Güvenlik Müdürleri İçin

SUÇ ve SUÇLU PSİKOLOJİSİ / ANALİZ ve DEĞERLENDİRME

05 10 2016 | Ekleyen:

SUÇ ve SUÇLU PSİKOLOJİSİ / ANALİZ ve DEĞERLENDİRME Toplumsal yaşamın içerisinde; birbiri ile etkileşim halinde bulunan, entegre olmuş davranışları yönlendiren, biçimlendiren ve kamu  düzenini  oluşturan  kurallar vardır. Kuralların uygulanması, aslında sosyal düzenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Kuralların uygulanması aynı zamanda toplum ve bireyin sorumluluklarına da bağlanmıştır. Kanunla oluşturulmuş  bu sorumlulukların denetimi  de kurumsallaşan ve kültürün
[devamını okumak için…]Yeni bir kitap; Özel Güvenlik Risk Yönetim Sistemi

25 08 2016 | Ekleyen:
Yeni bir kitap; Özel Güvenlik Risk Yönetim Sistemi

Site sahibi Hakan Özalp’in iki yıla yakın bir süredir yazım çalışmasını yaptığı  “Özel Güvenlik Risk Yönetim Sistemi” başlıklı kitabın basımı tamamlandı.  Özel Güvenlik sektöründe kariyer hedefi olan güvenlik çalışanlarına hitap etmesi amaçlanan kitabın ana fikri; Görevinde başarılı olmak isteyen bir Güvenlik Yöneticisinin, Önce, korumakla yükümlü olduğu hedefe yönelik güvenlik risklerini belirlemesi, Daha sonra, bu risklerin uygun
[devamını okumak için…]Özel Güvenliğin Ekonomi Politiği

19 09 2015 | Ekleyen:

Güvenlik aslında yakalamak değildir, Güvenlik aslında kapıda durmak değildir, Güvenlik aslında kilitlemek değildir, Güvenlik aslında saklamak değildir, Güvenlik aslında yerine koymak değildir, Güvenlik aslında farkında olmaktır. Güvenlik aslında bilmektir. Güvenlik aslında kurallara uymaktır. Güvenlik aslında yemek, içmek, uyumak, konuşmak, gezmek,dinlemek,sohbet etmek gibi hayatın bir parçasıdır,ihtiyaç olunca değil,olmadığında vardır ve bunun bir ücreti olamaz,pazarlığı da olmaz,
[devamını okumak için…]BAŞKA AÇIDAN GÜVENLİKTE RİSK ANALİZİ ve YÖNETİMİ / YÖNETİŞİMİ

19 09 2015 | Ekleyen:

Bilinenin aksine GÜVENLİK / SECURİTY kavramı aslında KURALLAR bütünüdür. Aynı zamanda kurallar güvenliğin öngörüsüdür. Kuralların varlıkları ? yoklukları / uygulamaları ? uygulanmaları güvenliğin sağlanmasındaki en büyük etkendir. Kurallara uymanın kendisinden getirdiği bir sistem bulunmaktadır. Bu sistem aslında bir YÖNETİŞİMDİR. ( Güvenlik Yönetişimi ) Kurallar güvenliğin taraflarına / paydaşlarına bir görev ve sorumluluk yüklemektedir. Kurallar güvenlikte
[devamını okumak için…]İşyerlerinde Taciz Şikayetlerinin Araştırılması

05 04 2014 | Ekleyen:

İş dünyasında çalışanlar arasındaki ilişkilerin belli bir düzeyde ve kişilerin hakları ile saygınlıklarına zarar vermeyecek seviyede yürütülmesi esastır. Ancak gösterilen tüm özene rağmen eşiklerin aşıldığı, bazı davranış ve söylemlerin taraflarca aynı şekilde algılanmadığı olaylara veya gerçekten taciz boyutuna varan davranışların sergilenebildiği durumlara rastlanmaktadır. Bir çalışanın tacize maruz kalması kadar bu olayı iş arkadaşları veya konu
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik Sektöründe Risk Analizi

05 06 2012 | Ekleyen:

Öncelikle Risk nedir? Sorusuna cevap vermemiz gerekir. Risk belirsizliği, şüpheyi, kayıp olasılığını ve zarar ihtimalini ifade eder. Güvenliğin sağlandığı alanda belli bir zayıflık dan faydalanarak sisteme zarar verme ihtimalidir. Risk güvenlik anlamında ise; görev yapılan alanda görevi engeleyecek ve işletme veya koruması yapılan alana her türlü zararın oluşmasını sağlayacak etkenlerdir. Bu etkiler; Dış ve iç
[devamını okumak için…]Güvenlik Mühendisliği

27 05 2012 | Ekleyen:

