Güvenlik Devriyeleri

21 05 2011 | Ekleyen: | Konu: En Çok Okunanlar, Güvenlik Müdürleri İçin

Devriye; sınırları önceden belirlenmiş bir bölgede hareketli olarak fizikî varlık göstermek ve sürekli gözlem yapmak suretiyle koruma ve caydırıcılık sağlama görevidir.

Resmî  ve özel her kurumun, çalışanlarını, ziyaretçilerini ve müşterilerini korumak  için gerekli güvenlik tedbirlerini almaları en temel yasal ve etik sorumlulukları arasındadır. Kurumların sınırları içerisinde meydana gelen olaylardan kurumların sorumlu tutulması ve  her geçen gün artan suç olayları nedeniyle, şirketlerin personelini, müşterilerini ve varlıklarını korumak için güvenlik birimlerinden beklentileri de artmaktadır. Bu beklentilerle birlikte, artan maliyet baskıları güvenlik görevlilerinin daha verimli çalıştırılması ihtiyacını da beraberinde getirmektedir.

Diğer yandan, suç olaylarının gerçekleşmesi için suçluların ihtiyaç duydukları faktörler; fırsat, istek ve suç aletleridir. Bu faktörlerden istek ve suç aletleri, güvenlik sisteminin tam kontrolünde olmamakla birlikte alınan etkin güvenlik tedbirleri, suç girişimlerinde bulunacak kişilerin suç işleme isteğini kırabilir ve kontrol altında bulundurulan binada/bölgede suç aletlerinin bulunmasını imkansız hale getirebilir. Ayrıca, suç planlaması yapan kişilerin korunan bina/tesisin her yerinde, her an bir güvenlik görevlisinin ortaya çıkabileceğine dair bir izlenim edinmeleri, fırsat faktörünün ortadan kalkmasını sağlar.  

Dolayısıyla, güvenlik görevlilerinin sabit noktalarda uzun süreler boyunca bekledikleri, çoğu zaman iş tanımı dar ve belirsiz nokta görevlerinden, caydırıcılık sağlamak ve sorunları erkenden belirleyerek, kriz haline gelmeden erkenden tedbir alınmasını amaçlayan devriye görevlerine ağırlık verilmesi aynı kaynaklarla daha yüksek bir güvenlik seviyesinin sağlanmasını mümkün kılmaktadır. 

Devriyeler hangi görevleri icra edebilirler?

Yürürlükteki özel hukuk kurallarının (sözleşme, protokol, vb) ve işletme prosedürlerinin uygulanmasındaki ihlalleri tespit etmek. Koruma sağlanan bina ve tesisin özelliğine göre değişmekle birlikte, bu konuda icra edilebilecek görevler örnek olarak aşağıdadır. Güvenlik görevlileri, bu görevi yerine getirebilmek için yürürlükteki kuralları ve prosedürleri çok iyi derecede bilmek zorundadır.

 • Özel mülk sınırlarına yetkisiz girişlerin önlenmesi ve tespit edilmesi,
 • Kiracıların, kira sözleşmelerine uygun davranıp davrnmadıklarının kontrol edilmesi,
 • Gürültü kirliliğinin önlenmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının denetlenmesi,

Suç girişimlerine ve prosedür ihlallerine karşı caydırıcılık sağlamak. Güvenlik görevlilerine devriye güzergahları ve kontrol noktaları tahsis etmek suretiyle görev alanında varlık göstermeleri ve  caydırıcılık sağlamaları temin edilir. Bu uygulama, yukarıda bahsedilen fırsat faktörünü ortadan kaldırmayı sağlar.

