Uluslararası Düzenlemeler

Özel Güvenlik Meslek Risklerinin Önlenmesi için AB Direktifleri/Üçüncü Bölüm

05 04 2012 | Ekleyen:

İŞ ÖRGÜTLENMESİNE BAĞLI RİSK FAKTÖRLERİ Burada, gerek şirket ve gerekse işteki pozisyon düzeyindeki iş örgütlenmesinden kaynaklanan sağlık ve güvenlik riskleri söz konusudur. -Çifte hiyerarşi, -İzole iş, -İşin planlanması -Personel Yönetimi, -Risklerin önlenmesi konusundaki eğitim ve bilgilendirme, -İş zamanı Çifte hiyerarşi Güvenlik görevlileri müşteri nezdindeki faaliyetlerin gelişimi  nedeniyle çok özel bir durumda bulunurlar. İşlerinde çifte hiyerarşi
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik Meslek Risklerinin Önlenmesi için AB Direktifleri/İkinci Bölüm

15 02 2012 | Ekleyen:

Özel Güvenlikte Riskler ve Risk Faktörleri Risk; bir risk faktörü sergilendiğinde ve bu sergileme esnasında bir zarar/kayıp olasılığı göz önüne alındığında belli dönemdeki bir zararın olabilmesi/potansiyelidir. Özel Güvenlik sektöründeki riskler, üç kategoride incelenmektedir. Genel Şartlardan Oluşan Riskler, Güvenlik Faaliyetlerine Bağlı Olarak Ortaya Çıkan Riskler, İşteki Pozisyona Göre Oluşan Riskler, Genel şartlardan oluşan riskler Genel şartlardan
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik Meslek Risklerinin Önlenmesi için AB Direktifleri/Birinci Bölüm

15 01 2012 | Ekleyen:

(Fransızca?dan çeviren:Yusuf Vehbi Dalda) Ülkemizin Avrupa Birliğine üyelik için yaptığı  başvuru sonrasında  geçen zikzaklı süreçte,  üye kabul edilme-olma ile ilgili lehte ve aleyhte seyreden gelişmeler ve bununla ilgili gerek yurt içi ve gerekse yurt dışında yapılan sayısız yorumlar, bazen yükselen ancak son zamanlarda özelikle Birliğe üye bazı ülkelerde Türkiye aleyhine sıkça dile getirilen olumsuz görüşler
[devamını okumak için…]Avrupa Ülkelerinde Para Nakli (CIT) Mevzuatı/4.Bölüm

15 01 2012 | Ekleyen:

  PARA NAKLİ ŞİRKETLERİNİN MERKEZLERİ/MEKANLARI   Mekanların düzenlenmesi ve para ve değerli malların muhafazası Bu alan üye ülke mevzuatlarında yasal olarak nispeten daha az düzenlenen bir konu olmuştur.Daha katı yasalar hazırlama geleneği olan ülkeler bile bu alanda sessiz kalmaktadır. Sadece Yunanistan, İtalya, Lüksembourg ve İspanya özellikle kasa dairesi, güvenli bölgeler, güvenli park alanları, ?sas? girişleri
[devamını okumak için…]İnsan ve Güvenlik: Hangisi Özel?

15 01 2012 | Ekleyen:

Genel kolluğun yükünün hafifletilmesi ve Devlet?in enerjisinin korunması için etkinleştirilmek istenen özel güvenlik görevlisinin günümüz koşullarının gerektirdiği bilgi, beceri ve tutumlarla donatılamaması durumunda genel kolluğun ve dolayısıyla Devlet?in yükü ağırlaşabilecek, özel güvenlik görevlisi Devlet?in tartışılmasına kadar uzayan sorunların mimarı! olabilecektir. Devlet bir an önce gerekli tedbirleri almalı; özel güvenlik görevlisinin eğitimi için günün koşullarının getirdiği
[devamını okumak için…]Avrupa Ülkelerinde Para Nakli (CIT) Mevzuat/3.Bölüm

15 12 2011 | Ekleyen:

  Hizmetlerin İcra Edilme Tarzları Para ve kıymetli mal naklinin yasal tanımı Nakledilen para ve kıymetli mal içeriği tüm üye ülkelerde aynıdır. Bununla beraber, sadece üç ülkenin nakledilen malın içeriği ile ilgili yasal bir tanımı vardır. Böylece Belçika, Fransa ve Lüksembourg risk faktörleri, mesleki sorumluluk veya malın değerine atıfta bulunmaktadır. Taşınan malın miktarı ile ilgili
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik ve İnsan Hakları Düzenlemeleri

01 12 2011 | Ekleyen:
Özel Güvenlik ve İnsan Hakları Düzenlemeleri

İnsan Haklarını koruma görevi, devlete aittir ve pratikte sadece devleti temsil eden organlar tarafından ihlâl edilebilir. Diğer bir ifadeyle, gerçek kişilerin ve özel hukuka tabi kurumların, yani özel şirketlerin, insan haklarını ihlâl ettikleri gerekçesiyle suçlanması mümkün değildir. Bu husus, gerçek kişilerin ve özel şirketlerin ancak kanunlara aykırı hareket etmekle suçlanabileceği anlamına gelmektedir. Ancak, çalışanları üniformalı
[devamını okumak için…]Avrupa Ülkelerinde Para Nakli (CIT) Mevzuatı/2.Bölüm

08 11 2011 | Ekleyen:

  Hizmetin Yerine Getirilme Şartları Nakil ve çalışma hukuku ile ilgili kurallar 14 üye ülkeden dokuzunda nakil faaliyetlerinin çalışma saatleri ve ulaştırma zamanını belirleyen düzenlemeler mevcuttur. Bu düzenlemeler kaynağını milli yasalar veya sosyal sözleşmelerden almaktadır.Çalışma süresi Fransa?da  haftada 35 saat özellikle İngiltere?de 40 saatten biraz fazla olmak üzere değişiklik göstermektedir. Ulaştırma zamanı ile ilgili düzenleme
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik Sektörü İçin Etik ve Davranış Kuralı

27 10 2011 | Ekleyen:

  Bu belge, Avrupa Özel Güvenlik Federasyonları-CoESS tarafından hazırlanmış olup Fransızca?dan Türkçe’ye Yusuf Vehbi DALDA* tarafından tercüme edilmiştir.   Sektörde etik ve davranış kurallarına neden ihtiyaç var? Özel güvenlik sektörü Avrupa Birliğinde yaklaşık bünyesinde 600.000 ücretli elemanı çalıştıran 10.000 şirketi temsil etmektedir. Birliğin gelecekteki genişlemesi dikkate alındığında, bu 20.000 şirket ve 1.100.000 personeli kapsamaktadır. Sektördeki kamu
[devamını okumak için…]Avrupa Ülkelerinde Para Nakli (CIT) Mevzuatı-1.Bölüm

20 10 2011 | Ekleyen:

  Avrupa Komisyonunca finanse edilen ve CoESS/UNI-Europe tarafından ortak olarak gerçekleştirilen ?Karşılaştırmalı Para Nakli (CIT) Mevzuatı? projesinin Ekim 2004 tarihli sonuç raporu Lilany Marré tarafından hazırlanmış ve Em. Emn. Müdürü Yusuf Vehbi Dalda tarafından Fransızca?dan Türkçe?ye çevrilmiştir. Proje, CoESS ve UNI-Europe ve ESTA özel uzmanlarından oluşan çalışma grubu tarafından gerçekleştirilmiş ve 15 Avrupa Birliği ülkesine
[devamını okumak için…]