Özel güvenlik sektörünün hızlı gelişimiyle birlikte sektör içerinde ihtisaslaşmalar göze çarpmaktatadır. Özel kurum veya kişilerin güvenlik hizmeti alımlarında özel güvenlik firmalarından danışmanlık hizmeti alarak yapılacak güvenlik hizmetinin maliyeti, riski ve ne şekilde olacağı konusunda hizmet taliplerinde bulunmaktadır. Bu hizmetin verilmesi sıranda konuya hâkim özel güvenlik personellerinden yararlanılmaktadır. Danışmanlık yapan firmaların tecrübeli ve konuya hâkim personellerinin
[devamını okumak için…]Gece Vardiyasında Uyku Problemi ve Çözümü

05 05 2012 | Ekleyen:

Özel güvenlik sektörü haftada 7 gün 24 saat hizmet veren, verilen hizmetlerin devam edebilmesi için vardiya veya nöbet sistemiyle çalışmanın zorunlu olan meslek grupların dadandır. Güvenlik personeli normal çalışma saatleri ve günleri dışında çalışmak durumunda kalan, yaşamsal tehdidi bulunan görev ve sorumluluklara sahip, zamanla yarışan, farklı teknolojilerin kullanıldığı, yoğun stres ve baskı altında çalışan bir
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik?te Branşlaşma Ve Uzmanlaşma

05 05 2012 | Ekleyen:

 Özel Güvenlik Hizmetleri?ne Dair Kanun?un çıkmasının kazandırdığı ivme ile hizmet sektörünün alt dallarından biri olan özel güvenlik alanında ?Branşlaşma? ve akabinde ?Uzmanlaşma? (İhtisaslaşma) kavramlarının, kamu ve özel sektör yöneticileri tarafından daha ciddi ve sürekli telaffuz edilmeye başlaması sevindirici bir gelişmedir. Esasen bu durumdan kaçınılamayacak bir noktaya doğru gidildiğini fark eden yönetimler, orta ve uzun vadeli
[devamını okumak için…]Görev Birimlerinde Aksiyon Planı Hazırlama

05 04 2012 | Ekleyen:

Amaç  Proje ve birimlerde meydana gelebilecek olaylar veya öngörülen olayların bir senaryo dâhilinde içerisinde incelenmesidir. Bu inceleme sonunda önleyici güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve olaya müdahale yapıldığı anda etkili ve çabuk sonuca ulaşmasıdır. Neden Örnek Olaylar ve Aksiyon Planı? Riskler, şirketler ve kuruluşlar tarafından çok iyi belirlenmeli; planlanmalı ve yapılan planlar tatbikatlarla canlı tutulmalıdır. Riskler oluşmadan
[devamını okumak için…]Güvenlik Risklerinin Yönetim Esasları

05 04 2012 | Ekleyen:

Tehdit Değerlendirmesi ve Güvenlik Risk Analizi sonucunda belirlenen risklerin tamamına aynı şekilde karşılık verilmesi hem güvenlik konseptleri açısından hem de ekonomik açıdan doğru değildir. Doğru bir risk yönetimi, her risk unsurunun gerçekleşme frekansına, gerçekleştiğinde ortaya çıkacak muhtemel sonuçlara ve riski engellemenin maliyetine göre uygun ve etkili tedbirlerin alınmasıdır.  Normal olarak, risk yönetim yöntemleri aşağıdaki gibidir. 
[devamını okumak için…]Güvenlik Görevlisi ve Problemli Şahıslar

15 03 2012 | Ekleyen:

GÜVENLİK HİZMETLERİNDE ZOR/PROBLEMLİ ŞAHISLARIN ETKİSİZLEŞTİRİLMESİ İÇİN BİR TAKTİK: ONLARI EĞİTMEK Eğitim, yaşanabilecek sorunların önüne geçmek için kişilerin belli bir süre önceden kasıtlıca biçimlendirilmesi sürecidir. Güvenlik hizmeti sunduğumuz kurum/kuruluşlarda, buralara dışarıdan gelen kişilerin (misafirlerin) ve buralardaki çalışanların, gerçekleştirilen güvenlik uygulamalarına tepki vb. göstermeleri durumunda hiç değilse bir sonraki karşılaşmada sorun çıkarmalarını ve karşı duruşlarını önlemenin yollarından
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik’te Gözlem Faaliyeti

15 02 2012 | Ekleyen:

Özel güvenlik görevleri, sorumluluk alanında meydana gelebilecek sorunları çeşitli mesleki teknikleri kullanarak önceden belirlemek ve önleyici tedbirleri almakla görevlidir. Bu tekniklerden birisi de, Görev alanında gözlem faaliyeti icra etmektir. Gözlem; herhangi bir olayı, o olay sırasında herhangi varlığı, o varlık üzerinde belli bir amaç ile planlı olarak inceleme yapmaktır.  Özel güvenlikte gözlem ise; koruma ve
[devamını okumak için…]Bir Yargı Kararı Işığında Özel Güvenlikçinin Konumu?.