Kayıplara neden olabilecek olayları ve durumları tespit etmek, değerlendirmek ve raporlamak. Güvenlik görevlileri, yangına, kazaya, sağlık sorunlarına neden olabilecek yanıcı ve yakıcı madde sızıntıları, kimyasal madde kirlenmeleri, elektrik kaçakları, su ve gaz sızıntıları, hijyen sorunları, mekanik aksam arızaları, soğuk hava dolabı, havalandırma sistem, su taşkını gibi sorunları devriye görevleri sırasında tespit ederler ve ilgili makamlara rapor ederler. Bu husus, küçük sorunlara erkenden müdahale edilerek, daha vahim sonuçlara katlanmak zorunda kalmadan çözülmesini sağlar.

Alarm Haberalma Merkezleri (AHM) tarafından yapılan yönlendirmelere göre güvenlik olaylarına müdahale etmek. AHM?leri alarm sistemleri ile korunan bir bölgede güvenlik ihlali tespit ettiklerinde bu duruma müdahale etmek üzere güvenlik devriyelerini yönlendirirler. Güvenlik devriyeleri, muhtemel olaylara karşı gerekli tedbirleri alarak, kontroller yaparak veya olaylara müdahale ederek mevcut güvenlik tedbirlerinin devamlılığını sağlarlar.

Fizikî güvenlik sistemlerini kontrol etmek ve aksaklıkları belirlemek. Güvenlik devriyeleri, alarm sistemlerini, aydınlatma sistemlerini, kapı ve pencere kilitlerini, CCTV sistemlerini, tel örgüleri kontrol ederek güvenlik sorunu yaratabilecek aksaklıkları erkenden belirlerler.

Güvenlik sistemleri çöktüğünde ortaya çıkan güvenlik açıklarını telafi ve/veya takviye edecek şekilde görev yapmak. Güvenlik devriyeleri bu tür durumlarda güvenlik açıklarını kapatacak şekilde nokta görevlerine atanırlar.

Acil durumlara zamanında müdahale etmek. Güvenlik devriyeleri, koruma sağlanan bölgede meydana gelen her türlü acil duruma anında müdahale ederler ve durumun daha da vahimleşmesine fırsat  vermeden normale dönülmesini sağlarlar. Devriyeler, yangına ilk müdahale, ilk yardım ve diğer benzeri görevleri derhal ifa edebilecek yeteneklere sahiptirler.

Yönetim taleplerine göre diğer görevleri icra etmek. Güvenlik devriyeleri, kayıp çocuklarla ilgilenmek, mal kabul işlemlerine nezaret etmek, üst düzey yöneticilere kurum içinde koruma sağlamak, unutulan eşyaları muhafaza etmek, temizlik görevlilerine refakat etmek gibi diğer bir çok görevleri ifa ederler.

Devriye görevleri, koruma sağlanan bina ve tesisin özelliklerine göre farklılık göstermesi kaçınılmazdır. AVM?lerde, depolarda, hastanelerde, otellerde, fabrikalarda, okullar gibi her biri değişik iş yapış şekilleri uygulanan tesislerde ifa edilecek devriye görevlerinin farklı tekniklere ve görev kapsamlarına sahip olması kaçınılmazdır.   

Güvenlik devriyelerinin çeşitleri

Genel olarak yaya ve mobil olmak üzere iki çeşit devriye bulunmaktadır.

Yaya devriye, normal olarak bir güvenlik görevlisinden oluşur. Yaya güvenlik devriyeleri, iç ve dış mekanlarda belirlenecek güzergahlar dahilinde kontroller yaparlar. Yaya devriyelerin sorumluluk alanlarıyla ilgili yakın ve detaylı bilgilere sahip olmaları, devriyelerin görev etkinliğini en üst düzeyde yapmalarını sağlar. Yaya devriyeler, bina ve tesis içindeki tehlikelere ve risklere en seri şekilde müdahale edebilirler.

