All entries by this author

Birimlerde Taşeron Firmalarla İlgili Güvenlik Tedbirleri

02 07 2012 | Ekleyen:

Tesislerde ve stratejik birimlerde çalışan taşeron firmaların çalışmaları sonucunda güvenlikde ciddi manada  riskler ortaya çıkmaktadır. Bu risklerin minumun düzeye indirilmesi için bazı uygulalamaların yapılması şarttır. Güvenlik birimlerinin taşeron firmaların çalışmalarını kontrollerini sağlayarak risklerin ve oluşa bilecek olumsuzlukların önüne geçile bilir. Taşeron firmalar İÇ TAŞERON ve DIŞ TAŞERON olmak üzere ikiye ayrılır. İç taşeron sürekli çalışan
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik Sektöründe Risk Analizi

05 06 2012 | Ekleyen:

Öncelikle Risk nedir? Sorusuna cevap vermemiz gerekir. Risk belirsizliği, şüpheyi, kayıp olasılığını ve zarar ihtimalini ifade eder. Güvenliğin sağlandığı alanda belli bir zayıflık dan faydalanarak sisteme zarar verme ihtimalidir. Risk güvenlik anlamında ise; görev yapılan alanda görevi engeleyecek ve işletme veya koruması yapılan alana her türlü zararın oluşmasını sağlayacak etkenlerdir. Bu etkiler; Dış ve iç
[devamını okumak için…]Güvenlik Mühendisliği

27 05 2012 | Ekleyen:

Özel güvenlik sektörünün hızlı gelişimiyle birlikte sektör içerinde ihtisaslaşmalar göze çarpmaktatadır. Özel kurum veya kişilerin güvenlik hizmeti alımlarında özel güvenlik firmalarından danışmanlık hizmeti alarak yapılacak güvenlik hizmetinin maliyeti, riski ve ne şekilde olacağı konusunda hizmet taliplerinde bulunmaktadır. Bu hizmetin verilmesi sıranda konuya hâkim özel güvenlik personellerinden yararlanılmaktadır. Danışmanlık yapan firmaların tecrübeli ve konuya hâkim personellerinin
[devamını okumak için…]Gece Vardiyasında Uyku Problemi ve Çözümü

05 05 2012 | Ekleyen:

Özel güvenlik sektörü haftada 7 gün 24 saat hizmet veren, verilen hizmetlerin devam edebilmesi için vardiya veya nöbet sistemiyle çalışmanın zorunlu olan meslek grupların dadandır. Güvenlik personeli normal çalışma saatleri ve günleri dışında çalışmak durumunda kalan, yaşamsal tehdidi bulunan görev ve sorumluluklara sahip, zamanla yarışan, farklı teknolojilerin kullanıldığı, yoğun stres ve baskı altında çalışan bir
[devamını okumak için…]Görev Birimlerinde Aksiyon Planı Hazırlama

05 04 2012 | Ekleyen:

Amaç  Proje ve birimlerde meydana gelebilecek olaylar veya öngörülen olayların bir senaryo dâhilinde içerisinde incelenmesidir. Bu inceleme sonunda önleyici güvenlik tedbirlerinin belirlenmesi ve olaya müdahale yapıldığı anda etkili ve çabuk sonuca ulaşmasıdır. Neden Örnek Olaylar ve Aksiyon Planı? Riskler, şirketler ve kuruluşlar tarafından çok iyi belirlenmeli; planlanmalı ve yapılan planlar tatbikatlarla canlı tutulmalıdır. Riskler oluşmadan
[devamını okumak için…]Toplantı Salonlarında Güvenlik

15 03 2012 | Ekleyen:

Toplantılar, şirketlerin önemli faaliyetleri, gelecek planları, yeni ürün bilgileri, yeni anlaşmalar vb bilgilerinin rekabet istihbaratının kolay hedefi  haline geldiği faaliyetlerin başında gelmektedir. Şirketin bilgi sermayesini korumak maksadıyla alınacak toplantı organizasyonlarında alınacak güvenlik tedbirleri, toplantının özelliğine farklılıklar göstermektedir. Stratejik önemi olan ve gizlilik derecesi yüksek toplantılarla, genel toplantıların güvenliği sağlanması arasında uygulama ve işleyişlerindeki farklılıklar güvenlik
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik Sektöründe İş Veren ve Çalışanlarda Etik Dışı Davranışlar

05 03 2012 | Ekleyen:
Özel Güvenlik Sektöründe İş Veren ve Çalışanlarda Etik Dışı Davranışlar

  Özel güvenlik görevlisi olarak iş arama, işe başvurma, işe kabul etme, iş yapma prosedürlerini aştıktan sonra işveren ve özel güvenlik görevlisi arasında yapılan resmi sözleşme etik davranış kuralları belirlenmiştir. İşveren ve çalışanlarda işin seyrine göre bazı tutum ve davranışlar olması pozitif ve negatif yönden çalışılan ortamda verimli çalışıp çalışmayacağınızı ortaya koyar. Şirket yetkililerinin, müşteri
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik’te Gözlem Faaliyeti

15 02 2012 | Ekleyen:

