This page was exported from Özel Güvenlik Dünyası [ http://www.ozelguvenlikdunyasi.com ]
Export date: Sun Jan 26 15:19:25 2020 / +0000 GMT

Güvenlik Risklerinin Yönetim EsaslarıTehdit Değerlendirmesi ve Güvenlik Risk Analizi sonucunda belirlenen risklerin tamamına aynı şekilde karşılık verilmesi hem güvenlik konseptleri açısından hem de ekonomik açıdan doğru değildir.

Doğru bir risk yönetimi, her risk unsurunun gerçekleşme frekansına, gerçekleştiğinde ortaya çıkacak muhtemel sonuçlara ve riski engellemenin maliyetine göre uygun ve etkili tedbirlerin alınmasıdır. 

Normal olarak, risk yönetim yöntemleri aşağıdaki gibidir.  Bu yöntemlerin her birisi tek başına, bir kaç tanesi beraberce veya hepsi karışım halinde kullanılabilir.

  

Riskten kaçınmak;

Risk yaratan eylemleri yapmamaya karar vermektir. Bu karar, risklerin yönetimi için alınacak tedbirlerin çok pahalı olması veya risklerin gerçekleşmesi halinde karşı karşıya kalınacak maliyetlerin çok yüksek olması halinde verilir. Karar verici, riski bu şekilde yönetmeye karar verdiğinde, hem güvenlik maliyetlerinden, hem de  muhtemel zararlardan kurtulmuş olacaktır.

Örnek olarak, soygunların çok olduğu bir bölgede ATM, banka veya döviz bürosu açmamak, açıksa kapatmaya karar vermek; kasada yüklü miktarda nakit bulundurmamak; hırsızların çok rağbet ettikleri bir ürünü mağazada satmamak; deprem fay hattının üstünde bina inşa etmemek gibi tedbirler riskten kaçınmak için alınan tedbirlerdir.

Riskten kaçınma kararının aynı zamanda muhtemel kârlardan vaz geçilmesi manasına da gelmesi mümkündür.

Riski Yaymak

Risk kaynaklarının hedef aldığı varlıkların mekân ve zamanca yayılmasını sağlayarak, hedefin cazibesini düşürmektir.

Örnek olarak, bir para naklinde taşınacak yüksek miktardaki nakitlerin, bir kaç araca bölünerek veya belirsiz saat aralıklarıyla taşınması;  bir mağazada çalınma oranı yüksek ürünlerin bir kısmının rafta sergilenmesi, bir kısmının depoda tutulması; bir banka şubesinin kasasındaki yüksek miktardaki değerlerin yakındaki diğer şubelere dağıtılması; aynı istikamete seyahat edecek üst düzey yöneticilerin ayrı zamanlarda ve/veya farklı araçlarla seyahat  etmesidir.

Risk Transfer Etmek

Riskin sebep olacağı muhtemel kayıpların göze alınamayacak kadar yüksek olması ve bu riski üstlenecek üçüncü bir tarafın var olması halinde riskten kaynaklanacak kayıpların maliyetinin göze alınabilir karşılıklarla devredilmesidir.

Örnek olarak, korunacak mekânın veya değerlerin sigortalanması (kayıp risklerinin transferi); koruma hizmetlerinin yüklenici firmaya devredilmesi (yasal risklerin transferi),

Riski Kabul Etmek

Risk yaratan olayın herhangi bir şekilde engellenmesinin mümkün olmaması,  gerçekleşmesi halinde meydana gelecek kayıpların, önleyici tedbirlerin maliyeti ile karşılaştırıldığında göz ardı edilebilecek seviyede olması gibi durumlarda mevcut risk(ler) kabul edilebilir.  Bu durumda, riskin gerçekleşmesi halinde alınacakların haricinde hiç bir tedbir alınmaz.

Riski azaltmak;   

Riski oluşturan hususları, alınacak güvenlik tedbirleri ile mümkün olduğu kadar ortadan kaldırmaktır.

 

Risk azaltıcı tedbirler belirlenirken aşağıdaki faktörler dikkate alınır. 

 

Risk azaltıcı tedbirler aşağıdaki maksatlara yönelik olmalıdır. 

 

 

 

 

 

 


Post date: 2012-04-05 09:44:26
Post date GMT: 2012-04-05 06:44:26
Post modified date: 2012-06-11 22:49:06
Post modified date GMT: 2012-06-11 19:49:06

Powered by [ Universal Post Manager ] plugin. MS Word saving format developed by gVectors Team www.gVectors.com