AVM Güvenliğinde Değişim İhtiyacı

05 11 2012 | Ekleyen: | Konu: AVM Güvenliği, Bulten

Son yıllarda perakende sektörünün yoğun AVM açılışlarına sahne olduğu ve bu trendin uzun yıllar daha devam edeceği bilinmektedir. Çok değil, 15-20 yıl önce bir çok il merkezinde dahi AVM açılması gündemde dahi değilken, bugün AVM?leri artık ilçelerde dahi görebilmekteyiz. AVM sayılarındaki artış, özel güvenlik tedbirlerinde kaçınılmaz bir değişimi de artık gerekli kılmaktadır.

Öncelikle, AVM?lerin parmakla sayılabilecek kadar az olduğu, AVM?ler arasında rekabet sorununun olmadığı, güvenlik bütçelerinin geniş olduğu dönemlerde güvenlik tedbirlerinin sağlanması daha kolaydı.  Açıldığı ilk günden itibaren talep patlamasıyla karşı karşıya kalan, halkın içeriye girebilmek için uzun kuyruklarda dakikalarca beklemeyi göze aldığı bir ortamda, özel güvenlik birimleri AVM giriş kapılarında havalimanı güvenliğiyle eşdeğer standartlarda kontroller yapabiliyorlardı. Çünkü, beklemekten sıkılan müşterilerin yakınlardaki başka bir AVM?ye gitmeyi tercih etmeleri mümkün değildi. Bu yoğun insan trafiğine karşı AVM girişinde görevlendirilen kalabalık güvenlik ekiplerinin maliyeti, talep yoğunluğu yaşayan AVM?nin içindeki perakende işyeri sahipleri tarafından memnuniyetle karşılanabiliyordu.

Ancak, son 10 yılda çok sayıda açılan yeni AVM?ler, perakende sektöründeki marka sayılarındaki artışlar, internet gibi alternatif satış kanallarındaki patlama,  yaşanan ekonomik dalgalanmalar sonucu ortaya çıkan talep daralması,  AVM?leri eski mutlu hayatlarından uzaklaştırdı. 

Bu değişim ve gelişmeler, AVM Güvenliği tedbirlerinde de değişim ve gelişim ihtiyacını da beraberinde getirmektedir. Bu ihtiyacı karşılamanın ilk adımı, AVM güvenliği yapan Özel Güvenlik unsurlarının perakende sektörünün özelliklerini ve mantığını iyi analiz etmesidir. 

Esasen AVM güvenliği, özel güvenlik tekniği açısından bir bina güvenliği faaliyetidir ve perakende sektörünün özelliği nedeniyle bina güvenliğinin görünen yüzü olan giriş kontrol tedbirlerini biraz daha gevşek tedbirlerle yürütürken, diğer bölgelerde müşteriyi taciz etmeden görünmeyen tedbirlerle güvenliği istenilen derecede sağlama sanatıdır. 

Bu günlerde, AVM girişlerindeki özel güvenlik görevlisi sayıları da bütçe ve maliyet düşürme kaygılarıyla gün geçtikçe azalmaktadır. Her kapıda, X-Ray cihazlarının olduğu, asgari iki veya üç güvenlik görevlisinin görevlendirildiği AVM giriş kapıları artık azalmaktadır. Günümüzde AVM girişlerinde sadece bir kapı detektörü ve elinde bir el detektörü olan genellikle kadın güvenlik görevlilerinden oluşan bir güvenlik kontrolü mevcuttur.

Ancak, güvenlik hakkında biraz görüşü olan herkesin ortak şikayeti; AVM girişlerindeki bu tür güvenlik kontrollerinin hiç bir amaca hizmet etmediğidir. Kapı detektörünün ?geç? sinyalini beklemeden sürekli geçiş yapan müşteriler, saatlerce kapıda beklemekten yorulmuş, dikkati dağılmış, ne aradığını bilmeden el detektörünü müşterilerin çantalarına yaklaştıran, fakat aldığı sinyallere hiç reaksiyon göstermeyen güvenlik görevlileri acaba ne derecede güvenliğimizi sağlıyorlar? 