Mobil güvenlik devriyeleri, otomobil, motosiklet, bisiklet, moped, mobilet, golf arabası, ginger gibi hareket kabiliyeti yüksek vasıtalarla görev yapan güvenlik görevlileridir. Mobil devriyeler, daha kısa sürede, çok daha geniş bölgelerin kontrol edilmesini sağlarlar. Kullanılan aracın kapasitesine göre, mobil devriyeler bazı acil durum ekipmanlarını, değişik hava koşullarına uygun teçhizatı beraberlerinde taşıyabilirler.

Hareket kabiliyetine göre yapılan bu sınıflandırmanın yanı sıra devriyeler, ifa ettikleri görevlere göre de sınıflandırılabilirler.  

Devriye görevlerine hazırlık

Güvenlik devriyelerinin, kendilerine verilen görevleri başarmak için görev öncesinde bazı hazırlıkları yaptıklarından emin olunmalıdır. Bu hazırlıkların başında, güvenlik görevlisinin görev öncesinde yeteri kadar dinlenmiş olması, alkol veya uyuşukluk yaratacak herhangi bir ilaç kullanmamış olması gelmektedir.

Güvenlik görevlisi, devriye ekipmanlarını tam olarak yanına almış olmalıdır. Bu ekipmanlar, kalem-kağıt, telsiz ve bataryası, job, kelepçe, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, gece görevleri için el feneri, varsa devriye tur takip cihazı, düdük ve yağmurluk gibi hava şartlarına uygun ilave kıyafet, fotoğraf makinası, el terminali gibi görevin başarıyla ve kolaylıkla yapılmasını sağlayacak ekipmanlardır.  

Ayrıca, devriye görevi sırasında kontrol edilecek hususların listesi, kontrol formları, acil durumda kullanılacak ekipmanların yerleri, kontrol edilecek odaların anahtarları, giriş kartı, şifre bilgileri, acil durumda haber verilecek yerlerin telefon numaraları gibi görevle ilgili diğer bilgiler de devriyelerin yanında olmalıdır.

Güvenlik devriyesine, kısa bir süre dahi olsa, vardiya amiri veya bir önceki devriye tarafından görev öncesi bilgilendirme brifingi  verilmelidir. Bu brifingin maksadı, yeni devriyeleri bir önceki vardiyada ne olduğu, yeni vardiyada ne olacağı ve ne olabileceği konularında bilgi sahibi kılmaktır.  Ayrıca; yeni devriyelere, devriye güzergahında bulunan diğer görevliler, arızalı malzeme ve ekipman, yeni vardiyada binaya gelmesi beklenen/planlanan kişiler, görevliler, yöneticiler gibi görevi etkileyecek hususlar hakkında bilgi verilmelidir.   

Güvenlik devriyesinin görev planlamasında dikkat edilecek hususlar

 • Devriye güzergahlarında rutin oluşturulmamalıdır. Devriye güzergahları önceden tahmin edilebilir olmamalı, sürekli aynı noktalardan geçen paternler oluşturmamalıdır.
 • Devriye zamanlamasında rutin oluşturulmamalıdır. Bir önceki prensipte olduğu gibi, devriye zamanları da rutin oluşturmamalı, önceden tahmin edilemeyecek şekilde değişken olmalıdır.
 • Devriye ile sürekli iletişim devam ettirilmelidir.
 • Devriyeye verilen görev alanı, zaman ve mekanın boyutları dikkate alındığında devriyeler tarafından etkin bir şekilde kontrol edilebilecek büyüklükte olmalıdır.

Devriye görevlerinin başarısı, güvenlik görevlilerinin dikkatine, devriye güzergahında dinleme, gözleme ve koku algılama gibi duyularını kullanma becerilerine bağlıdır. Ayrıca, güvenlik görevlilerinin sezgilerini kullanması, bölgelerini çok iyi tanımaları ve muhtemel sorunlara karşı duyarlı olmaları görevin etkinliğini artıracak hususlardır. Bunun yanında, görev sırasında ortaya çıkacak yorgunluk, monotonluk ve güvenlik görevlisinin kişisel sorunları nedeniyle dikkatinin dağınık olması, devriye görevinin başarısını olumsuz etkileyecek hususlardır.   

