Genel Kolluk?Özel Güvenlik İlişki ve İşbirliği/Önsöz

11 08 2011 | Ekleyen: | Konu: Genel Kolluk-Özel Güvenlik İlişki ve İşbirliği-Kitap

Sayın Yusuf Vehbi Dalda tarafından yazılan ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Özel Güvenlik Okullarında okutulmak üzere tavsiye edilen kitaplar arasında olan “Genel Kolluk Özel Güvenlik İlişki ve İşbirliği” isimli kitap, sitemizde bölümler halinde yayımlanacaktır.

YAZAR HAKKINDA

 

Yusuf Vehbi DALDA: Polis Koleji ve Akademisi Mezunu, AÜ DTCF-Fransız Filolojisi ve Fransız Yüksek Okulu Mezunu. İstanbul, Ankara, Mardin ve Antalya illerinde görev yaptı. 5,5 yıl Interpol, 2 yıl Koruma Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. Birleşmiş Milletler Türkiye Temsilciğinde 3 yıl Güvenlik Sorumlusu olarak görev yaptı. 2003 -2004 yıllarında GUSOD? a özel güvenlik yasa hazırlığında ?fahri danışmanlık? yaptı. Bu süre içinde Fransa?da Özel Güvenlik Okulu?nda incelemede bulundu, mevzuat ve uygulama ile ilgili araştırma yaptı. 2004 Nisan-Temmuz aylarında İstanbul Ticaret Odası Meslek Edindirme Projesi doğrultusunda ?Özel Güvenlik ve İş Yeri Emniyeti? isimli eğitim projesinde görev aldı ve eğitmenlik yaptı.

 

Fransızca ve İngilizce bilmektedir. 

2004?2006 yıllarında OGA-Özel Güvenlik Eğitim Merkezi Kurucu ve Yöneticisi olarak görev yaptı. Halen, İstanbul Özel Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri Şirketi Koordinatör ve Yöneticisi, Interofis Araştırma & Danışmanlık Şirketi sahibi ve Genel Müdürlüğünü yürütmektedir.

 

  • Kolluk Görevlileri İçin Pratik Konuşma Rehberi (1984) (İngilizce, Fransızca, Türkçe )
  • Yabancılar İçin El Kitabı (1990 Ortak-Eser)
  • Özel Güvenlik Teşkilatı Mensupları Eğitim Rehberi,(1998-Ortak eser)
  • Özel Güvenlik Meslek Mevzuatı Kitabı (2004-ortak eser)       
  • Karşılaştırmalı Kriminoloji  (2004-Fransızcadan çeviri) yazarıdır.

 

www.spntr.net  Güvenlik Portalı yazarıdır. 

1998 yılından itibaren Sivil Havacılık güvenliği, özel güvenlik ve özel dedektiflik ile ilgili çok sayıda çevirisi ve makalesi bulunmaktadır. 

GÜSOD ve OGHİŞDER?in fahri üyesi,

TÜMGED? in asli üyesi ve Ankara Temsilcisi

Özel Dedektifler Derneği Başkan Vekili ve Ankara Temsilciği görevini yürütmektedir.

        

ÖNSÖZ

 

2004 yılında ?özel? bir yasanın -5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair kanunun- çıkartılmasından sonra geçen 5 yıla yakın, ?birinci dönem? olarak adlandırılacak sürede, özel güvenlik uygulamaları ülke düzeyinde yerleşip yaygınlaşarak, genelde toplumda kabul edilir duruma gelmiştir. Aktif olarak çalışan özel güvenlik görevlisi sayısı 200 bini aşarak polis sayısını[i] geçmiş, genel kolluk sayısına ulaşmaktadır[ii] .

Bununla beraber, şimdiye kadar, sözü edilen bu kanunun birinci maddesinde yer alan ?kamu güvenliğini tamamlayıcı mahiyetteki özel güvenlik hizmetleri? ifadesini tam olarak doğrulayacak nitelikte bir uygulamaya henüz ulaşılamamıştır. Bunda en önemli etken, esasında bir bütün olan ?güvenlik hizmetlerinin? yerine getirilmesinde,   yeni oluşturulan özel güvenlik ile genel kolluk arasındaki ilişki ve işbirliğinin ne şekilde tesis edileceğinin tam olarak belirlenmemiş olması ve daha da önemlisi, bunun gerçekleştirilmesine zemin hazırlayacak kalıcı bir mekanizmanın oluşturulmamış olmasıdır.

Yasada bu amacı gerçekleştirecek düzenlemeler bulunmakla beraber, bunlar biraz dağınık ve de muğlâk kalmaktadır.

Diğer taraftan, geçmiş yıllarda polisler, kendilerine sayısız kanunlarla verilen ilgili ve ilgisiz birçok iş nedeni ile üzerlerindeki yükün çok fazla olduğundan şikâyet etmişler ve bunların azaltılmasını istemişlerdir. Buna geniş ölçüde imkân verecek olan yasanın çıkarılma gerekçelerinden birinin, ?Polisin yükünü azaltmak ve asli görevini daha iyi yapmasında imkân sağlamak ?  olmasına rağmen,  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra, bu yükten tamamen kurtulmak için şimdiye kadar bu yönde henüz ciddi bir adım atılamadığı da görülmektedir.

