Güvenlik Müdürü Hangi Niteliklere Sahip Olmalıdır?

28 05 2011 | Ekleyen: | Konu: Güvenlik Müdürleri İçin, POPÜLER SAYFALARIMIZ

Güvenlik Müdürü, bir şirketin veya tesisin güvenlik hizmetlerinin sağlanması yönündeki tüm gayretleri planlayan ve yöneten güvenlik çalışanıdır.

 

Tüm Güvenlik Müdürleri aşağıdaki ortak görevleri icra ederler

 • Güvenlik politikalarını, prosedürlerini ve yönergelerini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
 • Şirket çalışanlarını, müşterilerini ve varlıklarını korumak maksadıyla güvenlik faaliyetlerini yönetmek ve koordine etmek,
 • Güvenlik personelini yönetmek, işe almak, eğitmek, görevlendirmelerini yapmak, performanslarını  değerlendirmek, disiplin işlemlerini yürütmek,
 • Güvenlik tedbirlerini analiz etmek, güvenlik risklerini değerlendirerek tedbirlerde düzenlemeler yapmak, 
 • Güvenlik ihtiyaçlarına karar vermek ve alınan tedbirlerin başarısını değerlendirmek için bilgi toplamak ve analiz etmek,  
 • Güvenlik politikalarının ve prosedürlerinin uygulandığından emin olmak için güvenlik denetimleri yapmak,  
 • Güvenlik ihlalleri hakkında araştırma ve soruşturma yapmak,
 • Güvenlik teçhizatının özelliklerini belirlemek, 
 • Acil güvenlik olaylarına müdahale şekillerini planlamak, gerektiğinde yönetmek,
 • Şirket acil durum yönetimi ve iş sürekliliği faaliyetlerine katılmak,
 • Üst düzey yöneticilerin korunması ile ilgili faaliyetleri yönetmek,
 • Resmî kolluk kuvvetleriyle iş birliği ve koordinasyon faaliyetlerini yürütmek, 
 • Güvenlik bütçesini hazırlamak ve harcamaları kontrol etmek,
 • Güvenlik tedbirleri ile, Yangın, iş sağlığı ve güvenliği gibi yakın fonksiyonların tedbirlerini koordine etmek,

 Geleneksel olarak, maliyet merkezi olarak kabul edilen güvenlik iş kolu, yetenekli güvenlik müdürlerinin yönetiminde işletmelere katma değer yaratabilecek bir potansiyele sahiptir. 

 

Güvenlik Müdürü bir şirkete nasıl katma değer sağlayabilir?

 Güvenlik sektörü, ülkemizde çok genç bir iş dalı olarak tanımlansa da, halen devam eden ekonomik krizin sebep olduğu tüm maliyet kaygılarına rağmen, her geçen gün gelişmeye devam etmektedir. Özellikle 11 eylül sonrasının güvenlik ortamında, çalışanlarının ve müşterilerinin kişisel güvenliğini sağlamayı bir şirket kültürü olarak benimsemiş şirketler, güvenlik hizmetlerine verdikleri önemi de her geçen gün artırmaktadırlar. 

İçinde bulunduğumuz risk ortamında, işletmelerin en önemli varlığı olan insan kaynağına yönelik risklerin yönetimi önem kazanmıştır. Şirketler, çalışanlarının ve müşterilerinin güvenliğini sağlamak için artık daha çok kaynak ayırmaktadırlar. Güvenlik Müdürleri, şirketlerin güvenli bir çalışma ve iş ortamı yaratmak konusunda alınabilecek tedbirlerin öncüsü durumundadır.  