   

28 Yorum to “Güvenlik Devriyeleri”

 1. cem says:

  özel güvenlik görevlisiyim.
  otomobil ile devriye atıyorum. sizce otomobil ile devriye kaç kişi ile atılır cevabını mail adresime bekliyorum.

 2. Yalçın Gürbüz says:

  Merhaba, normalde devriye görevi iki kişi ile yapılmalıdır. Bu niçin gereklidir derseniz? 1. Aracı kullanan yalnız olursa uyuyabilir. 2. Devriyenin yapacağı her hangi bir kazada yardım gerekebilir. 3. Her hangi bir olaya müdahale tek kişi ile yapılmaz. 4. Kişi kendi başına kendi güvenliğini sağlayamayabilir. 5. en önemli madde budur ki; Araç kullanan güvenlik görevlisi etrafı gözetleyemez. Onun için iki kişi olunmalıdır. Bir kişi aracı kullanır diğeri gözetim yapar.
  Faydalı olacağını umarım.

 3. ahmet batak says:

  Arkadaşlar özel bir üniversitede çalışıyoruz gece in cin yok ortada kampüsü hemen hemen komple bir kişi araçsız yaya saate çıkarıyorlar bu konuda haklarımız nelerdir.anamız ağladı saat basa basa daha önce nöbetcisi olan bölgede şu an nöbetçi olmadığı için boş olan o yerede bir tek güvenlik bakıyor.

 4. selim deniz says:

  arkadaşlar depoda güvenlik görevlisiyim tek başımayım yarım saatte bir devriye atmamı istiyorlar.Devriye attığım zaman bir sürü nokta .Moba boş kalıyor telefonlar bilgisayarlar risk altında yoğun bir yer birde devriye atıyorum devriyeden gelince birkaç kişi içeri girmiş..laf yiyorum haksızmışım gibi birde ya bu adaletmi sizce kime şikayet edeceğiz bu saçmalığı yaa..gündüzcü arkadaşta kantara bakıyor..bu iş artık çok cıvıttı yapılmayacak gibi..ya 5188 neki o zaman……………………??????????????

  • kemal says:

   slm aynen bende depoda çalışıyorum ama dedıgın gıbı tek oldugunda devrıye atılırmı dıyorsunuz hayır atılmaz neden dıye soracak olursan 1.nobet yerı terk edılmez 2. eger teksen o çalıştıgın kurumun guvenlıgınden tek sen sorumlusun 3.yasadada dedıgı gıbı tek oldugunda devrıye atılmaz hele nokta devrıyesı varsa eger kamera varsa ızleme sansın varsa bı yazı yazacaksın ((((Bu tarıhte tek oldugumdan dolayı deponun gırış çıkışlarını kontrol edebılmem ıçın devrıyeye çıkılmadı ))))dıye yazarsan kımse bırşey dıyemez tutanak tutarlarsa bu yazdıgımın aynısın yaz enson sende kendıne savunmana aynısını yaz bızde saat başı atıyoruz ama tek oldugumuzdan dolayı bız boyle yazıyoruz kımse gelıpte bırşey dıyemez hakkıda yok

 5. recep says:

  herkese kolay gelsin arkadaşın başına gelen bibenzeri bizim başımıza geliyor
  girişle beraber 4 katlı bina ve ayrı tekkatlı bina ve bahçesine devriye atılacakmış yalnız 4 katlı olanda 24 saat hizmet yok
  yalnız bir ekip kalıyor diye ana kapı 24 saat açık ve 1 güvenlik var
  burada ne demeli ve nasıl itiraz etmeliyiz
  saygılar

