İTALYA?DA ÖZEL GÜVENLİK

02 05 2013 | Ekleyen: | Konu: Yurtdışında Özel Güvenlik

GENEL BİLGİLER:

Nüfus: 60,340, 328

Milli gelir: 1,569 milyar Euro

Polisin nüfusa oranı: 1/565

Özel güvenlik görevlisinin nüfusa oranı: 1/1.250

EKONOMİK DURUM:

-Özel güvenlik pazarı: 2,7 Milyar Euro

-Genel Koruma Hizmetleri: %50

-Havaalanı Güvenliği %15

-Deniz Limanları Güvenliği %5

-Para Nakli %15-Zırhlı araç sayısı: 1450

– Görüntüleme ve Alarm İzleme Merkezi  %15

-Güvenlik şirketi sayısı: 1,299

-Faaliyet alanlar:

-Genel Koruma Hizmetleri

-Havaalanı Güvenliği

-Deniz Limanları Güvenliği

-Para Nakli

-Kontrol ve Uzaktan Kumanda

-Güvenlik görevlisi lisansı: Özel Güvenlik görevlilerinin çalışma izni/kimlik almaları yasal olarak zorunludur.

-Güvenlik görevli sayısı: 47,858

-Kadın-erkek oranı: Erkek %91-Kadın %9

-Ortalama Yaş:42

Yıllık değişim oranı: %20

-Çalışma süresi:

-Günde maksimum 7,15 saat

-Haftada maksimum 48 saat

-Fazla mesai: Yılda 250 saat

-Silahlı güvenlik görevli sayısı: 47,858 (Tümü)

-Ortalama ücret: (Fazla mesai, hafta sonu, gündüz, gece ve diğer primler hariç) Lisanslı, silahsız, tam gün özel güvenlik görevlisinin başlangıç aylık ücreti

-Brüt: 1,750 Euro

-Net: 1,250 Euro 

YASAL DURUM

1.ÖZEL GÜVENLİK YASASI:

-Özel güvenlik sektörü yasal olarak düzenlenmiştir. 1931 tarihli TULPS-Birleştirilmiş Kamu Esenliği Yasası

Özel güvenlik yasası silah kullanımına izin verir.

Yasayı yürütmekle yetkili makam: İçişleri Bakanlığı

2.GİRİŞ ŞARTLARI VE KISITLAMALAR:

Şirketler İçin:

-Lisans/faaliyet belgesi valilik tarafından verilir,

-Adli sabıkalar Adalet Bakanlığı tarafından kontrol edilir

-Adli Sabıkası olmamak

Güvenlik Görevlileri İçin:

-Çalışma izni/Kimlik Valilik tarafından verilir,

-Adli sabıka Adalet Bakanlığı tarafından kontrol edilir.

-Adli sabıkası olmamak

Mesleğe başlama yaşı:18

3.ÖZEL KOŞULLAR:

-Üniformaya ilgili özel koşullar vardır:

-Üniforma polisinkinden farklı olmalıdır,

-GBG ibaresi ve şirket logosu ile adının yazılması gerekir,

-Üniforma Valilik tarafından onaylanır

-Kimlik kartıyla ilgili özel koşullar vardır.

4.DENETİM VE MÜEYYİDE:

-Özel güvenlik sektörünü kontrol ve denetleyen makam: Polis Makamlarıdır,

-İdari cezalar: İdari Polis

-Adli cezalar: Polis

Uygulanacak müeyyideler: 154-3,098 Euro, 3 aya kadar hapis

5.ORTAK ÖZEL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ:

Özel güvenlik sektörü için ortak sözleşme formu mevcuttur.

6.GÖREV VE YETKİLER:

-Tehlikeli ve şüpheli şahısların yaptıkları şeyi durdurma emri vermek,

-Özel dönemlerde onların kimlik belgelerini almak ve onları görevlilere ve güvenlik görevlilerine göstermek,

-Arama ve yakalama yetkisi yoktur.

7.SİLAH:

Şirketler İçin:

Silahlı hizmet verecek özel güvenlik şirketlerinin özel lisan alması gerekir,

Lisans vermeye yetkili makam: Valilik

Süre:5 yıl, Lisans yenilenebilir.

-Özel güvenlik şirketlerini silah sahibi olmaları için özel bir lisans almalarına gerek yoktur.

-Silahlı hizmet verecek şirketlerin silahların mesai saatleri sonrası muhafazası için özel bir hüküm yoktur.

-Silahı hizmet verecek şirketlerin detaylı kayıt tutması için yasal zorunluluk yoktur.

-Kullanılacak silah tipi, sayısı ve mühimmat sayısı için sınırlama yoktur.

8.KÖPEK (K9) KULLANIMI:

-Özel güvenlik hizmetlerinde köpek kullanılabilir,

-Köpek kullanacak şirketlerin özel bir lisan alması zorunlu değildir,

-Köpek aşağıdaki alanlarda kullanılır:

-Alarma veya çağrıya cevap vermede,

-Etkinlik güvenliği (Kalabalık Yönetimi),

-Havacılık güvenliği,

-Denizcilik güvenliği,

-Şehir güvenliği (Tren/metro istasyonu ve devriye hizmetlerinde polisi tamamlayıcı olarak

-Özel güvenlik görevlisinin köpek kullanımı için uzmanlık eğitimi alması zorunlu değildir,

-Hassas altyapı tesislerinin korunmasında

9.AT KULLANIMI:

-Özel güvenlik hizmetlerinde at kullanılabilir.

-Şirketlerin özel bir lisans alması zorunlu değildir.

-Özel güvenlik görevlisinin uzmanlık eğitimi alması zorunlu değildir.

10.EĞİTİM VE İLGİLİ ŞARTLAR:

-Özel güvenlik görevlilerinin temel koruma eğitimi alması zorunludur,

-Bu eğitim programı yasal olarak zorunludur,

-Ders süresi: Belirsiz

-Eğitim şirketler tarafından verilir,

-Eğitim bedeli fonlar, bölgeler, şirketler tarafından karşılanır,

-Başarılı olana bir yetki sertifikası verilir

-Zorunlu uzmanlık eğitimi yoktur,

-İşbaşı ve yenileme eğimleri vardır. Zorunlu değildir, talebe göre yapılır,

-Uzmanlık eğitimleri aşağıdaki alanlar için öngörülür:

1. Görüntüleme ve Alarm İzleme Merkezi,

2.Para Nakli (Para işleme hizmetleri dâhil)

3.Alarm ve CCTV Hizmetleri,

4.Havacılık Güvenliği,

5.Deniz Limanları Güvenliği,

6.Yangın Önleme ve Koruma hizmetleri

-Bu eğitimler şirketler ve teknik okullar tarafından verilir.

Özel güvenlik görevlisi başvurduğunda;

-Doktor raporu,

-Özgeçmiş araştırması ve güvenlik soruşturması: Bu araştırma Adalet Bakanlığı adına valilikçe yapılır,

-Adli sabıka ve suç kaydı olmaması istenir.

 

   

Yorum Yapın