Güvenlik Uzmanlık Alanları

Engellilerin Yangın Anında Davranış Biçimi

05 07 2012 | Ekleyen:

Evlerimizde meydana gelen bir yangında hayatta kalmamızı; ne kadar çabuk ve emniyet içinde yangın mahallini terk etmemiz belirler. Peki yangını haber almada güçlük çekenler, duyamayanlar, görmeyenler ne yapacaklar? Hem duyamayıp, görmeyenlerimiz ne yapmalıdırlar? Daha kötüsü kötürüm olup hareket edemeyen hem kör hem sağırlar ne yapmalılar? Kör ve sağır olmayıp algılama zorluğu çeken zeka özürlüler, bunaklar,
[devamını okumak için…]Perakendecilikte Ürünler Üzerindeki Güvenlik Baskısının Kaldırılması

05 07 2012 | Ekleyen:

Market/Mağaza satış personeli ile aynı market veya mağazada görev yapan güvenlik personelinin satılan ürün/ürünlere bakış açılarının farklı olması kaçınılmazdır. Satış personeli öncelikle ürünün müşterinin dikkatini çekmesini ardından aynı müşterinin ürünle ilgilenmeye başlayarak özelliklerini ve -Eğer etiketlendirilmemiş ise- fiyatını sormasını, ödeme koşullarına ilişkin bilgi talep etmesini, ürünü denemesini ve bunların sonucunda satışın kapanarak ürünün müşteri tarafından
[devamını okumak için…]Birimlerde Taşeron Firmalarla İlgili Güvenlik Tedbirleri

02 07 2012 | Ekleyen:

Tesislerde ve stratejik birimlerde çalışan taşeron firmaların çalışmaları sonucunda güvenlikde ciddi manada  riskler ortaya çıkmaktadır. Bu risklerin minumun düzeye indirilmesi için bazı uygulalamaların yapılması şarttır. Güvenlik birimlerinin taşeron firmaların çalışmalarını kontrollerini sağlayarak risklerin ve oluşa bilecek olumsuzlukların önüne geçile bilir. Taşeron firmalar İÇ TAŞERON ve DIŞ TAŞERON olmak üzere ikiye ayrılır. İç taşeron sürekli çalışan
[devamını okumak için…]Sivil Havacılık Güvenliği ile ilgili Kurumlar

05 06 2012 | Ekleyen:

 Bu yazı Öğr. Gör. Ahmet Kenan SAYIN?ın ?Sivil Havacılık Güvenliğinde Özel Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliğinin İncelenmesi; (Esenboğa Havalimanı Örneği)? isimli tez çalışması kaynak alınarak hazırlanmıştır. (aksayin44@gmail.com)   Uluslararası Kuruluşlar Sivil havacılık alanında dünyada bulunan uluslararası kuruluşlar; –    Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), –    Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, –    Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC), –    Avrupa Hava Seyrüseferi Emniyeti Teşkilatı
[devamını okumak için…]Yüksek Yapılarda Yangın Güvenliği

05 06 2012 | Ekleyen:
Yüksek Yapılarda Yangın Güvenliği

Son zamanlarda gökdelen olarak tabir edilen yüksek binalarda yaşananlar; hayati önemi bulunan yangın emniyeti için önem kazanmaya başladı. Newyork? taki ikiz binaların 11 Eylül olayları ile yerle bir olması bu önemi daha da arttırdı. Oysa yüksek bina yangınları emniyetsiz kalınan her durumda ve her zaman olabilecek, sonuçları itibari ile de trajik sonuçlar doğuracak yangınlardandır. Çok
[devamını okumak için…]Güvenlik Mühendisliği

27 05 2012 | Ekleyen:

Özel güvenlik sektörünün hızlı gelişimiyle birlikte sektör içerinde ihtisaslaşmalar göze çarpmaktatadır. Özel kurum veya kişilerin güvenlik hizmeti alımlarında özel güvenlik firmalarından danışmanlık hizmeti alarak yapılacak güvenlik hizmetinin maliyeti, riski ve ne şekilde olacağı konusunda hizmet taliplerinde bulunmaktadır. Bu hizmetin verilmesi sıranda konuya hâkim özel güvenlik personellerinden yararlanılmaktadır. Danışmanlık yapan firmaların tecrübeli ve konuya hâkim personellerinin
[devamını okumak için…]Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı (MSHGP)

05 05 2012 | Ekleyen:

Bu yazı Öğr. Gör. Ahmet Kenan SAYIN?ın ?Sivil Havacılık Güvenliğinde Özel Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliğinin İncelenmesi; (Esenboğa Havalimanı Örneği)? isimli tez çalışması kaynak alınarak hazırlanmıştır. (aksayin44@gmail.com) Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı (MSHGP), sivil havacılığın güvenliğini, uluslararası standartlar (ICAO, ECAC) ve kurallar çerçevesinde sağlamak üzere alınacak tedbir ve tedbirlerin ana esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanıp, 24 Aralık 1996
[devamını okumak için…]Sağlık Çalışanlarına Şiddet Ve Özel Güvenlik