 6. harun says:

  fabrikamızın diğer şubesinde bir vardiyada 2 kişi var bizde ise tek kişi ve üstelik bu bir kişi 20 noktaya devriye atıyor..son olaydan sonra gercekten devriye atarken tırsmaya başladım..Yahu tek kişiyle devriye atılırmı..Hani inceleniyordu..tabanca alırken defter imzalanıyor görev teslim ederken olumsuzluk yok diye imzalar atılıyor.Üç ayda bir emniyet defterleri inceliyorda hiç kimse sen tekmi çiftmi devriye atıyorsun diyen kimse yok..köpekler meslektaşımızı parçaladığından bu yana özellikle gece devriyesi tam bir kaos…kocaman fabrikada bir çıt sesi bile ürtüyor beni…Lütfen adam akıllı biri çıksında bizim haklarımızı savunsun..Tek kişiyle devriye atılmaz desin…

  • Hakan Özalp, CPP says:

   arkadaşım, devriye tek kişiyle yapılabilir. ama risk varsa yöneticinizle veya işin sahibiyle görüşmeniz ve devriyedeki görevli sayısını 2’ye çıkarması istenebilir. ayrıca, iş güvenliği açısından çalıştığınız yerde ikinci bir kişinin bulunması faydalı olabilir.

 7. HALİT gulseven says:

  Gece vardiyasindayim amir saat basi devriye atacan ic dis diyor calistigim yer alis veris merkezi gece kac saatte bir devriye atilir kanunen

 8. talip says:

  işin tuhaf yanı güvenlik görevi ile görevlendirilen güv. personeli güvende değil:)

 9. levent says:

  Normalde devlet hastanesinde gorevliyim fakat 1 aylığına geçici görevle dış hastanesinde nöbet tutucam söylendi ve tutmaya başladım tarafıma harhangi bir görevlendirme yazılı olarak tebliğ edilmedi 2 saat te bir devriye atmam depoların ısı ve nemlerini yazmam söylendi harhangi bir yazılı tebligatta bana bildirilmedi bulunduğum yer konum olarak çok riskli ve burada tek başına nöbet tutuyorum ne yapmam gerekli saygılar

 10. serdar says:

  Merhaba ben bi kamu da nobet tutuyorum gece tek kisi nobet tutuyoruz ve devriye atip saat kuruyoruz tek kisi nobet tutulan yerde tek kisi devriye atip saat kurmak dogrumudur nasi olmasi gerekir tesekkur ederim

 11. hakan says:

  Arkadaslar 15 saat arabayla dvriye atiyoruz..tek kişi..tek kisi yasak degilmi ve bukadar uzun sure arac

 12. Ali says:

  Devriye 2 kişiden az olamaz yasal haklarınızı kullanın..

 13. Mehmet Öztürk says:

  Defterdarlık milli emlak müdürlüğünde taşeron olarak çalışan özel güvenlik görevlisiyim. Görev yerimden sorumlu memur, her saat başı olan devriye süremizi 1yıldan fazladır 30 dk. indirdi. Şimdi ise hiçbir sebep yokken 15veya 20 dk. İndirmekten bahsediyor. Biz 4 kişiyiz. Bize sürekli mobing uyguluyor. 2 metre karelik kulubemize dahi kamera koydurdu. Böyle hain bir adam. Bundan dolayı bizim yasal Devriye Süremiz nekadardır?
  Lütfen mail adresime bilgi olarak gönderiniz. Teşekkürler

 14. Kılavuz says:

  MERHABA ARKADAŞLAR BEN ÖGG DEĞİLİM KİMLİĞİMDE YOK KILAVUZ REHBER OLARAK ÇALIŞIYORUZ ÖGG NİN YAPTIĞI HERŞEYİ YAPIYORUZ ÜST ARAMA ÇANTA ARAMA HARİÇ. DEVRİYE ATIYORUZ TEK KİŞİ . KANUNEN ÖGG BİLE 2 KİŞİ DEVRİYE ATMASI LAZIMKEN BEN ÖGG OLMADIĞIM HALDE
  21.00 DAN 06 YA KADAR SAAT BAŞI DEVRİYE ATIYORUZ. YASALMIDIR BU ADALETMİDİR

 15. Mehmet says:

  Yazıyı hazırlayan ve yayınlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ederim çok açıklayıcı ve faydalı bilgiler var bende devriye olarak çalışıyorum bu bilgiler yaptığım iş hakkında detaylı bir ders oldu çok teşekkür ederim.