Teknik olarak bir bina güvenliği faaliyeti olan AVM güvenliğinde girişteki kontrol tedbirleri kaçınılmazdır. Ancak, bu kontroller, AVM içerisindeki perakende firmalarının yaşamak için ihtiyaç duyduğu müşteriyi taciz etmeyecek, diğer taraftan müşterilerin ve AVM?deki perakendecilerin kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak seviyede olması gerekmektedir. 

AVM yönetimleri ve güvenlik birimleri, mevcut güvenlik ortamında birbirlerine zıt gibi görünen bu iki ihtiyacı aynı anda nasıl karşılamaları gerektiği sorusuna en doğru cevabı bulmalıdırlar. Bu sorunun cevabının verilebilmesi için yeni yaklaşımlar gerekmektedir.

Öncelikle, halen AVM girişlerindeki güvenlik tekniğine aykırı detektörlerin durumu gözden geçirilmelidir.

Kapı detektörleri, her türlü metal eşyaya sinyal vermek yerine, AVM?ler için tehlikeli olan tabanca ve bıçakları tespit edebilecek seviyede hassasiyet ayarlarına sahip olmalıdır. 

Ayrıca, kapı detektörleri müşterilerin AVM?ye yürüyüş hızında giriş yapmalarına imkân vermelidir. Detektörden geçiş yapan iki kişinin arasında beklenmesi gereken çok kısa zaman süresine dahi müşteriler tahammül gösterememektedir.

Diğer taraftan, kapı detektörlerinin çocuklara ve hamile kadınlara zararlı olduğuna dair halk arasındaki yanlış kanaatin düzeltilmesi gerekmektedir. Hamile kadınlar ve çocuklar giriş kontrol noktalarında kapı detektörlerinden pas geçmeyi alışkanlık haline getirmişlerdir. Unutulmaması gereken bir nokta, çeşitli ülkelerde meydana gelen intihar saldırılarında kendilerine hamile süsü vermiş kadınların ve bomba yüklenmiş çocuk arabalarının kullanıldığı bir çok olay yaşanmıştır.

Zaman zaman şehir merkezlerinde sansasyonel terör olaylarına maruz kalan Avrupa ülkelerindeki AVM girişlerinde güvenlik görevlisi görmek pek alışılmış bir durum değildir. Hatta, bundan 8-10 sene önce AVM?lere yönelik bir çok intihar saldırısı yaşanan İsrail?de dahi Türkiye?deki kadar X-Ray cihazı ve kapı detektörü bulunmamaktadır.

AVM  giriş kapılarındaki kontrol noktaları yerine veya bu tedbirlere ilaveten başka tedbirler uygulanabilir mi? AVM Güvenliği suç aletlerini aramak yerine, potansiyel suçluları mı aramalıdır?  AVM?lerdeki güvenlik tedbirlerinin önleyiciliği ve caydırıcılığı nasıl artırılabilir? 

Giriş kapılarına yerleştirilen yüz tanıma özelliğine sahip akıllı kameralar kullanılarak, sabıkalı kişilerin giriş kapısında belirlenmesi sağlanabilir. Bu teknolojilere, kişilerin mimiklerinden ve vücud dillerinden potansiyel suçluları tespit edebilen yeni özellikler ilave edilmesi AVM güvenliğinde pro-aktif tedbirleri güçlendirecektir.

Güvenlik teknolojileri yanında, sivil giyimli özel güvenlik görevlilerinden oluşan özel detektiflerin AVM içinde tehdit oluşturan kişileri tespit etmesi ve daha olay vuku bulmadan caydırıcı tedbirlerle suçların önlenmesi güvenliğin derecesini artıracaktır. 

AVM içindeki analog kameraların  yerine sayısal tabanlı kameraların kullanılarak daha fazla kapsama alanına sahip olunması, böylece güvenlik izleme merkezinden daha hızlı  olay tespiti yapılabilmesi ilave faydalar sağlayacaktır. Özellikle olay sonrası incelemelerde, sürekli kayıt yapan megapiksel kameralar suçluların çok daha kolay tespit edilmesini sağlayacaktır. 

