Kayıp Önleme

PERAKENDE KAYIP ÖNLEME UYGULAMALARINDA İSTİSNA RAPORLARININ KULLANIMI

28 09 2013 | Ekleyen:

İstisna raporlama sistemleri (exception based reporting) özellikle perakende, zincir mağazalar ve dağınık yapıdaki iş yerlerinde kayıp önleme faaliyetlerinde artan bir oranda kullanılmaktadır. Artan mağaza, çalışan ve işlem sayılarına bağlı olarak özellikle Kuzey Amerika ülkelerinde KÖ faaliyetlerinde geleneksel mağaza denetimleri, cctv kayıtları ve satış verilerinin karşılaştırılması yolu ile yapılan tespitlerin yerini istisna raporlama sistemleri hızla almaktadır.
[devamını okumak için…]Perakendecilikte Çalışanın Hırsızlık ve Suistimal Halleri

05 09 2012 | Ekleyen:

Hırsızlıklar içerisinde belki de en düşündürücü ve üzüntü verici olanı bir kuruluşun, işletmenin veya şirketin kendi personeli tarafından aynı kuruluşun, işletmenin veya şirketin ürünlerine, demirbaşına yönelik olarak gerçekleştirilenlerdir. Çalışan tarafından yapılan hırsızlıklar sözkonusu şirketin işe alımlarını, personel sevk-idaresini, ücret politikasını, iç prosedürlerini veya iş akışlarını, personel memnuniyetini ve personele yaklaşım politikaları ile daha birçok hususun
[devamını okumak için…]Perakendecilikte Ürünler Üzerindeki Güvenlik Baskısının Kaldırılması

05 07 2012 | Ekleyen:

Market/Mağaza satış personeli ile aynı market veya mağazada görev yapan güvenlik personelinin satılan ürün/ürünlere bakış açılarının farklı olması kaçınılmazdır. Satış personeli öncelikle ürünün müşterinin dikkatini çekmesini ardından aynı müşterinin ürünle ilgilenmeye başlayarak özelliklerini ve -Eğer etiketlendirilmemiş ise- fiyatını sormasını, ödeme koşullarına ilişkin bilgi talep etmesini, ürünü denemesini ve bunların sonucunda satışın kapanarak ürünün müşteri tarafından
[devamını okumak için…]Marketlerde Hırsızlık Yöntemleri

04 05 2011 | Ekleyen:
Marketlerde Hırsızlık Yöntemleri

Perakende sektöründe faaliyet gösteren her mağaza, boyutu ve faaliyet alanı ne olursa olsun mutlaka hırsızların tehdidi altındadır. Hırsızların çaldıkları her malın satış fiyatı kadar bir miktar doğrudan kârdan eksilir. Bunun yanında; işletmenin stok kayıtları ve sipariş sistemi bozulur, operasyonel ve güvenlik maliyetleri yükselir ve dolayısıyla satış fiyatları da artar. Dünyanın her yerinde, çalınan ürünler küçük
[devamını okumak için…]İç Soruşturmalarda Mülakat

27 04 2011 | Ekleyen:

Mülakat, iç soruşturmalarda sonuca ulaşmak için gerekli bilgilerin kapsamlı ve güvenilir şekilde elde edilmesini sağlar. Bu sayfada, iç soruşturma kapsamında yapılacak mülakatlarda dikkat edilmesi gereken temel prensiplere yer verilmiştir. Mülakatın amacı, mülakat yapılan kişileri tuzağa düşürmek veya onlara suç isnat etmek değil, soruşturma yapılan konuda çok yönlü bilgi ve delil toplamaktır.  İç Soruşturmacı, mülakat yapılacak
[devamını okumak için…]İç Soruşturmalarda Delil Toplama

27 04 2011 | Ekleyen:

Delil; iç soruşturmaya konu olan iddiaların doğru veya yanlış olduğunu ispata yarayan her türlü bilgi ve belgedir. Bu sayfada bahsedilen delil kavramı, şirket prosedürlerinin ihlali gibi idari konularda yapılacak iç soruşturma kapsamında faydalanılacak her türlü yazılı ve basılı belgeleri, güvenlik sistemlerinin kayıtları gibi fizikî delilleri kapsamaktadır.   Herhangi bir suç olayında, soruşturmanın adli makamlar tarafından yapılacak
[devamını okumak için…]İç Soruşturmalarda Hazırlık Evresi

27 04 2011 | Ekleyen:

Normal olarak, iç soruşturma?yı başlatan tetikleyiciler;   Şirket prosedürlerinin ihlal edildiğine dair düzenlenen bir tespit tutanağı, Şikayet ve ihbarlar İç denetim raporları Yönetici bildirimleri Diğerleridir.  Tespit tutanakları; şirket prosedürlerine göre kontrol sorumluluğu olan şirket görevlilerince düzenlenmelidir. Bu yetki genellikle güvenlik personelinde olmakla birlikte, her görevlinin kendi görev alanıyla ilgili aksaklıklar hakkında tespit tutanağı düzenleme yetkisi
[devamını okumak için…]İç Soruşturma Sisteminin Kurulması

27 04 2011 | Ekleyen:

İç soruşturma?nın temel maksadı; yönetime, şirket içinde meydana gelen bir olayla ilgili karar vermesini sağlayacak yeterli ve doğru bilgileri sağlamaktır.  Bu maksadı karşılamak üzere, şirket içinde aşağıdaki bazı tedbirlerin alınarak uygun bir iç soruşturma sisteminin kurulması gerekmektedir. İç soruşturmanın sonucunda derlenen bulgu ve bilgiler ışığında karar vericiler;   sorumlular hakkında yasal makamlara suç duyurusunda bulunmaya veya idari
[devamını okumak için…]İhbar ve Şikayet Hatlarının Tesis ve İşletilmesi

27 04 2011 | Ekleyen:

İhbar ve şikayet hatları, şirket gelirlerinin hatırı sayılır bir kısmının çalışan suistimallerine kurban gittiği bir ortamda, şirketlerin suistimal olaylarını gerekli tedbirleri almaya yetecek kadar bir süre önce haber almaları için en uygun ve etkili yöntemdir. Bu hatlar, yöneticilerin şirketteki suistimal olaylarını basından veya savcılıktan öğrenmeleri gibi keyifsiz sonuçlardan korunmalarını sağlar.  Bu hatlar sayesinde şirketler, etik
[devamını okumak için…]