Özel Güvenlik Dünyası
http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/guvenlik-hizmeti-saglanan-birimlerde-bulunmasi-gereken-evraklar.html
Export date: Wed Feb 19 0:07:36 2020 / +0000 GMT

Güvenlik Hizmeti Sağlanan Birimlerde Bulunması Gereken Evraklar


Güvenlik Şirketleri tarafından hizmet sağlanan alan içersinde kamu görevlerinin denetimlerinde 5188 Güvenlik Hizmetleri Kanununa, 506 Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4857 İş Kanunu gereğince zorunlu olarak bulunan evrak, kayıt ve belgelerin bir dosya içersinde güncel olarak tutulması şarttır.

Denetimleri yapan kamu kurumları şunlardır.

 • Kamu Kolluğu ( Emniyet ve Jandarma )

 • Çalışma Bakanlığı ( İş Müfettişleri )

 • Maliye Bakanlığı ( Vergi Müfettişleri )


Birimlerde ve görev alanında tutulan dosyaya 5188 denetim dosyası denir. Denetim dosyasında bulunması gerek evrak belge ve kayıtlar şunlardır.

 • Özel Güvenlik Şirketine Ait Faaliyet İzin Belgesi

 • Müşteriye Ait Özel Güvenlik İzin Belgesi

 • Müşteri İle Yapılan Hizmet Sözleşmesi

 • İl Valiliğine Yapılan Hizmete Başlama Bildirim Yazısı

 • Özel Güvenlik Görevlilerinin Kimlik Kartı Fotokopisi 

 • Bakanlık Onaylı Kıyafet Katalogu

 • Özel Güvenlik Görevlileriyle Yapılan iş Sözleşmesi

 • Özel Güvenlik Görevlilerinin İl Valiliklerine Yapılan Başlama ve Ayrılış Bildirim Yazıları

 • Özel Güvenlik Görevlilerinin Mali mesuliyet Sigorta Poliçeleri

 • Koruma ve Güvenlik Planı

 • Özel Güvenlik Silah Taşıma ve Bulundurma Belgeleri

 • Silah Sicil ve Bakım Kartı

 • Kimyasal Gaz Kullanma Komisyon Kararı

 • Kimyasal Gaz Sarf Kayıtları

 • Genel Kolluk Talimatları


Aynı zamanda özel güvenlik şirketinin kendisine ait belge, evrak ve kayıtların bulunduğu dosyalar da mevcuttur bu dosyaya şirket dosyası denir. Şirket dosyasında bulunması gerek evraklar şunlardır.

 • Görev Yeri Özel Talimatı

 • Puantaj Bildirim Formu

 • Vardiya Çizelgeleri

 • Zimmet Senetleri

 • Kalite Politikası

 • Olay İhbar Formları

 • SSK Aylık Sigorta Bildirimleri

 • Yazışmalar ( Şirket ve müşteri arasında yapılan


Tutulacak bu dosyaların proje ve birimde en üst kademedeki yönetici tarafından takibi ve güncel tutulması şarttır. Bu dosyalardaki aksaklık özel güvenlik şirketinin idari para cezasıyla cezalandırılması sonucunu doğurur.

Dosyalardaki en fazla eksiklik mali mesuliyet sigortaları, Özel Güvenlik Görevlilerinin İl Valiliklerine Yapılan Başlama ve Ayrılış Bildirim Yazıları, Özel Güvenlik Görevlilerinin Kimlik Kartı Fotokopisi gibi vb güncellenmelerin çok olduğu evraklardan kaynaklanmaktadır.

 
Post date: 2011-08-28 17:36:02
Post date GMT: 2011-08-28 15:36:02

Post modified date: 2012-01-02 22:52:21
Post modified date GMT: 2012-01-02 20:52:21

Export date: Wed Feb 19 0:07:36 2020 / +0000 GMT
This page was exported from Özel Güvenlik Dünyası [ http://www.ozelguvenlikdunyasi.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com