GÜVENLİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİR ALGI ETKİLEŞİMİ

14 04 2016 | Ekleyen: | Konu: Tavsiyeler

Toplum, birey ve özel güvenlik

Toplumsal algıya yönelik; yanıltıcı rutin güvenlik önlemleri, yine toplumda kanıksanmış kural etkisizliğini oluşturur..

Bilinen örnekleri; AVM ler de alınan ?caydırma?  amaçlı sözde güvenlik önlemleri..

Özel Güvenlik Görevlilerinin alış-verişe gelen müşterilerin araçlarında bagajlara bakması, kapı girişlerinde el dedektörü ile çantaların aranması, son dönemlerde x ray cihazlarının yoğun ve amaçsız kullanılması?

Alınan önlemlerin anlamsız ve baskıcı rutinleri; güvenlik unsurlarını değersizleştirir ve yaptırımını ortadan kaldırır.

Aslında örneklenen bu ve benzeri  önlemlerin amacı ?caydırma? dediğimiz klasik kavramdır. Bu kavramın pratiğinde yapılan yanlışlık, asıl manası  ?önleme?  den uzaklaşması ve ülkemizdeki güvenlik kültürü  nün oluşturduğu algı sonuç getirmemiş, karşılığını bulamamıştır.

Güvenlik kavramının teorik ve pratik geçerlilik süresi; sebep- sonuç ilişkisini bağdaştıramadığı için kabullenilmiş ancak şikayeti bol yeni bir güvenlik kültürü oluşmuştur.

Yerleşik toplum psikolojisi yerleşik güvenlik psikolojisi ile etkileşime girmiş, toplum psikolojisi baskın çıkmış, güvenliğin sağlanması ve sağlayan unsurlar toplum psikolojisine göre şekillenmiştir.

Özel güvenlik görev alanlarının her birinin kendi içerisinde Güvenlik Kültürü ve Güvenlik Psikolojisi bulunmaktadır. Genel Güvenlik Psikolojisi bu alanlara girildiğinde genişler, hafifler, değişime uğrar, bireyin psikolojisini ve algısını etkiler, bu etkileşim olumlu gelişirse suçtan uzak, olumsuz gelişirse suç a yakın davranış biçimleri oluşur.

Toplumsal Psikolojinin altyapısını oluşturan, sosyal etkileşim, güvenliğin sağlanmasında karşılıklı zaaflar ve olumsuzlukları meydana getirmektedir. Bu devasa sorun aslında görünmemekle birlikte toplumda en azından hoşgörüsüzlüğü ve duyarsızlığı oluşturmakta, güvenlik görevlilerinin haklı ve doğru yaklaşımlarını da etkisiz bırakmaktadır. Saygınlığı olmayan güvenlik mekanizmasını oluşturmaktadır.

Kuralların uygulanamadığı,  kendi çözüm kültürünü yaratan ve geçiştiren bir toplum haline dönüşmüştür. Özel Güvenlik bu süreçte aslında etkisiz elemandır. Bütün güvenlik yönetişiminin en önemli aktörü, taşıyıcısı ve kurgulayıcısı  aslında  ve gerçekte son sırada gelmektedir, varlığı şüphelidir. Sürdürülebilir ve etkili bir güvenlik misyonu yoktur.

Toplumsal Psikolojinin yönlendirdiği Güvenlik İletişimi nde; yukarıda bahsi geçen tespit,  başta Genel Kolluk olmak üzere güvenliğin bütün paydaşları için de geçerlidir.

Güvenlik Yönetişimi nde uygulayıcılar; aynı zamanda Toplum Psikolojisini oluşturan paydaşlardır. Genel Kolluk

Özel Kolluk

Kurum Görevlileri

Halk ( sivil unsurlar )

Bütün uygulayıcıların güvenlik algısı, toplumsal algıyla eşit ve etkileşim içerisinde olduğu için birbirini tetikleyen olumlu olumsuz davranış biçimlerini oluşturmaktadır. Sonuçta bu davranışlar kuralların yerini almakta, etkisiz ve yetkisiz güvenlik standartlarını meydana getirmektedir. Hatta bu güvenlik standartları kişiye özel olmakta geçerli ve geçersiz olarak kabul görmektedir.