Diğer yandan, yoğun rekabet ortamında düşük kâr marjlarıyla çalışırken, şirketlerin çok kısa süreler için dahi olsa işlevlerinin kesintiye uğramasının sonuçları ciddi boyutlara ulaşabilmektedir. Bir çok şirket, bu kesintiye sebep olabilecek faktörleri önceden görmek ve bunları engellemek için önemli bütçeler ayırmaktadır. Güvenlik müdürleri, meslekî tecrübeleri sayesinde sahip oldukları yeteneklerle iş kesintilerine neden olabilecek olaylar hakkında öngörülerde bulunmak ve pro-aktif tedbirlerin alınmasını sağlamak konusunda işletmelere önemli fırsatlar sunma kapasitesine sahiptir.  

Günümüzdeki teknolojik imkanlarla en küçük haberin dahi en kısa sürede tüm Dünya?da duyulabilmesi nedeniyle, bir çok işletme, marka değerini korumayı her şeyin üstünde görmektedir. Güvenlik Müdürleri, sürekli olarak potansiyel riskleri araştırma alışkanlıkları sayesinde şirketlerin zor durumlara düşmesini engelleyecek çözümler sunma imkân ve kabiliyetine sahiptir.

Artık tamamen asimetrik hale gelen güvenlik risklerinden kendisini koruyarak, ticaretinin devamlılığını sağlamak isteyen şirketlerin devletlerin resmî güvenlik güçlerinden eskisi kadar destek alamadıkları ortadadır.

Türkiye?de 1970?li ve 1980?li yıllarda gördüğümüz banka şubelerinin önünde nöbet tutan komando askerlerini bir daha bulmak asla mümkün olmayacaktır. Havalimanlarında görmeye alıştığımız polis memurlarının, petrol boru hatlarındaki jandarma karakollarının, futbol maçlarındaki asker ve polislerin yerini bugün özel güvenlik teşkilatları almış durumdadır. Yakın zamanda, polis karakollarının, askerlik şubelerinin ve lojmanların güvenliğinin özel güvenlik görevlilerine emanet edildiğini bile görmek bizi şaşırtmayacaktır. 

Güvenlik Müdürleri, sahip oldukları yöneticilik tecrübeleri sayesinde, karmaşık güvenlik ortamlarında dahi, çoklu lokasyonlarda görev yapan, stres ve risk seviyesi yüksek personeli başarıyla yönetebilecek yetkinliktedir.   

 

 

Güvenlik Müdürü hangi niteliklere sahip olmalıdır? 

Güvenlik müdürü, herşeyden önce iyi bir lider, örnek bir çalışan ve dürüst bir kişiliğe sahip olmalıdır. Güvenlik personeli, moral kondüsyonu açısından kırılgan bir yapıya sahiptir ve yetersiz liderlik bu hassasiyeti kolaylıkla zaafiyete dönüştürebilmektedir. Bunun yanında, sağlam bir liderlik ve adaletli bir yönetim tarzı güvenlik görevlilerinden alınabilecek verimi azami seviyeye çıkarabilmektedir.

Güvenlik Müdürleri içinde bulunduğu ortamın gerçekleriyle uyumlu risk değerlendirmeleri yaparak, kendilerini şirketin ana faaliyetinin bir parçası olarak görmeli ve şirketin hedeflerine ulaşması için kendi fonksiyonlarını, diğer fonksiyonlarla entegre edebilmelidir.  

Güvenlik müdürü, bu entegrasyon sürecini hem güvenlik mesleği açısından, hem de hizmet verdiği sektör açısından kendi niteliklerini geliştirerek ve güvenlik sektörüyle yakın ve sürekli bir iletişim ortamı oluşturarak sağlayabilecektir. 

Güvenlik Müdürü, bir şirketteki diğer tüm yöneticiler gibi şirketin ana faaliyeti hakkında mutlaka yeterli bilgiye sahip olmalıdır. 

Güvenlik Müdürü, hiç bir şekilde, alınmasına öncülük ettiği güvenlik tedbirleri nedeniyle şirketin ticari faaliyetlerinin sekteye uğramasına, yavaşlamasına veya olumsuz etkilenmesine sebep olmamalı, aksine, güvenlik tedbirlerinin şirketin ticari faaliyetlerini kolaylaştırmasını sağlamalıdır.

