Güvenlik için öngörü, önleme… Teknopsikoloji ve Alarm Sistemleri

09 03 2019 | Ekleyen: | Konu: Güvenlik Teçhizatı, Yeni Makaleler

 

Yeryüzünde, en son teknoloji ölecektir. Evreni bilemiyoruz…”

                                                                                                               yk

Teknolojinin kronolojik sürecinde; mekanik başlangıç, elektronik kapıdan geçerek, bilişim ile entegre oldu ve insan oğlunun sınırsız hayal gücü ile zamanda yolculuğuna hızla devam ediyor.

Teknolojide olan her gelişme mutlak güvenlik algısını zorluyor, bir tarafta faydacı bir ilerleme, diğer tarafta zararına kullanım; bu simbiyoz yaşam biçimi anlaşılmaz bir şekilde kabul görüyor, toplum için iyi olan, birey için kötü, birey için iyi olan toplum için kötü….

Toplum yararına gelişen teknoloji; güvenlik çıkmazı ile karşılaştığında entegre yapısında yer alan bütün güçlerini kullanır, sanıldığı gibi bu güçler sadece kendisine ait değildir. Bu çelişkinin aktörleri;

Bilim ve Suç tur……bir teknoloji şirketi ; dijital araba anahtarlarının sinyallerini kopyalayarak, otomobilin kilidini sadece 2 dakika içerisinde açabilen bir cihaz geliştirdi. 9 metre uzaklıktan herhangi bir otomobilin kapsını rahatlıkla açabilen cihaz e ticaret devleri tarafından 331 dolar dan satışa çıkarıldı. Cihazın satışının dünya genelinde yasaklanmasını isteyen güvenlik uzmanları otomobil hırsızlıklarının daha kolay yapılacağını, kullanımının çok basit olduğunu, cihazı satın aldıktan sonra bilgisayara yüklenen bir uygulama ile dijital anahtarların sinyallerini kopyalayıp, kilitlerin açıldığını belirttiler.. 

basit olarak ; bir otomobilin alarmının çalması, sahibini ne kadar tedirgin eder, o civarda bulunan insanları ne kadar etkiler…bir gün sokağınızda alarm sesi duyduğunuzda tepkilere bir bakın görebilecek misiniz….

 

“teknolojik gelişim, patolojik bir hastanın eline verilmiş balta gibidir”

                                                                                                                Albert Einstein

İşte teknolojinin gelişmesi; mekaniğin bilişim ile entegrasyonu, uzaktan erişim, uzaktan görüntüleme, uzaktan denetleme… uzadıkça uzar…..

Bununla birlikte ve bu çelişkiye rağmen, Teknoloji; güvenlik piramitini oluşturan temel taşlardan bir tanesidir. Fiziki güvenliğin desteği ve lojistiğidir. Yaşamın bütün alanlarında yer alan Güvenlik; sosyolojik, ekonomik, siyasal riskleri teknolojinin entegre unsurlarını kullanarak, öngörür.

Güvenliği sürdürebilme ve emniyette olma durumu öngörü ( kurallar ) önlemek ( kuralları uygulamak) ile doğrudan ilgilidir.

Güvenliğin dinamik faaliyetlerini fiziki ve teknolojik olarak boyutlandırmak farklı bir bakış açısıdır.

Alarm sistemleri ve yönetilmesi bireysel ve toplumsal güvenlik algısı ve  bilinci ile doğru orantılıdır.

Algı ile bilinç arasında hiyerarşik bir yapı söz konusudur. Bilinç kalıcıdır. Algı anlık tepkinin sonucudur.

Algısı oturmuş, bilinçli bir güvenlik sisteminde; kuralların istisnasız uygulanması, öngörü, analiz, önleme ve enterne etmek, güvenliğin aksiyon boyutlarıdır.

kuralların istisnasız uygulanması, emniyette olma durumunun en belirgin özelliğidir.Yaşam alanlarına göre oluşturulmuş kuralların, kanunlar ile mutlaka ilgisi ve gerekçesi vardır. Bu statiğin muhafazası için,

-gerek idari gerekse güvenlik unsurlarının, olan veya olabilecek riskleri Öngörüsü,

-risklerin ve olayların Analizi ve belirlenmesi,

-yaşam ve iş sürekliliğini akamete uğratacak her karşı faaliyetin, standart Güvenlik Sistemleri veya konuma göre kurgulanacak sistemler ile Önlemlerin alınması,

-suç ve suçlunun, olayların ve sorunların Enterne edilmesidir.

Olmadan haber alma, erken uyarı, olanı duyma-görme, uzaktan iletişim kurma, hazırlıklı olma, bilgi verme, takip etme, yetki seçme ve engelleme gibi birçok Güvenlik Terminolojisinde yer alan kavramların pratiğinde; Alarm Sistemleri kullanılmaktadır.

*kablosuz ikaz sistemleri

*duman dedektörleri

*geçiş sensörleri

*enerji yönetim sistemleri

*elektrik iletim sistemleri

*kablolu-kablosuz veri iletim cihazları

*video analiz sistemleri

*görüntülü ikaz sistemleri

*CCTV

*mobil erişim

*yüz tanıma

*yazılım teknikleri

*koruma ve denetim sistemleri

*plaka tanıma sistemleri vs. algılama mekanikleri, bilinç oluşturan mekanikler, bilgi aktarım mekanizmaları, güvenliğin sınırsız faaliyetlerinde teknoloji ve bilişim unsurlarıdır.

Alarm sistemlerinin; klasik konumu ve kurumsal yapısı ile teknolojinin gelişimine yetişmesi, bilişim ile yoğun entegresi sonucunda mümkün görünüyor ancak ticari kaygının getirdiği arz talep yoğunluğu güvenlik çözümlerini etkisiz bırakıyor.

Tehditlerin daha hızlı algılanması, etkilerinin azaltılması ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi…..ÖGG – Genel Kolluk

İkaz ın alınması ve olayın görülmesinde; yetkisiz giriş ve erişimleri engellemek veya yakalamak amaç ise teknolojinin sunduğu bütün önlemlerin karşısına, bireysel ve toplumsal güvenlik algısı ve bilinci çıkıyor.

“Tüm çalışanlarını güvenlik alanında eğitmeyen şirketler, güvenlik konusunda zayıf şirketlerdir. Bu toplumun bütün yapıları için geçerlidir.”

 

 

Özer Özben

E.Emniyet Müdürü

Güvenlik Uzmanı / Analist

   

Yorum Yapın