Örnekleme; bir binanın girişinde kimlik kontrolü yapan özel güvenlik görevlisine  ? sen bana kimlik soramazsın ? diyerek sert bir şekilde tepki gösteren kişiye bir daha kimlik sorulmamakta veya niçin kimlik kontrolü yapıldığı açıklanamamaktadır.

Örnekleme; yine bir binanın girişinde bulunan turnikelere giriş ve çıkışlarda gösterilmesi gereken ve kurum tarafından verilen elektronik kartın gösterilmemesi,

Öncelikle binada çalışanların uyması gereken bu kural ihmal edildiğinde; dışarıdan gelenlerin kurallara uyma zorunluluğunu da zaafa uğratmaktadır.

Örnekleme; bankada özel güvenlik görevlisi nin taşıdığı sorumluluk, kurumsal kaygıların gerisinde kalmıştır. Girişte müşteriyi karşılayan durumda oturduğu bir bank bulunmaktadır. Böyle bir yer olmasa bile reklam için konulmuş stantlar oturma yeridir. Bir danışma görevlisi gibi meşgul olmakta banka müşteri işleyişini sağlamaktadır, bazen evrakçı konumunda görev yapmaktadır.

Ne yazık ki davranış biçimleri özel güvenlik görevlisinin görev tanımını oluşturmuş, asıl görevinin yerine geçmiştir.

Bu örnekler ülkemizdeki güvenlik alanlarının çoğunda görülmektedir. Kurallara uyanlara-kurallara uymayanlara göre güvenlik sağlanır olmuştur. Ancak unutulmamalıdır ki; Kurallar Güvenliğin Öngörüsüdür..

Kurallara uyulmasını yöneten?

Özel Güvenlik Görevlisi; önceden görev alanındaki toplum psikolojisini  bilmeli, değerlendirmeli ve hafızasına kayıt etmelidir. Sonrasında bu kayıtları problem çözmede, önleme görevini yapmakta kullanmalıdır.

Toplumsal davranış biçimlerinin getirisi olan güvenlik algısı; Özel Güvenlik yaptırım gücünü de etkilemektedir.

Toplum davranışlarına göre şekillenen güvenlik yönetimi; bireyin emniyette olmasını şüpheli bir hale getirir, güvenlik duygusu  yerini endişeye bırakır. Toplumu aldığınız önlemlerin yeterliliğine inandıramazsınız..

Birey aynı anda özgür olmayı ve güvende olmayı ister, özgür olmak ön plandadır, davranışlarının kısıtlanmasını hiçbir zaman istemez yani kurallara uymayı sevmez ancak güvenliğinden endişeye düştüğünde veya zarar gördüğünde özgürlük bir anda yok olur, şikayetler, kendi kurallarını koymalar başlar psikoloji tamamen değişmiştir.

Bu psikoloji ve davranış biçimine göre kişiye özel güvenlik sağlanamaz, Özel Güvenlik Görevlisinin direk yönetiminin başladığı nokta aslında bu dur.

Sürekli devam eden ve olağan hale dönüştüğü halde bu güvenlik krizini yöneten Özel Güvenlik Görevlisi; üslendiği misyon ile davranışların çatışması içerisinde kalır, bu da algısını düşürür.

Toplumun ve bireyin davranış biçimleri dikkate mutlaka alınır ama bu suç öncesi ve suç sonrasını etkileyen doğal  ve rutin olduğu gibi amaçlı davranışlardır.

Toplumsal davranış biçimlerini oluşturan kurgulanmış standartlar; bireysel entegre ile sistematiğin dışına çıkarsa suç oluşur.

Suç un ortaya çıkması bazen formal kuralların uygulanmaması ve karşılığını bulmamasından kaynaklanır.

Güvenli  Olma ? Güvende Olma ; bir yaşam biçimidir. Güvenlik kavramsal olarak ne kadar genişlerse, algısı da o kadar güçlenir. Bu eğitim ile alakalıdır. Davranışlar eğitimle yönlendirilebilir?

 

Özer Özben

E. Emniyet Müdürü

Güvenlik Uzmanı  / Analist

   

Yorum Yapın