Özel Güvenlik Dünyası
http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/gorev-birimlerinde-aksiyon-plani-hazirlamak.html
Export date: Sun Jan 26 15:00:44 2020 / +0000 GMT

Görev Birimlerinde Aksiyon Planı Hazırlama


Amaç


 Proje ve birimlerde meydana gelebilecek olaylar veya öngörülen olayların bir senaryo dâhilinde içerisinde incelenmesidir. Bu inceleme sonunda önleyici güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve olaya müdahale yapıldığı anda etkili ve çabuk sonuca ulaşmasıdır.


Neden Örnek Olaylar ve Aksiyon Planı?


Riskler, şirketler ve kuruluşlar tarafından çok iyi belirlenmeli; planlanmalı ve yapılan planlar tatbikatlarla canlı tutulmalıdır. Riskler oluşmadan önce sezilebiliyorsa bunlardan kaçınmanın veya onları minimize etmenin yolları bulunmalıdır. Bunu sağlarken de önceden yaşanmış olayların değerlendirilmesi veya yaşanabilecek olayların ne gibi plan dâhilin de çözülebilecği saplanmalıdır.


Ayrıca riskler etkin bir şekilde yönetilmesine rağmen, belli bir rehavet dönemine girildi ise gene istenilen sonuca ulaşılamayacağı bilinmelidir. Sonuçta olan öncelikle insanlara, şirketlere veya kuruluşların imajlarına olacaktır.


Aksiyon planlarının hazırlanmadığından dolayı maddi zararlar (örneğin havaalanında bir depoda yangın ve bunun canlı yayında izlenilmesi), şirket veya kuruluş imajına zarar verecek veya insan kayıplarına sebebiyet verebilecektir. Benzer durumlar yüksek riskle çalışan havaalanları(uçak kaçırmaları gibi) veya düşük riskle çalışan alış-veriş merkezleri için de geçerli olacaktır. Hatta şirketler, riskleri yönetmenin yanında, işin devamlılığının sağlanması planlarını da yapmak durumundadır.


Aksiyon planlarında projelerin farklı olması ve görev yeri özel talimatlarının kurumun isteklerine göre planlanmasından dolayı. Farklılıklar göstere bilir. Aksiyon planı hazırlarken birimlerin kendine uygun bir şekilde planlarını oluşturması şarttır. Aksiyon planlarında bir standart oluşturmak zordur ama temel kuralların bilinmesi olaya daha hâkim olma ve hızlı bir şekilde çözümünü sağlar. Örneğin olay esnasında haber zincirinin nasıl olması gerektiği temel olarak bilinmesi bütün proje ve birimlerde aynı şekilde uygulan bilir.


Plan hazırlarken mevkiler ve olay yerleri bire bir olmalıdır. Kişi adları gerektiği yerde kullanıla bilir. Aksiyon planlarda olayların özelliğine göre süre tahminleri yapılarak olaya hızlı müdahale edilmesi sağlanmalıdır. Örneğin birimde çıkan yangında itfaiye ve ambulansların gelme süreli bilinmelidir.


Örnek Olay İnceleme Yönteminin Faydaları


1- Örnek olay incelemesi, Özel Güvenlik Görevlileri?nin anlama, kavrama, analiz etme, sentezleme, değerlendirme ve yorumlama gibi birçok yeteneklerini geliştirmelerine fırsat tanır.


2-Örnek olay incelemesinde Özel Güvenlik Görevlileri?nin, belli bir konu hakkındaki bilgilerini, anlayışlarını ve becerilerini uygulamaya koyma imkânı bulur.


3-Örnek olay incelemesi, Özel Güvenlik Görevlilerinin belli bir konu veya olay hakkında birlikte çalışma imkânı sağlar.


4-Örnek olay incelemesi, Özel Güvenlik Görevlileri?nin düşünme becerilerini geliştirir.


5-Örnek olay incelemesi, Özel Güvenlik Görevlileri?nin problem çözme becerilerini geliştirir.


6-Örnek olay incelemesi, öğretimde Özel Güvenlik Görevlisi merkezli bir yaklaşımı temsil eder.


7-Olayları önceden tahmin edilerek çabuk karar verme ve çabuk müdahalede bulunma imkânı sağlar.


8-Risklerin bilinmesi zaman kaybını önleyerek risklere odaklanmayı sağlar.


Örnek Olay İnceleme Yönteminin Sınırlılıkları


1- Düşünülen sorun hakkında bir örnek olay yazması veya bulması bazen güç olabilir.


2-Örnek olayın çözümü uzun zaman alabilir.


3-Örnek olay incelemesi yönteminin kalabalık gruplarda uygulanması zordur.


Aksiyon Planı Hazırlarken Dikkat Edilecek Hususlar1-Olayların abartmadan gerçek zaman dilimlerine uygun olarak sıralayın.

2-Olaya müdahale tarzını açıkça bildirin


3-Olaylara müdahale edecek görevlileri görev pozisyonlarını belirtin.


4-Olaylara müdahalede tahmini süreleri belirtin.


5-Olayları projenin bulunduğu gerçek mekânlara göre değerlendirin


6-Sık yaşanan olayları risk derecesine göre değerlendirerek üzerinde birkaç aksiyon planı hazırlayın


7-Örnek bir olayı projenin özelliğine göre ( gece / gündüz, yoğun olan zamanlar / yoğunluğun az olduğu zamanlar ) diye değerlendirerek olay aksiyonlarının varyasyonlarını sıralayın.


8-Olayları değerlendirirken aksiyon planlarını değişen kurallar ve uygulamalara göre sık sık yenileyin.


9-Ayrıntıya fazla girmeden yapılacak sıralamayı net bir şekilde yazın.Örnek Olay İnceleme Sürecinde Yer Alan İşlemler


1. Aşama:


Duruma Yönelme


?Güvenlik Eğitmeninin olayı anlatması? Güvenlik Eğitmeninin olayları gözden geçirmesi

2. Aşama:


Sorunları Tespit Etmek


? Güvenlik Görevlileri tartışmak için bir politika seçerler? Güvenlik Görevlileri değer ve değer çatışmalarını saptarlar? Güvenlik Görevlileri olayın sorunları saptarlar

3. Aşama


Öneri Geliştirme


? Güvenlik Görevlileri öneri geliştirirler? Güvenlik Görevlileri ortak önerileri belirlerler

4. Aşama


Tartışma Araştırma


? Bir önerinin olumlu ve olumsuz yönlerini saptama? Değer çatışmalarını netleştirme? Öncelikleri saptama, bir değerin diğerinden ne kadar önemli olduğunu saptama ve ikincinin nasıl önleneceğini gösterme

5. Aşama


Önerileri Sadeleştirme ve Geliştirme


? Önerilerin, gerekçelerin sunulması ve benzer durumların incelenmesi? Güvenlik Görevlileri öneriler geliştirmesi

6. Aşama


Olayları Sınama


? Tahmin edilen sonuçların ortaya çıkıp çıkmadığına bakılması ve olgusal geçerliliğin incelenmesi
Post date: 2012-04-05 20:11:09
Post date GMT: 2012-04-05 17:11:09

Post modified date: 2012-07-16 12:33:38
Post modified date GMT: 2012-07-16 09:33:38

Export date: Sun Jan 26 15:00:44 2020 / +0000 GMT
This page was exported from Özel Güvenlik Dünyası [ http://www.ozelguvenlikdunyasi.com ]
Export of Post and Page has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com