All entries by this author

Güvenlik için öngörü, önleme… Teknopsikoloji ve Alarm Sistemleri

09 03 2019 | Ekleyen:

  “Yeryüzünde, en son teknoloji ölecektir. Evreni bilemiyoruz…”                                                                                                                yk Teknolojinin kronolojik sürecinde; mekanik başlangıç, elektronik kapıdan geçerek, bilişim ile entegre oldu ve insan oğlunun sınırsız hayal gücü ile zamanda yolculuğuna hızla devam ediyor. Teknolojide olan her gelişme mutlak güvenlik algısını zorluyor, bir tarafta faydacı bir ilerleme, diğer tarafta zararına kullanım; bu simbiyoz yaşam biçimi
[devamını okumak için…]GÜVENLİK ALGISI ÖLÇEĞİNDE AVM’ler

09 03 2019 | Ekleyen:

“ parçalara ancak bütün hakkında bir hükme varmak için bakılır “ “ bütün sonuçları görmek için bütün nedenler araştırılır “ kanunların ruhu üzerine / Montesquıeu   Güvenlikte Algı Çıkmazı; Kavramsal açıdan bakıldığında “ Güvenlik “ tanımına birçok anlam yüklemek mümkün görünüyor, hangi seviyeden baktığınıza da bağlı; Akademik mi bakıyorsunuz ? Meslek olarak mı bakıyorsunuz ?
[devamını okumak için…]Bilgi Güvenliği / Öğrenilmiş Çaresizlik  2

05 06 2017 | Ekleyen:

*…İnternet patolojik ruh halleri için bir teslimat sistemi görevi görüyor…. *..Günümüzde tehditler ne kadar ciddi ve kötü olsa da yakında çok daha sıkıntılı bir döneme gireceğiz, her yerde bilişim her yerde bilgisayar ve nesnelerin interneti çağına adım attığımız bu süreçte SUÇ A.Ş. saldırabileceği milyonlarca hedef gösteriyor… Bilgi kullanmanın hastalanmış hali suça gerek duymuş, karşılığında güvenlik
[devamını okumak için…]Bilgi Güvenliği / Öğrenilmiş Çaresizlik 1

15 05 2017 | Ekleyen:

  *İnsan bilgi güvenliğindeki en zayıf halkadır. Globalleşen Dünya’nın bir gereği olan, bilgi toplumuna dönüşüm sürecinde; iletişimin daha etkin,kaliteli ve sağlıklı kullanılması SİBER adı verilen , bütün dünyaya ve uzaya yayılmış bilişim sistemleri ve bunları birbirine bağlayan ortamda,bilgi güvenliği önem arz etmektedir. Bu; bireysel ve toplumsal huzurun , sosyal ve ekonomik kalkınmanın sağlanması ile ulusal
[devamını okumak için…]SUÇ ve SUÇLU PSİKOLOJİSİ / ANALİZ ve DEĞERLENDİRME

05 10 2016 | Ekleyen:

SUÇ ve SUÇLU PSİKOLOJİSİ / ANALİZ ve DEĞERLENDİRME Toplumsal yaşamın içerisinde; birbiri ile etkileşim halinde bulunan, entegre olmuş davranışları yönlendiren, biçimlendiren ve kamu  düzenini  oluşturan  kurallar vardır. Kuralların uygulanması, aslında sosyal düzenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Kuralların uygulanması aynı zamanda toplum ve bireyin sorumluluklarına da bağlanmıştır. Kanunla oluşturulmuş  bu sorumlulukların denetimi  de kurumsallaşan ve kültürün
[devamını okumak için…]GÜVENLİKTE SÜRDÜRÜLEBİLİR ALGI ETKİLEŞİMİ

14 04 2016 | Ekleyen:

Toplum, birey ve özel güvenlik Toplumsal algıya yönelik; yanıltıcı rutin güvenlik önlemleri, yine toplumda kanıksanmış kural etkisizliğini oluşturur.. Bilinen örnekleri; AVM ler de alınan ?caydırma?  amaçlı sözde güvenlik önlemleri.. Özel Güvenlik Görevlilerinin alış-verişe gelen müşterilerin araçlarında bagajlara bakması, kapı girişlerinde el dedektörü ile çantaların aranması, son dönemlerde x ray cihazlarının yoğun ve amaçsız kullanılması? Alınan
[devamını okumak için…]Bir başka açıdan VIP- KORUMA FAALİYETLERİ ? çok yakın koruma

08 01 2016 | Ekleyen:

Tanımların sınırları içerisinde kalmak gerekirse, koruma faaliyetlerinin sık rastlanan yüzü; VIP, kaynaklarda basit şekli ile, ?Çok Önemli Kişi anlamına gelen İngilizce Very Important Person ‘un baş harflerinden oluşan kısaltma, statüleri veya önemleri nedeniyle ayrıcalıklara sahip olan ve diğer insanlardan ayrılan ve önem arz eden kişileri tanımlamak için kullanılır. VIP tanımının içine ünlüler, devlet veya hükümet
[devamını okumak için…]PROPAGANDA FAALİYETLERİNİN TOPLUM AÇISINDAN YÖNELİMİ

08 01 2016 | Ekleyen:

İnsandaki yaradılış kaynaklı bütün temel motifler, duygu yüklü ve şartlı olduğundan yine insanlara yönelik hesaplı, planlı yaklaşımlar; hissi ağırlıklı ve sevgi, korku, ümit, suçluluk vb. gibi zaaflar merkezinde meydana gelmektedir. Bununla birlikte; Psikolojik Harekat, Psikolojik Savaş, Soğuk Savaş gibi başlıklar ile dünya istihbarat örgütleri ve gizli servislerin yapmış olduğu faaliyetlerde insana özel zaafların kullanılması vazgeçilmez
[devamını okumak için…]Özel Güvenliğin Ekonomi Politiği

19 09 2015 | Ekleyen:

Güvenlik aslında yakalamak değildir, Güvenlik aslında kapıda durmak değildir, Güvenlik aslında kilitlemek değildir, Güvenlik aslında saklamak değildir, Güvenlik aslında yerine koymak değildir, Güvenlik aslında farkında olmaktır. Güvenlik aslında bilmektir. Güvenlik aslında kurallara uymaktır. Güvenlik aslında yemek, içmek, uyumak, konuşmak, gezmek,dinlemek,sohbet etmek gibi hayatın bir parçasıdır,ihtiyaç olunca değil,olmadığında vardır ve bunun bir ücreti olamaz,pazarlığı da olmaz,
[devamını okumak için…]BAŞKA AÇIDAN GÜVENLİKTE RİSK ANALİZİ ve YÖNETİMİ / YÖNETİŞİMİ

19 09 2015 | Ekleyen:

Bilinenin aksine GÜVENLİK / SECURİTY kavramı aslında KURALLAR bütünüdür. Aynı zamanda kurallar güvenliğin öngörüsüdür. Kuralların varlıkları ? yoklukları / uygulamaları ? uygulanmaları güvenliğin sağlanmasındaki en büyük etkendir. Kurallara uymanın kendisinden getirdiği bir sistem bulunmaktadır. Bu sistem aslında bir YÖNETİŞİMDİR. ( Güvenlik Yönetişimi ) Kurallar güvenliğin taraflarına / paydaşlarına bir görev ve sorumluluk yüklemektedir. Kurallar güvenlikte
[devamını okumak için…]Köpek Bilimi ( Kinoloji ) Sertifika Programları

15 09 2015 | Ekleyen:

Köpek Bilimi ( Kinoloji ) Sertifika Programları Türkiye?de sadece Bahçeşehir Üniversitesi?nde! K9?lar, eşsiz yetenekleri ile hızla gelişen teknolojiye rağmen oldukça etkin önleyici, caydırıcı ve operasyonel güvenlik gücü olarak güvenlik hizmetlerinin en sempatik unsurlarıdır. Bu nedenle birçok alanda yaygınlaşan özel güvenlik sektöründe faaliyet gösteren firmaların güvenlik köpeklerinden doğru faydalanabilmesi ve köpeklerin çalışma alanlarını genişletmek için BAU
[devamını okumak için…]BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEK OKULU ÖZEL GÜVENLİK VE KORUMA PROGRAMI

01 07 2014 | Ekleyen:

Dünya ülkeleri; arasındaki sınırların gerek fiziki gerekse siyasi yönden kaldırılması, nüfustaki artış yaşam standartları, ekonomik ihtiyaçlar ve kazanımlar gibi birçok gelişmeler, İnsanların özellikle güvenlik konusunda tedirgin olmalarına sebep olmuştur. Bireysel ve toplu olarak güvenliklerinin sağlanması mutlu ve huzurlu olmalarının garantisi görülmüştür. Güvenlik ihtiyacının, Koruma, korunma, kollama ve yerine getirmenin en büyük sorumlusu Genel Kolluktur. Genel
[devamını okumak için…]