Güvenlik Müdürleri,  genellikle maliyet merkezi olarak görünen güvenlik departmanlarını, şirkete katma değer sağlayan işletme varlıklarından biri haline getirmeli ve bunu şirket geneline anlatabilmek için analitik kabiliyetlere, sunum, iletişim, müzakere, iş birliği becerilerine sahip olmalıdır. 

Güvenlik müdürleri, güvenlik risklerini uygun şekilde yönetebilmek için güvenlik teknolojisi hakkında sağlam bir bilgi birikimine sahip olmalıdır.

Güvenlik müdürü,  her geçen gün daha fazla güvenlik tedbirlerine entegre olan bilgi sistemlerini en önemli yönetim yardımcılarından biri haline getirmiş olmalıdır. Ayrıca, bilgi güvenliği hakkında yeterli bilgi seviyesinde olması, muhtemel riskler ve tehditlerle, bunlara karşı alınabilecek tedbirler konusunda yeterli düzeyde farkındalığa sahip olmalıdır.  

Özel Güvenlik, kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yürütülmesi gereken bir faaliyettir. Bu nedenle, güvenlik müdürü ülke kanunlarını bilmeli ve hukuka saygı prensibiyle çalışmayı kendisine rehber edinmiş olmalıdır. 

Güvenlik müdürü, risk analizi ve tehdit değerlendirmesi yapabilmek için ülkedeki ve bulunduğu bölgedeki güncel durum hakkında detaylı bilgi sahibi olmalıdır. 

Güvenlik müdürü, değişim önderi olmalı, tekliflere açık olmalı, mevcut uygulamalara karşı muhafazakar olmaktan kaçınmalı, sürekli arayış içinde olmalı, çalışma arkadaşlarını dinlemeyi bilmeli, elde edilen başarıları kutlayabilmeli, takdirleri paylaşmalı, sorumluluk üstlenebilmeli, inisiyatif kullanabilmeli, farklılıkları kabul edebilmeli ve uzlaşmaya yatkın olmalıdır.     

   

18 Yorum to “Güvenlik Müdürü Hangi Niteliklere Sahip Olmalıdır?”

 1. emine korkan says:

  merhaba ben özel güvenlik ve koruma bölümü mezunuyum 8 yıldır özel güvenlik görevlisiyim. yazınızı okudum. yazınızdaki niteliklerin çoğuna uyuyorum. güvenlik müdürü olmak için birçok ilana başvurdum.ancak hiçbirisi olumlu dönmedi. asker emeklisi yada polis emeklisi istiyorlar.bayanların bu işi yapamıcanı düşünüyorlar.halbuki güvenlik müdürü olupta yazınızdaki niteliklere uymayan hatta bölümünden mezun olmayan yüzlerce kişi var. peki sizce bu prosedüre uygun mu?iyi günler

  • Hakan Özalp, CPP says:

   Değerli Kardeşim, yazımızın içeriği kimseleri bağlamıyor. Size tavsiyem, çabalarınızı ve kendinizi geliştirmeye devam etmenizdir. Kendi çalıştığım yerde, yükselme fırsatları için çekirdekten gelen arkadaşlara (ki bunlara bayan çalışanlarımız dahildir) öncelik veriyoruz ve ara kademe yöneticilerimizin %90’ı bu kapsamda yükselmiş arkadaşlarımızdır. Umarım bu uygulama, sektörün geneline yayılır ama bunun için sabırlı olmak gerekiyor. İyi çalışmalar