 16. mustafa says:

  aynı benim başımda da var tek başıma olmama ragmen her saat başı devriye atılacak diye talimat vermişler neye göre bunlar neye dayanarak bu emri verebiliyorlar.ben çok aradım hiçbirşey bulamadım.tek başına nöbet tutan bir ögg hem bina içi hemde bina dışı devriye gezebilir mi?ögg bunlar robokok mu sanıyorlar askerde bile devriye ıkı saatte bir ama burada neden böyle çözemedim.tamam iki kişi isen iki saatte at devriye sırayla ama tek kişiyle olmuyor.özel güvenliğin talimnamelerinde bile yok.Allah bizi korusun ne diyelim

 17. D. says:

  Bayan güvenlikçiyim gece vardiyasında kulübenin lambası açık mı olmalı kapalı mı idare açık olmasını istiyor. Lamba Açık olunca da dışarıyı göremiyoruz. Bu konuda beni bilgilendirirseniz sevinirim. Maile cvp bekliyorum

  • Hakan Özalp, CPP, CFE says:

   merhaba, idare sizin içeride uyumanızı engellemek istiyor. bunun başka açıklaması aklıma gelmiyor.

 18. Kılavuz rehber says:

  Selamın aleykum hayırlı akşamlar.Bir sorum olacaktı arkadaşlar.ben kılavuz rehber olarak çalışıyorum.projemde kılavuz rehber olarak geçiyor.benim sorum şu kılavuz rehberler devriye atar mı ? Ve gece nöbetleri var mıdır ? Ögg gibi çalışıyorum ama kimliğim yok bilgilendirirseniz sevinirim.

  • Hakan Özalp, CPP, CFE says:

   çalışma şekliniz yasal değil. kılavuz-rehber diya bir tanımlama hiçbir yasada yok. iş sözleşmenizde ne yazıyorsa ona bakmanız gerekir.

 19. Umran says:

  Danışmanlık yaptığım sitede devriye atmami istiyorlar.biyke bir hakları varmı

  • Hakan Özalp, CPP, CFE says:

   selam, danışmanlık sözleşmenizde ne yazdığjna bakılması gerekir.

 20. Ege says:

  Sadece şunu öğrenmek istiyorum:
  Bir fabrikada Tek güvenliğim geceleri mobomı bırakıp devriye
  Atmamı söylüyorlar bu yasal mıdır. Moboyı
  Terk edip devriye atılır mı?

  • Hakan Özalp, CPP, CFE says:

   merhaba, korumakla yükümlü olduğunuz yer fabrika olduğuna göre tüm fabrikayı kapsayacak şekilde devriye atmanız normaldir.

 21. ege ateş says:

  bende bir fabrikanın genel müdürlüğünde gece vardiyasında tek çalışıyorum…korumakla yükümlü olduğum alan tüm genel müdürlük olabilir, genel müdürlük geniş bir arazi bununla beraber tüm alanı devriye dolaşmamda normal olabilir. ama güvenlik noktasında tek başına nöbet tutan güvenliğin giriş kapısını bırakıp devriye dolaşması normal midir. esas bunun hükmü nedir. işveren ağzıyla cevap vermeyecekseniz buyurun cevaplayın lütfen..herkes bunu öğrenmek istemiş ama cevaplar gayet normaldir olağandır…devriye esnasında bir olayla karşılaşan bayılan ölen güvenlikten kimin nasıl haberi olacak acaba..herhalde sabah işe gelen güvenlik tarafından tespit edilecektir…

Leave a Comment for serdar