05 05 2012 | Ekleyen:

Ahmet Kenan SAYIN. (Öğr. Gör.) Günümüzde sağlık çalışanlarına ve sağlık kurumlarına (Özellikle Acil Servis, Ambulans vb.) yönelik saldırılar veya sürdürülen şiddet, bizleri ve toplumumuzu önemli ölçüde etkiliyor. 5-6 yıl önce İstanbul ilinde gönüllü ilkyardım eğitimleri alarak bir süre kurumumdaki ambulansta çalışma fırsatı bulmuştum. Ambulansta çalışırken ?özellikle ambulans çalışanlarının korunmasında ve büyük hastanelerin acil servisleri başta
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik?te Branşlaşma Ve Uzmanlaşma

05 05 2012 | Ekleyen:

 Özel Güvenlik Hizmetleri?ne Dair Kanun?un çıkmasının kazandırdığı ivme ile hizmet sektörünün alt dallarından biri olan özel güvenlik alanında ?Branşlaşma? ve akabinde ?Uzmanlaşma? (İhtisaslaşma) kavramlarının, kamu ve özel sektör yöneticileri tarafından daha ciddi ve sürekli telaffuz edilmeye başlaması sevindirici bir gelişmedir. Esasen bu durumdan kaçınılamayacak bir noktaya doğru gidildiğini fark eden yönetimler, orta ve uzun vadeli
[devamını okumak için…]Sivil Hava meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik (97/9707)

05 04 2012 | Ekleyen:

Bu yazı Öğr. Gör. Ahmet Kenan SAYIN’ın “Sivil Havacılık Güvenliğinde Özel Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliğinin İncelenmesi; (Esenboğa Havalimanı Örneği)” isimli tez çalışması kaynak alınarak hazırlanmıştır. (aksayin44@gmail.com)   5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun Ek 1?inci maddesine dayanılarak hazırlanan bu yönetmeliğin amacı   Sivil hava meydanlarında, limanlarda ve sınır kapılarında güvenlik ve diğer hizmetlerin tek otoritenin yönetimi altında
[devamını okumak için…]Sivil Havacılık Hakkında Ulusal Düzenlemeler

15 03 2012 | Ekleyen:

  Bu yazı Öğr. Gör. Ahmet Kenan SAYIN’ın “Sivil Havacılık Güvenliğinde Özel Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliğinin İncelenmesi; (Esenboğa Havalimanı Örneği)” isimli tez çalışması kaynak alınarak hazırlanmıştır. (aksayin44@gmail.com)   1960?lı yıllara kadar uçak kaçırma olayları ne devletlerin ne de kamuoyunun ilgisini çeken olaylardan olmamıştır. Bu yüzden bu dönemde, uçak kaçırma eylemini cezalandıracak uluslararası sözleşmeler olmadığı gibi, bu
[devamını okumak için…]Toplantı Salonlarında Güvenlik

15 03 2012 | Ekleyen:

Toplantılar, şirketlerin önemli faaliyetleri, gelecek planları, yeni ürün bilgileri, yeni anlaşmalar vb bilgilerinin rekabet istihbaratının kolay hedefi  haline geldiği faaliyetlerin başında gelmektedir. Şirketin bilgi sermayesini korumak maksadıyla alınacak toplantı organizasyonlarında alınacak güvenlik tedbirleri, toplantının özelliğine farklılıklar göstermektedir. Stratejik önemi olan ve gizlilik derecesi yüksek toplantılarla, genel toplantıların güvenliği sağlanması arasında uygulama ve işleyişlerindeki farklılıklar güvenlik
[devamını okumak için…]Okul Güvenliği: Kavramsal Bir Çözümleme

05 03 2012 | Ekleyen:

Bu makale; Milli Eğitim Dergisinin Güz-2004 sayısında aynı başlıkla yayımlanmıştır. Metin içindeki kaynak notları, okunma kolaylığı sağlamak için kaldırılmıştır. makalenin aslına http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/164/isik.htm linkinden ulaşılabilir. Okul güvenliği, özellikle gelişmiş toplumlar için, son yılların en önemli problemlerinden biridir.  Dünyanın çok farklı yerlerinde okulların daha güvenli yerler olabilmesi için pek çok sayıda çalışma yapılmaktadır.  Ülkemizde ise, okul güvenliği konusunda
[devamını okumak için…]Sivil Havacılık Güvenliği Hakkında Uluslararası Düzenlemeler

15 02 2012 | Ekleyen:

