Anketler

Bu bölümde çeşitli oylama, araştırma ve deneme sınavları formları bulunmaktadır. Aşağıdaki linklere tıklayarak istediğiniz çalışmaya katılabilirsiniz.

Özel Güvenlik Eğitim Anketi

Özel güvenlik sektöründe en çok gündeme gelen hususlardan biri eğitimdir. Özellikle sektörde şu veya bu şekilde olumsuz bir olay yaşandığında hemen eğitimlerin yetersiz olduğundan söz edilmektedir. Bu eleştirilerin yanı sıra sektör faaliyetlerinin çok geniş ve değişik yelpazedeki alanlarda yürütülmekte olduğundan, halen uygulanmakta olan eğitimlerin bazı görevler için yetersiz kaldığı gözlenmekte ve söylenmektedir. Yasanın çıkışından 7?8 yıl geçmiş olup yaşanan deneyimlerin değerlendirilmesi ve buradan çıkarılacak sonuçlarla yeni düzenlemeler yapılması söz konusudur. Bu konuda çeşitli teklif ve öneriler de bulunmaktadır.  Eğitim alanında önümüzdeki dönem için yapılacak düzenlemeler için sektör aktörlerinin görüşlerinin alınmasının önemli ve bir ihtiyaç olduğu kesindir. Bu amaçla bir seri anket düzenlenmesi planlanmıştır. Bunlara katılım ve verilecek cevapların değerlendirilerek önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalara ışık tutacağı düşünülmektedir

Özel Güvenlik Sivil Toplum Kuruluşları Anketi

Bu anketimiz Özel Güvenlik Sektöründeki Sivil Toplum Kuruluşları hakkındadır. Bitiş süresi 31 Aralık 2011 olarak planlanmıştır. Anket sonuçları, mevcut STK’ların yönetim kademelerinde bulunan meslektaşlarımız tarafından değerlendirilecek ve 2012’de başlayacak yeni çalışmalarında kullanılacaktır. Anketin başarısının katılımcıların sayısının yüksek olmasına bağlı olması nedeniyle, hem ankete katılmanızı hem de arkadaşlarınızı ankete katılma konusunda teşvik etmenizi istirham ediyoruz. Katılan arkadaşlara şimdiden teşekkürler  

Güvenlik görevlileri çalışma şartları memnuniyet anketi 

Bu anketimiz Güvenlik Şirketlerinde çalışan arkadaşlarımız içindir. Bitiş süresi 31 Ocak 2012 olup, sonuçları Şubat-2012 ayı içerisinde yayınlanacaktır. Anketin maksadı, Özel Güvenlik Görevlilerinin çalışma şartlarını, moral ve motivasyon durumunu belirlemektir. Sonuçları, çeşitli platformlarda dile getirilecek, çözüm önerileri sunulacaktır. Ancak, tespit edilen sorunların çözümünün bu web sitesinin imkânları dahilinde olmadığını anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz.  Ankete katılan sayısı ne kadar yüksek olursa, sonuçları o kadar güvenilir olacağından lütfen arkadaşlarınızı ankete katılmaları konusunda teşvik ediniz. İlginize şimdiden sonsuz teşekkürler. 

LÜTFEN DİKKAT: HER SORUYA SADECE BİR CEVAP VERMENİZ GEREKİYOR. İKİNCİ İŞARETLENEN ŞIKLAR YAZILIM TARAFINDAN DİKKATE ALINMIYOR