11 02 2012 | Ekleyen:

Geçtiğimiz ay yazılı ve görsel medyada, ?Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Özel Güvenlik Görevlilerine hakaret eden kişiye verilen cezayı az bularak, cezanın ?Kamu Görevlisine karşı suç işlenmiş? gibi kabul edilerek artırılmasına hükmetti? başlıklı bir haber çıktı. Bu, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun yürürlüğe girdiği 2004 yılından bu güne değin bu alanda çıkan ilk karar
[devamını okumak için…]Güvenlik Çalışanları için İş Tanımı Yazmak

02 02 2012 | Ekleyen:

Güvenlik Departmanının var oluş sebebi ve dolayısıyla genel iş hedefi, hizmet verdiği ortamda can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. Bu hedefe ulaşılması için güvenlik departmanına çeşitli kaynaklar tahsis edilmekte ve güvenlik yöneticisinden bu kaynakları en etkin şekilde kullanması beklenmektedir. Hiç şüphe yok ki; güvenlik departmanının elindeki en önemli kaynak, güvenlik çalışanlarıdır ve güvenlik yöneticisi,  bu kaynağı
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik Talimatı Hazırlamak

15 01 2012 | Ekleyen:

Özel güvenlik çalışma alanlarında, proje ve birimler de işin özelliğine göre güvenlik görevlilerinin yapmış olduğu işleri, kullanılan cihaz ve araçlarının ne şekilde kullanılması konularında prosedürleri yazılan dokümanlara talimat denir. Talimatın sözlük anlamı; görevin getirdiği türlü hizmetlerin başarı ile yürütülmesi için kumandanlık, başkanlık veya daire başkanları tarafından verilen, hizmetlerle ilgili sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan
[devamını okumak için…]Acil Durumlara Hazır mısınız?

01 12 2011 | Ekleyen:

Geçtiğimiz ay Van?da meydana gelen deprem sonrasında ?acil durumlara ne kadar hazırız?? sorusu kamuoyunda oldukça yoğun bir şekilde tartışıldı. Günahıyla, sevabıyla  Van?daki depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerinden gerekli derslerin çıkarılması ve bu derslerin yeni afetlere karşı yapılacak hazırlıklara yön vermesi Devlet kademelerinin işi. Ancak, bizler kurumlar ve bireyler olarak acil durumlara hazır mıyız? Herhalde, bu günlerde
[devamını okumak için…]Plân Yazmak

08 11 2011 | Ekleyen:

Güvenlik birimleri, güvenlik hizmetlerinin günlük olağan akışı sırasında karşılaştıkları durumlara güvenlik prosedürlerine uygun olarak reaksiyon gösterirler. Güvenlik prosedürleri; gerçekleşmesi mekân ve zaman itibarıyla kesin, sonuçları ön görülebilir hizmetlere yöneliktir, düzenleyici ve belirleyicidir. Ancak, güvenlik birimlerinin karşı karşıya kaldığı durumlar ve çözmek zorunda oldukları sorunlar her zaman öngörülebilir değildir. Özellikle kriz durumlarını işaret eden bu gibi
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik Hizmetlerinin Denetlenmesi

13 10 2011 | Ekleyen:

  Özel güvenlik hizmeti alan yerlerin ve bu hizmeti veren şirketlerin standart bir hizmet vermeleri maksadıyla kanuni şartların getirmiş olduğu kurallar çerçevesinde Emniyet Teşkilatı ve Jandarmanın sorumluluk alanları dâhilinde denetimleri mevcuttur. Bu denetimler de;  Özel güvenlik hizmeti alan yerlerin ve birimlerin Emniyet Teşkilatı ve Jandarmadaki kayıtları ile doğruluğu karşılaştırılarak teyit edilir. Yapılan denetimlerde 5188 dosyasına
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik Proje Yöneticilerinin Görev Ve Sorumlulukları

22 09 2011 | Ekleyen:

  Özel Güvenlik?te Proje Yöneticisi olarak Güvenlik Amiri veya Şefleri, proje yapısına, konusu ve çerçevesi gibi etkenlerle farklılaşan yetki, sorumluluk ve görevlere sahiptir. Proje yöneticisi belirli bir süre dâhilin de eldeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak proje amaçlarına ulaşmayı hedefleyen bireydir. Düzgün bir şekilde işlemesi ve sorunların en kısa zamanda çözülmesi için işbirliği içinde başarıyla
[devamını okumak için…]