Bu yazı Öğr. Gör. Ahmet Kenan SAYIN’ın “Sivil Havacılık Güvenliğinde Özel Güvenlik Hizmetlerinin Etkinliğinin İncelenmesi; (Esenboğa Havalimanı Örneği)” isimli tez çalışması kaynak alınarak hazırlanmıştır. (aksayin44@gmail.com) Sivil havacılık, yolcu ve yük taşımacılığına yönelik birbirine bağımlı faaliyetlerin ve birimlerin oluşturduğu sistemdir. Havayolu ulaştırma sektörü; havayolu işletmeciliği, hava seyrüsefer ve hava trafik kontrol hizmetleri, yer ve ikram hizmetleri,
[devamını okumak için…]Banka Güvenliği

15 02 2012 | Ekleyen:

Günümüz teknolojisinin sunduğu imkanlar üretken! insanların ellerinde şekillenerek bankalara yönelik bilişim suçları gerçekleştirmek için kullanılabilmektedir. Artık bankada parası bulunan herkes (mudi), gerekli tedbirler alınmadığı takdirde, ?mağdur? olabilecektir. Ancak varlıklarının, emanet ettikleri bankalardan çeşitli yollarla çalınması, mudilerin bankalarına duydukları güveni zedelemekte ve bankalar müşteri kaybedebilmektedir. Bir de bunun yanına yargı kararları eklenip zarara uğrayan müşterinin zararının
[devamını okumak için…]Site Güvenlik Birimleri İçin Örnek Güvenlik Talimatı

02 02 2012 | Ekleyen:

  Güvenlik Birimi tarafınca, Yöneticiler tarafından takip edilecek vardiya takip defteri tutulacaktır. Personelin işe geliş gidiş durumu izlenecek gelmeyen personel yönetime ilk mesai saatinde derhal bildirilecektir.  Yöneticiye her gün yazılı olarak güvenlik amirince düzenlenmiş hizmet raporu verilecektir. Her gün hem sözlü hem yazılı güvenlik amirince vukuat raporu verilecektir. Siteye yapılan her türlü giriş ve çıkış
[devamını okumak için…]Yangın Yerinde Ortaya Çıkabilecek Tehlikeler

02 02 2012 | Ekleyen:

Yangın yerinde canlıları ve itfaiyecileri tehdit eden çok çeşitli ve büyük tehlikeler oluşur. Yangının insan hayatına yönelik en tehlikeli afet olarak kabul edilmesine neden olan ve itfaiyeciliği en riskli ve stresli mesleklerden birisi haline getiren de bu tehlikelerdir. Yangın yerindeki tehlikeler aşağıda incelenmiştir.  Yangının Büyüme Hızı Yangın geometrik olarak büyür. Başlangıcında bir bardak su ile
[devamını okumak için…]ATM İşlemlerinde Kişisel Güvenlik

15 01 2012 | Ekleyen:

ATM?ler bazı kişisel güvenlik tedbirlerine dikkat edilmediği takdirde, insanların can ve mal güvenliğine yönelik risklere kaynaklık eden noktalardır. ATM?lere yönelik saldırılar hakkındaki makalemizi buradan okuyabilirsiniz.  Aşağıdaki bölümde, ATM?lerden kaynaklanacak can ve mal güvenliği risklerine karşı alabileceğiniz bazı tedbirler hakkındaki tavsiyelerimizi bulabilirsiniz. Can güvenliğiniz için; Mümkünse çevresel şartlarına aşina olduğunuz ATM?leri kullanın, eğer bu mümkün değilse; loş
[devamını okumak için…]Avrupa Ülkelerinde Para Nakli (CIT) Mevzuatı/4.Bölüm

15 01 2012 | Ekleyen:

  PARA NAKLİ ŞİRKETLERİNİN MERKEZLERİ/MEKANLARI   Mekanların düzenlenmesi ve para ve değerli malların muhafazası Bu alan üye ülke mevzuatlarında yasal olarak nispeten daha az düzenlenen bir konu olmuştur.Daha katı yasalar hazırlama geleneği olan ülkeler bile bu alanda sessiz kalmaktadır. Sadece Yunanistan, İtalya, Lüksembourg ve İspanya özellikle kasa dairesi, güvenli bölgeler, güvenli park alanları, ?sas? girişleri
[devamını okumak için…]Toplu Konutların ve Sitelerin Güvenliği

02 01 2012 | Ekleyen:

Son zamanlarda büyük şehirlerde site içersinde yer alan konutlarda oturumlar büyük artış göstermiştir. Bu sitelerde ve toplu konutlarda oturmanın en büyük tercih sebebi ise güvenlik hizmetlerinin en üst düzeyde olmasından kaynaklanmaktadır. Temel olarak konutların ve sitelerin geniş alan güvenlikleri elektronik güvenlik sistemleri ve elemanlı güvenlik tedbirleri ile aşağıdaki şekilde sağlanmaktadır. Elektronik Güvenlik Sistemleri Kamera Sistemleri,
[devamını okumak için…]