Güvenlik Mühendisliği

27 05 2012 | Ekleyen: | Konu: Güvenlik Müdürleri İçin, Güvenlik Uzmanlık Alanları

Özel güvenlik sektörünün hızlı gelişimiyle birlikte sektör içerinde ihtisaslaşmalar göze çarpmaktatadır. Özel kurum veya kişilerin güvenlik hizmeti alımlarında özel güvenlik firmalarından danışmanlık hizmeti alarak yapılacak güvenlik hizmetinin maliyeti, riski ve ne şekilde olacağı konusunda hizmet taliplerinde bulunmaktadır.

Bu hizmetin verilmesi sıranda konuya hâkim özel güvenlik personellerinden yararlanılmaktadır. Danışmanlık yapan firmaların tecrübeli ve konuya hâkim personellerinin yaptığı bu uygumayla birlikte  belli bir plan ve kurallar bütünüyle hizmet vermektedirler.

Bu hizmeti veren uzman kişilerde Güvenlik Mühendisi olarak tanımlaya biliriz. Peki, Güvenlik Mühendisiliği nedir?

Güvenlik mühendisiliği, kurum ve kişilerin taşınır ve taşınmaz mallarının üzerinde oluşa bilecek riskleri, ilerleyen teknoloji ve karmaşıklaşan mimari yapılar ve alanlar da uygulanacak fiziki ve elemanlı güvenlik tedbirlerinin nasıl olması gerektiğini etüt eden bunun paralelinde gelişmiş bir mühendislik dalı olarak ifade edebiliriz.

Güvenlik mühendisi ise bir binada, alanda ve risk teşkil eden stratejik noktaların veya tesisin güvenlik sistemini kurgulayabilmek için, yapısal özelliklerinden, iç tasarımından, düşünülen güvenlik sisteminin teknolojisinden, bu sistemin binanın mevcut teknolojik altyapısıyla nasıl bütünleşmiş edilebileceğinden ve binada ya da tesiste üretilen işin doğasına özgü operasyonel detayların nasıl olabileceğini en doğru şekilde hesaplar.

Güvenlik mühendisleri alınacak bir projede durum tespiti yapar. Yapılan veya yapılacak güvenlik düzenlemerini inceler. Güvenlik hizmeti talep eden kurum ve ya kişilerin geçmişte yaşanmış güvenlikle ilgili deneyimleri dinler. Güvenlik hizmeti alan kurum ve kişilerin potansiyel risk alanları ile ilgili detaylı bilgiler verir. Her firmanın organizasyon yapısı farklı olduğundan dolayı, çalışanların profilin den tutunda tesislerin çoğrafi konumu, faaliyet alanları, kurumsal duyarlılıkları gibi konularda ön görülerini açıklar.

Hizmet alan kurumun veya kişinin güvenlik sistemi de bu strateji ve politikaya paralel biçimde geliştirilir. Kurumun kendi özel durumunu iyice anladıktan sonra, o kurma veya kişiye özel bir güvenlik stratejisi önerir, bir güvenlik politikası tanımlar.  Güvenlik sistemini hayata geçirirken her zaman duruma en uygun ve kategorisindeki en iyi ürün ve teknolojileri kullanmaya özen gösterilmesini sağlar. Özet olarak;

 • Risk analizleri değerlendirir.
 • Projenin özelliğine göre tehdit ve savunma düzeyi değerlendirir.
 • Kurumsal güvenlik politikası oluşturulması sağlar.
 • Yapıların güvenliğin sağlanacak alan veya alanların mimari açıdan incelenmesi sağlar.
 • Risk ve tehdit düzeylerine göre yapısal güvenlik önlemleri tasarımını yapar.
 • Planlama ve projelendirme (elektronik güvenlik araçları- elemanlı güvenlik) konusunda değerlendirme yapar.
 • Rutin ve acil durum prosedür ve planlarının hazırlanmasını sağlar.
 • Kriz yönetimi konunda planma yapar.
 • İş sürekliliği planları hazırlar.
 • Güvenlik sistem ve hizmetleri şartnamelerinin hazırlanması yardımcı olur.
 • Uygulamalar ve denetlenmeler konusunda değerlendirme yapar.

Güvenlik mühendisleri Fiziki Engeller ve Giriş Kontrol Sistemleri ve yönetimsel beceriler konularında en üst düzeyde bilgi sahibi olmaları gerekir. illerki yıllarda sektörde ki gelişme neticesinde akademik olarakta eğitim alına bilecek durumdadır. Güvenlik Mühendisliği günümüzde meslekte tecrübe sahibi olan emniyet ve ordu mensubu unvanı olan güvenlik personelleri tarafından yapılmaktadır.

Fiziki Engeller ve Giriş Kontrol Sistemleri Hakında Bilgi Düzeyi; 

 • Alarm Sistemi
 • Hareket Detektörleri;
 • Panik Butonları;
 • Manyetik Kontakt;
 • Cam Kırılma Detektörleri;
 • Isı Artış Detektörleri;
 • Su Baskını Detektörleri;
 • Kapalı Devre Kamera Sistemi
 • Kayıt Cihazları;
 • Yangın Alarm Sistemi
 • Diğer Güvenlik Teçhizatı
 • X-Ray Cihazı,
 • Kapı Detektörü,
 • El Tipi Metal Detektörü;
 • Araç Altı Arama;
 • Doldur-Boşalt İstasyonu;
 • Kollu Bariyer, Bloker, Mantar Bariyer
 • Cctv Kapalı Devre Televizyon Sistemleri

 Yönetimsel Beceriler Hakkında Bilgi Düzeyi; 

 • Güvenlik politikalarını, prosedürlerini ve yönergelerini hazırlamak ve uygulanmasını sağlayarak resmi kurumlarala bağlantıları oluşturmak.
 • Şirket çalışanlarını, müşterilerini ve varlıklarını korumak maksadıyla güvenlik faaliyetlerini yönetmek ve koordine etmek, yapılacak planlamayla
 • Güvenlik personelini yönetmek, işe almak, eğitmek, görevlendirmelerini yapmak, performanslarını değerlendirmek, disiplin işlemlerini yürütmek,
 • Güvenlik tedbirlerini analiz etmek, güvenlik risklerini değerlendirerek tedbirlerde düzenlemeler yapmak,
 • Güvenlik ihtiyaçlarına karar vermek ve alınan tedbirlerin başarısını değerlendirmek için bilgi toplamak ve analiz etmek, ve raporlamak
 • Güvenlik politikalarının ve prosedürleri nin uygulandığından emin olmak için güvenlik denetimleri yapmak,  denetimlerin sonucunda risk bilidirimlerinde bulunmak
 • Güvenlik ihlalleri hakkında araştırma ve soruşturma yapmak,
 • Güvenlik teçhizatının özelliklerini belirlemek,
 • Acil güvenlik olaylarına müdahale şekillerini planlamak, gerektiğinde yönetmek,
 • Şirket acil durum yönetimi ve iş sürekliliği faaliyetlerine katılmak,
 • Üst düzey yöneticilerin korunması ile ilgili faaliyetleri yönetmek,
 • Resmî kolluk kuvvetleriyle iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek,
 • Güvenlik bütçesini hazırlamak ve harcamaları kontrol etmek,
 • Güvenlik tedbirleri ile, Yangın, iş sağlığı ve güvenliği gibi yakın fonksiyonların tedbirlerini koordine etmek,
   

Tags:

Yorum Yapın