GÜVENLİK ALGISI ÖLÇEĞİNDE AVM’ler

09 03 2019 | Ekleyen: | Konu: AVM Güvenliği, Yeni Makaleler

parçalara ancak bütün hakkında bir hükme varmak için bakılır “

“ bütün sonuçları görmek için bütün nedenler araştırılır

kanunların ruhu üzerine / Montesquıeu

 

Güvenlikte Algı Çıkmazı;

Kavramsal açıdan bakıldığında “ Güvenlik “ tanımına birçok anlam yüklemek mümkün görünüyor, hangi seviyeden baktığınıza da bağlı;

Akademik mi bakıyorsunuz ?

Meslek olarak mı bakıyorsunuz ?

Suç açısından mı bakıyorsunuz ?

Korunma amaçlı mı bakıyorsunuz ?

Bu soruları her konum için ayrı ayrı sorabiliriz, ama nereden bakarsanız bakın algıda bir değişiklik yoksa… Güvenlik bir ihtiyaç değildir, GERÇEKTE; bir sorun, bir ekonomi  olursa,  gerek duyulan popilist bir kavram ve eylemdir……

Aslında bu kavramı şekillendiren sosyal hayatın kendisi, karşılıksız yaşama hakkı veya alan gaspı, kişisel ego, toplumsal ego, kurumsal ego ve pragmatisim dir….

Kurallar, uygulanması için kurallar, uygulanmadığında uygulanacak kurallar, kuralları koruyacak kurallar ve kabullenilmiş kurallar vs. bu böyle sürüp gider ve adı GÜVENLİK olur.

Kuralların getirdiği güvenlik kuralları ve sistematik güvenlik azalması..

-kuralların ihlali

-kuralların uygulanmaması

-kuralların geçersizliği

-kuralların dönüşümü

-yeni kuralların konulması

-karşılıksız kurallar

-basit kurallar

-kuralların alışkanlığa dönüşmesi

-kuralsız kural koyucular

-işlevsiz kurallar

-kişiye özel kurallar

-kuralların suça dönüşmesi ve kuralsız güvenlik..

AVM ler ; yukarıda yapılan negatif analizin tipik özelliklerini taşır.

Bir AVM de profesyonel güvenliğin tesis edilebilmesi için paydaşların algısı çok önemlidir. Paydaşlar; müşteriler, ziyaretçiler, çalışanlar, işletme sahipleri ve güvenlik unsurları, her bir paydaşın AVM de oluş sebepleri  farklıdır, alış- veriş, vakit geçirme, sosyal ihtiyaç ve etkinlik, yeme –içme, ticaret  vb. gibi; kendi pozitif kuralları olan bu yaşamsal faktörler, fiziksel olarak kapalı ve sınırlı bir yapı içerisinde, sosyolojik anlamda psikolojik ve iletişim boyutlardan geçmek durumundadır.

AVM leri diğer toplumsal yaşam alanlarından fiziki olarak ayıran özelliklerden birincisi ve en önemlisi;

4 yaşam ortamından oluşmasıdır:

Yakın çevre

Otopark iç – dış

Giriş-çıkış ve bağımsız alan

Ticaret alanları

Burada dikkat edilmesi gereken; her yaşam alanında güvenlik ikliminin farklı olmasıdır. Ancak bir zincir halkası gibi birbirine de bağlıdır.

Örnek; Büyük bir alışveriş merkezindeki bir dükkan sahibi, kendi dükkanı için en üst düzeyde yangın önlemleri alsa da aynı çatı altındaki diğer dükkanların ne yaptığını kontrol edemez.

Herhangi birindeki büyük bir yangın bütün alışveriş merkezinin zarar görmesine ve haftalarca veya aylarca kapalı kalmasına neden olur.

AVM ler belirli saatler arasında toplumsal yaşamın aksiyon halinde olduğu küçük şehirler  gibidir.

Mağazalar

Yemek ve kafeler

Otopark

Etkinlikler

Bir AVM nin en kritik noktası giriş- çıkış kapılarıdır, sorunun başlangıcı burasıdır. Sonrasında diğer bölümler gelir, aynı zamanda konumlandığı ilçe, sokak, cadde gibi alanların demografik durumu ile etkileşim halindedir. Aslında AVM lerde güvenlik kavramı alışılmış ve süregelen bir anlayış ve algının karşılığıdır.