AVM?deki işyerlerinin güvenliğe ihtiyaç duydukları anda güvenlik görevlileriyle veya kontrol merkeziyle iletişim sağlayabilecekleri bir haberleşme veya iletişim sisteminin kurulması, devam eden olaylara anında müdahale edilmesini ve AVM içindeki şüpheli olayların süratle ihbar edilmesini mümkün kılacaktır. Özel güvenlik, her sektörde olduğundan çok daha fazla çalışanların ve müşterilerin farkındalığına ihtiyaç duymakta olup, azalan güvenlik sayıları yüksek farkındalık seviyesini her geçen gün daha çok gerekli kılmaktadır. 

Bu kapsamda, AVM Güvenliğinde görevli güvenlik görevlilerinin davranış tarzlarının ve yetenek setlerinin de gözden geçirilmesi gerekmektedir. Asık suratlı, iletişime kapalı, güç gösterisi sergileyen bir beden diline sahip güvenlik görevlileri yerine, güleryüzlü, iletişim becerileri yüksek, beden dili okuyabilen güvenlik görevlileri AVM güvenliğine katma değer sağlayacaktır.  

Ülkemizin sürekli bir terör tehdidi altında olduğu gerçeğinden hareketle, AVM?lerin bombalı terör olaylarına karşı etkin tedbirler aldığı söylenemez. Bir çok AVM?nin girişinde yapılan bagaj kontrolleri sadece araçların LPG?li olup olmadığını belirlemeye yaramaktadır. Diğer taraftan güvenlik birimlerinin mevcut ekipman ve beceri seviyesiyle daha fazlasını yapması zaten mümkün değildir ve bu imkânsızlıklar nedeniyle AVM güvenliğinde ciddi gedikler oluşmaktadır.

En başta, güvenlik görevlilerinin bombalı paket, çanta ve araç  tanıma ve teşhis eğitimleri zenginleştirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.  Güvenlik görevlileri, muhtemel bomba olaylarından önce ve sonra ne yapılması gerektiği konusunda şüpheye meydan vermeyecek şekilde eğitilmelidir. Bunun yanında, bomba arama köpeklerinin veya koklayıcı (sniffer) cihazların daha çok kullanılması düşünülmelidir.

Ne yazık ki, güvenlik görevlilerine bu eğitimleri veren şirket sayısı ?yok? denecek kadar azdır.  Çünkü; bu konuda eğitim verecek eğiticilerin özel güvenlik, AVM güvenliği ve perakende sektörünün ihtiyaçlarını, özel güvenlik görev ihtiyaçlarını analiz ederek eğitimin kapsamını belirlemesi gerekmesine rağmen,  söz konusu eğitimler temel bomba ve patlayıcı eğitiminden öte gidememektedir.

Diğer taraftan, maliyeti ve bulunabilirliği nedeniyle AVM güvenlik ekiplerinin bu tür cihazlara veya köpeklere sahip olması ciddi yatırım gerektirmektedir. Çok az sayıda görebileceğimiz bu imkânların yaygınlaştırılması için herhalde uzun bir süre daha beklenmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak; kısıtlı kaynaklarla AVM Güvenliğinde başarının devam ettirilmesi için teknoloji, güvenlik insan gücü ve iletişim gibi temel girdilerde yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.

Unutulmaması gereken nokta; AVM ve perakende güvenliğinde temel görevin, insanları korumak ve hırsızlığı önlemek olduğudur. Her seferinde olay yeri inceleme ekiplerine yardımcı olmak zorunda kalan ve hırsızların ne çaldığını tespit etmeye çalışan özel güvenlik, görevini yapamamış demektir.  AVM?lerin müşteriler nezdinde çekiciliğini kaybetmesi ve yatırımların boşa gitmesi, ardarda bir kaç güvenlik zaafiyeti sonrasında kaçınılmazdır.

   

Yorum Yapın