Bomba ihbarı yapılması halinde tedbirler

03 05 2011 | Ekleyen: | Konu: Bina Güvenliği, Güvenlik Uzmanlık Alanları

Tüm bomba ihbarları, yanlış veya aldatma olduğuna dair belirgin bir emare yoksa, aksi ispat edilene kadar gerçek kabul edilir.

Bomba ihbarının telefonla yapılması halinde, telefona cevap veren personel tarafından  Bomba İhbar Formu doldurulur. Arayan kişinin mümkün olan en uzun süre hatta kalması sağlanır. Bombanın can kayıplarına yol açacağı vurgulanarak bombanın yeri hakkında bilgi alınmasına çalışılır.  Konuşma sırasında duyulan arka plan sesleri, konuşmacının şivesi ve kullandığı özel kelimeler, ruh hali belirlenmeye çalışılır.

Bomba ihbarı mektup, kurye vb. araçlarla yazılı olarak yapıldıysa, parmak izi, DNA gibi kriminal incelemeler yapılacağı dikkate alınır. 

Bomba ihbarında, bombanın çok kısa bir süre sonra patlayacağı belirtilmişse, en seri vasıta ile yerel kolluk kuvvetlerine ve Güvenlik Müdürlüğüne bilgi verilir. 

Bu aşamada binadaki kritik sistemleri besleyen kısımlar hariç elektrik sistemi, doğal gaz dağıtım şebekesi ve havalandırma sistemi devre dışı bırakılır.

Bomba ihbarına karşılık binanın tamamen veya kısmen tahliye edilmesi kararı  Sorumlu Yönetici tarafından verilir.  Olaya kolluk kuvvetlerinin müdahale ettiği durumlarda, kolluk amirinin binanın tahliye edilmesini tavsiye etmesi  halinde bu tavsiyeye uyulur. 

Bomba ihbarı genel bir zaman dilimini kapsıyorsa, ihbarla ilgili bilgiler Güvenlik Müdürlüğüne aktarılır. Güvenlik Müdürlüğü ihbarın Kolluk Kuvvetlerine aktarılmasına veya ihbara konu olan binada arama yapılmasına karar verebilir.

Bomba arama planının hazırlanması 

Binada bomba aramasının nasıl yapılacağı Güvenlik Müdürü nezaretinde Bina Güvenlik Sorumlusu tarafından daha önceden yazılı bir plan şeklinde belirlenir ve bu plan Güvenlik Yöneticisinin onayına sunulur. 

 • Arama planında öncelikli arama bölgeleri belirtilir. Bu bölgeler seçilirken aşağıdaki yerlere öncelik verilir.

Sığınak ve emniyetli bölge olarak kullanılacak alanlar, 

Personelin toplu ve korunmasız olarak bulunacağı alanlar,

Eylemcilerin herhangi bir aramadan geçmeden ulaşabilecekleri yerler,

Otopark alanları,

Kritik tesis ve odalar (UPS, bilgi işlem, jeneratör, havalandırma sistemi, asansör odaları, yangın söndürme tesisler, tahliye istikametleri, vb.)

 • Bina, asgari iki GG tarafından kolayca aranabilecek büyüklükte arama sektörlerine ayrılır.
 • Kritik yerlerin ve diğer sektörlerin arama sırası, elde mevcut personel sayısına göre belirlenir.  Bu hususun belirlenmesinde ana kriter; aramanın dış bölgelerden iç bölgelere ve alt katlardan üst katlara doğru yapılmasıdır.

Aramanın Yapılması

 • Aramanın başlaması için Güvenlik Müdürlüğünün talimatı alınır ve her arama bölgesi, o bölgeyi kullanan birimin bir temsilcisi nezaretinde aramaya tabi tutulur. 
 • Arama sırasında el detektörü, telsiz ve cep telefonu gibi manyetik alan oluşturan cihazların kullanılması engellendir. 

 

Arama faaliyetleri aşağıda tarif edildiği gibi sistematik bir şekilde yapılır.

 • Arama yapılırken, kattaki mevcut durumun korunmasına çalışılır. Yanan lambaların  söndürülmesi veya karanlık bir odaya girerken ışığın yakılması uygun değildir.
 • Katlarda personel bulunmuyorsa kat girişlerinde, masa aralarında tökez teli ihtimaline karşı hazırlıklı davranılır.
 • Arama yerine girmeden önce, giriş kapısında ve değişik noktalarda kat içinde anormal seslerin ve/veya kokuların olup olmadığı araştırılır.
 • Daha sonra katın döşemesinden bel hizasına kadar olan bölgeler, daha sonra bel seviyesinden çene seviyesine, daha sonra tavan seviyesine kadar olan bölgeler kontrol edilir. 
 • Bu kontroller her iki GG tarafından da yapılarak bulgular teyit edilir. 
 • Katta herhangi bir şüpheli cisim bulunamaması halinde planda ön görülen müteakip bölgede aramaya başlanır ve Güvenlik Sorumlusuna aranan bölgenin temiz olduğu raporu verilir.

 

 • Arama esnasında özel dikkat gösterilecek hususlar;

Arama yapılan yerde normal olarak bulunmaması gereken eşyalar,

Kilit altında bulunmayan dolaplarda kullanıcıların bilgisi dışında bulunan eşyalar, 

İçinde bulunduğu eşyanın normal kullanma maksadına uymayan malzemeler,

Sahibi belli olmayan eşyalar, paketler vb. malzemeler,

 • Arama sırasında tespit edilen şüpheli paketlere dokunulmaz, çevresinde elektronik eşya bulunuyorsa ya bölgeden uzaklaştırılır, ya da güç kaynağından kapatılır.  Patlama sonrasındaki basınç etkisini azaltmak maksadıyla pencereler ve kapıların açık kalması sağlanır.
 • Şüpheli paket bulunduğu yer işaretlenir ve Güvenlik Sorumlusuna bildirilir. Güvenlik Sorumlusu, gerekirse paketin yerini bilen bir GG’nin kolluk kuvvetlerine kılavuzluk yapmak üzere bölgede kalmasını sağlayabilir.
 • Paketin bulunduğu kattaki personelin bölgeyi tahliye etmesi sağlanır. Güvenlik Sorumlusu, Güvenlik Müdürlüğünden aldığı talimata göre kolluk kuvvetlerine durumu ihbar eder.
 • Güvenlik Sorumlusu binanın kat planları başta olmak üzere, mevcut bilgileri olay yerine intikal eden kolluk kuvvetlerine aktarır ve yapılacak işlemler için gerekli her türlü desteği sağlar.
 • Güvenlik Sorumlusu, aramanın bütün safhalarını kayıt altına alır ve olayın sonunda Güvenlik Müdürlüğüne gönderir. 
   

Yorum Yapın