AVM ler ticari bir kaygı ile güvenlik algısı arasında sıkışıp kalmış yaşam alanlarıdır. Ancak benzer yaşam alanları gibi tercihini ticari kaygıdan yana kullanmıştır, bu göre göre yaşanan bir çelişkidir.

Yoğun ve süreli yaşamların bulunduğu alanlarda güvenlik algısını bir den çok statik ile paylaşmak toplumun olağan alışkanlığıdır. Alışkanlıkların kurallara dönüşmesi, güvenliğin anlamsız tekrarıdır.

Eğer bir otoritenin etkisi ve emredilen bir kural yoksa veya temayül haline gelmişse orada güvenlikten bahsedilemez, önlem sadece görüntüden ibarettir.

Nitekim AVM ler , bu tesbitin en belirgin özelliklerini taşır, bütün paydaşların tek ortak noktası  görüntüde kalmış, tekrar edilen etkisiz kurallardır. Bunun kullanılan terminolojisi “caydırıcılık” tır. Genel güvenliğin de açmazlarından olan “caydırıcılık” güvenlik algısının zayıf veya olmadığı toplumlarda sığınmacı bir önlem ve etkisiz elemandır. AVM girişinde yapılan aramalar, x ray geçişleri, otoların arka bagajlarının açılıp, kapanması vb.gibi

Alışverişe yönelmiş bir kalabalığın kurallar ile entegrasyonu nasıl sağlanır ? rahat ve istedikleri bir alış veriş veya sosyal yaşam sunmak; nerede güvenlik kavramı ile buluşacak ve nerede çelişecektir ?

AVM ler ve benzeri süreli ve sınırlı yaşam alanları; ticari kaygı ve marka değeri oluşturma amacı ile güvenliği daha doğrusu emniyette olma durumunu, basit ve etkisi azalmış veya yok olmuş gündelik yöntemlerle suistimal etmektedirler, ekonomik amaçlı olarak paydaşlar bu süreci yaşamak zorundadır.Aslında bu alışkanlığın geri dönüşümü ekonomik kayıp  olarak ağır olacaktır.

En basit anlamı ile AVM girişinde güvenlik prosedürleri kendisine uygulanmayan bir ziyaretçinin; özel güvenlik görevlisini ikaz ederek, uygulamayı hatırlatması veya kurallara uyması Güvenlik Algısı nın zirve noktasıdır ….

Kuralların uygulanamamasının / uygulanmamasının veya seçici davranılmasının, AVM de Emniyette Olmamanın başlangıcı olduğunu fark edebilen… bilinç.. iklim ve kültür

Bagaj bakmanın, AVM dışında trafik kurallarını ihlal etmesi  ve başka bir risk oluşturması da bir bilinç.. iklim ve kültür…

Otoparklarda olmayan devriye görevi….bu yetmezmiş gibi sorumluluk kabul etmeyiz levhaları…kapalı otoparklardaki ışık seviyesinin yetersizliği….toplanma yerleri vs…işte kuralsızlığın kuralları

Alışılagelmiş bir yönetim modelinin hüküm sürdüğü AVM lerde  “güvenlik” algısı düşük bir süreç yaşamaktadır.

Güvenlik kavramının gerek teorik gerekse pratik tanımlaması AVM nin yönetim şekline göre yapılmaktadır, güvenlik unsurları ile işletme sürekli çatışma halindedir. Bu çatışmadan güvenlik etkilenmiş ve mutasyona uğramıştır.

Bu yüzden ziyaretçilerin ve toplumun gözünde rutin haline dönüşmüş güvenlik önlemleri bir süre sonra etkisizleşir, alışkanlık olur, alışkanlıklar suçların sızma yerleridir.

AVM girişindeki rutin kontroller, ziyaretçi tarafından önemsiz karşılanır, karşı tepkiler oluşabilir, önleyici güvenlik prosedürleri ortadan kalkmış yerini anlamsız kurallara bırakmıştır.

…telefonunuzu ve üzerinizdeki metal eşyaları her girişte yan tarafa bırakın, x ray den vs. geçin…. AVM de her türlü suçu işleyebilirsiniz..içeri girerken girmesi veya taşınması yasak çoğu maddeyi içeride bulabilirsiniz silah olabilecek her şey, bomba yapmak için gerekli kimyasallar vb. gibi, o halde AVM deki güvenlik pratiği nedir ? marka değeri önceleştirilmiş bir yönetim güvenliği sağlayabilir mi…?