 2. Ahmet DURAN &RYS HOTEL EDİRNE says:

  Merhaba Ben Ahmet DURAN Edirne Rys Hotel Güvenlik Yönetmeniyim Arkadaşlar güvenlik sektöründe ve yahut her hangi bir işte olsun ne yaparsak yapalım bizim yaptığımız işi en iyi yapan olmalıyız. Mademki bu sektördeyiz
  Sayın Hakan ÖZALP,ın dediği gibi kendinizimizi geliştirelim özverili çalışkan, cesur ve işimimize sahip çıkarsak bir başka kurumların takibinde veya daha iyi bir kurum bulduk nasıl olacak ,yani önceki işyerimizde,ki performans ve oradaki güvenlik hizmetimiz, daha sonra yeni kurum eski çalıştığınız yerle itibara geçer ve eski kurumunuz size iyi referans verir merak etmeyin. Benim başımdan olayı kısaca aktarayım Ben 2006 ile2011 yılları arası FinansbankAŞ Genel müdürlük, ve Edirne şube,de çalıştım. 2011 yılında şubede iki güvenlik görevlisinden tek güvenliğe genel müdürlük karar almış birimizden birisi İstanbulda açılcak bi şubeye gitmesi gerekiyordu ne ben giderdim nede diğer arkadaşım ben Abilik yaptım tazminatımı aldım fazla mesailerimi istedim vermediler onlar içinde dava açtım. sonra ne oldu çevreden birkaç güvenlik görevlisi işteklifi kısa bir süre Trakya Üniversitesi,nde çalıştım Daha sonra Rys Hotel , başvuru yapmıştım ve İnsan Kaynakları Yönetmeni benim Finansbank,ta iyibir Güvenlik Personelinin olduğunu çalıştığım Tuzcular Grubun sahibine kadar tarafıma iyi bir referans vermiş ve mesleğimin dorundayım arkadaşlar. Hakan Bey,in dedeiklerini dikkate alalım Allah Büyüktür. Hakan Bey benim Finansbank,tan Güvenlik Müdürüm Olur Kendisine Saygılarımı sunuyorum Finansbankta gfüzel şeyler yaptı Her zaman bizlerle diyolok halindeydi ondan önce ve sonra finansbank,a onun gibi gelmedi. kendisine saygılarımı sunuyorum. Edirne Rys Hotel,deyim Bir Başarı öyküsü.

 3. yusuf says:

  ben şahsen polis emeklilerinin bu işe alınmalarını yanlış buluyorum kesinlikle güvenliklerin içinden sınavla alınmalarından yanayım

 4. yusuf says:

  Ben ASKERLİĞİMİ tim çavuşu olarak yaptim güvenlik şefi olabilir miyim acaba

  • akif says:

   Bende tim çavusu olarak yaptım genel kurmay da xray felan tum guvenlık arac gereclerını kullanabılıyorum teknık detaylara kadar ıngılızce ve rusca bılıyorum 21 yasındayım guvenlık gorevlısıyım oncelıkle unıversıtesıne kadar acık ogretım den okumak gerekır ayrıca en aşagı 5 yıl guvenlık tecrubesı olması gerekıyor aksi taktırde guvenlık amiri veya muduru olmak cok zor ayrıca bayan guvenlık muduru kımse almaz

 5. Bestami boz says:

  Ben 6yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışıyorum 3tane güvenlik amiri Değişti ilki emekli subay sonrası dört yıllık Fakülte mezunu ve şimdi lise mezunu bir güvenlik görevlisini amir getirdiler sizce Şartları uygunmudur bir lise mezunu güvenlik amiri olabilirim teşekkürler

  • Hakan Özalp, CPP says:

   güvenlik amiri veya müdürünün hangi tahsil seviyesinde olması gerektiği tamamen şirketlerin takdirindedir. bireysel yeteneklerinin yönetici olmaya yeterli olduğu değerlendirilen herkes güvenlik amiri olabilir. sizin de performansınız yeterli olduğunda ve kadro ihtiyacı olduğunda amir olmanızın önünde bir engel olduğunu sanmıyorum.

