3. ULUSAL ÖZEL GÜVENLİK SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI İÇERİĞİ

04 03 2013 | Ekleyen: | Konu: Özel Güvenlik Sempozyumu

 Bildiri metinlerine ulaşmak için linklere tıklayın.

Sempozyumda görev alan kurullar

İç Güvenlik Hizmetlerinde Yerelleşme Örneği Olarak Özel Güvenlik  Osman METLİ – Yrd. Doç. Dr. Ali KUYAKSİL 

Özel Güvenlik Ve Koruma Programlarının Mevzuattan Kaynaklanan Sorunları ve Çözüm Önerileri  Tekin ARABACI – İbrahim GÜNEŞ

Özel Güvenlik ve İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İsmet Nezih ABANOZ

Özel Güvenlik Hizmetlerinin Niteliği ve Etkin Bir Şekilde Yürütülmesi İçin Yapılması Gereken Düzenlemeler R. Cengiz DERDİMAN

Karşılaştırmalı Özel Güvenlik Mevzuat ve Uygulamaları Yusuf Vehbi DALDA

Özel Güvenlik Personelinin Örgütsel Vatandaşlık Davranışları  Esra G. KAYGISIZ

Özel Güvenlik Sektöründe Çalışanların Örgütsel Bağlılık, İş Motivasyonu, İş Performans Düzeyleri ve Bir Uygulama Filiz ÇAYIRAĞASI – Aslı ÖZPOLAT

Hatay İlinde Özel Güvenlik Görevlilerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Mesleki Sorumluluk Anlayışları Oğuz PARLAKAY – Sevim SAHİLLİOĞLU BAKLACI Erdal DAĞISTAN – Akın KARAKUYU – Vedat AKKOCA

Havalimanı Güvenliği Alanında Özel Güvenlik Hizmetlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri;  Malatya Havalimanı Örneği Ahmet Kenan SAYIN

Manisa?da Kamu Kurumlarında Çalışan Özel Güvenlik Personeli?nin Mesleki Memnuniyet Durumu Vedat BAL – Buğra ÖZER – Murat ORTANCA

Özel Güvenlik Görevlilerinin Mesleğe Bakış Açıları ve Mesleki Sorunlara Yönelik Yaklaşımları C. Gazi UÇKUN – Seher UÇKUN – Barış DEMİR – Orkun KONAK

Baraj Güvenliği ve Özel Güvenlik İlişkisi  C. Gazi UÇKUN – Tuğba CANGEL – Asiye YÜKSEL – Barış DEMİR

Akıllı Binalarda Özel Güvenlik Personelinin Performansına Dair Bir Araştırma Serdar GÜLTEK

Bilişim Sahtekârlıklarının Mali Sistemde Yarattığı Sorunlar, Boyutları ? Çeşitleri ve Özel Güvenlik Faik ÇELİK – Ayfer ÖZMEN

Güvenlik Ekonomisi  Filiz GÖLPEK

Liberal Ekonomi Çerçevesinde Suçluluk Oranı İle Özel Güvenlik İstihdamı Arasındaki İlişki Aslı ÖZPOLAT – Filiz ÇAYIRAĞASI

İş Sağlığı ve Güvenliği Kapsamında Teşeron Çalışan Özel Güvenlik Elemanlarının Rolü C. Gazi UÇKUN – Seher UÇKUN – Asiye YÜKSEL – Güler DİNÇEL IX

Özel Güvenlik Çalışanlarının Mesleki Yeterlilikleri ve Çalışma Ortamında Karşılaştıkları Sorunlar Suat SOYDEMİR – Ömer KESİCİ

Türkiye?deki Özel Güvenlik Yapılanmasındaki Risklerin Doğrusal Programlama Yöntemi İle Belirlenmesi Orhan ECEMİŞ – Metehan YAYKAŞLI – Fahriye UYSAL

Özel Güvenlik Görevlilerin Eğitiminde Yakın Savunmanın Yeri ve Önemi C. Gazi UÇKUN – Aykut TOSUN – Asiye YÜKSEL- Barış DEMİR

Özel Güvenlik İşletmeleri Çalışanlarının Kurumsallaşma Eğilimlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma C. Gazi UÇKUN – Güler DİNÇEL – Asiye YÜKSEL – Barış DEMİR

Mustafa Kemal Üniversitesi Antakya Meslek Yüksekokulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Öğrenci Profili Oğuz PARLAKAY – Sevim SAHİLLİOĞLU BAKLACI – Erdal DAĞISTAN – Akın KARAKUYU

Türkiye?de Üniversitelerde Özel Güvenlik Eğitimi Veren Programlarda Okutulan Hukuk Derslerinin Müfredatları Bakımından İncelenmesi  Sevim SAHİLLİOĞLU BAKLACI – Akın KARAKUYU – Oğuz PARLAKAY

Türkiye?de Özel Güvenlik Sektörünün Mesleki Eğitim Sorunu  Erkan ALSU – Necip Fazıl YILMAZ

Küreselleşme Sürecinde Devletin Değişen Güvenlik Algısı Halil MUTİOĞLU – Mehmet ÖZYİĞİT

Özel Güvenlikte Gelecek Perspektifi ve Branşlaşma C.Gazi UÇKUN- Seher UÇKUN- Orkun KONAK – Barış DEMİR

Polislik? Terimine Farklı Bir Bakış Ve Toplum Destekli Polislik? Yöntemlerinin Özel Güvenlik Faaliyetlerine Uyarlanabilirliği Güven ŞEKER – R. Cengiz DERDİMAN

Özel Güvenlikte Meslek Etiği  Ali KUYAKSİL

Özel Güvenliğin Kuvvet (Zor) Kullanma Yetkisi ve Biber Gazı Yakup BULUT – Mehmet KARA

Genel Kolluk Özel Güvenlik İlişkisi Bayram KARAKURT – Celal BAL

   

Yorum Yapın