Beden Dilinde Kişisel Bölgeler

02 01 2012 | Ekleyen: | Konu: En Çok Okunanlar, Vücud Dili

Nasıl ülkelerin milli sınırları, il ve ilçe sınırları gibi bir çok güvenlik tedbiriyle korunan, vatandaşların kendilerini güvende hissettikleri ve aidiyet duygusu hissettikleri sınırları varsa, insanların da kendilerini güvende hissettikleri ve aşıldığında kendilerini güvensiz hissettikleri kişisel bölgeleri bulunmaktadır.

İnsanların kişisel bölgeleri, vücudunun hemen bitişiğinden başlayarak, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilen mesafelerde dışarıya doğru uzanan dört bölgeden oluşmaktadır. 

Mahrem  bölge; kişilerin kendi mülkleri veya özel odaları gibi gördükleri ve sadece duygusal olarak kendilerine yakın hissettiği kişilerin girmesine izin verdikleri bölgedir. Bu kişiler; eş, sevgili, ebebeyn, çocuklar, diğer yakın akrabalar ve çok yakın arkadaşlardır.  

Arkadaş bölgesi; kişilerin sosyal faaliyetler, arkadaş toplantıları, sohbetler, iş yaşamı ve benzeri faaliyetlerde diğer insanlarla aralarında tutmayı tercih ettikleri yarım metreden 1.2 metreye kadar olan mesafedir. 

Sosyal bölge; kişilerin günlük yaşamlarında, normal olarak ilişkide bulundukları veya bulunmak zorunda oldukları diğer kişilerle aralarında tutmayı arzuladıkları 1.2 metreden 3 metreye kadar olan mesafedir.  Bu kişilere örnek olarak verilebilecekler; eve gelen tamirci, ofisteki uzak çalışma arkadaşları veya yeni işe giren bir çalışan gibi çok iyi tanımadığımız kişilerdir.

İki kişinin birbirlerinin mahrem bölgeleri içerisinde olmalarının normal olarak iki nedeni bulunmaktadır. 

  1. Bu kişiler birbirlerine çok yakındır (eş, sevgili, vb)
  2. Bu kişiler birbirlerine karşı düşmanca bir tavır içindedirler. 

Bir kişi, mahrem bölgesine tanımadığı veya istemediği başka bir kişinin girmesi halinde psikolojik durumu gerginleşir, otomatik olarak savunma pozisyonuna geçer veya bu mesafeyi korumak için geriye doğru çekilir.  Fiziken geri çekilmek mümkün değilse, kişilerin  savunma mekanizması olarak bakışlarını kaçırdıkları,  kafalarını çevirdikleri veya geriye doğru kaykıldıkları da görülmektedir.

Yabancıların bu bölgeye girmeleri halinde kişilerin agresifleştiği, diğer taraftan tanıdığı kişilerin bu bölgeye girmeleri halinde kendilerine olan güvenlerinin arttığı bilinmektedir. Dolayısıyla, iki grup arasında süregelen bir tartışma sırasında, her iki grubun üyelerinin  birbirlerine olan mesafeleri arttıkça grup üyelerinin kendilerini güvende hissederek daha saldırgan olmaları, her iki grubun birbirine yaklaşmasıyla, kendilerini tehdit altında hissederek fizikî kavga aşamasına geçmeleri mümkündür.

Aşağıdaki resimlerden üstekinde mahrem bölge mesafesini koruyan iki kişi, aşağıdakinde ise, mahrem bölge ihlali sonucunda gösterilen reaksiyon görülebilir.   İkinci resimden çıkarılabilecek  sonuç; erkeğin kadına doğru bir yakınlaşma çabasında olduğu ve kadının bu yaklaşmayı kabul etmediğidir. 

 

 

Ancak,  mahrem bölge mesafesi kişilerin yetiştiği kültürel çevreye göre değişebilir. Kalabalık nüfusa sahip toplumlarda ve şehirde yetişmiş kişilerin mahrem bölge mesafesi daha kısa, kırsal kesimde ve düşük yoğunluklu nüfusa sahip toplumlarda yetişenlerin daha uzun mahrem bölge mesafesine  sahip oldukları bilinmektedir. 

Aşağıdaki resimlerin birincisinde, şehirde yetişmiş iki kişinin;  ikincisinde, kasabada yetişmiş iki kişinin; üçüncüsünde ise, kırsal kesimde yetişmiş iki kişinin  selamlaşma tarzlarına dair örnekler görülmektedir.  Bu kişilerin mahrem bölgelerinin, selamlaşma sırasında karşı tarafla aralarında korumak istedikleri mesafe kadar olduğu söylenebilir. 

Özel Güvenlik görevlerinde mahrem bölge kullanımının nasıl yorumlanabileceğine dair bazı örnekler aşağıda sıralanmıştır.   Bu uygulamaların çok daha geliştirilmesi mümkündür. 

  • Çatışma yönetiminde, özel güvenlik görevlisi hasım tarafın mahrem bölgesine girmekten kaçınarak veya hasım tarafın yaklaşma çabasına karşı bu mesafeyi koruyarak  durumu kontrol altında tutabilir.
  • İki grup arasındaki kavganın hangi aşamada olduğu, grupların üyelerinin kimlerden oluştuğu analiz edilebilir ve kavgayı önlemek için hangi tedbirlerin, kimler için alınabileceğine karar verilebilir.  Örnek olarak, kavgaya tutuşan tarafların birbirinden uzak tutulmasının yanı sıra, aynı grubun üyelerinin de birbirinden uzaklaştırılması kavganın kısa sürede yatışmasını sağlayabilir. 
  • Kişiler arasındaki ilişkilerin profili çıkartılabilir. Örnek olarak, suç işleme hazırlığı içinde olduğundan şüphe edilen kişilerin izlenmesi sırasında, kişilerin aralarındaki yakın mesafelerden yola çıkarak işbirlikçiler belirlenebilir ve potansiyel suçluların izlenmesi daha etkili bir şekilde yapılabilir.
  • Görev bölgesinin izlenmesi sırasında aralarında yakınlık olmadığı bilinen iki kişiden birinin diğerine yönelik suç girişiminde olduğunu tahmin edilebilir  veya  aynı yöntemle, işlenmiş bir suçun faili CCTV kayıtlarından belirlenebilir.
   

Tags:

Yorum Yapın