Özel güvenlik görevleri, sorumluluk alanında meydana gelebilecek sorunları çeşitli mesleki teknikleri kullanarak önceden belirlemek ve önleyici tedbirleri almakla görevlidir. Bu tekniklerden birisi de, Görev alanında gözlem faaliyeti icra etmektir. Gözlem; herhangi bir olayı, o olay sırasında herhangi varlığı, o varlık üzerinde belli bir amaç ile planlı olarak inceleme yapmaktır.  Özel güvenlikte gözlem ise; koruma ve
[devamını okumak için…]Site Güvenlik Birimleri İçin Örnek Güvenlik Talimatı

02 02 2012 | Ekleyen:

  Güvenlik Birimi tarafınca, Yöneticiler tarafından takip edilecek vardiya takip defteri tutulacaktır. Personelin işe geliş gidiş durumu izlenecek gelmeyen personel yönetime ilk mesai saatinde derhal bildirilecektir.  Yöneticiye her gün yazılı olarak güvenlik amirince düzenlenmiş hizmet raporu verilecektir. Her gün hem sözlü hem yazılı güvenlik amirince vukuat raporu verilecektir. Siteye yapılan her türlü giriş ve çıkış
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik Talimatı Hazırlamak

15 01 2012 | Ekleyen:

Özel güvenlik çalışma alanlarında, proje ve birimler de işin özelliğine göre güvenlik görevlilerinin yapmış olduğu işleri, kullanılan cihaz ve araçlarının ne şekilde kullanılması konularında prosedürleri yazılan dokümanlara talimat denir. Talimatın sözlük anlamı; görevin getirdiği türlü hizmetlerin başarı ile yürütülmesi için kumandanlık, başkanlık veya daire başkanları tarafından verilen, hizmetlerle ilgili sorumluluk, düzen ve ilkeleri içine alan
[devamını okumak için…]Toplu Konutların ve Sitelerin Güvenliği

02 01 2012 | Ekleyen:

Son zamanlarda büyük şehirlerde site içersinde yer alan konutlarda oturumlar büyük artış göstermiştir. Bu sitelerde ve toplu konutlarda oturmanın en büyük tercih sebebi ise güvenlik hizmetlerinin en üst düzeyde olmasından kaynaklanmaktadır. Temel olarak konutların ve sitelerin geniş alan güvenlikleri elektronik güvenlik sistemleri ve elemanlı güvenlik tedbirleri ile aşağıdaki şekilde sağlanmaktadır. Elektronik Güvenlik Sistemleri Kamera Sistemleri,
[devamını okumak için…]Özel Güvenlikte Oryantasyon Eğitimi

15 12 2011 | Ekleyen:

Özel güvenlik şirketlerinde proje ve birimlerin farklı çalışma sisteminden dolayı özel güvenlik görevlilerinin sirkülâsyonu açısından hareketli bir sektördür. Güvenlik görevlilerinin işe uyumu konusunda çok fazla sıkıntı ve yanlışlarla karşılaşılmaktadır. Buna çare olarak özel güvenlik görevlilerini ORYANTASYON eğitimi sürecine sokarak bu sıkıntıları aşılmakta. Çoğu güvenlik şirketi bu eğitimleri üstün körü vererek projelerinde sıkıntılar yaşamaktadır. Yapılan işin
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik Hizmetlerinin Denetlenmesi

13 10 2011 | Ekleyen:

  Özel güvenlik hizmeti alan yerlerin ve bu hizmeti veren şirketlerin standart bir hizmet vermeleri maksadıyla kanuni şartların getirmiş olduğu kurallar çerçevesinde Emniyet Teşkilatı ve Jandarmanın sorumluluk alanları dâhilinde denetimleri mevcuttur. Bu denetimler de;  Özel güvenlik hizmeti alan yerlerin ve birimlerin Emniyet Teşkilatı ve Jandarmadaki kayıtları ile doğruluğu karşılaştırılarak teyit edilir. Yapılan denetimlerde 5188 dosyasına
[devamını okumak için…]Özel Güvenlik Proje Yöneticilerinin Görev Ve Sorumlulukları

22 09 2011 | Ekleyen:

  Özel Güvenlik?te Proje Yöneticisi olarak Güvenlik Amiri veya Şefleri, proje yapısına, konusu ve çerçevesi gibi etkenlerle farklılaşan yetki, sorumluluk ve görevlere sahiptir. Proje yöneticisi belirli bir süre dâhilin de eldeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak proje amaçlarına ulaşmayı hedefleyen bireydir. Düzgün bir şekilde işlemesi ve sorunların en kısa zamanda çözülmesi için işbirliği içinde başarıyla
[devamını okumak için…]Güvenlik Hizmeti Sağlanan Birimlerde Bulunması Gereken Evraklar

28 08 2011 | Ekleyen:

Güvenlik Şirketleri tarafından hizmet sağlanan alan içersinde kamu görevlerinin denetimlerinde 5188 Güvenlik Hizmetleri Kanununa, 506 Sosyal Sigortalar Kanunu ve 4857 İş Kanunu gereğince zorunlu olarak bulunan evrak, kayıt ve belgelerin bir dosya içersinde güncel olarak tutulması şarttır. Denetimleri yapan kamu kurumları şunlardır. Kamu Kolluğu ( Emniyet ve Jandarma ) Çalışma Bakanlığı ( İş Müfettişleri ) Maliye Bakanlığı
[devamını okumak için…]