Geçici Personelin Giriş Kontrol Esasları

25 06 2011 | Ekleyen: | Konu: Bina Güvenliği, Güvenlik Uzmanlık Alanları

Şirketlerin ana faaliyeti dışındaki hizmetler için kendi bünyesinden kaynak ayırmak yerine, bu tür hizmetleri yüklenici firmalara yaptırmaları, dönemsel iş gücü ihtiyaçlarını geçici personelle karşılamaları gibi uygulamalar ilave güvenlik risklerini ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda yakın tarihimizde en belirgin örnek, Sabancı Suikastı olarak bilinen olaydır.

10 Ocak 1996 günü saat 10.30 sularında Sabancı Center’a “temizlik görevlisi” kılığında gelen iki kişi, toplantı halinde bulunan Sabancılar’ın en küçüğü Özdemir Sabancı ve Toyota?SA Genel Müdürü Halûk Görgün’e silâhlı saldırıda bulundu. Sabancı ve Görgün olay yerinde ölürken, kaçmaya çalışan saldırganlar, önlerine çıkan sekreter Nilgün Hasefe’yi de öldürdüler.

Olayla ilgili yapılan açıklamaya göre saldırganlardan birisinin 1977 Sivas doğumlu Zeliha Erdal olduğu açıklandı. Erdal’ın bir süre önce Sabancı Center’a iş amacıyla başvurduğu ve Center’in temizlik işlerini yapan taşeron bir temizlik şirketinde işe başladığı bildirildi. Erdal’ın işe girerken verdiği ikametgahtaki adresinin yanlış olduğunu belirten yetkililer, yapılan araştırmada belirtilen adreste Zeliha Erdal diye bir kişinin oturmadığını açıkladılar. İşe giren Erdal’ın kendisine manyetik kart verildiği, ancak daha sonra 2 tane manyetik kart daha çıkarttığı öğrenildi. Erdal’ın 1995 Haziran?Temmuz aylarında Eminönü’nde pankart asarken yakalandığı ve Dev?Sol militanı olarak emniyet kayıtlarına geçtiği anlaşıldı. 

Geçici personelin başka bir firma bordrosunda çalışmaları ve bu firmaların işe alım prosedürlerine tabi olmaları, ayrıca bu personelin çalışma sürelerinin bazen çok kısa olması ana firmanın güvenlik departmanları tarafından bu işlemlerin yeterince kontrol edilmesini zorlaştırmaktadır. Ancak, çalışma süresi ve yeri ne olursa olsun, bu kişilerin belirli bir prosedüre tabi tutulması elzemdir. Bu prosedürün birinci maksadı, söz konusu geçici personelin suç kaydının olup olmadığının belirlenmesi olmalıdır ama güvenlik departmanlarının bu konuda kolluk kuvvetlerinden yardım almaktan başka bir seçeneği yoktur.   

Bu kapsamda güvenlik departmanlarına yardımcı olacak yasal mevzuat; 26/06/1973 tarihli ve 1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak 13/07/1974 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmeliktir.  Kanun ve yönetmeliğin ilgili maddeleri aşağıdadır.

Kanun Madde 1 ? Bu Kanunda sayılan, özel veya resmi, her türlü konaklama, dinlenme bakım ve tedavi tesisleri ve işyerleri ile konutlarda geçici veya sürekli olarak kalanlar, oturanlar, çalışanlar ve ayrılanların kimliklerinin tespiti ve bildirilmesi bu Kanunun hükümlerine göre yapılır.

Kanun Madde 4 ?…………….. tesislerin sorumlu işleticileri, müesseselerinde sürekli veya geçici olarak çalıştırdıkları kimseleri ve bunların ayrılışlarını, örneğine uygun kimlik bildirme belgesi doldurarak, 24 saat içinde bağlı oldukları en yakın kolluk örgütüne bildirirler. Kolluk örgütüne bildirilerek çalıştırılanlara, sorumlu işletici tarafından doldurulup onaylanan, örneğine uygun bir kimlik kartı verilir.

Kanun Madde 9 ? Bu Kanun hükümlerine göre kimlik bildirme belgesini yetkili idareye vermekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı ve diğer resmi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri tesislerinde barındıramaz, konut ve işyerlerinde çalıştıramaz.

Yönetmelik Madde 5 – Bu Yönetmelik hükümlerine göre kimlik bildirme belgelerini en yakın yetkili genel kolluk örgütüne vermekle yükümlü tutulanlar, kimliğini nüfus hüviyet cüzdanı veya diğer resmi geçerli belgelerle ispat edemeyen kimseleri, tesislerinde barındıramaz, konut ve iş yerinde çalıştıramaz.

Yönetmelik Madde 8 – …..  her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinin sorumlu işleticileri tarafından; buralarda sürekli veya geçici olarak çalıştırılanların kimlikleri, iki örnek ÇALIŞANLARA AİT KİMLİK BİLDİRME BELGESİ (Form: 2) ne yazılır ve (a) bendi kapsamında olanların belgesi 24 saat, (b) bendi kapsamında olanların belgesi üç gün içinde en yakın yetkili genel kolluk örgütüne verilir.

Her iki mevzuatta belirtilen hükümler, güvenlik departmanlarına geçici personelin kimlik bilgilerinin kolluk kuvvetleriyle koordine edilmesi fırsatını vermektedir. Ancak, Güvenlik Departmanı bununla yetinmeyip geçici personelin kontrolüyle ilgili aşağıda belirtilen bazı ilave tedbirleri almalıdır.    

Refakat Devriyesi Görevlendirmek: Bina veya tesis içerisinde, özellikle kritik nokta ve bölgelerde geçici olarak çalışacak geçici personelin çalışmalarına refakat etmesi için bir güvenlik görevlisi görevlendirilebilir. 

Yüklenici firma ile işbirliği: Sürekli çalışılan yüklenici firmalara, işe yeni başlayacak çalışanlara sunulmak üzere hazır bir eğitim programı verilebilir ve yüklenici firmadan bir personel eğitici olarak ana firma güvenlik departmanı tarafından eğitilebilir. Bu yöntem, hem geçici personelin ana firma güvenlik prosedürlerine hakim olmalarını, hem de güvenlik tedbirlerine katkıda bulunmalarını sağlar. 

Giriş-çıkış noktalarını kısıtlamak: Geçici çalışanların sadece ihtiyaç duyulan noktalardan binaya giriş çıkış yapmaları ve bina içinde işlerini yapmaları için gerekli asgari bölgelere erişebilmeleri sağlanmalıdır.

Giriş kontrol sistemi yazılımıyla giriş yetkilerini düzenlemek:  

  • Kritik bölgelere girişlerin refakatli olarak tanımlanması
  • Kartında yetki tanımlanmayan yerlere giriş yapmak isteyenlerin belirlenmesi ve bu girişimin soruşturulması,
  • Mümkünse resimli giriş kartı verilmesi ve kartlar okuyucuya okutulduğunda sistemden resimlerinin teyid edilmesi, ,
  • Yetkisiz kişilerin çıkış yapmadan yakalanması veya kartların bina dışına çıkarılmasını önlemek için ana giriş kapılarına da kart okuyucu monte edilmesi,
  • Giriş kartlarının zamanca kısıtlanması, belirlenen çalışma süresi sonunda geçersiz hale gelmesi, 

 

   

Yorum Yapın