 6. hüseyin says:

  Merhaba ben Hüseyin ben 22 yıl fiili olarak terörle mücadelede jandarma Özel harekatta uzman çavuş olarak görev yaptım ve 5yıl yıpranma payınıda sayarak 1derece verilerek 3 yıl eklenmesiyle 30 yıl üzerinden emekli oldum yıllarım çatışmalarla ve başarılarla dolu geçti.yaşım 45 özel güvenlik amiri yada müdürü olabilirmiyim SAYGILAR yorumlarınızı bekliyorum

  • Hakan Özalp, CPP says:

   değerli meslektaşım, herhangi bir iş ilanındaki özellikleri karşıladığınız sürece tabiiki özel güvenlik yöneticisi olabilirsiniz.

 7. Ali says:

  Guvenlik amirliği yapan birinde güvenlik kimlik kartı olmasi zorunlumu ve güvenlik Müdürlüğü yapan biri içinde gecerlimi

 8. ahmet says:

  emekli uzman çavuşum güvenlik sektöründe ekip çalışmasına önem veriyorum. ben değil biz merkezli olmayı severim. güvenlik şefi veya amiri alanlarında denenmek istiyorum. bilgisayar ofis programlarını fena sayılmayacak derece de kullanabilirim. mesai ve çalışma şartları konusunda bir sıkıntım yok. değerlendirildiği takdirde gerekirse 1 ay ücretsiz çalışırım, beğendiğiniz takdirde ücreti siz belirlersiniz . ilgilenen kişi ve kuruluşların davetlerini bekliyorum.

 9. serkan says:

  3 yıl süreyle hakkaride terörle mücedele görev yapıyorum aile nedenimden dolayı mesleğimi devam ettirmicem evliyim buradan ayrılırken zati tabancamı yanıma alıcam sevk ve idare konusunda sorun yaşamam kolay kolay tatmin edici maaş karşılığında iş yerinin güvenlik konusunda bekleneni yerine getiririm.

 10. aziz says:

  Selam hakan bey ben 2 üniversite okuyorum buna extra olarak bilgisayar operatörlüğü ve işletmeni sertifikam var ve Jandarma Genel Komutanlığından 3 tane takdirname aldım ayrıca tim çavuşluğu takdirnamesini aldım.özel güvenlik silahlı sertifikamda mevcuttur benim özel güvenlik şefi olma gibi şansım varmı yada böyle bi olanağım varmı acaba iyi günler…

 11. Yusuf says:

  Sa arkadaşlar bu sene üniversite sınavına gireceğim 13 martta özel güvenlik bölümü okumayı düşünüyorum kpssden 65 puan yapıldığında devlete gireceğimizi ve müdür olacağımızı söylediler bu doğru mu illa 5 yıl bi iş yapmamız gereklimi sonuçta ben bu işin üniversitesini okuyacağım bilgilerinizi bekliyorum

 12. ertugrul says:

  Emine Korhan hanımın dikkatine Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğünün Amiri bir bayan firmaların asker veya polis emeklisi aramalarının nedeni tecrübelerinden faydalanmak. Ama güvenilir ve işini iyi yapan herkez bu görevi üstlene bilir. önemli olan sizin o güveni verebilmeniz

 13. Osman Menteş says:

  Arkadaşlar, polis teşkilatı ve askeriyede amirlik/müdürlük yapan kişileri küçümsemeyin, yanılırsınız. Çünkü onlar bu işin okulundan mezun, yıllarca insan yönetmiş, stresli/tehlikeli ortamlarda çalışmış, ülkeyi gezmiş, hukuku bilir, yabancı dil bilir, yazışmayı bilir kişilerdir ve ayrıca genelde hayatlarını disiplin içinde yaşarlar. İlaveten özel güvenlik okullarında da hocalık yaparlar.

  Ama, Özel Güvenlik Bölümünden veya okulundan mezun arkadaşlar da zaman içerisinde bu tecrübeleri kazanabilir ve bizleri geçebilirler. Hatta geçenler var bile.
  Saygılarımla

Leave a Comment for hüseyin