City Security Group-STADYUM GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMASI

12 11 2013 | Ekleyen: | Konu: Fuarlar Seminer ve Konferanslar, Spor Güvenliği

? Her 10 kişiden 7?si stadyumları güvensiz bulmaktadır.

? Her 4 kişiden 1?i «şiddet» sebebiyle stadyuma gitmemektedir.

? Güvenlik endişesi, her 3 kişiden 1?i için ailesiyle birlikte stadyuma gitmeye engeldir.

? Her 10 kişiden 8?i stadyuma giden bir yakını için endişelenmektedir.

? Stadyuma gidenlerin % 73?ü stadyuma gittiğinde ya şiddete maruz kalmakta ya da şiddete tanık olmaktadır:

? %13fiziksel şiddete maruz kalmakta,

? %30?u sözlü şiddete maruz kalmakta,

? %30?u fiziksel veya sözlü şiddete tanık olmaktadır.

? Katılımcıların

? %58?si yalnızca fanatik grupların

? %36?sı sıradan kişilerin stadyumlarda şiddete sebep olduğunu düşünmektedir.

? Katılımcıların %66?sı spor müsabakalarında görev yapan özel güvenlik görevlilerinin eğitimini yetersiz görmektedir.

? Her 10 katılımcıdan 7?si spor güvenliği konusunda eğitim almış özel güvenlik personellerinin stadyumlarda şiddeti önleyebileceği görüşünde.

? Her 5 katılımcıdan 3?ü spor müsabakalarında güvenliği polisin sağlamasından, 5 kişiden 2?si ise özel güvenliğin sağlamasından yanadır.

? Eğitim ve gelir düzeyi arttıkça, stadyumlarda güvenliği özel güvenlik görevlilerinin sağlamasından yana olanların oranı da artmaktadır.

? Yaklaşık her 10 katılımcıdan 7?si, polis, özel güvenlik ve savcı işbirliğinin sporda güvenliği artıracağını düşünmektedir.

? Gelir ve eğitim düzeyi arttıkça, polis, özel güvenlik ve savcı işbirliğinin sporda güvenliği artıracağını düşünenler in oranı düşme eğilimindedir.

? Katılımcıların %65?i stadyumlarda ırkçı, ideolojik ve siyasi içerikli slogan atılması ile şiddet suçlarının ve holiganizmin önlenmesi için spor savcılarının görevlendirilmesini uygun bulmakta, %27 uygun bulmamaktadır (%8, fikir beyan etmemekte).

? Eğitim ve gelir düzeyi arttıkça, stadyumlarda spor savcılarının görev yapmasını uygun bulanların oranı azalmaktadır.

? Yaklaşık olarak her 10 katılımcıdan 7?si, genel olarak Türkiye?deki çeşitli kurum ve kuruluşlarda sunulan özel güvenlik hizmetlerinden memnun veya çok memnundur.

   

Yorum Yapın