AVM girişindeki kontrolün hangi amaçla yapıldığını paydaşların tamamının bilmesi ve algılaması gerekiyor….. güvenlik için yapıldığına inanması gerekiyor….

AVM kapısındaki x ray vs. aramasının olabilecek veya olacak saldırıları, suçları engellediğini kim söyleyebilir? AVM de bir çok güvenlik noktası ve alınması gereken önlem vardır, ÖGG nin bulunmadığı… Güvenlik yaşamsal fonksiyonların tamamını kapsar…

Sosyal yaşamın etkileşimi içerisinde; bireysel ve toplumsal algı kaybına göre Güvenlik tanımı şekillenmiştir. Süreli ve sınırlı yaşam alanlarında güvenlik kavramı sadece Özel Güvenlik Görevlisi ni kapsamaktadır. Teknoloji de ekonomi karşısında tek düze kalmıştır, önleyici vasfını yitirmiştir. Aslında GÜVENLİK statik değil, dinamik bir kavramdır. Böyle olduğu gibi toplumun bütün aksiyonlarında yer alır…

AVM lerdeki güvenlik faaliyetleri AVM iklimi ile entegre olmak zorundadır. Ekonomik kaygı için alınan önlem veya üstü örtülen olay  ve değerlendirmeler güvenlik faaliyetlerine katılmalı, bilgilendirme yapılmalıdır. Gerçek güvenlik düzen ve düzensizlik içerisinde sağlanmalıdır.

Örnek; x ray, kapı dedektör, el dedektörü nün verdiği ikaz sesi bir şeyleri değiştirmiyorsa, engellemiyorsa, durdurmuyorsa, sonuç alınmıyorsa bu önleyici faaliyetin daha ne kadar  etkili olacağı sanılır….

Güvenlik ayrı  idari yapı ayrı hareket ederse sorun oluşur.. ayrıca müşteri algılarının incelenmesi, değerlendirilmesi güvenlik mekaniği ile paylaşılması gerekmektedir. AVM paydaşlarından kadın ve yaşlı müşterilerin emniyet ve güvenlik kaygıları daha büyüktür vb. gibi…

Pazarlama Stratejisi / Güvenlik Stratejisi ile aynı seviyede olmalıdır. Bilinmeyen veya israrla kabul edilmeyen bir konu da, toplumsal yaşamın her aşamasında güvenlik kavramının mutlak olduğudur.

Toplum Psikolojisi ile ilgili güvenlik ve idari personel ve diğer alanlarda çalışan personelin mutlak eğitilmesi  ile entegre edilerek GÜVENLİK YÖNETİŞİMİNİ oluşturması gerekir.

Bina iç dekorasyonu ve planlaması meydana gelebilecek olaylar ve acil durumlar için çok önemlidir. Güvenlik özelliği olmayan fiziki yerleşmeler, güvenlik riskleri oluşturur ve tehdit eder.

AVM lerde güvenlik problemlerini ortadan kaldırmak veya azaltmak için iyi eğitim almış ve algısı kuvvetli  personelin istihdam edilmesi gerekmektedir ancak daha fazla ve daha iyi eğitim maliyetlidir.

AVM lerdeki güvenlik önlemleri profesyonel anlamda artırıldığında suç faaliyetlerinin azaldığı, satışların arttığı görülmüştür.

AVM ler deki  iç ve dış sirkülasyonlar kesin bir analize tabi tutulmalıdır. Oluşturulacak sentez AVM nin her açıdan güvenlik kültürünü gösterecektir. Bu da alınacak önlemlerin alt yapısıdır.

Emniyet ve güvenlik kaygıları, önleyici faaliyetleri artıracaktır. Bu aksiyon Marka Değeri ile doğrudan ve mutlak ilişkilidir. Müşteriye yönelik alınan her türlü güvenlik önlemi ;

Makul ve inandırıcı olmalı..

Gerekçeli, öncelikli, süreli, sınırlı veya kalıcı olmalı..

Algısı olmalı..

Tek taraflı olmamalı..

 Aşamalı olmalıdır.

Ülkenin güvenliği; şehirlerin yaşamı, şehirlerin güvenliği, süreli ve sınırlı yaşam alanlarının güvenliği ile doğru orantılıdır.

Özer Özben

E.Emniyet Müdürü

Güvenlik Uzmanı / Analist

 

   

Yorum Yapın