcisi Seçme Yöntemleri

01 04 2016 | Ekleyen: | Konu: İntihar Saldırıları, Yeni Makaleler

 

Örgütlerin intihar eylemcileri seçerken bazı ön şartları aradığı bilinmektedir. Öncelikle, eylemcilerin görevlendirilmesinde gönüllü olmak ve yapacağı eylemin sonuçlarını idrak edecek kadar aklı başında olmak bu ortak özelliklerin başında gelmektedir. Psikolojik sorunu olanlar ve hayatlarına kişisel nedenlerle son vermek isteyenler bu eylemler için kabul edilmemektedir.

Lübnanlı Şii örgütlerin intihar eylemcilerini seçme kriterlerine göre; eylemci erkek ve eylemin sorumluluğunu tek başına üstlenecek kadar olgun bir yaşta olmalıydı, bakmakla yükümlü olduğu herhangi bir aile ferdi olmamalıydı ve intihar öncesindeki psikolojik durumuyla başa çıkabilecek kadar güçlü olmalıydı. Bu kriterlere rağmen 15-17 yaşlarında gençlerin eylemci olarak seçilmesi bir süre sonra halktan tepki çekmeye başladı. Bu tepkiler üzerine, eylemcinin biraz daha olgun yaşlarda ve örgütte bir geçmişi olanlardan, eylemlere iştirak etmiş olanlardan seçilmesine dikkat edildi.

Hamas örgütü, eylemci seçiminde iki temel faktörü dikkate almaktadır. Bunlar, eylemcinin dinî duygularının güçlü olması ve İsrail askerlerinin kontrolünde dikkat çekmemeleri için suç sicilinin temiz olmasıdır.

El Aksa Şehitleri Tugayında eylemci olarak 18 yaşın altındakilerin, çocuğu olan evlilerin ya da evinin geçimini sağlayabilecek bir kardeşi olmayanların reddedildiği örgüt yetkilileri tarafından Ürdünlü bir gazeteci ile yapılan röportajda iddia edilse de eylemcilerin bir kısmının bu kriterlerin dışında olduğu görülmüştür. Aynı röportajda, örgütün intihar eylemcilerini seçmekle görevli özel birimi, gençlerin kesinlikle dindar olmasını ve ?şehitliğin ve Cihadın anlamına inanmış? olmasını şart tuttuklarını, adayların yapı ve görünüş olarak, patlama anını beklerken İsrailliler arasında rahat hareket edebilecek, gerektiğinde peruk, Yahudi kipası ve saç lülesiyle kimliklerini gizleyebilecek, özellikte olmaları gerektiğini ifade etmiştir.

El Kaide militanları, genellikle 17-25 yaşları arasındaki bekâr gençlerden oluşmaktadır. Dr. Marc Sageman, yukarıda bahsedilen çalışmasında, El Kaide militanlarının gönüllü olarak kendiliğinden örgüte başvurduğunu tespit etmişt, militanların hiç birisinin şantaj veya beyin yıkama gibi yöntemlere maruz kaldığına dair belirtiye rastlamamıştır. Ayrıca, El Kaide?nin teşkilât yapısında ?eleman temini? ile sorumlu bir birimin bulunmadığı, örgütün bütçesinden bu iş için para harcanmadığı da bilinmektedir.

Örgütün Avrupa ülkelerindeki yeni eleman temin çalışmaları, içinde bulundukları topluma entegre olmuş, ikinci ve üçüncü kuşak gençler arasında yoğunlaşmıştır. Kılık ve kıyafeti, temiz adli sicili ile ülkenin dilini ve kültürünü çok iyi bilen bu gençler arasından elde edilen militanlar, ülkelerin güvenlik güçlerinin dikkatini dahi çekmemektedirler. Bu militanların ortak noktaları; dinlerine bağlı olmaları, 11 Eylül saldırılarının başarısı nedeniyle Usame Bin Ladin?e hayranlık duymaları, ABD ve Batı dünyasından nefret etmeleri ve yaşadıkları topluma yabancı kalmış olmalarıdır.

LTTE militanları, %75?i otuz yaşın altında, genel olarak alt gelir grubuna dahil, Tamil ırkından ve çoğunlukla Hindu ve az da olsa Hıristiyan dinine mensup gençlerden oluşmaktadır. . Örgütün militan seçiminde ağırlık verdiği bölge, Tamillerin yoğun olarak yaşadığı ve LTTE?nin hakim olduğu kırsal bölgelerdir. İstihbarat grubunun görevlendirdiği Kara Kaplanların kaynağı ise melez ve Sinhal bölgesinde yetişmiş Tamillerdir. Bunun dışındaki bölgelerden örgüte kabul edilen Tamiller kritik görevlerde kullanılmamaktadır.

LTTE, intihar eylemcilerini eğitimli militanlarından bu göreve istekli olduğunu beyan edenlerin arasından seçmektedir. İntihar eylemcisi olmaya gönüllü militanlar göreve talip olduklarını birlik liderlerine bildirmekte ve militanın becerileri ve niteliklerine göre aday listesine alınıp alınmayacağına karar verilmektedir. Bir intihar eylemi için karar verildiğinde, listedeki uygun adaylar arasından seçilenlere eyleme hazır olması için emir verilmektedir. Adayların seçiminde, örgüt lideri Prabhakaran?ın tek söz sahibi olduğu ve seçim esnasında militanların kişisel özelliklerini, daha önce icra ettiği görevleri, ailevi durumlarını, kardeş sayılarını dikkate alarak örgütün değer verdiği ve görevi başarmaya yetkin kişileri seçtiği bilinmektedir.

LTTE?nin eylemci seçiminde ?şehitlik piyangosu? adı verilen bir çekiliş yapıldığı da bilinmektedir. Belirli bir eylem için gönüllü olan ve dilekçeleri kabul edilen eylemcilerin isimleri bir torbaya konmakta ve bizzat Prabhakaran tarafından torbadan iki isim seçilmektedir. İsmi çekilen militanlar, büyük bir sevinç ve gurur yaşarken, diğerleri üzüntüden ağlayarak seçilen eylemcileri alkışlarla kutlamaktadırlar.

Örgütlerin eylemci tercihlerindeki genel ortak nokta, eylemcilerin gönüllü olarak eyleme katılmasını istemeleridir. El Kaide, militanlarını örgüte kabul ederken ettirdiği örgüte ve davaya bağlılık yemini ile gelecekte verilecek her türlü göreve gönüllü olmalarını garanti altına alırken, diğer örgütler hedefi belirlenmiş her eylem öncesinde gönüllü militanlar arasından seçim yapmaktadır. Bu hususta tek istisna, çeşitli nedenlerle eyleme zorlanan, kandırılan veya uyuşturucu etkisiyle katılan eylemcilerdir ki, bunun oranı tüm eylemler içinde yüzde beşi dahi aşmamaktadır.

   

Yorum Yapın