All entries by this author

İşyerlerinde Taciz Şikayetlerinin Araştırılması

05 04 2014 | Ekleyen:

İş dünyasında çalışanlar arasındaki ilişkilerin belli bir düzeyde ve kişilerin hakları ile saygınlıklarına zarar vermeyecek seviyede yürütülmesi esastır. Ancak gösterilen tüm özene rağmen eşiklerin aşıldığı, bazı davranış ve söylemlerin taraflarca aynı şekilde algılanmadığı olaylara veya gerçekten taciz boyutuna varan davranışların sergilenebildiği durumlara rastlanmaktadır. Bir çalışanın tacize maruz kalması kadar bu olayı iş arkadaşları veya konu
[devamını okumak için…]PERAKENDE KAYIP ÖNLEME UYGULAMALARINDA İSTİSNA RAPORLARININ KULLANIMI

28 09 2013 | Ekleyen:

İstisna raporlama sistemleri (exception based reporting) özellikle perakende, zincir mağazalar ve dağınık yapıdaki iş yerlerinde kayıp önleme faaliyetlerinde artan bir oranda kullanılmaktadır. Artan mağaza, çalışan ve işlem sayılarına bağlı olarak özellikle Kuzey Amerika ülkelerinde KÖ faaliyetlerinde geleneksel mağaza denetimleri, cctv kayıtları ve satış verilerinin karşılaştırılması yolu ile yapılan tespitlerin yerini istisna raporlama sistemleri hızla almaktadır.
[devamını okumak için…]Perakende İşyerlerinde Soygun Olaylarına Karşı Tedbirler Rehberi

03 11 2011 | Ekleyen:

  Hukukta Soygunun Tarifi ve Cezası Yağma Suçu (Gasp-Soygun) TCK MADDE 148. – (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi, altı yıldan
[devamını okumak için…]Perakende Güvenliğinde Performans Ölçümü ve Gelişimi

01 10 2011 | Ekleyen:
Perakende Güvenliğinde Performans Ölçümü ve Gelişimi

Perakende sektöründe güvenlik ve kayıp önleme görevlileri tarafından yerine getirilen güvenlik ve kayıp önleme uygulamaları işyerlerinde (mağazalarda) faaliyet gösteren hırsızlar ve dürüst olmayan çalışanlar üzerine yoğunlaşmıştır([i]) Ancak derinlemesine incelendiğinde sektördeki kayıpların, üretim alanlarından satış noktalarına kadar uzanan personel hırsızlıkları, işyerlerinden hırsızlık, yönetimsel hatalar ve tedarikçi suiistimalleri gibi zaman ve mekân açısından geniş bir alanda meydana
[devamını okumak için…]Yurt dışı seyahatlerde kişisel güvenlik

27 04 2011 | Ekleyen:

Yurtdışına yaptığınız seyahatlerde çok çeşitli tehlikelerle karşılaşabilirsiniz. Ön görülemeyen zorluklarla karşılaşabilir, kazalara, suça veya şiddete maruz kalabilirsiniz. Herhangi bir sorunla karşılaştığımızda destek alacağınız yer en yakın güvenlik birimi olmalıdır. Yola çıkmadan önce ve yolculuğunuz sırasında aşağıda yer alan açıklamaları lütfen dikkate alın ; YOLA ÇIKMADAN ÖNCE  Yanınıza neler almalısınız? Eşyalarınızı hazırlarken güvenliğinizi dikkate alın. Hedef
[devamını okumak için…]