Şimdi, geçen 5 yıllık süre içerisinde gelen çeşitli talepler ve şikâyet ile uygulama sırasındaki denetim ve tespitlerden sonra, önce  genelge olarak çıkartılan  ve bilahare üzerinde uzun süredir çalışılan yönetmeliğin yayınlanması ile  yapılan    düzenleme ile  eğitim müfredatına eklenen ?Genel Kolluk İlişkiler?[iii] dersi ile  ?Genel Kolluk-Özel Güvenlik? irtibat ve işbirliği için önemli bir adım atılmakta olduğu görülmektedir.

Özel güvenlik uygulamalarına çok daha önceki yıllarda başlamış olan bazı ülkelerde bu alanda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Giderek polis üzerindeki pek çok işin tedricen özel güvenliğe kaydırılmaya başlanmış ve oluşturulan sağlıklı ve kalıcı mekanizmalar ile de Genel Kolluk-Özel Güvenlik arasında iyi bir irtibat ve işbirliği imkânı oluşmuştur. Ayrıca, ortak projeler yapılarak, doğası gereği aynı safta yer alan ?suçla mücadelede?, suçların önlenmesi ve suçluların yakalanması yönünde somut proje ve çalışmalar yapılmıştır.

Müfredata eklenen bu dersin, bu yönde iyi bir vesile teşkil edeceği ve ileriki 5?li 10?lu yıllarda bu alanda çok daha iyi mesafeler kaydedileceği değerlendirilmektedir.

Özel Güvenlik Temel Eğitim müfredatında  ?Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları? ile  ?Güvenlik Tedbirleri? dersleri bulunmaktadır. Konunun hukukî boyutu tüm yönleri ile bu derslerin konusunu teşkil etmektedir. Bu nedenle, eldeki çalışmada kapsam, Genel Kolluk-Özel Güvenlik ilişki ve işbirliği ile sınırlı tutulmuş ve görevler sadece ilgili olduğu ölçüde ele alınmıştır.

Bu çalışmanın amaca uygun olması ve yaşanan gerçekleri yansıtması açısından, 5 yıldır bu alanda hizmet veren ve konular üzerinde araştırma yapan meslektaşlarla istişare edilerek hazırlanmıştır. Öncelikle benden bu çalışmayı talep ederek güven ve güç veren TÜMGED Başkanı Cem Orçun ve Yardımlarını esirgemeyen;

 Özel Güvenlik alanında ilk ve en kapsamlı eseri hazırlayan ve eğitmen olarak sektöre ciddi katkıda bulunan Diyarbakır Gaffar Okan Meslek Yüksek Okulu Müdür Vekili Ahmet Karagöz?e;

Her daim ciddi ve bir hukukçu titizliği en ince incelemeyi yapan ,yazar ve eğitmen olarak Özel Güvenliğe katkıda bulunan Baki Özer?e,

Aydın Özefe Güvenlik Şirketi Kurucu ve Yöneticisi Alper Uzungüngör? e;

Temag Güvenlik Yöneticisi ve Ankara OGHİŞDER Başkanı M. Tayfun Acarlı?ya

Hazırladığı sunumdaki şemaları kullanma izni veren Garanti Bankası Güvenlik Müdürü Selçuk Özkayrım?a

Kapak düzenini yapan İstanbul Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş Bilgisayar uzmanı Ertan Kubilay ile burada adını sayamadığım görüş ve öneride bulunan çok sayıdaki kamu ve özel güvenlikteki meslektaşlarım ve bu alanda eser yazan tüm değerli yazarlara teşekkür ederim.

Ayrıca ?Her başarılı erkeğin arkasından bir kadın vardır? sözünü doğrulayan yanımdaki ?3? özel kadınla diğer birçok başarılı erkekten daha fazla şanslı olduğumu düşünüyorum.  Yaptığım her çeviriyi ve yazdığım makaleleri, yazım ve anlatım açısından düzenleyerek güncelleyen ve gençleştiren ?Mutlu Aile?m? den Türkçe öğretmeni eşim Emel Dalda?ya, Hacettepe İngilizce İktisat Bölümü Mezunu, Garanti Bankası?nda Uzman Yardımcısı olarak çalışan büyük kızım Dilek Dalda ile ODTÜ?de klinik psikoloji yüksek lisans öğrencisi olan küçük kızım Başak Dalda?ya, bitmeyen desteklerinden dolayı şükranlarımı sunarım.

İlk birinci yıldaki sürede bu gelişmelere yapılan çeviri ve makalelerle[iv] katkıda bulunan biri olarak bu çalışma ile de özel güvenlik sektörüne katkıda bulunabileceğime inanıyorum.

İlgililere yararlı olması dileğiyle?

 

 ANKARA  16 HAZİRAN 2009  

 Yusuf Vehbi DALDA

 Özel Güvenlik ve Eğitim Danışmanı

 [i] 209.694 (Sivil kadrolular da dâhil), www.egm.gov.tr Stratejik Geliştirme Daire Başkanlığı 2008 Mali Faaliyet Raporu sh.8

[ii] Genel Kolluk (Polis, Jandarma, Sahil Güvenlik: 201.012+280.000+2200 =483.212 Almanak Türkiye 2005,Güvenlik Sektörü ve Demokratik Gözetim Mayıs 2006 

[iii] Yön. Ek:12 ve 13

[iv]Polis Dergisi-Çağın Polis Dergisi- Özel Güvenlik Dergisi ve diğer Dergiler

                                                        

   

Yorum Yapın